Zavrieť

Porady

DPH do zahraničia

Musím fakturovať účtovné služby do ČR. Ja som platca, on nie. Viem, že podľa 15/7 budem faktúru vystavovať bez DPH, ale potrebovala by som vedieť, či mu tým nespôsobím nejaké nepríjemnosti, povinnosti odviesť dph, aj keď je neplatca a pod. Neviete niekto, ako to v ČR funguje?
Usporiadat
vanilka vanilka

vanilka je offline (nepripojený) vanilka

ak oni nie su platcami DPH a vy ano, fakturka by mala byt s DPH...myslim si....
0 0
camoghe camoghe

camoghe je offline (nepripojený) camoghe

závisí od toho čo sa fakturuje, ale audit, účtovné služby, prekladateľské služby, tlmočenie atď sa fakturuje bez dph
0 0
vanilka vanilka

vanilka je offline (nepripojený) vanilka

mozes mi to najst presne v zakone? dik
0 0
vanilka vanilka

vanilka je offline (nepripojený) vanilka

uz som tie sluzby nasla....ale chcem sa spytat...vystavi sa faktura bez DPH do CR aj ked ja som platca a oni nie su platcovia DPH kedze miesto zdanitelneho plnenia je CR a teoreticky by sa dan mala odviest tam? ale tym ze, ze firma v CR nie je platcom ani nic neodvedie... je to takto spravne?
0 0
Milan Benka Milan Benka

Milan Benka je offline (nepripojený) Milan Benka

obyvateľ SR
vanilka Pozri príspevok
mozes mi to najst presne v zakone? dik
§15/7,8 - miesto dodania služby ; §2 - predmet dane.
0 0
camoghe camoghe

camoghe je offline (nepripojený) camoghe

Z mojej strany je fakturácia bez DPH ok, potvrdil mi to aj daňový poradca. Len neviem, čo to znamená následne pre tú firmu v ČR - neplatcu.
0 0
daniela_s daniela_s

daniela_s je offline (nepripojený) daniela_s

ahojte, aj ja by som potrebovala poradiť ohľadne faktúry do ČR. ide o opravu auta, oni to chcú na faktúru tak im chceme vyhovieť, len neviem či to dať s DPH alebo bez. my sme platcami DPH, o nich neviem či sú platcami. ak by sme išli cez registračku tak im to dám s DPH, tak si myslím že aj faktúru by sme mali vystaviť s DPH.
ďakujem
daniela
0 0
Lennkka17 Lennkka17

Lennkka17 je offline (nepripojený) Lennkka17

camoghe Pozri príspevok
Musím fakturovať účtovné služby do ČR. Ja som platca, on nie. Viem, že podľa 15/7 budem faktúru vystavovať bez DPH, ale potrebovala by som vedieť, či mu tým nespôsobím nejaké nepríjemnosti, povinnosti odviesť dph, aj keď je neplatca a pod. Neviete niekto, ako to v ČR funguje?
ak vy ste platca DPH a z krajiny nadobudnutia služby nie je platca, tak musite fakturu vystavit s DPH, pretože platí princíp krajiny pôvodu, DPH musí niekto odviezť a kedže on nie je platca musíte ju odviezť vy. ak by bol platca v ČR musí dan odviezť v česku.
0 0
Lennkka17 Lennkka17

Lennkka17 je offline (nepripojený) Lennkka17

daniela_s Pozri príspevok
ahojte, aj ja by som potrebovala poradiť ohľadne faktúry do ČR. ide o opravu auta, oni to chcú na faktúru tak im chceme vyhovieť, len neviem či to dať s DPH alebo bez. my sme platcami DPH, o nich neviem či sú platcami. ak by sme išli cez registračku tak im to dám s DPH, tak si myslím že aj faktúru by sme mali vystaviť s DPH.
ďakujem
daniela
treba si určite zistiť ci su platcami DPH, bud sa ich priamo opytat alebo aj v registri na internete by sa to malo dat, lebo ak nie su platcami DPH treba uviezť fakturu s DPH
0 0
Lennkka17 Lennkka17

Lennkka17 je offline (nepripojený) Lennkka17

camoghe Pozri príspevok
Z mojej strany je fakturácia bez DPH ok, potvrdil mi to aj daňový poradca. Len neviem, čo to znamená následne pre tú firmu v ČR - neplatcu.
študujem na VS podobnu problematiku a nedavno sme preberali ze pokial ja ako v SR som platca a v CR ako v zahranici nie je platca tak musim tu DPH odviezt ja pretoze plati princip krajiny pôvodu, tak ja teraz neviem ale je v tom asi zmätok
0 0
DušanČ DušanČ

DušanČ je offline (nepripojený) DušanČ

Lennkka17 Pozri príspevok
študujem na VS podobnu problematiku a nedavno sme preberali ze pokial ja ako v SR som platca a v CR ako v zahranici nie je platca tak musim tu DPH odviezt ja pretoze plati princip krajiny pôvodu, tak ja teraz neviem ale je v tom asi zmätok
Podľa môjho názoru, keďže sa tu jedná o službu vymenovanú v § 15, ods. 8, mal by sa dodávateľ účtovných služieb registrovať ako plátca dane v ČR a vystaviť fa pod touto CZ registráciou vrátane českej DPH. Žiadna služba v rámci EÚ predsa nemôže obísť zaplatenie DPH. Riešenie predchádzajúcich prispievateľov je podľa môjho názoru nesprávne.
0 0
adabirk adabirk

adabirk je offline (nepripojený) adabirk

- pri fakturácii za opravu auta musíte vedieť, či odberateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo nie - poskytnutie uvedenej služby sa posudzuje ako dodané práce na hnuteľnom majetku podľa §15 ods. 6 zákona o DPH
§ 15
(6) Miestom dodania služieb, ktorými sú ocenenie hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom majetku, je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú, s výnimkou podľa § 16 ods. 7.
§16
(7) Miestom dodania služieb, ktorými sú ocenenie hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom majetku, ak sa vykonajú pre odberateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom, ako je členský štát, kde sa práce fyzicky vykonajú, je členský štát, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre daň, pod ktorým sa mu služba dodala; ak sa tovar neodošle alebo neprepraví mimo členského štátu, v ktorom sa služby fyzicky vykonali, je miestom dodania služby členský štát, v ktorom sa služby fyzicky vykonali.

- ak odberateľom bude osoba identifikovaná pre DPH a auto opustí Slovensko, môžete vyfakturovať službu bez DPH, nakoľko odberateľ - platiteľ DPH zdaní nadobudnutie v inom ČŠ,
- ak však odberateľ nie je identifikované pre DPH, tak miestom dodania služby je Slovensko a vyfakturujete poskytnutie služby s DPH podľa hore uvedeného ustanovenia.
0 0
adabirk adabirk

adabirk je offline (nepripojený) adabirk

re: Lennkka17
- dodanie služieb do iných ČŠ je veľmi zložité, a záleží na tom aké služby sú poskytnuté, pri službách platí základné pravidlo v § 15 ods. 1 zákona o DPH
1. Miestom dodania služby je miesto, kde má dodávateľ služby svoje sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, z ktorej sa služba dodáva; ak dodávateľ nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, je miestom dodania služby miesto, kde má bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava, ak sa v odsekoch 2 až 10 a v § 16 neustanovuje inak.
- čiže pri určovaní miesta dodania služby si treba podrobne prejsť nasledovné odseky § 15, § 16, či tam vami konkrétnu službu nenájdete.
- ak ju tam nenájdete, tak platí základné pravidlo určené v § 15 ods. 1 zákona, t. j. že sa služba zdaňuje u dodávateľa.

- čo sa týka dodania tvz. katalógových služieb, ktoré ste riešili - dodanie účtovných služieb sú riešené v § 15 ods. 7, 8 zákona o DPH
(7) Miestom dodania služieb uvedených v odseku 8, ak sú tieto služby dodané osobe, ktorá podniká v členskom štáte inom, ako je členský štát dodávateľa služby, alebo zákazníkovi, ktorý má sídlo alebo bydlisko v treťom štáte, je miesto, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, na ktorej spotrebu a využitie sa služby dodávajú; ak táto osoba nemá takéto miesto, je miestom dodania služby jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Ak sú služby uvedené v odseku 8 dodané osobou z tretieho štátu zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a služby sú určené na spotrebu a využitie v tuzemsku, miestom dodania služieb je tuzemsko.

(8) Službami, pri ktorých sa určí miesto dodania podľa odseku 7 vrátane ich sprostredkovania v mene a na účet inej osoby a prijatia záväzku zdržať sa vykonávania týchto služieb, sú

a) reklamné služby,

b) poradenské, inžinierske, technické, právne, účtovné, audítorské, prekladateľské, tlmočnícke a iné podobné služby vrátane služieb spracovania údajov a poskytovania informácií,

c) bankové, finančné, poisťovacie a zaisťovacie služby s výnimkou nájmu bezpečnostných schránok,

d) prevod alebo postúpenie autorských a im príbuzných práv, poskytnutie práv na predmety priemyselného vlastníctva a poskytnutie podobných majetkovo využiteľných práv,

e) pridelenie zamestnancov,

f) nájom hnuteľného hmotného majetku s výnimkou nájmu dopravných prostriedkov železničných vagónov a vozňov, prívesov a návesov,

g) telekomunikačné služby,

h) služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania,

i) elektronicky dodávané služby,

j) prenos emisných kvót pre skleníkové plyny,

k) poskytnutie prístupu a prepravy alebo prenosu cez rozvodné systémy zemného plynu a elektriny a dodanie ostatných priamo súvisiacich služieb.

- keď si pozorne prečítate § 15 ods. 7 zákona o DPH zistíte, že pri dodaní katalógových služieb vôbec nezáleží na tom či sú dodané platiteľovi alebo nie,
- zdaňuje ich vždy odberateľ služby, bez ohľadu na to či je platiteľom alebo nie, skúste si pozrieť § 69 ods. 3 zákona o DPH
(3) Zdaniteľná osoba je povinná platiť daň pri službách podľa § 15 ods. 8, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo z tretieho štátu.

- všimnite si, že sa tam píše o zdaniteľnej osobe, nie o platiteľovi DPH,

- málokto si však uvedomuje, že aj keď nie je platiteľom DPH a príjme zo zahraničia "katalógovú službu" je povinný prijatie takejto služby zdaniť.
0 0
daniela_s daniela_s

daniela_s je offline (nepripojený) daniela_s

veľmi pekne ďakujem za pomoc
daniela
0 0
LUBY LUBY

LUBY je offline (nepripojený) LUBY

konateľka
Dobry den mili poradaci, mam otazocku - slov. firma platca DPH, fakturuje rakuskej firme neplatcovi DPH realizaciu koncertu v rakusku. Predpokladam, ze fakturujem bez DPH?
Dakujem
0 0
petra:-) petra:-)

petra:-) je offline (nepripojený) petra:-)

:-)
Dodanie služby § 15 ods. 4. Miestom dodania je Rakúsko. Ak osoba, ktorej ste službu poskytli nie je zdaniteľnou osobou, mali ste povinnosť zaregistrovať sa v Rakúsku za platiteľa DPH a službu zdaniť rakúskou daňou.
0 0
LUBY LUBY

LUBY je offline (nepripojený) LUBY

konateľka
Vdaka, ten §15 odst. 4 mi je jasny, ale kde sa docitam o tych nadväznostiach ohladne registracie?
0 0
LUBY LUBY

LUBY je offline (nepripojený) LUBY

konateľka
zistujem nieco blizsie a teraz som sa dozvedela, ze koncert sa konal v Odese
0 0
Mirenka Mirenka

Mirenka je offline (nepripojený) Mirenka

na dovolenke :) materskej
Dobry den,
tiez mam podobny problem, FO si u nas objednal sluzbu spadajucu pod reklamu (vyroba a tlac samolepiek). Ja navrhujem uctovat s DPH. Ten pan sice byva v Rakusku, ale po samolepku si k nam prisiel. Rozhodla som spravne?
0 0
Mirenka Mirenka

Mirenka je offline (nepripojený) Mirenka

na dovolenke :) materskej
petra:-) Pozri príspevok
Dodanie služby § 15 ods. 4. Miestom dodania je Rakúsko. Ak osoba, ktorej ste službu poskytli nie je zdaniteľnou osobou, mali ste povinnosť zaregistrovať sa v Rakúsku za platiteľa DPH a službu zdaniť rakúskou daňou.

Ako sa regitruje v Rakusku za platitela DPH a ako sa odvadza dan? O tomto pocujem prvy krat. Dakujem
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať