Zavrieť

Porady

Stavebné povolenie - rady, skúsenosti

pracujem v stavebnej agende
Ako na stavebnom úrade ? a pod.
Skúsim, ale len do časovej a vedomostnej možnosti.

CIMOM

PS : ak bude otázka, tak prosím formulovať čo najpresnejšie.
Naposledy upravil Dav : 01.10.10 at 19:06
Usporiadat
juda17 juda17

juda17 je offline (nepripojený) juda17

ahoj, rozhodli sme sa, ze chceme rekonstruovat RD + prístavba kuchyne, nevieme kde mame zacat a cim prv, co k tomu vobec potrebujeme...ak vies a mozes, tak porad.....dakujeme
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
Miloš Mičega - CIMOM TN Miloš Mičega - CIMOM TN
pracujem v stavebnej agende
K prestavbe RD, ale aj ku každej stavbe treba v jednoduchosti postupovať nasledovne §-fy uvádzam zo stavebného zákona (50/1976):
1. Dať si vypracovať projekt (PD). Pri jednoduchej stavbe (pozri § 139b ods. 1) stačí aj projektant bez okrúhlej pečiatky (pozri § 46 ods. 6 písm. a/). Ak sa nejedná o drobnú stavbu, musí mať okrúhlu pečiatku.

2. K žiadosti o stav. povolenie (SP) si zabezpečiť po vypracovaní PD vyjadrenia dotknutých orgánov. Uvediem to, že k RD sa RUVZ (hygiena) nevyjadruje. K jednoduchej stavbe sa nevyjadruje (OR HaZZ - hasiči). Z hľadiska ochrany ŽP - vôd je dotknutý orgán obec (§ 63 ods. 3 písm. a/ zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách).

3. Môžu byť aj ďalšie dotknuté orgány, podľa umiestnenia stavby, napr. Obvodný lesný úrad pri stavbe v ochrannom pásme lesa (50 m) podľa § 60 ods. 2 písm.c) a d) zákona č. 326/2005 o lesoch; obvodný pozemkový úrad podľ zákona č. 220/2004 pri vyňatí pozemku z pôdneho fondu atď.

4. Ďalej treba požiadať o vyjadrenie príslušných správcov verejných sietí (voda, elektrika, plyn, telekomunikácie - ST). Určite tých, na ktorých sa stavba napája, alebou zmenou sa môže meniť. Ďalej tých správcov, ktorých sa stavbou môže zasiahnuť do sietí v ich správe, napr. aj ORANGE, T-Mobile, ale aj káblová televízia a pod. UPOZORŇUJEM na to, že poškodenie telekomunikačného vedenia môže byť posúdené ako trestný čin - zákon 610/2003 o elktronických komunikáciách v spojení s trestným zákonom.

5. Uvedené stačí k tomu, aby sa dala podať žiadosť o SP. K žiadosti sa prikladá 2 x PD, správny poplatok (položka č. 60 v prílohe k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).

6. Ak by napr. stavba alebo nadstavba bola v blízkosti susednej stavby s obytnými miestnosťami, môže stavebný úrad požadovať predloženie svetelnotechnickej štúdie na presvetlenie obytných miestností (aj na povoľovanú stavbu).

7. V žiadosti musí byť uvedené, či sa bude stavba uskutočňovať svojpomocne, alebo dodávateľsky. Dodávateľ môže byť vybratý aj po vydaní SP, teda nemusí byť známy v čase stavebného konania. V takom prípade musí stavebný úrad dať podmienku, oznámiť zhotoviteľa dodatočne (pozri § 66 ods. 3 písm. H). Pri svojpomocnom uskutočňovaní stavby musí byť zabezpečené odborné vedenie stavby stavebným dozorom (pozri § 44 ods. 1).


V § 8 a 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z. je presne uvedené čo sa dáva k žiadosti o SP a čo má žiadosť obsahovať. Ja som sa pokúsil dať taký hlavný výcuc.

