Zavrieť

Porady

127 39
Zmeny od 1.1. 2011 v skratke (26.01.11)
Všetky zmeny pre rok 2011: 1. Daňové a odvodové zmeny od 1.1.2011: 1.1. Nezdaniteľná časť základu dane: Daňový poplatníci majú nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, čo je suma z ktorej sa nepl...
82 0
Zákonník práce od 01.09.2011 do 30.11.2011 (18.12.05)
ZÁKONNÍK PRÁCE Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 257/2011 Z.z. z 13. júla 2011 História znenia zákona: 01.04.2011 do 31.08.2011 01.01.2011 do 31.03.2011 01.03.2010 do 31.12.201...
82 0
Zákonník práce od 01.12.2011 do 31.12.2011 (18.12.05)
ZÁKONNÍK PRÁCE Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 406/2011 Z.z. Aktuálne znenia zákona a odkazy na ďalšie znenia: Aktuálne znenie Platnosť od: 22.11.2011 Účinnosť od: 01.12.2011 1. z...
81 0
Zákonník práce od 01.03.2010 do 31.12.2010 (18.12.05)
zákonník práce Zákon 311/2001 Z.z. z 2. júla 2001 ZÁKONNÍK PRÁCE Úplné znenie Zákonníka práce po novele 574/2009 Z.z. Platnosť od: 2.7.2001 Účinnosť od: 1.3.2010 História znenia...
81 0
Zákonník práce od 01.01.2011 do 31.03.2011 (18.12.05)
ZÁKONNÍK PRÁCE Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 543/2010 Z.z. História znenia zákona: 1.3.2010 do 31.12.2010 1.9.2009 do 28.2.2010 1.3.2009 do 31.8.2009 1.1.2009 až 28.2.2009 ...
81 0
Zákonník práce od 01.04.2011 do 31.08.2011 (18.12.05)
ZÁKONNÍK PRÁCE Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 48/2011 Z.z. Aktuálne znenia zákona a odkazy na ďalšie znenia: Aktuálne znenie Platnosť od: 1.3.2011 Účinnosť od: 1.4.2011 (resp. od 6....
51 2
Postupy účtovania PÚ od 01.01.2012 (28.01.06)
Postupy účtovania PÚ Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 14. decembra 2011 č. MF/27262/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16....

...a preúčtuje na účet 459 – Ostatné rezervy alebo 323 – Krátkodobé rezervy, q) zostatok účtu 441 – Sociálny fond sa preúčtuje na účet 472 – Záväzky zo sociálneho fondu, r) rezervy tvorené podľa osobi...
44 0
Postupy účtovania PÚ od 01.12.2008 do 31.12.2009 (28.01.06)
Postupy účtovania PÚ Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. novembra 2008 č. MF/23535/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. ...

...a preúčtuje na účet 459 – Ostatné rezervy alebo 323 – Krátkodobé rezervy, q) zostatok účtu 441 – Sociálny fond sa preúčtuje na účet 472 – Záväzky zo sociálneho fondu, r) rezervy tvorené podľa osobi...
44 0
Postupy účtovania PÚ od 01.01.2010 do 30.06.2010 (28.01.06)
Postupy účtovania PÚ Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2009 č. MF/26312/2009-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. d...

...a preúčtuje na účet 459 – Ostatné rezervy alebo 323 – Krátkodobé rezervy, q) zostatok účtu 441 – Sociálny fond sa preúčtuje na účet 472 – Záväzky zo sociálneho fondu, r) rezervy tvorené podľa osobi...
44 0
Postupy účtovania PÚ od 01.07.2010 do 31.12.2010 (28.01.06)
Postupy účtovania PÚ Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 16. júna 2010 č. MF/15653/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16....

...a preúčtuje na účet 459 – Ostatné rezervy alebo 323 – Krátkodobé rezervy, q) zostatok účtu 441 – Sociálny fond sa preúčtuje na účet 472 – Záväzky zo sociálneho fondu, r) rezervy tvorené podľa osobi...
44 0
Postupy účtovania PÚ od 01.01.2011 do 31.12.2011 (28.01.06)
Postupy účtovania PÚ Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2010 č. MF/25822/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. ...

...a preúčtuje na účet 459 – Ostatné rezervy alebo 323 – Krátkodobé rezervy, q) zostatok účtu 441 – Sociálny fond sa preúčtuje na účet 472 – Záväzky zo sociálneho fondu, r) rezervy tvorené podľa osobi...
35 0
Zákon o sociálnom poistení od 01.02.2009 do 31.3.2009 (17.12.05)
Zákon o sociálnom poistení Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie V aktuálnom znení nájdete aj odkazy na staršie znenia. Úplné znenie zákona o sociálnom poistení 461/2003 Z.z. účinnosť od 01.02....
Sleduj témy Sociálny fond
na hlavnej stránke Porada.sk