Zavrieť

Porady

Sluzba na Slovensku od zahranicneho dodavatela

Dodávateľ z Nemecka zabezpečil kultúrne vystúpenie u nás na Slovensku. Faktúru nám vystavil s DPH. Predpokladám, že postupoval nesprávne. Podľa par. 15 by faktúra mala byť bez DPH. Správne postupujem, ak mu dám faktúru prepracovať?
ďakujem za všetky názory
Ivica
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

  Mária.K.
  Iva1 Pozri príspevok
  Dodávateľ z Nemecka zabezpečil kultúrne vystúpenie u nás na Slovensku. Faktúru nám vystavil s DPH. Predpokladám, že postupoval nesprávne. Podľa par. 15 by faktúra mala byť bez DPH. Správne postupujem, ak mu dám faktúru prepracovať?
  ďakujem za všetky názory
  Ivica
  § 15 zákona o DPH hovorí o mieste dodania služieb a nie o tom, či sa má faktúra vyhotoviť s DPH alebo bez DPH. Podľa toho, čo píšeš je miesto dodania služby na Slovensku a poskytnutá služba je predmetom DPH.
  Podľa § 5 zákona o DPH bol dodávateľ z Nemecka pred začatím výkonu takejto činnosti povinný registrovať sa na Slovensku.
  § 5
  (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň a ktorá podniká v zahraničí (ďalej len "zahraničná osoba"), je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava I pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane. Žiadosť o registráciu pre daň nie je povinná podať zahraničná osoba, ak dodáva len
  a) prepravné služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 46,
  b) prepravné služby a s nimi súvisiace doplnkové služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 47 ods. 6 a § 48 ods. 8,
  c) služby a tovar s inštaláciou alebo montážou a osobou povinnou platiť daň je príjemca (§ 69 ods. 2 až 4),
  d) zemný plyn a elektrinu a osobou povinnou platiť daň je platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7 (§ 69 ods. 9),
  e) tovar z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a, alebo
  f) tovar v rámci trojstranného obchodu podľa § 45, na ktorom je zúčastnená ako prvý odberateľ.

  (2) Daňový úrad Bratislava I je povinný zahraničnú osobu podľa odseku 1 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zahraničná osoba stáva platiteľom; tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň.

  Ak nemecká spoločnosť postupovala v súlade so zákonom o DPH, bola povinná registrovať sa pred poskytnutím služby na Slovensku a následne vyhotoviť faktúru so slovenskou DPH. Z tvojej otázky nie je zrejmé, či nemecká firma je registrovaná za platiteľa DPH na Slovensku a či vyhotovila faktúru so slovenskou DPH.

  Sluzba na Slovensku od zahranicneho dodavatela

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.