Zavrieť

Porady

Vyhláška 630/2005 v navrhovanom znení ÚRSO-a

Ahojte,

Sito začal prakticky, ja som sa pohral s teóriou .
Na vysvetlenie - zeleným sú navrhované zmeny, ktoré predložil ÚRSO. Pripomienky možno podať do zajtra - viď https://lt.justice.gov.sk/Material/M...ookieSupport=1

Príjemné štúdium. Peťo
Usporiadat
peton peton

peton je offline (nepripojený) peton

Ahojte opäť milí poraďáci,
dávam na vedomie, že v priloženom znení možno očakávať vyhlášku v zbierke zákonov. Súbor som nazval 630/2009, pretože neviem pod akým číslom bude vyhláška "zabookovaná". Účinnosť od 15.09.09 a bude platiť pre rok 2010.

Jednou zo zmien sú zrušené pomery ZZ a SZ vo vykurovaní 30:70, 40:60, 50:50 a stanovenie pevného ZZ 60, SZ 40. Nie je to preklep! A viďte ďalšie "zaujímavosti".
Majte sa a príjemné štúdium.
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

MORHO!!!
0 0
najag najag

najag je offline (nepripojený) najag

Alebo Mor ho ?
0 0
majkii majkii

majkii je offline (nepripojený) majkii

peton Pozri príspevok
Ahojte opäť milí poraďáci,
dávam na vedomie, že v priloženom znení možno očakávať vyhlášku v zbierke zákonov. Súbor som nazval 630/2009, pretože neviem pod akým číslom bude vyhláška "zabookovaná". Účinnosť od 15.09.09 a bude platiť pre rok 2010.

Jednou zo zmien sú zrušené pomery ZZ a SZ vo vykurovaní 30:70, 40:60, 50:50 a stanovenie pevného ZZ 60, SZ 40. Nie je to preklep! A viďte ďalšie "zaujímavosti".
Majte sa a príjemné štúdium.
Ak som správne pochopil, zrušili sa maximálne a minimálne limity v pomere ZZ:SZ. Zrejme sa vlastníci budú môcť dohodnúť podľa §7 ods. 10) vyhlášky aj na pomere 0:100. , toto bude voda na mlyn chytrákom napr. tam, kde väčšinu majú stredové byty. nepríjemné.
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

Sa dáš, alebo sadáš?
0 0
najag najag

najag je offline (nepripojený) najag

Hoj, mor ho! detvo môjho rodu,
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu:
a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom:
Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.
Samo Chalupka : Mor ho !
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

K teplu, energii.

Vyhláška č. 206 / 1991 §7 odsek 9 ukladá meranie ako povinnosť.

(9) Vlastníci alebo správcovia obytných budov sú
povinní inštalovať meradlá8) tepla na vykurovanie u
jednotlivých odberateľov, ak to sústava ústredného vykurovania
umožňuje, po vybavení jednotlivých spotrebičov
regulačným zariadením (§ 8 ods. 5).

poznámka 8) Vodomery a meradlá tepla podľa zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii, rozdeľovače vykurovacích nákladov podľa zákona č. 30/1968 Zb.
o štátnom skúšobníctve, odbor výrobkov 484 zariadenia na ústredné vykurovanie a odbor 388 prístroje meracie.

(4) Termíny plnenia jednotlivých ustanovení pre zariadenia
na zásobovanie teplom zriadené a uvedené do
prevádzky pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky


g) § 7 ods. 9 do 1. 9. 1995,

(5) Pokiaľ nebude zariadenie na zásobovanie teplom
uvedené do prevádzky po nadobudnutí účinnosti tejto
vyhlášky vybavené meracím a regulačným zariadením,
sú dodávatelia povinní poskytnúť zľavu z ceny dodaného
tepla odberateľom vo výške 30 % z fakturovanej sumy.

Ako dopadol ZÁKON? Ako Štát, ako vlastníci ?
0 0
najag najag

najag je offline (nepripojený) najag

Ak ma pamäť nemýli, tak vyhláška č.206/1991 Zb. bola zrušená v § 43 ods.12 zákona č.70/1998 Z.z a následne ten bol zrušený v § 71ods.1 zakona 656/2004 Z.z. Takže v súčasnej dobe platí iba zákon č. 656/2004 Z.z Tak načo sa dovolávať niečoho, čo už neplati 11 rokov ? Treba sa oprieť o právny stav, ktorý je platný.
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

Vlastníci alebo správcovia obytných budov sú
povinní inštalovať meradlá8) tepla na vykurovanie u
jednotlivých odberateľov, ak to sústava ústredného vykurovania
umožňuje, po vybavení jednotlivých spotrebičov
regulačným zariadením (§ 8 ods. 5).

Ako to dopadlo? Vlastníci obytných domov, bytové družstva, bytové podniky, atd. na to kašlali. V tej dobe bol počet bytov v osobnom vlastníctve minimálny. Takže nájomníci bytov sa radovali, že v konečnom dôsledku cez FOaU nemusia financovať pomerové meranie v dome.

