Zavrieť

Porady

Preukazovanie prepravy tovaru z tuzemska do iného členského štátu Európskej únie

MF SR vydalo Usmernenie k uplatneniu oslobodenia od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu

Účtovníctvo a dane - DPH, vydanie: 14/2005, vyšlo: 4.8.2005MF SR vydalo usmernenie v záujme zabezpečenia jednotného uplatňovania § 43 ods. 1 a 5 zákona o DPH v súvislosti s preukázaním prepravy tovaru z tuzemska do iného členského štátu Európskej únie.


V prípade, ak prepravu tovaru zabezpečuje alebo uskutočňuje odberateľ na základe dodacej podmienky „zo závodu“ (EXW - Ex works podľa Incoterms) dohodnutej v kúpnej zmluve, vzniká nejednoznačný výklad § 43 ods. 5 zákona v súvislosti s preukazovaním prepravy tovaru z tuzemska do iného členského štátu. Na účely uplatňovania dane v rámci vnútorného trhu Európskej únie nie je z legislatívy Európskej únie jednoznačne zrejmé, kedy sa má tovar považovať za odoslaný, resp. prepravený odberateľom alebo ním poverenou osobou z jedného členského štátu do iného členského štátu.

Európsky súdny dvor bol požiadaný, aby rozhodol o. i. aj o otázke, v akom štádiu prepravy tovaru z členského štátu dodania do členského štátu určenia sa má článok 28c časť A písm. a) Šiestej smernice, ktorý bol transponovaný ustanovením § 43 ods. 1 zákona, vykladať tak, že dodanie tovaru je oslobodené od dane. Európsky súdny dvor v tejto veci zatiaľ nerozhodol.

Na účely zabezpečenia jednotného uplatňovania § 43 ods. 1 a 5 zákona sa až do vyhlásenia rozsudku Európskym súdnym dvorom postupuje pri posudzovaní uplatnenia oslobodenia od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu tak, že podmienka preukázania prepravy tovaru z tuzemska do iného členského štátu sa považuje za splnenú, ak má dodávateľ k dispozícii doklad podľa § 43 ods. 5 písm. a) až c) zákona do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar dodaný (§ 19 ods. 8 v spojení s § 78 ods. 7 druhá veta zákona).

Podľa tohto usmernenia sa postupuje od jeho uverejnenia vo Finančnom spravodajcovi do vyhlásenia rozsudku Európskeho súdneho dvora vo veci C-409/04.

Usmernenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/2005. Zdroj: MF SR
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Slovenka je offline (nepripojený) Slovenka

  Slovenka
  Uplatňuje niekto v praxi písomné vyhlásenie odberateľa podľa § 43 ods. 5 písm. c/ ?
  Ak máte vzor takého tlačiva, mohli by ste ho tu zverejniť?
  Kedy odberateľ to vyhlásenie vyplňuje? - je písané v minulom čase "prepravil", ale
  podľa môjho názoru, aby sme mali istotu a nejaký doklad, mal by ho vyplniť už pri nakládke tovaru. Máte s tým nejaké skúsenosti?
  Vopred ďakujem za odpovede.

  VladoaKatka je offline (nepripojený) VladoaKatka

  VladoaKatka
  Slovenka Pozri príspevok
  Uplatňuje niekto v praxi písomné vyhlásenie odberateľa podľa § 43 ods. 5 písm. c/ ?
  Ak máte vzor takého tlačiva, mohli by ste ho tu zverejniť?
  Kedy odberateľ to vyhlásenie vyplňuje? - je písané v minulom čase "prepravil", ale
  podľa môjho názoru, aby sme mali istotu a nejaký doklad, mal by ho vyplniť už pri nakládke tovaru. Máte s tým nejaké skúsenosti?
  Vopred ďakujem za odpovede.
  Od mojich dodávateľov aj ČR, v Polsku pri preberaní tovaru priamo na faktúru sa píšu vyššie uvedené texty a dopĺňame to ešte s EČ mot. vozidla a dátum do akej doby to opustí územie dodávateľského štátu.V Maďarsku to je samostatné vyhlásenie.
  Rovnako to uvádzam aj ja na mojich faktúrach pri dodaní tovaru do ČR a nechám to potvrdiť odberateľom. Ak náhodou posielam poštou, tak 1 exemplár faktúry mi pošle odberateľ potvrdené naspäť, že tovar prevzal.

  PetraB je offline (nepripojený) PetraB

  PetraB
  Vie mi prosím niekto poskytnúť vyhlásenie odberateľa podľa §43 ods. 5 c/, že tovar prepravil do krajiny EU v nemčine. Vopred ďakujem.

  Preukazovanie prepravy tovaru z tuzemska do iného členského štátu Európskej únie

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.