NA VEDOMIE : Stavebnému povoleniu predchádza vydanie územného rozhodnutia. Podľa § 39a ods. 4 SZ stavebný úrad spojí úz. konanie so stavebným pri jednoduchej a drobnej stavbe, jej nadstavbe alebo prístavbe. Ešte je aj jedna možnosť, treba si pozrieť tento §. Prečo to uvádzam. Stavebný úrad SPOJÍ a nie môže spojiť. T.j. ak by stavebný úrad chcel vydať územné samostatne, tak koná v rozpore so zákonom.


DODATOK !!! :
K žiadosti sa nikdy nemusí dokladať stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti. Stavebný úrad to nemôže vyžadovať, ale určite to niekde pýtajú. Konajú protizákonne. Môžu to požadovať, iba ak by ste stavbou zasiahli na susedný pozemok, teda aj prípojkou. Vteda ale nemusí pýtať vyjadrenie suseda, ale doklad o inom práve podľa § 139 ods. 1 SZ.
Dodávam, že stavebný úrad nemôže požadovať súhlas suseda s povolením stavby ani v tom prípade, ak budete na výstavbu potrebovať ísť na jeho pozemok (napr. lešenie). Ak sa so susedom nedohodnete, môže sa na stavebnom úrade podať žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku (§ 135). Takéto rozhodnutie je prvostupňové, možno sa proti nemu odvolať, ale pri jeho kvalitnom (vecnom) a procesnom zvládnutí je na "svete" možnosť za podmienok uvedených v rozhodnutí vstúpiť na susedný pozemok. Samozrejme, že aj tak môže byť prekážka, sused nemusí súhlasiť (fyzicky nepustí nikoho). Potom je už len ísť spôsobom nariadenia výkonu rozhodnutia, ale to už idem do extrému.

Toľko v krátkosti. Ak pomôže, tak OK.


CIMOM
Naposledy upravil Miloš Mičega - CIMOM TN : 09.02.09 at 17:55 Dôvod: oprava §139 na § 139b
6 0
juda17 juda17

juda17 je offline (nepripojený) juda17

dakujem Ti..
0 0
wegamizi wegamizi

wegamizi je offline (nepripojený) wegamizi

Prosim radu.
Pozemok XY dostal v roku 2002 povolenie na vyrub stromov po nadobudnuti stavebneho povolenia. Potom ten majitel ho rozdelil na 5 casti, kde na troch povolenu cinnost dokoncil a dalsie dva pozemky predal, z toho jeden mne. Plati povolenie na vyrub aj pre mna v sucasnosti, alebo musim vybavit nove. Docitala som sa v zakone, ked sa zacalo s pracami, povolenie plati neobmedzene. Plati to aj v tomto pripade? Vopred dakujem
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
http://www.porada.sk/t101038-sam-seb...jimatelom.html

skús poradiť v tejto téme.
0 0
Miloš Mičega - CIMOM TN Miloš Mičega - CIMOM TN
pracujem v stavebnej agende
wegamizi Pozri príspevok
Prosim radu.
Pozemok XY dostal v roku 2002 povolenie na vyrub stromov po nadobudnuti stavebneho povolenia. Potom ten majitel ho rozdelil na 5 casti, kde na troch povolenu cinnost dokoncil a dalsie dva pozemky predal, z toho jeden mne. Plati povolenie na vyrub aj pre mna v sucasnosti, alebo musim vybavit nove. Docitala som sa v zakone, ked sa zacalo s pracami, povolenie plati neobmedzene. Plati to aj v tomto pripade? Vopred dakujem
Povolenie na výrub stromov sa dáva podľa zákona č. 543/2002 Z.z.
Ak nie je v rozhodnutí vyslovene uvedené (čo asi nie je) dokedy sa majú dreviny vyrúbať, tak sa môžu vyrúbať aj teraz, pri dodržaní podmienok v rozhodnutí, t.j. mimo vegetačného obdobia.
Zákon neuvádza platnosť rozhodnutia, ako napr. stavebný (§ 67), že ak sa nezačalo (nevyrúbalo) tak rozhodnutie stráca platnosť.

Mám vedomosti o tom, že ministerstvo ŽP usmerňuje orgány štátnej správy tak, že platnosť by mala byť najviac 9 rokov, ale t.č. sa jedná len o usmerňovanie bez právnej sily.