Štátny úradníci si nerobili ťažkú hlavu, že vlastníci domov povinnosť ignorovali. Povinnosť inštalovať meradlá zrušili. Zároveň zrušili aj štátne dotácie na teplo.

Postupom času narastal počet bytov v osobnom vlastníctve, vlastníkov. Ale narastala aj cena za jeden Gj. Rozdiel, 140 a 750 Sk. za Gj. A vlastníci začali uvažovať o pomerovom meraní tepla v domoch. Nikto im to nemusel nariadiť ako povinnosť.

Keďže sa rozhodli sami, tak si sami schvália spôsob rozdelenia nákladov za teplo. Alebo im má niekto, kto zrušil jednú povinnosť, nariadiť teraz povinnosť ako rozdeliť náklady? Žeby vlastníci bytov nemysleli?
0 0
Jozef I Jozef I

Jozef I je offline (nepripojený) Jozef I

Som kto som
sito Pozri príspevok
.....
Keďže sa rozhodli sami, tak si sami schvália spôsob rozdelenia nákladov za teplo. Alebo im má niekto, kto zrušil jednú povinnosť, nariadiť teraz povinnosť ako rozdeliť náklady? Žeby vlastníci bytov nemysleli?
No väčšina vlastníkov bytov veru nerozmýšla a ani ich skoro nič nezaujíma.
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

§ 7, odsek (10) Ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov dohodnú podľa osobitného predpisu6)7) inak, rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa odsekov 2 1 až 9 sa neuplatňuje.


§ 9. odsek (8) Ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov dohodnú podľa osobitného predpisu7) inak, rozpočítavanie množstva dodaného tepla v teplej úžitkovej vode podľa odsekov 2 až 7 sa neuplatňuje.


§ 10, odsek 2, písmeno d) skutočná merná spotreba objektu na celkovú podlahovú plochu v kilowatthodinách na meter štvorcový alebo obostavaný objem v kilowatthodinách na meter kubický bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov,

Prvé dve zmeny umožňujú vlastníkom bytov rozmýšľať. Tretia, vidieť ako sa správa v dome pri odbere a úhrade tepla.

Len aby to už bolo, oficiálne.

0 0
Zitulda Zitulda

Zitulda je offline (nepripojený) Zitulda

sito Pozri príspevok
§ 7, odsek (10) Ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov dohodnú podľa osobitného predpisu6)7) inak, rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa odsekov 2 1 až 9 sa neuplatňuje.


§ 9. odsek (8) Ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov dohodnú podľa osobitného predpisu7) inak, rozpočítavanie množstva dodaného tepla v teplej úžitkovej vode podľa odsekov 2 až 7 sa neuplatňuje.


§ 10, odsek 2, písmeno d) skutočná merná spotreba objektu na celkovú podlahovú plochu v kilowatthodinách na meter štvorcový alebo obostavaný objem v kilowatthodinách na meter kubický bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov,

Prvé dve zmeny umožňujú vlastníkom bytov rozmýšľať. Tretia, vidieť ako sa správa v dome pri odbere a úhrade tepla.

Len aby to už bolo, oficiálne.
Prosím pouč ma, lebo som z toho jeleň. Vo vyhláške ktorú priložil peton a má úpravy zelene sú iné údaje v §7 iba malé ale § 9 a 10 vôbec nie sú.
A v tejto vete dotazy priamo v texte
Prvé dve zmeny umožňujú vlastníkom bytov rozmýšľať. ktoré sú to? Tretia,ktorá to je vidieť ako sa správa kto?v dome pri odbere a úhrade tepla.
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

Ahoj, Zitka. Postupne, od roku 2005 platí vyhláška 630. URSO chystalo zmenu vyhlášky. Boli dva týždne na predloženie pripomienok. Peton, ako zadávateľ predložil vyhlášku 630 v nej zeleným písmom navrhované zmeny URSO.

Neviem koľko bolo pripomienok, ale ja som poslal.

V druhom príspevku Peton predložil zasa vyhlášku 630 a červeným písmom sú napísané zmeny vyhlášky, ktoré by mali platiť od roku 2010.

§ 7, odsek (10) Ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov dohodnú podľa osobitného predpisu6)7) inak, rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa odsekov 2 1 až 9 sa neuplatňuje.

V tomto § nastala zmena, že ak sa vlastníci dohodnú inak ako je napísané v odsekoch 1 až 9. Príklad: Pomer základnej a spotrebnej zložky 40 : 60, no môžu sa dohodnúť aj na 60 : 40, čo pred tým nebolo možné. Pre byt bez pomerového merania 1,5 násobok priemeru, no môžu aj 2,5 násobok. Jednoducho odsek 1 až 9 môžu spraviť vo spôsobe rozdelenia podľa svojho rozdelenia, no nemusia, môžu sa držať doporučeného spôsobu rozdelenia.

Čo sa týka teplej vody, rozdelenie základnej zložky, 10 % zostáva nezmenené. Ostatné odseky môžu vlastníci prispôsobiť podmienkam svojho domu.

