Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1.3.2009 bola schválená

Značky   , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1.3.2009 bola schválená

Autor Jozef Mihál   17.02.09
Pred niekoľkými minútami Národná rada SR schválila novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. S účinnosťou od 1.3.2009 sa zavádzajú v zákone nasledujúce zmeny:
  • Zvyšuje sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a na manžela (manželku) na 4025,70 €, súčasne sa tak zvyšuje zamestnanecká prémia.
  • Vstupná cena hmotného majetku a technického zhodnotenia sa zvyšuje na 1700 € (doteraz 996 €), a vstupná cena nehmotného majetku na 2400 € (doteraz 1660 €). Súčasne sa niektoré druhy majetku presúvajú do nižších odpisových skupín, čím sa skráti doba ich odpisovania.
  • Podnikateľ - fyzická osoba, nebude musieť viesť účtovníctvo ak nezamestnáva žiadnych zamestnancov a jeho príjem nepresiahne 170000 € za rok. Namiesto účtovníctva bude viesť tzv. zjednodušenú daňovú evidenciu, čiže akési "poloúčtovníctvo".
  • Nezdaniteľnú časť na manželku a nezdaniteľnú časť na príspevky na DDS, účelové sporenie, životné poistenie si budú môcť uplatniť aj daňovníci, ktorí majú na území SR obmedzenú daňovú povinnosť (daňový nerezidenti SR), ale len za podmienky, že úhrn ich zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR bude tvoriť najmenej 90 % všetkých ich zdaniteľných príjmov. Takíto daňovníci budú mať aj nárok na uplatnenie daňového bonusu na deti.
  • Podnikatelia - fyzické i právnické osoby sa môžu rozhodnúť uplatňovať si výdavky na spotrebované pohonné látky na firemné vozidlá vo forme paušálnych výdavkov - bez povinnosti viesť knihu jázd. Takto si môžu uplatniť 80 % z celkovej preukázateľnej spotreby.
  • Pri podávaní daňového priznania môže daňovník - daňový rezident SR, ktorý mal príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, použiť metódu vyňatia príjmu, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší.
  • Termíny pre podávanie daňových priznaní posunuté napokon nie sú - takže zostáva v platnosti termín 31. marec.
Viac sa dočítate v materiáli:

http://www.porada.sk/t101744-krizovy...stnanosti.html

...prípadne na blogu:

http://blogy.etrend.sk/mihalblog/tyz...09/158442.html

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

0
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1.3.2009 bola schválená

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1.3.2009 bola schválená" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu