Zavrieť

Porady

Nevysporiadané BSM z predošlého manželstva

Dobrý deň.
Rada by som poprosiť o informáciu. Skúsim podrobne vysvetliť problém. V roku 2001 som sa vydala, ale s manželom sme vôbec nežili v spoločnej domácnosti, dokonca po mesiaci odišiel pracovať na druhý koniec Slovenska. Ja som si našla druhú známosť, keďže sme s manželom vôbec neboli v kontakte (akoby sme neboli ani manželia). Začiatkom roku 2002 som podala žiadosť o rozvod, lebo sme sa s priateľom chceli vziať. Ale súdy to dosť preťahovali. S priateľom sme našli byt, ktorý sme chceli kúpiť a dňa 20.9.2002 sme uzavreli zmluvu o budúcej zmluve (overená u notára) s tým, že sa vyplatila určitá suma za byt. Dňa 25.9.2002 sa predávajúcemu vyplatila druhá tretina sumy s tým, že byt už môžme užívať. Lenže problém teraz je, že v tej dobe som ešte stále nebola rozvedená s prvým manželom. Rozvod bol až 10.10.2002, nadobudol právloplatnosť 17.10.2002.(V zákone sa píše, že všetko nadobudnuté počas manželstva je BSM a po troch rokoch sa mení na podielové vlastníctvo.) Asi je to dosť komplikované . Kúpna zmluva a vklad do katastra už boli až 30.10.2002. Ale prvá zmluva aj peniaze boli predávajúcemu vyplatené počas trvania prvého manželstva. Dňa 28.12.2002 som uzavrela druhé manželstvo (mali sme už prírastok ). Dňa 22.1.2003 sme sa stali oficiálne vlastníkmi bytu podľa katastra, na základe zmluvy z roku 2002. Keďže bol majetok nadobudnutý podľa prvej zmluvy (aj vyplatené peniaze) počas trvania prvého manželstva, má prvý manžel nárok na BSM? Čiže ako to vlastne je? Lebo s druhým manželom sme vlastne nadobudli byt ešte pred tým, ako sme sa vzali, čiže pred 28.12.2008 a tým pádom na liste vlastníctva sme uvedený ako podielový vlastníci. Je to dosť zamotané (ako celý môj život ) ale snáď sa niekto z tohto vysomári a bude mi vedieť podať nejakú informáciu. Ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  bobiku je offline (nepripojený) bobiku

  bobiku
  Tu je ľahká odpoved...pokiaľ ani jeden z vás či vy alebo bývalý manžel ste nepožiadali do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, tak sa podľa zákona predpokladá, že ste sa dohodli a byt ostal vo vašom podielovom spoluvlastníctve so súčastným manželom. Len 3 roky po rozvode sa dá vysporiadať BSM. takže pokiaľ si váš bývalý do tejto doby nenárokoval, tak sa nemusíte báť.

  zeron je offline (nepripojený) zeron

  zeron
  bobiku Pozri príspevok
  Tu je ľahká odpoved...pokiaľ ani jeden z vás či vy alebo bývalý manžel ste nepožiadali do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, tak sa podľa zákona predpokladá, že ste sa dohodli a byt ostal vo vašom podielovom spoluvlastníctve so súčastným manželom. Len 3 roky po rozvode sa dá vysporiadať BSM. takže pokiaľ si váš bývalý do tejto doby nenárokoval, tak sa nemusíte báť.

  Ja osobne si myslím, že táto situácia nemá s BSM nič spoločné, nakoľko BSM nevzniklo!!!!

  Na vysvetlenie treba uvážiť vznik a zánik BSM a vznik vlastníckeho práva k bytu. BSM vzniká uzavretím manželstva a zaniká zánikom manželstva (alebo aj počas trvania manželstva zrušením alebo zúžením BSM, čo ale nie je tento prípad). Na vznik vlastníckeho práva k nehnuteľnosti sú potrebné viaceré fázy nadobúdania tohto práva, inak by išlo o neperfektné vlastníctvo. V tomto prípade išlo o fázy tri - Zmluva o budúcej zmluve, kúpna zmluva a vklad do katastra. V prípade zmluvy o budúcej zmluve ide v podstate len o záväzok uzavrieť zmluvu, ktorá je jej predmetom, vlastnícke právo k veci nevzniká, čiže nemôže vzniknúť ani BSM vo vzťahu k bytu. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká samotný obligačný vzťah a táto je právnym titulom na vznik vlastníckeho práva. Avšak vlastnícke právo v tomto prípade vzniklo v dobe, kedy bolo manželstvo rozvedené, a teda logicky nemohlo vniknúť BSM vo vzťahu k bytu, ankoľko žiadne BSM v tomto čase neexistovalo. Takisto rozvedená exmanželka so svojím priateľom správne nadobudla byt do podielového spoluvlastníctva, pretože v čase vzniku vlastníckeho práva k bytu, a teda v čase nedobudnutia veci, ktorá by mohla spadať do BSM, ešte manželmi neboli a teda neexistovalo BSM ani medzi nimi. Kúpa bytu sa zvŕšila treťou fázou, a tou je povolenie vkladu do katastra nehnuteľností. Okamiho právoplatnosti tohto úkony nastávajú konštitutívne účinky týkajúce sa vzniku predmetného právneho vzťahu. Kúpna zmluva bola dovtedy perfektná a platná, a vklad do katastra priniesol aj jej účinnosť, avšak nezmenil typ spoluvlastníctva. Povolenie vkladu je samostatnou právnou skutočnosťou, ktorá v nadväznosti na právnu skutočnosť vzniku vlastníckeho práva k bytu vyvoláva zamýšľané právne následky, čiže vznik podielového spoluvlastníctva kupujúcich, tak ako to bolo uvedené v kúpnej zmluve.

  Takže:
  bývalý manžel nemá nárok na vyporiadanie bytu, nakoľko jemu žiaden vzťah k predmetnej nehnuteľnosti vzniknúť nemohol.

  P.S.: na margo citovaného príspevku: právna domnienka, že veci patriace do BSM ak po dobu troch rokov od zániku BSM toto nebolo vysporiadané, patria tomu manželovi, ktorý ich užíva, sa vzťahuje len na veci v osobnej potrebe každého z manželov. Ostatné hnuteľné a nehnuteľné veci sa v takomto prípade stávajú podielovým spoluvlastníctvom manželov tak, že podiely manželov sú rovnaké. Čiže ak by sme sa držali tohto a pripustili by sme možnosť vzniku BSM, mal by Váš exmanžel právo na polovicu Vášho podielu, čo je ovšem blbosť, nakoľko žiadne BSM medzi Vami a Vašim exmanželom nevzniklo.

  P.S.2: ak by Váš exmanžel chcel napadnúť kúpu bytu, musel by Vás žalovať o neplatnosť právneho úkonu, ktorý ste v súvislosti s kúpou bytu vykonali. Keďže však máme isté premlčacie doby, vo Vašom prípade táto už uplynula, a teda by sa nemohol vyššie spomenutého úspešne domáhať. Okrem toho si myslím, že aj keby táto záležitosť nebola premlčaná, aj tak by úspešný v spore zrejme nebol.

  bobiku je offline (nepripojený) bobiku

  bobiku
  zenon ale ved ja som napísala to isté, len menej obšírne, lebo je jasné že bývalý na nič nárok nemá...BMS vznika uzatvorením manželstva, takže BSM medzi ňou a bývalým manželom samozrejme vzniklo a pokiaľ si nedali návrh na zrušenie BSM, tak aj trvalo do právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. ale stále platí, že 3 rok právo na súdne vysporiadanie BMS zaniká a teda nemusí sa báť právnych nárokov jej ex na byt.

  Nevysporiadané BSM z predošlého manželstva

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.