Zavrieť

Porady

Stavebné povolenie - rady, skúsenosti

pracujem v stavebnej agende
Ako na stavebnom úrade ? a pod.
Skúsim, ale len do časovej a vedomostnej možnosti.

CIMOM

PS : ak bude otázka, tak prosím formulovať čo najpresnejšie.
Naposledy upravil Dav : 01.10.10 at 19:06
Usporiadat
wagner wagner

wagner je offline (nepripojený) wagner

daniela2209 Pozri príspevok
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, sused chce na svojom dome navýšiť múry a strechu o cca 1,5m, tým nám však úplne zabráni, aby sme mali v
dvoch izbách svetlo, nakoľko sú otočené smerom k nemu a pomerne blízko cca 3-4 m, má vôbec zmysel podať v tejto záležitosti námietku voči stavebnému konaniu?.
ďakujem
Námietku môžete podať, požadujte svetlo technický posudok pre tie izby, ktoré by múr zatienil.
1 0
Zitulda Zitulda

Zitulda je offline (nepripojený) Zitulda

erika5001 Pozri príspevok
chcem sa spýtať, viete niekto či treba nejaké špeciálne stavebné povolenie, ak sa bude podkopávať obecná cesta s krtkom, ked ideme zavádzať vodovodnú prípojku k rod. domu? obec nám už stavebné povolenie dala, ale neviem, či tam treba ešte nejaké orgány zahrnúť?! dakujem
Dobrý deň erika 5001...Na obecnom úrade Ťa mali už pri vydávaní stavebného povolenia na vodovodnú prípojku upozorniť, že máš požiadať odbor dopravy pre povolenie o prekopávku cesty. Takže opýtaj sa toho "pána odborníka"kde máte odbor dopravy a tam si podaj žiadosť. Oni ti vydajú povolenie a mali by Ti v tom napísať svoje podmienky atď.
1 0
daniela2209 daniela2209

daniela2209 je offline (nepripojený) daniela2209

dakujem, taktiež by som sa ešte chcela spýtať, jeho dom stojí na hranici s naším pozemkom, na celú dlžku svojho domu chce dať strešné okná smerujúce na náš pozemok, čiže tým stratíme akékoľvek súkromie, nakoľko naše okná sú otočené na jeho dom, tak aby tiež neboli otočené k susedom, s ktorými sme tiež na hranici pozemku. Môže si takto nasmerovať strešné okná?
0 0
wagner wagner

wagner je offline (nepripojený) wagner

daniela2209 Pozri príspevok
dakujem, taktiež by som sa ešte chcela spýtať, jeho dom stojí na hranici s naším pozemkom, na celú dlžku svojho domu chce dať strešné okná smerujúce na náš pozemok, čiže tým stratíme akékoľvek súkromie, nakoľko naše okná sú otočené na jeho dom, tak aby tiež neboli otočené k susedom, s ktorými sme tiež na hranici pozemku. Môže si takto nasmerovať strešné okná?
Vyhláška k stavebnému zákonu o stavbe na hranici hovorí :
§ 6
Odstupy stavieb


(1) Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.

(2) Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.

(3) Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m.

(4) V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností; v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov podľa odseku 3.

(5) Iné riešenia vzdialeností rodinných domov, ako sú ustanovené v odsekoch 3 a 4, možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek na vzájomné vzdialenosti podľa odseku 1 alebo podľa územného plánu zóny.

(6) Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.

(7) Vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkratších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej komunikácie. Vystupujúca časť stavby sa zohľadňuje, ak vystupuje viac ako 1, 50 m od steny.
1 0
wagner wagner

wagner je offline (nepripojený) wagner

A ešte prikladám z vyhlášky o osvetlení miestností:
§ 17

(1) Návrh denného osvetlenia sa musí posudzovať spoločne so súvisiacimi činiteľmi, so združeným a umelým osvetlením, preslnením vrátane vplyvu okolitých budov a stálej zelene, ako aj vplyvu navrhovanej stavby na existujúcu zástavbu s cieľom dosiahnuť vyhovujúce podmienky zrakovej pohody s minimálnou celkovou spotrebou energií v súlade so slovenskými technickými normami.16)

(2) Obytná miestnosť musí mať zabezpečené dostatočné denné osvetlenie, priame vetranie a má byť dostatočne vykurovaná s možnosťou regulácie tepla.

