Webinár: SZČO

Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Odborník na mzdovú a personálnu problematiku s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami.

Dátum konania online webinárov:

Webinár 20.10.2022 - cena 84€ s DPH
Webinár 15.11.2022 - cena 84€ s DPH

Miesto konania online webináru: kdekoľvek sa cítite príjemne – doma, v kancelárii… a kde máte dobré internetové pripojenie

HARMONOGRAM (predbežný):
9:00 – 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 – 12:00) a dve 10 min. prestávky.

Cena: 84€ s DPH (70€ bez DPH)

V cene je zahrnutý:

• prístup k online webináru v deň konania
• rozsiahly pracovný materiál prístupný v .pdf podobe na stiahnutie ešte pred konaním webináru

V materiáli nájdete aj komentáre a príklady k ďalším aktuálnym témam na samoštúdium:

POZOR DÔLEŽITÉ!
Jeden deň pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe a technické inštrukcie potrebné na prihlásenie sa na webinár.
Email budete mať doručený z emailovej adresy acmartin.relia@gmail.com.
V prípade, že ste v emailovej schránke aj po kontrole spamu/nevyžiadanej pošty nič nenašli, kontaktujte technickú podporu – p. Martina Ača na telefónnom čísle 0905601610 – ideálne deň pred konaním webinára, aby ste sa v deň webinára nemuseli stresovať a riešiť situáciu už počas bežiaceho webinára.

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate (“čete”). Všetky otázky budú zodpovedané.
Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie alebo znalosti, stačí mať pripojenie na internet.

Obsah webinára:

Na webinári sa podrobne pozrieme na postavenie SZČO, spoločníkov a konateľov v daňovo-odvodovom systéme.
Určite vás bude zaujímať a možno inšpirovať, aké (nízke!) je daňovo-odvodové zaťaženie SZČO v Maďarsku a v Českej republike.
Jedinečný webinár na tieto témy.

Program:

 • definícia závislej práce podľa Zákonníka práce vs. zamestnávanie “na živnosť”
 • kedy je možné zamestnávanie “na živnosť”
 • s akými reálnymi nákladmi na prácu zamestnanca by mal kalkulovať zamestnávateľ a akú sumu by mal fakturovať živnostník
 • výhody a nevýhody postavenia zamestnanca vs. živnostníka
 • SZČO, to nie sú len živnostníci …
 • mať či nemať svoju s.r.o.
 • postavenie SZČO, spoločníkov a konateľov v daňovo-odvodovom systéme, porovnanie so zamestnancami
 • autorské honoráre
 • podiely na zisku
 • optimalizácia daňovo-odvodového zaťaženia samostatne podnikajúcich osôb, autorov a umelcov, spoločníkov a konateľov
 • dopad na dávky – materské, nemocenské, dávka v nezamestnanosti, dôchodky…
 • porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia SZČO na Slovensku, v Maďarsku a v Českej republike

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Uverejnené v Školenia