Jednoducho pri doržaní rozhodnutia o výrube môžete vyrúbať dreviny aj dnes.CIMOM
0 0
wegamizi wegamizi

wegamizi je offline (nepripojený) wegamizi

Velmi pekne dakujem za odpoved, tieto info mi nevedeli, alebo nechceli povedat u nas na stavebnom, tak si mi pomohol a spravne ma nasmeroval dalej. DAKUJEM
0 0
wegamizi wegamizi

wegamizi je offline (nepripojený) wegamizi

Este ta poprosim jednu vec. Ked je pozemok definovany " zastavane plochy a nadvoria " a su tam stromy, koho poziadat o vyrub?
0 0
wagner wagner

wagner je offline (nepripojený) wagner

Obecný úrad. Dajú tlačivo, kde treba doložiť LV a zaplatiť poplatok. Ale pokiaľ sú to ovocné stromy, na tie netreba súhlas.
0 0
wegamizi wegamizi

wegamizi je offline (nepripojený) wegamizi

Aj ked je tych stromov cca 300 ks?
0 0
Miloš Mičega - CIMOM TN Miloš Mičega - CIMOM TN
pracujem v stavebnej agende
wegamizi Pozri príspevok
Este ta poprosim jednu vec. Ked je pozemok definovany " zastavane plochy a nadvoria " a su tam stromy, koho poziadat o vyrub?
Výrub stromov spadá pod obce, ako prenesený výkon štátnej správe.


CIMOM
0 0
Miloš Mičega - CIMOM TN Miloš Mičega - CIMOM TN
pracujem v stavebnej agende
wegamizi Pozri príspevok
Prosim radu.
Pozemok XY dostal v roku 2002 povolenie na vyrub stromov po nadobudnuti stavebneho povolenia. Potom ten majitel ho rozdelil na 5 casti, kde na troch povolenu cinnost dokoncil a dalsie dva pozemky predal, z toho jeden mne. Plati povolenie na vyrub aj pre mna v sucasnosti, alebo musim vybavit nove. Docitala som sa v zakone, ked sa zacalo s pracami, povolenie plati neobmedzene. Plati to aj v tomto pripade? Vopred dakujem
Pre výrub stromov skúste tu :

Metodické usmernenie k postupu v konaní o umiestnení a povoľovaní stavieb z hľadiska potreby výrubu stromov -

http://www.build.gov.sk/mvrrsr/index...d=1302&lang=sk


CIMOM
0 0
wegamizi wegamizi

wegamizi je offline (nepripojený) wegamizi

Dakujem za material. V nasom UK sme mali vsetky kladne stanoviska, ale CHKO, neviem preco, ked je pozemok zastavane plochy a nadvoria, nam dalo zamietave stanovisko. Teraz je to na KSU, neviem, co dalej. Nechapem, ako stavebna parcela moze byt zaujmom ochranarov, ked aj vo VZN je pozemok na zastavanie. Niekde je chyba a nevieme sa z toho vymotat. Je vobec nejaka moznost?
0 0
wagner wagner

wagner je offline (nepripojený) wagner

Prečítaj si pozorne stanovisko k výrubu drevín. Pozemok zastavané plochy a nádvoria vzniknúť mohol, ale v dôsledku zmenu legislatívy sa mohol dostať do CHKO, kde pre výstavbu platia obmedzujúce ustanovenia. Tie stromy sú na celom pozemku? Nedá sa stavať tak, že by tam tie stromy ostali? Mňa by skôr zaujímalo, či uvedený pozemok bol vždy CHKO, alebo sa tam dostal na základe zmeny zákona. Pokiaľ sa tam dostal rozšírením CHKO, tak bolo určite verejné pripomienkovanie k rozšíreniu územia, na ktoré mali byť vlastníci pozvaní a to buď písomne, alebo verejnou vyhláškou. V rámci pripomienkového konania sa dali dohodnúť určité podmienky výstavby. V tejto chvíli je ťažko radiť, keď nevieme ako sa pozemok do CHKO dostal.
Toť stanovisko:
Z hľadiska záujmu ochrany drevín orgán ochrany prírody môže vo vyjadrení po identifikácii územia upozorniť, že v danom území rastú dreviny, ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, pričom o možnosti výrubu drevín a podmienkach výrubu rozhoduje príslušný orgán ochrany prírody až následne rozhodnutím, vydaným v správnom konaní na základe žiadosti navrhovateľa v intenciách tretej hlavy zákona o ochrane prírody krajiny.
V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že celý povoľovací proces významne urýchľuje, ak navrhovateľ predloží stavebnému úradu s návrhom na vydanie územného rozhodnutia už aj vyjadrenie orgánu ochrany prírody a právoplatné rozhodnutie orgánu ochrany prírody o výrube drevín, ak sa vyžaduje.
0 0
wegamizi wegamizi