§ 9. odsek (8) Ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov dohodnú podľa osobitného predpisu7) inak, rozpočítavanie množstva dodaného tepla v teplej úžitkovej vode podľa odsekov 2 až 7 sa neuplatňuje.Rozdelenie nákladov podľa m2 je priemer na jeden m2. Ak si vlastník vydelí svoje náklady na byť priemerom nákladov dostane percentuálnu odchýlku od priemeru.

§ 10, odsek 2, písmeno d) skutočná merná spotreba objektu na celkovú podlahovú plochu v kilowatthodinách na meter štvorcový alebo obostavaný objem v kilowatthodinách na meter kubický bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov,


A potom môže vidieť, či je eskimák, hospodári s teplom efektívne, alebo je masaj.


Prve dve § 7 a § 9.

Tretia § 10.
0 0
sykop sykop

sykop je offline (nepripojený) sykop

majkii Pozri príspevok
Ak som správne pochopil, zrušili sa maximálne a minimálne limity v pomere ZZ:SZ. Zrejme sa vlastníci budú môcť dohodnúť podľa §7 ods. 10) vyhlášky aj na pomere 0:100. , toto bude voda na mlyn chytrákom napr. tam, kde väčšinu majú stredové byty. nepríjemné.
To asi nie. Veď § 7 odsek 1 hovorí z.z=60% a s.z. 40% jednoznačne a žiadná alternatíva. či nie?

(1) Ak sú v objekte rozpočítavania zapojené pomerové rozdeľovače tepla rovnakého typu alebo určené meradlá1) tepla rovnakej triedy presnosti na meranie množstva tepla u konečných spotrebiteľov, náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku. Základná zložka tvorí 60 % a spotrebná zložka 40 % z celkových nákladov na dodané teplo na vykurovanie.
0 0
svojar svojar

svojar je offline (nepripojený) svojar

sykop Pozri príspevok
To asi nie. Veď § 7 odsek 1 hovorí z.z=60% a s.z. 40% jednoznačne a žiadná alternatíva. či nie?

(1) Ak sú v objekte rozpočítavania zapojené pomerové rozdeľovače tepla rovnakého typu alebo určené meradlá1) tepla rovnakej triedy presnosti na meranie množstva tepla u konečných spotrebiteľov, náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku. Základná zložka tvorí 60 % a spotrebná zložka 40 % z celkových nákladov na dodané teplo na vykurovanie.
Ale v rovnakom § prečítaj ods. 10.
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

Tak ako napísal majkii, Zz. : Sz., 0 : 100, ale rovnako môže byť aj 100 : 0. Prípadne inak dohodnutý pomer. Záleží na vlastníkoch bytov konkrétneho domu ako sa rozhodnú. No, musí to byť v súlade so Zákonom 182/1993, §14. Ak rozhodnutie, dohoda nie je v súlade s uvedeným zákonom, je neplatná.

Rozhodnutie môže byť ovplyvnené tým, ktorý počet bytov v dome prevláda, výhodne a nevýhodné, vnútorné a vonkajšie, menej ochladzované a viac ochladzované. Prípadne ďalšie iné vplyvy na byty. No rozhodnutie je v súlade so zákonom.

Pretože väčšina prehlasovala menšinu, nie pretože rozhodnutie je objektívne, ale preto že sú vo výhode, v dome je viac výhodných bytov. No môže to byť aj opačne, náš prípad.

Ak niekto nie je spokojný s rozhodnutím a je jedno z ktorej skupiny bytov je má právo požiadať súd, aby vo veci rozhodol.

Pokiaľ vlastníci bytov porozmýšľajú, pouvažujú, môžu sa dohodnúť aj bez súdu.

Podstatou pomerového merania je aby sa efektívne využívalo hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému domu, hlavne termostatické hlavice.

Ak je vyregulovanie spravené dobre a funguje na 100 percent. Ak si vlastníci dohodnú Zz. 50 percent, tým znížia efektivitu vyregulovania o 50 percent.

Ak má vyregulovanie v dome fungovať len na 50 percent a splní svoj účel len na 50 percent. Aký majú vlastníci dôvod na to, aby vyregulovanie nebolo využívané v dome na 100 percent?
0 0
peton peton

peton je offline (nepripojený) peton

Takže, vyhláška je už dnešným dňom uverejnená v zbierke a má č. 358/2009.
0 0
Elena Navrátilová Elena Navrátilová

Elena Navrátilová je offline (nepripojený) Elena Navrátilová

peton Pozri príspevok
Takže, vyhláška je už dnešným dňom uverejnená v zbierke a má č. 358/2009.
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/de...80&Rocnik=2009
Prikladám ... aj keď v pripravovanej "verzii" to bolo v plnej verzii... nakoniec je z toho ... "dopĺňa".
0 0
peton peton

peton je offline (nepripojený) peton

Elenka, keď sa lepšie prizrieš, tak je to už aj po novom v plnom znení. Príspevok č. 2.
0 0
Elena Navrátilová Elena Navrátilová

Elena Navrátilová je offline (nepripojený) Elena Navrátilová

peton Pozri príspevok
Elenka, keď sa lepšie prizrieš, tak je to už aj po novom v plnom znení. Príspevok č. 2.
Peťo dík... som to hľadala aj v takej podobe... ale našla som len "dopĺňam".
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať