Zavrieť

Porady

Zmena splátkového kalendára

Lesing uzatvorený v r. 2003 - v máji 2005 bol zmenený splátkový kalendár a teda aj navýšenie leasing. ceny bez DPH. Opravu zaúčtujem v tomto období (2005) napr.:
Stará cena leas. bez DPH 1 000 000 Sk
Upravená cena 1 200 000 Sk
počet splátok nezmenený - 48
k 01.05.2005 uplatnených v N 18 x 20833,33 = 374 999,94
1 200 000:48=25 000 x 18=450 000.
450 000 - 374 999,94=55 000,06 o túto čiastku upravím náklady v 05/2005
518/381 alebo 383 ?? a od mája uplatňujem mesačný náklad 25 000 Sk.
Prosím vás môže to byť takto?? Vďaka
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  tonkat je offline (nepripojený) tonkat

  tonkat
  Ešte doplním, že sa jedná o leasing nákladného vozidla. Je to dlhé, ale prosím, prečítajte mňa niekto. Díky!!

  Ľuba je offline (nepripojený) Ľuba

  Ľuba
  tonkat
  Lesing uzatvorený v r. 2003 - v máji 2005 bol zmenený splátkový kalendár a teda aj navýšenie leasing. ceny bez DPH. Opravu zaúčtujem v tomto období (2005) napr.:
  Stará cena leas. bez DPH 1 000 000 Sk
  Upravená cena 1 200 000 Sk
  počet splátok nezmenený - 48
  k 01.05.2005 uplatnených v N 18 x 20833,33 = 374 999,94
  1 200 000:48=25 000 x 18=450 000.
  450 000 - 374 999,94=55 000,06 o túto čiastku upravím náklady v 05/2005
  518/381 alebo 383 ?? a od mája uplatňujem mesačný náklad 25 000 Sk.
  Prosím vás môže to byť takto?? Vďaka
  Tak toto sa mi nezdá. Však ten nový splátkový kalendár neupravuje splátky spätne dozadu, alebo áno? Od mája by som dávala do nákladov splátky podľa nového kalendára, a staré by som nechala tak ako boli.

  MirkaV je offline (nepripojený) MirkaV

  MirkaV
  jasne že spätne sa nič nemení. Oprava nastane dátumom zmeny splátkového kalendára :-) aspoň nemusíš toľko veľa prerábať :-)

  tonkat je offline (nepripojený) tonkat

  tonkat
  Splátky v nákladoch musia byť rovnomerne počas celého obdobia leasingu, tak mi to bolo povedané, a ten rozdiel opravím v období, kedy došlo k zmene. Neviem, či to bolo nejaké usmernenie, alebo to vyplýva zo zákona. Ozve sa ešte niekto?
  človiečik Vladimír Ozimý
  no k leasingu prave som si pozeral zakon 595/2003 no a jedna vec ma zarazila kde je podmienka vedenia majetku v uctovnictve(v obchodnom majetku)...bolo to vypustené ? no a este sa zaviedlo do paragrafu 25 ods 6 ze DPH nie je sucastou obstaravacej ceny...to znamena ak som to spravne pochopil tak DPH si mozte uplatnit len v splatkach a nie pri obstarani ako bola dilema a preto to tam doplnili jestli se nepletu
  Naposledy upravil Vladimír Ozimý : 03.08.05 at 08:28

  tonkat je offline (nepripojený) tonkat

  tonkat
  Dnes som sa dozvedela, že bolo k tomuto problemu usmernenie vo Finančnom spravodajcovi ešte v r. 2004, nevie niekto číslo FS, prípadne č. usmernenia?

  andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

  andrej_rv
  tonkat
  Dnes som sa dozvedela, že bolo k tomuto problemu usmernenie vo Finančnom spravodajcovi ešte v r. 2004, nevie niekto číslo FS, prípadne č. usmernenia?
  Jedná sa pravdepodobne o novelu Postupov účtovania v PÚ č. MF SR 10069/2004-74 resp. Postupov účtovania v JÚ č. MF SR 111582004-74 (obe FS 14/2004), ktorými boli doplnené účtovné postupy o § 30a (PÚ) resp. § 10a (JÚ), zaoberajúce sa problematikou účtovania finančného prenájmu.
  tonkat
  Splátky v nákladoch musia byť rovnomerne počas celého obdobia leasingu, tak mi to bolo povedané, a ten rozdiel opravím v období, kedy došlo k zmene. Neviem, či to bolo nejaké usmernenie, alebo to vyplýva zo zákona. Ozve sa ešte niekto?
  V ktorom roku bola uzavretá príslušná zmluva o finančnom prenájme ? Definícia finančného prenájmu platná pre zmluvy uzavreté po 1.1.2004 je obsiahnutá v ZDP v § 2 písm. s):
  s) finančným prenájmom obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb, ak
  1. vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na nájomcu a
  2. doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 a nie menej ako tri roky alebo ak je predmetom prenájmu pozemok, doba trvania nájmu pozemku je najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 4, pričom pri postúpení nájomnej zmluvy bez zmeny podmienok na nového nájomcu táto podmienka platí na nájomnú zmluvu ako celok
  Tieto ustanovenia ZDP ani ustanovenia §30a resp. 10a účtovných postupov neobsahujú podmienku rovnomerných splátok počas obdobia prenájmu pre ich uznanie za daňový výdavok. Problematiku zmeny výšky splátok podľa mna nerieši žiadny predpis, keďže nemá vplyv na daňovú uznateľnosť splátok alebo odpisov.
  Problematiku zmeny výšky odpisov pri zmene dĺžky finančného prenájmu rieši novelizované znenie ZDP v § 26 ods. 8:
  ods. 8 Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu okrem pozemkov odpíše nájomca počas doby trvania prenájmu do výšky 100 % hodnoty istiny podľa osobitného predpisu, zvýšenej o náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu, vynaložené nájomcom do doby zaradenia tohto majetku do užívania. Pri určení spôsobu odpisovania sa nepoužijú ustanovenia § 27 a 28, ale výška odpisu sa určí rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac doby prenájmu. Pri postúpení nájomnej zmluvy sa odstupné zaplatené nad rámec celkovej sumy dohodnutých platieb odpisuje ako súčasť vstupnej ceny rovnomerne počas zostávajúcej doby trvania nájomnej zmluvy. V prípade predĺženia alebo skrátenia dohodnutej doby finančného prenájmu sa už uplatnené odpisy spätne neupravujú a zvyšná časť odpisovanej hodnoty sa rozpočítava rovnomerne až do novej dohodnutej doby ukončenia finančného prenájmu

  tonkat je offline (nepripojený) tonkat

  tonkat
  Leasing bol uzatvorený v r. 2003 - tak ako je napísané v príspevku č. 1 - v mojej pôvodnej otázke. a vtedy podľ zák. 366 sa tieto splátky museli rozpúšťať rovnomerne počas celej doby trvania leasingu. Ajteraz sa tak musia rozpúšťať - pretože leasing ešte neskončil, ale bol zmenený v 05/2005 a to navýšená cena a dlhšia doba splácania. A toto vraj rieši nejaké usmernenie. Nemôžem sa ho dopátrať. Pomôže niekto?

  andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

  andrej_rv
  tonkat
  Leasing bol uzatvorený v r. 2003 - tak ako je napísané v príspevku č. 1 - v mojej pôvodnej otázke. a vtedy podľ zák. 366 sa tieto splátky museli rozpúšťať rovnomerne počas celej doby trvania leasingu. Ajteraz sa tak musia rozpúšťať - pretože leasing ešte neskončil, ale bol zmenený v 05/2005 a to navýšená cena a dlhšia doba splácania. A toto vraj rieši nejaké usmernenie. Nemôžem sa ho dopátrať. Pomôže niekto?
  Ten prvý príspevok som si nevšimol... Predpis pre nájom pred 2003 som zatiaľ nenašiel, len 1 komentár, ktorý uvádza, že pri zmene splátok z objektívnych dôvodov (zmena úrokovej sadzby, zmena kurzu...) sa upravená výška nájomného premietne len do splátok nasledujúcich po vykonanej úprave, spätne sa splátky nebudú upravovať. Ale bez odvolávky na nejaké usmernenie.
  V platnom zákone o dani z príjmov je § 52 ods. 17, v zmysle ktorého sa na zmluvy o nájme pri dojednaní práva kúpy prenajatej veci, uzatvorené do 31.12.2003 použije doterajší predpis. Teda aj ustanovenie § 24 ods. 3 písm. f) predošlého ZDP o časovom rozlíšení nájomného.
  Naposledy upravil andrej_rv : 15.12.05 at 00:17

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.