wegamizi je offline (nepripojený) wegamizi

Zarazajuce pre mna je ale to, ze povodny majitel v roku 2002 dostal na ten isty pozemok suhlas na vyrub drevin, ktory nedokoncil, ale ja mam problem. Rastie tam jelsa lepkava a je to chranene uzemie miestneho vyznamu. Myslim si, ze ochranari sa chcu realizovat tam, kde nemusia a kde vlastne uz v roku 2002, ako som spominala, kladne stanovisko dali. Inac, vsetko je situovane v priemyselnom parku asi 100 m od mojho pozemku je betonarka, kde denne prejde aj 100 - 150 domiesavacov, to im ale zbytocne hovorim. Kto zo statnej spravy by mi dal rozhodujuce stanovisko, ktore by sa respektovalo?
0 0
Miloš Mičega - CIMOM TN Miloš Mičega - CIMOM TN
pracujem v stavebnej agende
Skúsim sa opýtať ja. Možno sa mýlim, ak áno opravte ma.

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení upravuje postup pri výrube drevín. Bavíme sa o klasickom CHKO, teda nie o národnom parku. CHKO by malo byť podľa § 13 tohoto zákona "Druhý stupeň ochrany". V tomto ustanovení je uvedené, "čo a za akých možností, povinností a pod.".
V § 47 je uvedené čo podlieha povoleniu na výrub. V § 81 a § 82 je upravený postup v konaní o výrube, účastníci konania , lehoty a pod.

Vie mi niekto povedať, kde je uvedené, že mám mať vyjadrenie príslušnej CHKO, aj keď môj pozemok je v CHKO?

Buď som to prehliadol, alebo to tam nie je.

Tvrdím, že nie, aspoň zatiaľ.

Ak to tam nie je, tak neviem prečo by sa mal dokladať súhlas príslušnej CHKO k výrubu drevín, najmä na súkromnom pozemku (zákon pri iných prípadoch rozoznáva verejné zelene, cintoríny a súkromné pozemky).

Díky za odpoveď, ale zatiaľ tvrdím, že požadovať vyjadrenie CHKO je nad rámec zákonných povinností žiadateľa o výrub.

Upozorňujem, že moje tvrdenie je len pre druhý stupeň ochrany, teda pre CHKO.


CIMOM
Naposledy upravil Miloš Mičega - CIMOM TN : 05.02.09 at 20:39
0 0
wegamizi wegamizi

wegamizi je offline (nepripojený) wegamizi

Neviem, ci je to spravne pochopene z mojej strany, ale §9 cit. zakona hovori o vyjadreniach organu ochrany prirody ako dotknutych organov v bode m).
Neviem, ci aj nie bod b) ?
0 0
Miloš Mičega - CIMOM TN Miloš Mičega - CIMOM TN
pracujem v stavebnej agende
wegamizi Pozri príspevok
Neviem, ci je to spravne pochopene z mojej strany, ale §9 cit. zakona hovori o vyjadreniach organu ochrany prirody ako dotknutych organov v bode m).
Neviem, ci aj nie bod b) ?
§ 9 určite nie.

Zatiaľ ma nik nepresvedčil o opaku, aj keď si to zisťujem, vravia mi že áno, ale nevedia podľa čoho.

