Zavrieť

Porady

SOC. A ZDRAV. POISTENIE PP, SZČO, nezdaň. čiastka v roku 2009 , výška stravného

Zamestnanec
<TABLE height=183 cellSpacing=1 cellPadding=1 width=475 border=1><TBODY><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(128,128,128)">Poistenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(128,128,128)">Sadzba</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(128,128,128)">Min.VZ</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(128,128,128)">Max.VZ</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Starobné poistenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" align=right>4 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" align=right>295,50 Eur
</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" align=right>2 674,90 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Nemocenské poistenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" align=right>1,40 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" align=right>1 003,09 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Poistenie v nezamestnanosti</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>1 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>2 674,90 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Invalidné poistenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>3 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>2 674,90 Eur</TD></TR><TR><TD vAlign=top>Zdravotné poistenie</TD><TD vAlign=top align=right>4 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD vAlign=top align=right>2 006,17 Eur</TD></TR><TR><TD vAlign=top>Zdratovné poistenie (zdravotne postihnutý)</TD><TD vAlign=top align=right>(2 %)</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD vAlign=top align=right>2 006,17 Eur</TD></TR><TR><TD vAlign=top>Spolu</TD><TD vAlign=top align=right>13,40 %</TD><TD vAlign=top align=right></TD><TD vAlign=top align=right></TD></TR></TBODY></TABLE>

Zamestnávateľ
<TABLE height=227 cellSpacing=1 cellPadding=1 width=475 border=1><TBODY><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(128,128,128)">Poistenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(128,128,128)">Sadzba</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(128,128,128)">Min.VZ</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(128,128,128)">Max.VZ</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Starobné poistenie
(Ak je zamestnanec účastníkom II. piliera,
9% postupuje Sociálna poisťovňa dôchodkovej
správcovskej spoločnosti)
</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" align=right>14 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" align=right>2 674,90 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Nemocenské poistenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" align=right>1,40 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" align=right>1 003,09 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Poistenie v nezamestnanosti</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>1 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>2 674,90 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Rezervný fond solidarity</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>4,75 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>2 674,90 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Invalidné poistenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>3 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>1 003,09 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Garančné poistenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>0,25 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>2 674,90 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Úrazové poistenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>0,80 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>-</TD></TR><TR><TD vAlign=top>Zdravotné poistenie</TD><TD vAlign=top align=right>10 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD vAlign=top align=right>2 006,17 Eur</TD></TR><TR><TD vAlign=top>Zdratovné poistenie (za zdravotne postihnutého)</TD><TD vAlign=top align=right>(5 %)</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD vAlign=top align=right>2 006,17 Eur</TD></TR><TR><TD vAlign=top>Spolu</TD><TD vAlign=top align=right>35,20 %</TD><TD vAlign=top align=right></TD><TD vAlign=top align=right></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE height=243 cellSpacing=1 cellPadding=1 width=477 border=1><TBODY><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Nezdaniteľné minimum na daňovníka

Január - Február 2009

Marec - December 2009
</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)">


286,27 Eur / mesiac

335,47 Eur / mesiac
</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Nezdaniteľné minimum na daňovníka

Január - Február 2009

Marec - December 2009
</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)">
3 435,18 Eur / rok
4 025,70 Eur / rok
</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Daňový bonus na dieťa do 1.1.2009</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)">19,32 Eur / mesiac</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Výška ročného príjmu do ktorej nemusíte podávať daňové priznanie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top>1 717,64 Eur / rok</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Odpočítateľná položka od daňového základu na účely: doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie, účelové sporenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top>398,33 Eur / rok</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Výška paušálnych výdavkov ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa §6</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top>40 %</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Výška paušálnych výdavkov ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy z remeselných živností</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top>60 %</TD></TR></TBODY></TABLE>
Daňovo uznateľné výdavky
<TABLE height=133 cellSpacing=1 cellPadding=1 width=476 border=1><TBODY><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: 5-12 hodín</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)">3,30 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: 12-18 hodín</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)">5,00 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: nad 18 hodín</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)">7,70 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Sadzba náhrady za používanie jednostopového motorového vozidla, trojkolky pre podnikanie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top>0,050 Eur / km</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Sadzba náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pre podnikanie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top>0,183 Eur / km</TD></TR></TBODY></TABLE>

Sociálne veličiny
<TABLE height=103 cellSpacing=1 cellPadding=1 width=474 border=1><TBODY><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Minimálna hrubá mesačná mzda</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)">295,50 Eur / mesiac</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Minimálna hrubá hodinová mzda</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)">1,698 Eur / hodina</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Životné minimum 1 plnoletej fyzickej osoby</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)">5 390 Sk / mesiac</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej fyzickej osoby</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top>3 760 Sk / mesiac</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Životné minimum zaopatreného alebo nezaopatreného neplnoletého dieťať</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top>2 460 Sk / mesiac</TD></TR></TBODY></TABLE>
Sociálne a zdravotné poistenie
Hranica hrubých príjmov za rok 2008 od ktorej musí byť SZČO od júla 2009 povinne poistená 3 546 Eur / rok
SZČO (Samostatne zárobkovo činná osoba)
<TABLE height=183 cellSpacing=1 cellPadding=1 width=475 border=1><TBODY><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(128,128,128)">Poistenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(128,128,128)">Sadzba</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(128,128,128)">Min.VZ</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(128,128,128)">Max.VZ</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Starobné poistenie
(Ak je SZČO účastníkom II. piliera,
9% postupuje Sociálna poisťovňa
dôchodkovej správcovskej spoločnosti)

</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" align=right>18 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" align=right>2 674,90 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Nemocenské poistenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" align=right>4,40 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" align=right>1 003,09 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Poistenie v nezamestnanosti</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>2 % *</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>2 674,90 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Rezervný fond solidarity</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>4,75 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>2 674,90 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Invalidné poistenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>6 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>1 003,09 Eur</TD></TR><TR><TD vAlign=top>Zdravotné poistenie</TD><TD vAlign=top align=right>14 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD vAlign=top align=right>2 006,17 Eur</TD></TR><TR><TD vAlign=top>Zdratovné poistenie (zdravotne postihnutý)</TD><TD vAlign=top align=right>(7 %)</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD vAlign=top align=right>2 006,17 Eur</TD></TR><TR><TD vAlign=top>Spolu</TD><TD vAlign=top align=right>49,15 %</TD><TD vAlign=top align=right></TD><TD vAlign=top align=right></TD></TR></TBODY></TABLE>
Vysvetlivky:
* dobrovoľné
Min.VZ - minimálny vymeriavací základ
Max.VZ - maximálny vymeriavací základ

zdroj: www. podnikam.sk
Naposledy upravil Barbara : 23.03.09 at 08:24 Dôvod: oprava a doplnenie
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Aljok je offline (nepripojený) Aljok

  Aljok
  Oprav si sumu minimálnej hodinovej mzdy na 1,698 EUR.
  Viď Nariadenie vlády SR č. 422/2008 Z.z. §1/b.

  Aljok je offline (nepripojený) Aljok

  Aljok
  Oprav si hranicu hrubých príjmov za rok 2008 od ktorej musí byť SZČO od júla 2009 povinne poistená.

  Ak sa nezmení minimálna mzda je to :
  12 x 295,5 EUR = 3546 EUR x 30,126 = 106 827 SKK

  Barbara je offline (nepripojený) Barbara

  no niekedy fakt nevijem gdo som ...viac Barbara
  od 1.7.2009


  daň z príjmu
  <TABLE border=1 cellSpacing=1 cellPadding=1 width=477 height=389><TBODY><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Nezdaniteľné minimum na daňovníka

  Január - Február 2009  Marec - December 2009
  </TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)">


  3 435,18 Eur
  (286,27 mesačne)


  4 025,70 Eur
  (335,47 mesačne)
  </TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Nezdaniteľné časť základu dane na manželku (manžela)
  22,5 násobok životného minima

  </TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)">
  4 025,70 Eur

  </TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Daňový bonus na dieťa
  (6 x 19,32 Eur) + (6 x 20 Eur)

  Január - Jún 2009


  Júl - December 2009  </TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)">235,92 Eur /rok

  19,32 Eur / mesiac

  20 Eur / mesiac
  </TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Výška ročného príjmu do ktorej nemusíte podávať daňové priznanie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top>1 717,64 Eur / rok</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Odpočítateľná položka od daňového základu na účely: doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie, účelové sporenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top>398,33 Eur / rok</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Výška paušálnych výdavkov ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa §6</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top>40 %</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Výška paušálnych výdavkov ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy z remeselných živností</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top>60 %</TD></TR></TBODY></TABLE>

  Daňovo uznateľné výdavky
  <TABLE border=1 cellSpacing=1 cellPadding=1 width=476 height=133><TBODY><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: 5-12 hodín</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)">3,60 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: 12-18 hodín</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)">5,40 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: nad 18 hodín</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)">8,30 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Sadzba náhrady za používanie jednostopového motorového vozidla, trojkolky pre podnikanie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top>0,050 Eur / km</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Sadzba náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pre podnikanie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top>0,183 Eur / km</TD></TR></TBODY></TABLE>

  sociálne veličiny
  <TABLE border=1 cellSpacing=1 cellPadding=1 width=474 height=103><TBODY><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Minimálna hrubá mesačná mzda</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)">295,50 Eur / mesiac</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Minimálna hrubá hodinová mzda</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)">1,6898 Eur / hodina</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Životné minimum 1 plnoletej fyzickej osoby</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)">185,19 Eur / mesiac</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej fyzickej osoby</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top>129,18 Eur / mesiac</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Životné minimum zaopatreného alebo nezaopatreného neplnoletého dieťaťa</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top>84,52 Eur / mesiac</TD></TR></TBODY></TABLE>


  Sociálne a zdravotné poistenie
  Hranica hrubých príjmov za rok 2008 od ktorej musí byť SZČO od júla 2009 povinne poistená 3 546 Eur / rok

  <TABLE style="WIDTH: 488px; HEIGHT: 171px" border=1 cellSpacing=1 cellPadding=1 width=488 height=171><TBODY><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, ktorú zistil Štatistický úrad Slovenskej republiky (12 x 723,03 Eur - priemerná mzda v roku 2008)</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)">8 676,36 Eur </TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Maximálny vymeriavací základ od 1.7.2009
  (1,5 násobok 1/12 všeobecného vymeriavacieho základu)

  (4-násobok 1/12 všeobecného vymeriavacieho základu)
  </TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)"></B>
  1 084,55 Eur
  2 892,12 Eur
  </TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Najnižší vymeriavaci základ (minimálna mzda)</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)">295,50 Eur</TD></TR></TBODY></TABLE></B>


  SZČO (Samostatne zárobkovo činná osoba)
  <TABLE border=1 cellSpacing=1 cellPadding=1 width=475 height=183><TBODY><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(128,128,128)">Poistenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(128,128,128)">Sadzba</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(128,128,128)">Min.VZ</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(128,128,128)">Max.VZ</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Starobné poistenie
  (Ak je SZČO účastníkom II. piliera,
  9% postupuje Sociálna poisťovňa
  dôchodkovej správcovskej spoločnosti)

  </TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" align=right>18 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" align=right>2 892,12 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Nemocenské poistenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" align=right>4,40 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" align=right>1 084,55 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Poistenie v nezamestnanosti</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>2 % *</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>2 892,12 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Rezervný fond solidarity</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>2 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>2 892,12 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Invalidné poistenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>6 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>1 084,55 Eur</TD></TR><TR><TD vAlign=top>Zdravotné poistenie</TD><TD vAlign=top align=right>14 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD vAlign=top align=right>2 006,17 Eur</TD></TR><TR><TD vAlign=top>Zdratovné poistenie (zdravotne postihnutý)</TD><TD vAlign=top align=right>(7 %)</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD vAlign=top align=right>2 006,17 Eur</TD></TR><TR><TD vAlign=top>Spolu</TD><TD vAlign=top align=right>46,40 %</TD><TD vAlign=top align=right></TD><TD vAlign=top align=right></TD></TR></TBODY></TABLE>

  Zamestnanec
  <TABLE border=1 cellSpacing=1 cellPadding=1 width=475 height=183><TBODY><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(128,128,128)">Poistenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(128,128,128)">Sadzba</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(128,128,128)">Min.VZ</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(128,128,128)">Max.VZ</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Starobné poistenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" align=right>4 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" align=right>295,50 Eur

  </TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" align=right>2 892,12 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Nemocenské poistenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" align=right>1,40 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" align=right>1 084,55 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Poistenie v nezamestnanosti</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>1 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>2 892,12 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Invalidné poistenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>3 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>2 892,12 Eur</TD></TR><TR><TD vAlign=top>Zdravotné poistenie</TD><TD vAlign=top align=right>4 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD vAlign=top align=right>2 006,17 Eur</TD></TR><TR><TD vAlign=top>Zdratovné poistenie (zdravotne postihnutý)</TD><TD vAlign=top align=right>(2 %)</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD vAlign=top align=right>2 006,17 Eur</TD></TR><TR><TD vAlign=top>Spolu</TD><TD vAlign=top align=right>13,40 %</TD><TD vAlign=top align=right></TD><TD vAlign=top align=right></TD></TR></TBODY></TABLE>

  Zamestnávateľ
  <TABLE border=1 cellSpacing=1 cellPadding=1 width=475 height=227><TBODY><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(128,128,128)">Poistenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(128,128,128)">Sadzba</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(128,128,128)">Min.VZ</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(128,128,128)">Max.VZ</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Starobné poistenie
  (Ak je zamestnanec účastníkom II. piliera,
  9% postupuje Sociálna poisťovňa dôchodkovej
  správcovskej spoločnosti)
  </TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" align=right>14 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" align=right>2 892,12 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)">Nemocenské poistenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" align=right>1,40 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" align=right>1 084,55 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Poistenie v nezamestnanosti</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>1 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>2 892,12 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Rezervný fond solidarity</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>2 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>2 892,12 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Invalidné poistenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>3 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>1 084,55 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Garančné poistenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>0,25 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>2 892,12 Eur</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top>Úrazové poistenie</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>0,80 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(192,192,192)" vAlign=top align=right>-</TD></TR><TR><TD vAlign=top>Zdravotné poistenie</TD><TD vAlign=top align=right>10 %</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD vAlign=top align=right>2 006,17 Eur</TD></TR><TR><TD vAlign=top>Zdratovné poistenie (za zdravotne postihnutého)</TD><TD vAlign=top align=right>(5 %)</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,204)" vAlign=top align=right>295,50 Eur</TD><TD vAlign=top align=right>2 006,17 Eur</TD></TR><TR><TD vAlign=top>Spolu</TD><TD vAlign=top align=right>32,45 %</TD><TD vAlign=top align=right></TD><TD vAlign=top align=right></TD></TR></TBODY></TABLE>


  zdroj: podnikam.sk
  Naposledy upravil Barbara : 23.07.09 at 08:06

  SOC. A ZDRAV. POISTENIE PP, SZČO, nezdaň. čiastka v roku 2009 , výška stravného

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.