(3) V miestnosti, ktorá svojou polohou, veľkosťou a stavebným usporiadaním spĺňa požiadavky na pobyt osôb (pobytová miestnosť), denné osvetlenie sa navrhuje v závislosti od jej funkčného využitia a od dĺžky pobytu osôb.

(4) Pobytová miestnosť musí mať zabezpečené priame alebo nútené vetranie a musí byť dostatočne vykurovaná vykurovacím systémom umožňujúcim reguláciu tepla.

(5) Priestor na osobnú hygienu a umiestnenie záchodovej misy, priestor na varenie, komora na uskladnenie potravín musia byť dostatočne odvetrávané. Priestor na osobnú hygienu a priestor na varenie musia byť vykurované s možnosťou regulácie tepla.

(6) Byt nesmie byť vetraný do priestorov domového vybavenia alebo domovej komunikácie s výnimkou otvorenej pavlače.

(7) Vetranie a osvetlenie príslušenstva bytu sú prípustné aj zo svetlíkovej a vetracej šachty, ak tieto majú pôdorys najmenej 5 m2 a dĺžku kratšej strany najmenej 1 500 mm. Dno šachty má byť prístupné, ľahko čistiteľné, odvodnené a má mať odtok s pachovým uzáverom. Do svetlíkovej alebo vetracej šachty možno napojiť len vetranie miestností rovnakého charakteru po celej výške šachty. Nesmú v nich byť umiestnené rozvody a inštalácie.

§ 18

(1) V pobytovej miestnosti s dlhodobým pobytom ľudí musí byť zaručená zraková pohoda a ochrana pred oslnením.

(2) Byt musí byť preslnený. Preslnenie sa posudzuje podľa slovenskej technickej normy.17)
1 0
arizona arizona

arizona je offline (nepripojený) arizona

Zitulda
erika5001 Pozri príspevok
chcem sa spýtať, viete niekto či treba nejaké špeciálne stavebné povolenie, ak sa bude podkopávať obecná cesta s krtkom, ked ideme zavádzať vodovodnú prípojku k rod. domu? obec nám už stavebné povolenie dala, ale neviem, či tam treba ešte nejaké orgány zahrnúť?! dakujem
Dobrý deň erika 5001...Na obecnom úrade Ťa mali už pri vydávaní stavebného povolenia na vodovodnú prípojku upozorniť, že máš požiadať odbor dopravy pre povolenie o prekopávku cesty. Takže opýtaj sa toho "pána odborníka"kde máte odbor dopravy a tam si podaj žiadosť. Oni ti vydajú povolenie a mali by Ti v tom napísať svoje podmienky atď.
Treba schvalenie odboru dopravy aj vtedy,ak sa nejedna o hlavnu cestu,ale iba o "bocnu",ktora patri obci?
0 0
wagner wagner

wagner je offline (nepripojený) wagner

arizona
Zitulda
erika5001 Pozri príspevok
chcem sa spýtať, viete niekto či treba nejaké špeciálne stavebné povolenie, ak sa bude podkopávať obecná cesta s krtkom, ked ideme zavádzať vodovodnú prípojku k rod. domu? obec nám už stavebné povolenie dala, ale neviem, či tam treba ešte nejaké orgány zahrnúť?! dakujem
Dobrý deň erika 5001...Na obecnom úrade Ťa mali už pri vydávaní stavebného povolenia na vodovodnú prípojku upozorniť, že máš požiadať odbor dopravy pre povolenie o prekopávku cesty. Takže opýtaj sa toho "pána odborníka"kde máte odbor dopravy a tam si podaj žiadosť. Oni ti vydajú povolenie a mali by Ti v tom napísať svoje podmienky atď.
Treba schvalenie odboru dopravy aj vtedy,ak sa nejedna o hlavnu cestu,ale iba o "bocnu",ktora patri obci?
Vtedy o tom rozhoduje obec - je to miestna komunikácia. My sme vyžadovali nákres - dopravné značenie, zmluvu o zapožičaní dopravných značiek a stavebný dozor, čas rozkopávky(vopred informovať občanov, zabezpečiť obchádzku alebo rozkopávka na dva krát). Tatkiež podmienka uviesť cestu do pôvodného stavu - buď asfaltovaním, alebo betónovaním.
2 0
vlado007 vlado007

vlado007 je offline (nepripojený) vlado007

Dobrý deň,

chcel by som Vás požiadať o radu respektíve vyjadrenie sa na moju otázku.
Páči sa mi projekt RD kde je jeho šírka 9,25m. Mám ale problém, že mám pozemok len 12m široký. Bude s tým problém na katastri pri schvaľovaní?
Okná z obytných miestností nie sú po bokoch. Jeden sused má za plotom ornú pôdu a druhý sused má za plotom sad v tej časti pozemku kde by sme my chceli stavať. Teda druh pozemku je z oboch strán od susedov záhrada.
Čítal som tu, že nie je potreba oboznamovať susedov so skutočnosťou, že budem stavať RD na svojom pozemku, ale pre istotu som im to povedal a problém s tým žiadny nebudú mať. Na papieri to ešte nemám, ale susedské vzťahy tu máme vzorové za čo som rád.
Viete o nejakých skutočnostiach, ktoré by mi takúto stavbu na mojom pozemku znemožnili? Pre vizualizáciu pridávam aj obrázok, kde by som si zhruba RD na pozemku predstavoval umiestniť. (Môj modrý štvorček nie je v mierke a na pozemku bude od hraníc pozemku v rovnakej vzdialenosti. Predstavoval by som si ho v strede)
obr.png  
0 0
vlado007 vlado007

vlado007 je offline (nepripojený) vlado007

Ale v podstate by nemal byť prečo problém s touto stavbou. Všetky pozemky v okolí sú takéto menšie a z toho dôvodu sa dodržovali stavby od hranice pozemku po bod kde boli dva metre od ďalšieho a takto je to rad radom. Takže by som mohol stavať od vrchného suseda menej ako 2 metre a od spodného dva metre. Čiže ak mám pozemok 12m, vysnívaný projekt 9,25m. Rozdiel činí 2,75m. Od vrchného suseda môžem stavať 0,75m a od spodného 2m. Suhlasíte s mojou dedukciou? Ďakujem za odpoveď
obr 2.png  
0 0
E15 E15

E15 je offline (nepripojený) E15

Pred 10 rokmi sme si dali robiť geometricý plán. Teraz po problémoch so susedom sme si dali vyhotoviť geometrický plán znova a zistili sme, že nám chýba 100 m2. Môže byť takýto rozdiel a ako mohol vzniknúť?
0 0
savier savier

savier je offline (nepripojený) savier

Máme pozemok na ktorom je sused ktory si na čierno prerobil chalupu-podkrovie cele nové so strešnymi oknami aj novou verandou bez nášho povolenia. Inžinierske siete ma tiež na našom požemku bez povoleňia a ktomu nema žiadne vecne bremeno prechod cez náš pozemok ani natie inžinierske siete vo všetkom nas ignoruje že to má všetko v poriatku teraz sme to dali na stavebny urad a stavebny urad im to ide zlegalizovať ešte aj urady su na ich strane proste ma všetko urobené na čierno a my chceme si prerobiť staršiu chalupu a vlačia nas po úradoch a právnikoch všetko mame poriadku. viete mi prosim poradiť? /ďakujem
0 0
zuzinkazuzu zuzinkazuzu

zuzinkazuzu je offline (nepripojený) zuzinkazuzu

Dobry den mam otazku.Kupili sme starsi domcek chceme ho opravovat zacali sme plotom.Cele malo byt z pletiva spodok tvarnice lenze sme presli k susedovi 3cm s tvarnicou a udal nas na stavebnom urade.Stavebny urad nas stopol kvoli tym 3cm a nepodali sme ohlasenie drobnej stavby.Mame dostat pokutu a vybavit si stavebne povolenie na oplotenie pozemku z dovodu ze bol kvoli tomu plotu spor.Mozu to takto riesit?Dalej chceme robit strechu.Projektant nam uz kresli projekt a na stavebnom nam povedali ze najprv ked podame stavebne povolenie tak najprv poslu list vsetkym vlastnikom susednej stavby ze ci budu suhlasit so strechou a ze ak nebudu suhlasit tak nebudeme robit ani strechu.Ja toto nechapem a neverim tomu ze ak sused nesuhlasi tak ja ani s kamienkom na dvore nepohnem.Co mame robit
0 0
draik draik

draik je offline (nepripojený) draik

Účastníci konania v takomto prípade nič nepovoľujú ani neodsúhlasujú, ale sa k zámeru vyjadrujú. S ich vyjadreniami sa vysporiada stavebný úrad v rozhodnutí.
0 0
m@fko m@fko

m@fko je offline (nepripojený) m@fko

Zdravym, viete mi poradit? Chcem pivnicu pod mojim bytom v malom bytovom dome premenit. na spalnu. Kde a v akom poradi mam navstivit urady? Viete mi poradit prosim.
0 0
buchač buchač

buchač je offline (nepripojený) buchač

Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac
m@fko
Zdravym, viete mi poradit? Chcem pivnicu pod mojim bytom v malom bytovom dome premenit. na spalnu. Kde a v akom poradi mam navstivit urady? Viete mi poradit prosim.
Najprv Ti musia odsúhlasiť susedia tú prestavbu ...

Ten zvyšok si preštuduj , je toho viac ...
http://www.landhouse.sk/x-static-pag...povolení.html
0 0
m@fko m@fko

m@fko je offline (nepripojený) m@fko

S susedmi nebude problem. Takze mam ist na stavebny urad a tam mi poradia ktore vsetky podklady mi treba k stav. povoleniu? Kde zistim kde je moj stavebny urad? ? ?
A druha vec je ako to dostanem do katastra nehnutelnosti? A uz ma zacina boliet hlava z byrokracie.
Naposledy upravil m@fko : 18.10.13 at 18:05
0 0
pavol54 pavol54

pavol54 je teraz online pavol54

m@fko
S susedmi nebude problem. Takze mam ist na stavebny urad a tam mi poradia ktore vsetky podklady mi treba k stav. povoleniu? Kde zistim kde je moj stavebny urad? ? ?
A druha vec je ako to dostanem do katastra nehnutelnosti? A uz ma zacina boliet hlava z byrokracie.
obecný úrad je stavebný úrad (niekedy vytvára spoločný)
do katastra nehnuteľností sa dostaneš pomocou 8€kolku a platného OP
0 0
m@fko m@fko

m@fko je offline (nepripojený) m@fko

pavol54
m@fko
S susedmi nebude problem. Takze mam ist na stavebny urad a tam mi poradia ktore vsetky podklady mi treba k stav. povoleniu? Kde zistim kde je moj stavebny urad? ? ?
A druha vec je ako to dostanem do katastra nehnutelnosti? A uz ma zacina boliet hlava z byrokracie.
obecný úrad je stavebný úrad (niekedy vytvára spoločný)
do katastra nehnuteľností sa dostaneš pomocou 8€kolku a platného OP
Pridem a len im poviem ze sa mi zvacsil byt a hotovo? Co im musim zdokladovat aby mi to aj na papier dali, zvacsi sa mi tym padom podiel na obytnej casti bytoveho bloku.
0 0
bernak22 bernak22

bernak22 je offline (nepripojený) bernak22

Aká je doba platnosti stavebn. povolenia (SP)? Je to bližšie definované v SZ?
Vďaka za odpoveď
0 0
p1976 p1976

p1976 je offline (nepripojený) p1976

ahoj, chceme stavat bungalov v zahradkarskej lokalite, kde je podla VZN max. zastavanost 10 %, ale podla stavebneho zakona sa moze na 1 parcele zastavat 80 m2. Vedlajsi pozemok je tiez nas. Mozme dostat stavebne povolenie na 120 m2 zastavanej plochy? Ide o Geder/Kosicka Nova Ves. Dakujem
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať