Zavrieť

Porady

náhrada za stratu na zárobku

Prosím Vás, zamestnanec dostáva vyplácanú rentu vo výške 117tis Sk ročne od Allianz - slov. poist. Na konci roka dostal list od Allianzu -oznámenie: Náhrada za stratu na zárobku po skončení prac. neschopnosti alebo pri invalidite. V texte sa konkrétne píše: náhrada za stratu na zárobku po skončení PN alebo invalidite Vám bola vyplatená ako úrazová renta podľa zákona č. 461/2003 Z,.z. o sociálnom poistení ...

Otázka znie - je to zdaniteľný príjem? V Allianzi tento príjmen nebol zdanený ani zrážkou...

Názor daň.úradu - zdaňovať, soc.poist.-nezdaňovať, Allianz - nezdaňovať, jedna kolegyňa - zdaňovať, druhá - nezdaňovať....
Prosím o Váš názor. Ďakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  Marianna01 Pozri príspevok
  Prosím Vás, zamestnanec dostáva vyplácanú rentu vo výške 117tis Sk ročne od Allianz - slov. poist. Na konci roka dostal list od Allianzu -oznámenie: Náhrada za stratu na zárobku po skončení prac. neschopnosti alebo pri invalidite. V texte sa konkrétne píše: náhrada za stratu na zárobku po skončení PN alebo invalidite Vám bola vyplatená ako úrazová renta podľa zákona č. 461/2003 Z,.z. o sociálnom poistení ...

  Otázka znie - je to zdaniteľný príjem? V Allianzi tento príjmen nebol zdanený ani zrážkou...

  Názor daň.úradu - zdaňovať, soc.poist.-nezdaňovať, Allianz - nezdaňovať, jedna kolegyňa - zdaňovať, druhá - nezdaňovať....
  Prosím o Váš názor. Ďakujem
  § 5 Zákon o dani z príjmov
  (7) Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako

  a) suma vynaložená zamestnávateľom na doškoľovanie zamestnanca, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa; toto oslobodenie sa nevzťahuje na sumy vyplácané zamestnancovi ako náhrada za ušlý zdaniteľný príjem,
  b) hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov,
  c) hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku,
  d) použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom; rovnako sa posudzuje aj takéto plnenie poskytnuté manželovi (manželke) zamestnanca a deťom, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za vyživované osoby (§ 33) tohto zamestnanca alebo jeho manželky (manžela),
  e) poistné na verejné zdravotné poistenie, 20) poistné na sociálne poistenie, 21) poistné na sociálne zabezpečenie22) a príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu (ďalej len "poistné a príspevky"), ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca,
  f) náhrada príjmu a príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytovaná zamestnávateľom svojmu zamestnancovi podľa osobitného predpisu, 23)
  g) príjem zo závislej činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky plynúci daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou od zamestnávateľa so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, ak časové obdobie súvisiace s výkonom tejto činnosti nepresiahne 183 dní v akomkoľvek období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ak nejde o príjmy uvedené v § 16 ods. 1 písm. d) a o príjmy z činností vykonávaných v stálej prevádzkarni (§ 16 ods. 2),
  h) náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, ak táto náhrada bola určená pevnou sumou právoplatným rozhodnutím súdu pred 1. januárom 1993,
  i) podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva,
  j) rozdiel medzi vyššou trhovou cenou zamestnaneckej akcie a jej cenou garantovanou opciou zaplatenou zamestnancom v deň nákupu zamestnaneckej akcie.

  Takže pozri si ešte ten § 9.

  Marianna01 je offline (nepripojený) Marianna01

  Marianna01
  otváram znovu túto tému, prosím o pomoc a vaše názory:

  za vyššie uvedeného zamestnanca sme podali DP v zmysle paragrafu, čo poradila Majka, je to OK. Dotyčný pán mi však priniesol DP za predchádzajúce roky - chce podať opravné DP, nakoľko tento príjem za minulé roky zdaňoval. Za rok 2007 to bolo OK, lenže predchádzajúce roky sú už horšie. Totižto Allianz túto náhradu za stratu zárobku od r. 2006 a nižšie zdaňoval zrážkou u zdroja. Tak teraz neviem - pýtať tú daň späť, alebo to nechať tak?

  Prosím o pomoc, ďakujem za každý názor

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  Marianna01 Pozri príspevok
  otváram znovu túto tému, prosím o pomoc a vaše názory:

  za vyššie uvedeného zamestnanca sme podali DP v zmysle paragrafu, čo poradila Majka, je to OK. Dotyčný pán mi však priniesol DP za predchádzajúce roky - chce podať opravné DP, nakoľko tento príjem za minulé roky zdaňoval. Za rok 2007 to bolo OK, lenže predchádzajúce roky sú už horšie. Totižto Allianz túto náhradu za stratu zárobku od r. 2006 a nižšie zdaňoval zrážkou u zdroja. Tak teraz neviem - pýtať tú daň späť, alebo to nechať tak?

