Zavrieť

Porady

MRP zahraničie typ DPH

ahojte
ešte som neúčtovala zahraničie tak prosím o zhovievavosť som chcem sa 1.spýtať sme slovenská firma pracujúca v Nemecku a Česku.začiatočnýk celkovo v podvojnom účtovníctve
zo zahraničia nám prichádzajú faktúry aj pokladničné doklady ako ich mám zaúčtovať a aký typ DPH mám použiť pracujem v MRP aby sa mi to ukázala v danovom priznaní sme Q platcom DPH a mám to aj samozdaniť no presne ani neviem čo to vlastne znamená prosím o vyjadrenie "samozdanenie"

2.v účtovníctve máme aj byt a na ten to byt každý mesiac paltíme úžívanie priestorov ako to mám zaúčtovať

3.prišla mi faktúra za prepravu osôb z BA do Inzlingenu. Faktúru vystavili bez DPH je správna a ak áno aký typ DPH mám dať aby sa mi to ukázala v danovom priznaní.

dakujem veľmi pekne za rady
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Tamila je offline (nepripojený) Tamila

  Tamila
  Daň z nadobudnutých tovarov z iných čl. štátov - to znamená fa za tovar z iných ČŠ, ktorá je vystavená bez DPH - v MRP nahodíš typ DPH 49.

  Samozdanenie - daň zo služieb a tovarov - daň platí príjemca a má plný nárok na odpočet - typ DPH 46.

  Keď fa zapisuješ do knihy fa, musíš tam nahodiť 19 % daň, ktorá sa neobjaví v celkovej sume na úhradu, ale v okne "čiastky" bude ako dopočítaná DPH, musí sa objaviť v oboch tabuľkách - dopočítaná DPH.

  Vystavená fa do iného ČŠ za tovar - vystavíš bez DPH - typ DPH 13.
  Vystavená fa do iného ČŠ za služby, ktoré sú oslobodené - neobjavujú sa v daňovom priznaní DPH a typ DPH 19.

  O samozdanení sa na Porade už popísalo veľa, skús ešte popozerať.

  Byt, za ktorý platíte užívanie priestorov, ja sa domnievam, že to treba zaúčtovať ako nájomné, ja účtujem nájomno 518/325.

  Na fa za prepravu daj typ DPH 46.

  Ja si vždy overejum, či sú zahraniční partneri zaregistrovaní na DPH na stránke www.drsr.sk

  nira je offline (nepripojený) nira

  nira
  1.a ked je faktúra prijatá s DPH s iného členského štátu ( Nemecko ) mám použiť typ DPH 46 a tým sa mi aj ukáže v danovom priznaní a musím to samozdaniť?
  2.ak som dostala doklady zo zahraničia po 1Q ktoré patria do januára stačí ak to vykážem teraz v 2Q
  doklady sú s DPH z Česka
  3.ešte sa chcem spýtať ked nahadzujem zahraničnú banku CZK aký kurz mám použiť NBS alebo z banky
  4.áno na stránke www.drsr.sk pozerám či sú platcami DPH
  5.a prosim Vás čo je intrakomunitárne dodávky?
  dakujem veľmi pekne za odpovede

  Tamila je offline (nepripojený) Tamila

  Tamila
  nira Pozri príspevok
  1.a ked je faktúra prijatá s DPH s iného členského štátu ( Nemecko ) mám použiť typ DPH 46 a tým sa mi aj ukáže v danovom priznaní a musím to samozdaniť?
  2.ak som dostala doklady zo zahraničia po 1Q ktoré patria do januára stačí ak to vykážem teraz v 2Q
  doklady sú s DPH z Česka
  3.ešte sa chcem spýtať ked nahadzujem zahraničnú banku CZK aký kurz mám použiť NBS alebo z banky
  4.áno na stránke www.drsr.sk pozerám či sú platcami DPH
  5.a prosim Vás čo je intrakomunitárne dodávky?
  dakujem veľmi pekne za odpovede
  bod 1. a 2 . samozdanenie je typ DPH 46 - ale fa z iného ČŠ musí byť vystavená bez DPH!

  bod 3. : Zákon o účtovníctve - § 24

  (1) Účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok a záväzky ku dňu ocenenia, a to

  a) ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu spôsobmi podľa § 25,
  b) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, spôsobom podľa § 27,
  c) k inému dňu v priebehu účtovného obdobia spôsobom podľa § 27, ak sa to vyžaduje podľa osobitného predpisu.33)

  (2) Ak tento zákon neustanovuje inak, majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska33a)

  a) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis, 34)
  b) v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

  (3) Pri kúpe a pri predaji cudzej meny za menu euro použije účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka banka, pobočka zahraničnej banky alebo zmenáreň v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý banka, pobočka zahraničnej banky alebo zmenáreň v deň vysporiadania obchodu ponúka za kúpu alebo predaj meny v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo so zmenárňou, použije sa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska33a) v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

  (4) Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použije kurz podľa odseku 3 prvej vety.

  (5) Ustanovenie tohto zákona o oceňovaní majetku a záväzkov sa použije primerane aj na oceňovanie iných aktív a iných pasív.

  (6) Odsek 2 sa nepoužije pri prijatých preddavkoch a pri poskytnutých preddavkoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

  bod 5. - intrakomunitárne dodávky - dodávky medzi členskými štátmi EÚ.

  MRP zahraničie typ DPH

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.