Takže ???
Zistím!


CIMOM
0 0
Miloš Mičega - CIMOM TN Miloš Mičega - CIMOM TN
pracujem v stavebnej agende
wagner Pozri príspevok
Prečítaj si pozorne stanovisko k výrubu drevín. Pozemok zastavané plochy a nádvoria vzniknúť mohol, ale v dôsledku zmenu legislatívy sa mohol dostať do CHKO, kde pre výstavbu platia obmedzujúce ustanovenia. Tie stromy sú na celom pozemku? Nedá sa stavať tak, že by tam tie stromy ostali? Mňa by skôr zaujímalo, či uvedený pozemok bol vždy CHKO, alebo sa tam dostal na základe zmeny zákona. Pokiaľ sa tam dostal rozšírením CHKO, tak bolo určite verejné pripomienkovanie k rozšíreniu územia, na ktoré mali byť vlastníci pozvaní a to buď písomne, alebo verejnou vyhláškou. V rámci pripomienkového konania sa dali dohodnúť určité podmienky výstavby. V tejto chvíli je ťažko radiť, keď nevieme ako sa pozemok do CHKO dostal.
Toť stanovisko:
Z hľadiska záujmu ochrany drevín orgán ochrany prírody môže vo vyjadrení po identifikácii územia upozorniť, že v danom území rastú dreviny, ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, pričom o možnosti výrubu drevín a podmienkach výrubu rozhoduje príslušný orgán ochrany prírody až následne rozhodnutím, vydaným v správnom konaní na základe žiadosti navrhovateľa v intenciách tretej hlavy zákona o ochrane prírody krajiny.
V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že celý povoľovací proces významne urýchľuje, ak navrhovateľ predloží stavebnému úradu s návrhom na vydanie územného rozhodnutia už aj vyjadrenie orgánu ochrany prírody a právoplatné rozhodnutie orgánu ochrany prírody o výrube drevín, ak sa vyžaduje.

Moje záverečné stanovisko, za ktoré ručím.

CHKO sa nemusí vyjadrovať, dokonca obec nemôže ani vyžadovať od žiadateľa, aby predložil ich stanovisko.

Po prenesení výkonu štátnej správy na obce v tejto oblasti, MŽP SR usmernilo (vydalo usmernenie) "smernicu o spolupráci" pre obce a príslušné CHKO, aby spolupracovali.
Tá spolupráca spočíva najmä (alebo) v tom, že ak na obci bude podaná žiadosť o výrub a rozhoduje o nej pracovník, ktorý robí, skladníka, matrikára, evidenciu obyvateľov, jednoducho všetko, môže požiadať CHKO o odborné stanovisko. Jednoducho o pomoc. Stanovisko CHKO je len podporné a obec sa ním nemusí vôbec riadiť. (príklad, aby obec nevydala povolenie na výrub listnatého stromu a pritom to bude ihličňan).

Teraz si za svojím prechádzajúcim stanoviskom stojím a ručím za to.


CIMOM
0 0
annamari annamari

annamari je offline (nepripojený) annamari

Pracovala som vyše 20 rokov ako projektantka pozemných stavieb,najprv ako pomocný projektant,neskor ako projektant.15 rokov uz nepracujem vo svojom obore a nemam ani skusky odbornej sposobilosti.Zaujímalo,by ma,či by uznal stavebný úrad moj projekt rodinného domu pre syna,kedze nedisponujem ziadnou okruhlou peciatkou.Nevedela som o moznosti cestneho vyhlasenia,a tak mnou vypracovany projekt som nechala opeciatkovat mojmu byvalemu kolegovi,ktory ma skusky sp.,samozrejme za peniaze.Pri realizacii synovej dtavby doslo ku zmenam,ktore samozrejme,zakreslim do PD,...a tu nastava otazka:ked uz je tam raz okruhla peciatka mojho byvaleho kolegu,musi byt aj na projekte prilozenom ku ziadosti o zmenu stavby pred jej dokoncenim.._?.nestaci moje cestne vyhlasenie a v akom zneni by malo byt?...Dakujem za odpoved.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať