Zavrieť

Porady

POKYN DRSR k finančnému prenájmu - JU

Riešenie problematiky finančného prenájmu v jednoduchom účtovníctve ako je napr.

- Skrátenie doby finančného prenájmu
- Predĺženie doby finančného prenájmu
-Odcudzenie predmetu finančného prenájmu
- Využívanie predmetu finančného prenájmu na súkromné účely
a podobne
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

  Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
  Upozornenie .

  Ak budete pracovať s Pokynom k finančnému prenájmu -JU , tak si všetky znenia paragrafov porovnajte so súčasným znením platného Zákona o dani z príjmu . Uvedený pokyn nie je v súlade so Zákonom o dani z príjmu od 1.1.2010.

  Napríklad: znenie § 17 odst.26 písm.a) je v zákone platnom od 1.1.2010 ako znenie § 17 odst.24 písm .a) atď .Preto je potrebná sebakontrola.

  Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

  Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
  Na strane 17 hore uvedeného Pokynu sa uvádza .......


  Špecifické prípady vznikajúce u daňovníkov fyzických osôb, ktoré nie sú porušením podmienok finančného prenájmu podľa § 2 písm. s) zákona o dani z príjmov
  U daňovníka, fyzickej osoby dosahujúcej príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov nie je porušením podmienok finančného prenájmu vymedzených ustanovením § 2 písm. s) zákona o dani z príjmov ak:
  1.
  účtoval o tomto majetku ako o obchodnom majetku a počas nájmu ho preradil z obchodného majetku do osobného užívania, za dodržania podmienok stanovených v § 2 písm. s) zákona alebo naopak

  Príklad

  Daňovník dosahujúci príjmy z podnikania obstaral osobný automobil formou finančného prenájmu, pričom nájomná zmluva bola uzavretá na obdobie troch rokov a to 24.5.2006 až do 24.5.2009. nájomná zmluva spĺňala podmienky finančného prenájmu vymedzené v ustanovení § 2 písm. s) zákona o dani z príjmov.
  Keďže v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou v prevažnej miere využíval úžitkové vozidlo, ktoré mal tiež zaradené v obchodnom majetku, rozhodol sa, že obstaraný osobný automobil vyradí z obchodného majetku.

  Vzhľadom na skutočnosť, že daňovník naďalej dodržal podmienky stanovené ustanovením § 2 písm. s) zákona o dani z príjmov nejde u tohto daňovníka o porušenie podmienok a preto nie je povinný upravovať základ dane v súlade s ustanovením § 17 ods. 26 zákona o dani z príjmov.


  Daň z príjmu § 2 odst.s
  § 2
  Základné pojmy
  Na začiatok

  Na účely tohto zákona sa rozumie


  s) finančným prenájmom obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb, ak

  1. vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na nájomcu a
  2. doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 a nie menej ako tri roky alebo ak je predmetom prenájmu pozemok, doba trvania nájmu pozemku je najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 4, pričom pri postúpení nájomnej zmluvy bez zmeny podmienok na nového nájomcu táto podmienka platí na nájomnú zmluvu ako celok,


  .... mala by som dotaz , či tomu správne rozumiem .....to znamená , že podnikateľ môže vyradiť MV pre osobné účely i napriek tomu , že beží leasing, neporuší tým podmienky a nie je povinný upravovať ZD .

  Jedná sa o osobné motorové vozidlo na leasing zo dňa 24.7.2008 , zaradené do OM a v tomto čase by som chcela MV vyradiť . Alebo by bolo pre mňa lepšie toto vozidlo ponechať v OM a vykazovať súkromné jazdy ?

  Prosím , ako to chápete Vy , resp. ako by ste v mojom prípade postupovali .Som platiteľ DPH .

  Ďakujem za prípadnú reakciu na môj dotaz .
  Naposledy upravil Zita5 : 04.08.09 at 12:46 Dôvod: gram.chyba

  Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

  Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
  armaturka Pozri príspevok
  Prosím Vás, volačo sa zmenilo?
  takéto podobné mám dovlódované odtialto http://www.porada.sk/1046006-post51.html
  Nezmenilo , len ja som ten pokyn na Porade nenašla .Takže je to isté .Zdalo sa mi ,že to je veľmi dobrý materiál , tak som ho priložila .

  cloe je offline (nepripojený) cloe

  Som najskôr človek až potom účtovník! ...viac cloe
  .... mala by som dotaz , či tomu správne rozumiem .....to znamená , že podnikateľ môže vyradiť MV pre osobné účely i napriek tomu , že beží leasing, neporuší tým podmienky a nie je povinný upravovať ZD .

  Jedná sa o osobné motorové vozidlo na leasing zo dňa 24.7.2008 , zaradené do OM a v tomto čase by som chcela MV vyradiť . Alebo by bolo pre mňa lepšie toto vozidlo ponechať v OM a vykazovať súkromné jazdy ?

  Prosím , ako to chápete Vy , resp. ako by ste v mojom prípade postupovali .Som platiteľ DPH .

  Ďakujem za prípadnú reakciu na môj dotaz


  Zitka, dovolila som si vybrať z tvojho príspevku len tvoju otázku.
  Myslím, že si to vysvetľuješ správne, lebo je to presne tak uvedé v priloženom Pokyne.
  Čo sa týka tvojej otázky, rozmýšľam, v čom by bolo výhodnejšie auto vyradiť z OM. Z hľadiska VOZD určite nie. Prídeš o odpisy a taktiež o uplatnenie DPH z bločkov za PHM. Čo sa týka budúceho predaja vozidla, tak to tiež nič nerieši, lebo už bolo zaradené v OM.
  Ja by som prípadne vykazovala len súkromné jazdy.
  Je to len môj názor, možno ma niekto opraví.

  Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

  Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
  cloe Pozri príspevok
  .... mala by som dotaz , či tomu správne rozumiem .....to znamená , že podnikateľ môže vyradiť MV pre osobné účely i napriek tomu , že beží leasing, neporuší tým podmienky a nie je povinný upravovať ZD .

  Jedná sa o osobné motorové vozidlo na leasing zo dňa 24.7.2008 , zaradené do OM a v tomto čase by som chcela MV vyradiť . Alebo by bolo pre mňa lepšie toto vozidlo ponechať v OM a vykazovať súkromné jazdy ?

  Prosím , ako to chápete Vy , resp. ako by ste v mojom prípade postupovali .Som platiteľ DPH .

  Ďakujem za prípadnú reakciu na môj dotaz


  Zitka, dovolila som si vybrať z tvojho príspevku len tvoju otázku.
  Myslím, že si to vysvetľuješ správne, lebo je to presne tak uvedené v priloženom Pokyne.
  Čo sa týka tvojej otázky, rozmýšľam, v čom by bolo výhodnejšie auto vyradiť z OM. Z hľadiska VOZD určite nie. Prídeš o odpisy a taktiež o uplatnenie DPH z bločkov za PHM. Čo sa týka budúceho predaja vozidla, tak to tiež nič nerieši, lebo už bolo zaradené v OM.
  Ja by som prípadne vykazovala len súkromné jazdy.
  Je to len môj názor, možno ma niekto opraví.
  cloe, ďakujem Ti veľmi pekne za odpoveď .

  Práve preto som sa obrátila na Poraďákov , že čo by bolo pre mňa lepšie , lebo už niekedy sa mi zdá , že neviem ani rozmýšľať , ale na druhej strane to chcem mať čisté z pohľadu daňovej kontroly .

  Hovorím si , že keby som auto vyradila, škoda aspoň alikvotnej čiastky výdavkov , jednak PHM a jednak odpisov , ale zasa na druhej strane keby som ho vyradila pre súkromné účely , tak by som mala pokoj a nemusela by som presviedčať nikoho , že či je alikvótna čiastka uplatnená v správnej výške , alebo nie . Dúfam že ma rozumieš.

  cloe je offline (nepripojený) cloe

  Som najskôr človek až potom účtovník! ...viac cloe
  Zita5 Pozri príspevok
  cloe, ďakujem Ti veľmi pekne za odpoveď .

  Práve preto som sa obrátila na Poraďákov , že čo by bolo pre mňa lepšie , lebo už niekedy sa mi zdá , že neviem ani rozmýšľať , ale na druhej strane to chcem mať čisté z pohľadu daňovej kontroly .

  Hovorím si , že keby som auto vyradila, škoda aspoň alikvotnej čiastky výdavkov , jednak PHM a jednak odpisov , ale zasa na druhej strane keby som ho vyradila pre súkromné účely , tak by som mala pokoj a nemusela by som presviedčať nikoho , že či je alikvótna čiastka uplatnená v správnej výške , alebo nie . Dúfam že ma rozumieš.
  Áno, rozumiem. Neviem, či sa to dá dokázať, že alikv.čiastka na súkromné účely je určená správne. Môžem ti povedať moju najčerstvejšiu skúsenosť z daňovej kontroly, že automaticky určili 20 % z VOZD na súkromné účely. Na základe skúseností od iných daň. subjektov.

  POKYN DRSR k finančnému prenájmu - JU

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.