  Prosím o pomoc, ďakujem za každý názor
  Podala by som DDP za tie roky, čo príjem zdaňoval. Ale v konečnom sa musí rozhodnúť daňovník.

  Marianna01 je offline (nepripojený) Marianna01

  Marianna01
  Tweety Pozri príspevok
  Podala by som DDP za tie, roky, čo príjem zdaňoval. Ale v konečnom sa musí rozhodnúť daňovník.
  on je rozhodnutý podať DDP, ale akým spôsobom? Pokiaľ príjem zo straty na zárobku spadá - a spadal aj v r. 2006 - do §5, potom ho nemám kde v DP zapísať. Lenže daň bola zrazená zrážkou u zdroja - t.j. mala by som ju pýtať späť. Takže vlastne by DP vyzeralo len - príjem z §6, ale daň aj z §5? - len s tým, že tam dám kópiu potvrdenia, prípadne nejaké vysvetlivky v tých ich úžasných miestach pre záznamy daňovníka? Je mi to také dosť čudné, tak som na pochybách...

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  Marianna01 Pozri príspevok
  on je rozhodnutý podať DDP, ale akým spôsobom? Pokiaľ príjem zo straty na zárobku spadá - a spadal aj v r. 2006 - do §5, potom ho nemám kde v DP zapísať. Lenže daň bola zrazená zrážkou u zdroja - t.j. mala by som ju pýtať späť. Takže vlastne by DP vyzeralo len - príjem z §6, ale daň aj z §5? Áno, tak - len s tým, že tam dám kópiu potvrdenia, prípadne nejaké vysvetlivky v tých ich úžasných miestach pre záznamy daňovníka? áno Je mi to také dosť čudné, tak som na pochybách...
  Odpovede v texte.

  batorek je offline (nepripojený) batorek

  batorek
  Dobrý večer.
  Ja sa chcem tiež spýtať ohľadne náhrady za stratu na zárobku.
  Alianz poisťovňa vyplatila osobe peniaze ako náhradu za stratu na zárobku počas PN. Bola to PN v dôsledku dopravnej nehody. Píšu tam par.32 odst.9 zák. SNR č.511/92.
  Chcem sa spýtať je tento príjem zdaniteľný? Poisťovňa nič nezdaňovala.
  a podľa ktorého paragrafu 5 alebo 8. Díky Batorek

  Lenka je offline (nepripojený) Lenka

  som "blazniva" baba, milujuca zivot a svoju rodinku:))))) ...viac Lenka
  Dobrý deň, poprosila by som o radu ohľadom náhrady za stratu na zárobku - valorizácia. Mama mala v roku 1982 úraz, Slovenská poisťovňa jej vyplácala úrazovú rentu. Priemerný zárobok sa jej valorizoval podľa nariadení vlády. Z Allianz - Slovenská poisťovňa po 6 rokoch súdnych sporov dostala výpočet priemerného zárobku.Akým spôsobom sa tento priemerný zárobok rozhodujúci pri výpočte náhrady za stratu na zárobku valorizuje? Neviem teraz presne sumy a percentá valorizácie v jednotlivých rokoch, preto napíšem iba príklady:
  - priemerný zárobok v roku 1982 Sk 2185,-
  - valorizácia 1983 5% - valorizovaný zárobok SK 2294,- (2185+109)
  - valorizácia 1984 10% - valorizovaný zárobok Sk 2523,- (2294,- + 10%zo 2294,- (+229,-)
  je môj výpočet správny, alebo sa v ďalších rokoch valorizuje iba ten základ 2185,- suma valorizácie sa pripočíta k priemernému zárobku v roku 1982 a výpočet pre rok 1984 by bol val.zárobok Sk 2512,-(2185+109+218)? Ďakujem veľmi pekne za pomoc.

  Ivka 07 je offline (nepripojený) Ivka 07

  Ivka 07
  Dobrý deň, mám otázku ohľadom vyplatenia náhrady za stratu na zárobku. Invalidná dôchodkyňa poberá cca 10 rokov od komerčnej poisťovne náhradu za stratu na zárobku. Doteraz si nepodávala DP. Teraz sa však informovala na DÚ, kde jej povedali, že má povinnosť podať DP a uvedený príjem zdaniť. Aký typ DP má použiť a o aký druh príjmu ide? ďakujem za skorú odpoveď

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.