Zavrieť

Porady

registračná pokladňa a DPH

človiečik
Dobrý deň,

počul som takú vec, čomu ja neverím ale rád preverím. Ako je to s uplatňovaním DPH z registračnej pokladne. Ktosi mi tvrdí, že ak tam není vyčíslený zaklad dane tak nemožno uplatniť DPH....Mne sa to nezdá
Usporiadat
Oldi Oldi

Oldi je offline (nepripojený) Oldi

Mala by to byť faktúra ...
0 0
ivab ivab

ivab je offline (nepripojený) ivab

Hm, viem, že by to mala byť faktúra, len teraz je už straaašne ťažké pýtať od obchodníkov faktúru z 5. alebo 6. mesiaca. Tak som to chcela riešiť práve týmto spôsobom. Ale asi by to nebolo celkom v poriadku...
0 0
willy willy

willy je offline (nepripojený) willy

ekonóm - živnostník
McMarti
Teraz som našla na v pokynoch DR SR
Informácie pre platiteľov DPH
k používaniu DIČ a IČ pre DPH

Podľa § 15 zákona č.289/1995 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov
platného do 30.4.2004 bol platiteľ DPH povinný vystaviť do 15 dní odo
dňa uskutočnenia zdaniteľného plnenia daňový doklad, na ktorom mal
uviesť daňové identifikačné číslo (DIČ). Podľa prechodných ustanovení
§ 85 ods.1 zákona č. 222/2004 Z.z . o DPH, sa až do uplynutia
posudzujú podľa zákona platného do 30.4.2004 všetky lehoty, ktoré
začali plynúť pred účinnosťou tohto zákona. Z uvedeného vyplýva, že
pri zdaniteľných plneniach uskutočnených do 30.4.2004 mal platiteľ dane vyhotoviť daňový doklad s náležitosťami podľa § 15 zákona č.289/ 1995 Z.z. o DPH , t.j. uviesť na doklade DIČ platné do 30.4.2004.
Správca dane v prechodnom období (r.2004) na dokladoch vyhotovených
po 1.5.2004 za zdaniteľné plnenia uskutočnené do 30.4.2004 bude
akceptovať tak DIČ platné do 30.4.2004, ako aj nové IČ pre DPH.

Platiteľ dane je povinný na vyhotovených faktúrach podľa § 71,72,73
zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH uvádzať IČ pre DPH. Podľa § 31 ods.11
zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov
prideľuje správca dane zaregistrovanému daňovému subjektu
daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré je daňový subjekt povinný uvádzať na všetkých daňových dokladoch. Pokiaľ ide o uvádzanie identifikačného čísla, táto oblasť je upravená v § 3a Obchodného zákonníka. V zmysle vyššie uvedeného platiteľ DPH na faktúrach uvádza IČ pre DPH, DIČ a IČO.

Podľa § 71 zákona č.222/2004 Z.z. o DPH, ak cena tovaru alebo
služby vrátane dane nie je viac ako 50 000 Sk, za faktúru sa
považuje aj doklad vyhotovený elektronickou registračnou
pokladnicou. Tento doklad musí obsahovať údaje podľa § 71 ods.
2 zákona o DPH s výnimkou údaja podľa odseku 2 písm. b) a s
výnimkou jednotkovej ceny podľa odseku 2 písm. g) zákona o DPH.
V prípade, že doklad z elektronickej registračnej pokladne
neobsahuje údaje podľa vyššie uvedeného ( napr. základ dane ), platiteľ
dane je povinný vyhotoviť pre zdaniteľnú osobu a pre právnickú
osobu faktúru, ktorá spĺňa všetky náležitosti v zmysle uvedeného
ustanovenia zákona o DPH.

Ř V období po 1.5.2004 platiteľ DPH bude uvádzať v príkazoch na
úhradu dane - variabilný symbol IČ pre DPH bez prefixu SK,
nakoľko prevodný príkaz nemôže obsahovať alfanumerický znak.

Vydalo : Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
Mám podobný problém. Daňová kontrola žiada na doklade z ERP IČO, DIČ a IČ DPH, ale podľa zákona 222/2004 §71/2 a §71/5 mi z toho vyplýva, že DIČ nie je nutné. Tak ako je to vlastne?
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

V zmysle novely zákona o správe daní.. 511/1992 k 1.1.2005 vyplýva, že platiteľ DPH uvádza na doklade len IČ pre DPH.


§31 ods. 11
Správca dane pridelí zaregistrovanému daňovému subjektu daňové identifikačné číslo a o vykonanej registrácii vydá osvedčenie, na ktorom uvedie identifikačné číslo pre konkrétny druh dane. Toto číslo je daňový subjekt povinný uvádzať na všetkých dokladoch, ktoré bude vydávať, a tiež pri styku so správcom dane. Ak sa daňový subjekt registruje podľa osobitného zákona, /a tento osobitný zákon je zákon o DPH/ na dokladoch je povinný uvádzať , iba číslo, ktoré mu správca dane pridelí pri tejto registrácii. Daňovým identifikačným číslom, ak ide o fyzickú osobu, je identifikátor určený správcom dane. Fyzická osoba, ktorá nie je povinná sa podľa tohto alebo osobitného zákona registrovať, je povinná pri styku so správcom dane uvádzať rodné číslo.
(12) Ak nesplní daňový subjekt svoju registračnú alebo oznamovaciu platiteľ dane uvádza na dokladoch len IČ pre DPH.

V tvojom prípade, je ešte dôležité na dokladoch z akého obdpbia to požadujú. Do 1.1.2005 si v zmysle zákona 511 musel uvádzať DIČ pridelené DÚ pri registrácii na všetkých dokladoch
Naposledy upravil evina : 19.05.05 at 07:30
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať