Zavrieť

Porady

Dph a prefakturácia miezd

Naša spoločnosť prenajala prevádzku v ktorej pracujú naši zamestnanci (zmluvne práca našich ludí podchytená nie je), ich mzdu chceme vyúčtovať nájomcovi. Fakturovať s dph, alebo bez - refundácia mzdy? Jedná sa o zdaniteľné plnenie?
Usporiadat
Luckasari Luckasari

Luckasari je offline (nepripojený) Luckasari

ak ide o docasne pridelenie zamestnanca, tak si myslim, ze ide o zdanitelny obchod, a ze by som to asi fakturovala s DPH
0 0
Veva Veva

Veva je offline (nepripojený) Veva

§ 58 ZP - Dočasné pridelenie . odst.1 dohoda o dočasnom pridelení na výkon práce k inej právnickej osobe ( ďalej len uživateľský zamestnávateľ ) .
teda za 1) dohoda o pridelení ..........
2) dohodnutá cena práce - môže byť aj vyššia ako v PZ
3) potom fakturovať s DPH ,
mali by o tom byť oboznámení aj vaši zamestnanci , nielen ústne ale písomne
teda § 58 ZP
0 0
slavo slavo

slavo je offline (nepripojený) slavo

Čo v takom prípade, ak potrebujem prefakturovať dovolenku?
Zamestnanec prešiel z firmy A do firmy B k 1.4.05, firmy sa dohodli, že nárok zamestnanca na alikvotnu časť dovolenky za 1.Q.05 prechádza do firmy B,
a tá by ju mala vyfakturovať firme A.
Podľa mňa by to malo byť bez DPH, alebo nie?
0 0
Libi Libi

Libi je offline (nepripojený) Libi

prefakturácia miezd by mala byť bez DPH. Ja fakturujem bez DPH.
0 0
AltaKE AltaKE

AltaKE je offline (nepripojený) AltaKE

myslím, že by to v tomto prípade malo byť bez DPH - podľa mňa tu nejde o zdaniteľný obchod....... alebo žeby som sa mýlila???
0 0
michaela25 michaela25

michaela25 je offline (nepripojený) michaela25

Ako to bude teda s tou DPH, veď v zmluve nemusí byť dohodnuté len prefaktúrovanie miezd, ale aj prirážka alebo nejaký paušál a potom to bude ako keby moja tržba za nejakú službu, a tam už musím dať DPH
0 0
azalka azalka

azalka je offline (nepripojený) azalka

V našej firme som sa s prefakturáciou miezd nestretla, iba s prefakturáciou iných nákladov, či už našich interných (napr. výroba propagačných materiálov) alebo od tretej osoby (nájom, plyn, telefon...) - všetko to bolo bez nejakej našej prirážky.
Myslím si, že prefakturácia miezd by mala byť s DPH, hoci tam nie je dohodnutá žiadna marža, len fakturácia skutočných nákladov. Podľa mňa v takomto prípade nehrá rolu, či sú to mzdy alebo iné náklady, jednoducho ste poskytli odberateľovi služby takéhoto typu.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Dávam do pozornosti tieto skutočnosti:

- máte zmluvne upravené "požičanie" zamestnancov striktne podľa Zákonníka práce a splnené všetky podmienky z toho vyplývajúce? Zmluva musí mať presný názov, znenie a odvolávky na Zákonník práce. Mzdu vypláca pôvodný zamestnávateľ atď., atď. ...
- ak áno, aj tak môže byť problematická obhajoba fakturácie bez DPH - daniari to nemajú radi, aj keď môj názor je, že ak sa postupuje presne podľa Zákonníka práce, situácia sa rieši dočasne a nie dlhodobo, nepridá sa nič navyše iba mzdové nároky zamestnancov, nejedná sa o poskytnutie služby.
Stretla som sa však s výkladmi, ktoré tlačia do posudzovania tohto postupu ako poskytnutej služby.


Ešte som tento prípad neobhajovala.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
azalka
V našej firme som sa s prefakturáciou miezd nestretla, iba s prefakturáciou iných nákladov, či už našich interných (napr. výroba propagačných materiálov) alebo od tretej osoby (nájom, plyn, telefon...) - všetko to bolo bez nejakej našej prirážky.
S týmto sa nedá plne stotožniť fakturácia v zmysle "zmluvy o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému zamestnávateľovi" podľa § 58 Zákonníka práce.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Martina1
Naša spoločnosť prenajala prevádzku v ktorej pracujú naši zamestnanci (zmluvne práca našich ludí podchytená nie je), ich mzdu chceme vyúčtovať nájomcovi. Fakturovať s dph, alebo bez - refundácia mzdy? Jedná sa o zdaniteľné plnenie?
A ak ste prenajali prevádzku... znamená, že ste dali prevádzku do prenájmu?
Možno by bolo vhodné ešte uviesť - aké sú dôvody dočasného pridelenia zamestnancov a ďalšie zámery vzľadom na skutočnosti, ktoré som uvádzala v predchádzajúcich pripomienkach, nakoľko vaši zamestnanci ostali pracovať v "pôvodne vašej prevádzke".
Naposledy upravil Jana Acsová : 15.08.05 at 17:07
0 0
michaela25 michaela25

michaela25 je offline (nepripojený) michaela25

Ďakujem za odpovede.Takže v podstate radšej fakturovať s DPH.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
michaela25
Ďakujem za odpovede.Takže v podstate radšej fakturovať s DPH.
Ak máš v predmete činnosti služby, ktoré by boli predmetom fakturácie.
0 0
azalka azalka

azalka je offline (nepripojený) azalka

AVO
S týmto sa nedá plne stotožniť fakturácia v zmysle "zmluvy o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému zamestnávateľovi" podľa § 58 Zákonníka práce.
Myslíš, že je nutné v takomto prípade mať zmluvu o dočasnom pridelení...? Veď nikde nie je napísané, že to musí byť zmluva o dočasnom pridelení . Ak áno, prečo a kde alebo čím to je určené?
0 0
michaela25 michaela25

michaela25 je offline (nepripojený) michaela25

To znamená, že by som musela mať niečo také ako personálne agentúry, inak nemôžem fakturovať inej firme dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce u iného zamestnávateľa, vôbec netuším čo by to malo byť
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
azalka
Myslíš, že je nutné v takomto prípade mať zmluvu o dočasnom pridelení...? Veď nikde nie je napísané, že to musí byť zmluva o dočasnom pridelení . Ak áno, prečo a kde alebo čím to je určené?
Zadaj konkrétnu otázku. Odpovedať na niečo neurčité nemá význam, aby sme sa nedoplietli.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
michaela25
To znamená, že by som musela mať niečo také ako personálne agentúry, inak nemôžem fakturovať inej firme dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce u iného zamestnávateľa, vôbec netuším čo by to malo byť
Čo robia zamestnanci pre iného zamestnávateľa?
0 0
azalka azalka

azalka je offline (nepripojený) azalka

AVO
Zadaj konkrétnu otázku. Odpovedať na niečo neurčité nemá význam, aby sme sa nedoplietli.
Mojou otázkou (resp. otázkami) som myslela na to, či je nutné mať zmluvu o dočasnom pridelení... v takomto prípade, aký popisuje Martina1. Vieš, či nepostačuje zmluva o nájme prevádzky + výkon služieb (napr. šnurovanie topánok - to mi len teraz v rýchlosti napadlo), pričom bude fakturované nájom + dohodnuté služby - je otázne, či refakturácia mzdových nákladov alebo ako tržby za služby.
Tak, znovu som sa zamotala, ale snáď prídete na to čo som týmto celým myslela. Teda, že je tu aj iná možnosť ako zmluva o dočasnom pridelení.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
azalka
Mojou otázkou (resp. otázkami) som myslela na to, či je nutné mať zmluvu o dočasnom pridelení... v takomto prípade, aký popisuje Martina1. Vieš, či nepostačuje zmluva o nájme prevádzky + výkon služieb (napr. šnurovanie topánok - to mi len teraz v rýchlosti napadlo), pričom bude fakturované nájom + dohodnuté služby - je otázne, či refakturácia mzdových nákladov alebo ako tržby za služby.
Tak, znovu som sa zamotala, ale snáď prídete na to čo som týmto celým myslela. Teda, že je tu aj iná možnosť ako zmluva o dočasnom pridelení.
Neodpoviem úplne uspokojivo, upozorním na zásádaný rozdiel, ktorý vidím vo fakturácii a v predmete zmluvy:
- pri uzatvorení zmluvy o dočasnom pridelení ma ako "starého" zamestnávateľa nezaujíma (pri fakturácii), akú prácu pridelí iný zamestnávateľ mojim zamestnancom. Musia byť síce splnené kvalifikačné predpoklady a ostatné podmienky napr. zodpovednosť, práva a povinnosti (rieši ich spomínaný § 58 ZP),
- pri uzatvorení inej obchodnej zmluvy túto uzatvorím na konkrétnu službu, konrétny predmet plnenia (ktorý okrem iného vieme zaklasifikovať).

A Martina1 podľa môjho názoru zatiaľ nemá vyriešenú otázku, ako a čo fakturovať.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
V § 15 ods. 8 písm. e) Zákona o DPH sa uvádza v časti týkajúcej sa miesta dodania služby aj "pridelenie zamestnancov". Nakoľko chýba odvolávka na právny predpis, nemožno určiť, čo sa tým presne myslelo. Nenašla som to ani v komentároch, ale možno sa domnievať, že práve spomínané "dočasné pridelenie". Z uvedeného vyplýva, že pridelenie zamestnancov ZDPH považuje za službu.

Doporučujem teda radšej konzultovať uplatnenie DPH na DÚ ...
Naposledy upravil Jana Acsová : 18.08.05 at 15:18
0 0
alexis alexis

alexis je offline (nepripojený) alexis

Refakturácia mzdy v ziadnom pripade nie je s DPH, ved je to mzda ktoru zarobil u iného zamestnávatela a vy si ju pytate vyfakturovat. Ako vy mudry v mzdových nákladoch zauctujete DPH, ved to sa neda. Mzda je mzda a mzda nikdy nie je z dph. Uz to tu nepretvarajte na obchodný vztah je to pracovnopravny vztah, ked zamestnávateľ vysle s jeho súhlasom na práce k inému zamestnávatelovi. To je vsetko.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať