Zavrieť

Porady

Združenie fyz.osôb-DPH

Dotaz k DPH :Združenie fyzických osôb /platitelia DPH/ uskutočňovalo pomerne odpočítanie dane za rok 2004 podľa § 50 Zákona o DPH z titulu prenájmu nebytových priestorov / obchod/ neplatcovi DPH.Pri ročnom zúčtovaní DPH za rok 2004 bol koeficient 0,98. Ku 31.12.2004 bola zmluva na prenájom nebytových priestorov zrušená.Združenie fyzických osôb je štvrťročným platiteľom DPH.

V I.štvrťroku 2005 združenie FO neprenajímalo nebytové priestory, prevádzkovali obchod v rámci svojho

predmetu podnikania. V I.štvrťroku 2005 vykonali na obchode technické zhodnotenie vy výške 160 557,-Sk

včetne 19% DPH. V II.štvrťroku 2005 vykonali na obchode technické zhotnotenie vo výške 51 166,-Sk včetne

19% DPH.Dňa 2.3.2005 s účinnosťou od 1.4.2005 dali do prenájmu väčšiu časť nebytových priestorov /obchodu/ a zvyšnú časť si ponechali pre seba na podnikanie, kde pracujú. V II.štrvťroku 2005 sa faktúroval prenájom nájomcovi s účinnosťou od 1.4.2005 podľa § 38 /oslobodene plnenie/,nakoľko nájomca nie je platiteľ DPH.Ďalej podľa dohody zmluvných strán nájomca mesačne prispieva za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním nebytových priestorov /elektrine,vodné,stočné/, ktoré sa nájomcovi účtuje zálohove s DPH ako dodanie tovaru a služieb podľa §8 a 9 Zákona o DPH a bude podliehať ročnému vyúčtovaniu dodaniu tovaru podľa skutočného odberu.

Otázky :

 • Aký dopad majú horeuvedené skutočnosti-technické zhodnotenie/I.kv.2005/ s ohľadom na koeficient § 50 Zákona o DPH za I.štvrťrok 2005 na daňové priznanie DPH za 1.štvrťrok 2005 keď platitelˇ DPH ešte neprenajímal nebytové priestory /obchod/ , nefaktúroval osobodené plnenenie a v obchode sa uskutočňovali zdaniteľné plnenia /predaj tovaru/.
 • Aký dopad majú horeuvedené skutočnosti-technické zhodnotenie/2.kv.2005/ s ohľadom na koeficient § 50 Zákona o DPH za II.štvrťrok 2005 na daňové priznanie DPH za II.štvrťrok 2005 keď platitelˇ DPH prenajímal nebytové priestory /obchod/,faktúroval osobodené plnenenie a v obchode sa uskutočňovali i zdaniteľné plnenia /predaj tovaru/.
 • Aké zdaniteľné plnenia vstupujú do odpočítania dane s koeficientom podľa § 50 Zákona o DPH, keď časť služieb /elektrina,vodné a stočné/ sa refaktúruje ako uskutočnené zdaniteľné plnenie s DPH na výstupe.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

  Združenie fyz.osôb-DPH

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.