Zavrieť

Porady

DPH, neplatca a kúpa auta na úver

Ako je to u neplatcu DPH, pri kúpe auta N1, na úver, ak by sa stal platcom, môže si potom odrátať príslušnú časť DPH?
počula som už aj taký názor, že si môže uplatniť odpočet, aj keď nie je platca..

PS.jeho činnosti sú všetky nezdaňované (lekár SZČO) -je vôbec možný odpočet DPH ?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

  Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
  Ak nie je platiteľom DPH , tak nemá nárok si uplatniť odpočet DPH pri kúpe auta N1 .

  Výška DPH mu vstupuje do výdavkov - viď Zákon o dani z príjmu § 19

  k) daň z pridanej hodnoty

  1. ktorú je platiteľ dane z pridanej hodnoty povinný odviesť pri zrušení registrácie podľa osobitného predpisu6) s výnimkou uvedenou v § 17 ods. 3 písm. d) druhom bode,
  2. ak na jej odpočítanie platiteľ dane z pridanej hodnoty nemá nárok, alebo pomerná časť dane z pridanej hodnoty, ak platiteľ dane uplatňuje nárok na odpočítanie dane koeficientom podľa osobitného predpisu, 6) .

  mirhu je offline (nepripojený) mirhu

  Mirka mirhu
  Zita5 Pozri príspevok
  Ak nie je platiteľom DPH , tak nemá nárok si uplatniť odpočet DPH pri kúpe auta N1 .

  Výška DPH mu vstupuje do výdavkov - viď Zákon o dani z príjmu § 19

  k) daň z pridanej hodnoty

  1. ktorú je platiteľ dane z pridanej hodnoty povinný odviesť pri zrušení registrácie podľa osobitného predpisu6) s výnimkou uvedenou v § 17 ods. 3 písm. d) druhom bode,
  2. ak na jej odpočítanie platiteľ dane z pridanej hodnoty nemá nárok, alebo pomerná časť dane z pridanej hodnoty, ak platiteľ dane uplatňuje nárok na odpočítanie dane koeficientom podľa osobitného predpisu, 6) .
  A ak by sa stal platieľom DPH, aj keď ma len príjmy oslobodené od DPH?

  Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

  Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
  mirhu Pozri príspevok
  A ak by sa stal platieľom DPH, aj keď ma len príjmy oslobodené od DPH?
  Ak má len oslobodené príjmy a by sa stal platiteľom DPH , taktiež nemá nárok uplatniť si odpočet DPH .


  viď Zákon z pridanej hodnoty

  § 49
  Odpočítanie dane platiteľom

  Na začiatok

  (1) Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť.

  (2) Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň

  a) voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané,
  b) ním uplatnená zo služieb a z tovarov dodaných s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet, pri ktorých je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 2 až 4 a ním uplatnená z tovaru, pri ktorom je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 7,
  c) ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a § 11a,
  d) zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru.

  (3) Platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb podľa odseku 2, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 41, s výnimkou poisťovacích služieb podľa § 37 a finančných služieb podľa § 39, ak sú poskytnuté zákazníkovi, ktorý nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko na území Európskych spoločenstiev, alebo ak sú tieto služby priamo spojené s vývozom tovaru mimo územia Európskych spoločenstiev.
  Naposledy upravil Zita5 : 21.09.09 at 07:48

  mirhu je offline (nepripojený) mirhu

  Mirka mirhu
  Zita5 Pozri príspevok
  Ak má len oslobodené príjmy a by sa stal platiteľom DPH , taktiež nemá nárok uplatniť si odpočet DPH .
  Ďakujem , už som to raz riešila na porade, ale počula som nedávno úplne opačný názor, a tak ma to zmiatlo

  DPH, neplatca a kúpa auta na úver

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.