Zavrieť

Porady

Predaj tovaru do členskej krajiny EÚ a DPH

Poraďte mi prosím, chcem ako distribútor pre SR a ČR nakupovať tovar v inej členskej krajine EÚ a predávať ho do ČR. Tovar nakúpim bez DPH. Mám (alebo musím) fakturovať DPH pre nadobudateľa v ČR tak ako pre nadobudateľa v SR? Predpokladajme, že som platiteľom DPH v SR. Ako je to vlastne? Vďaka.
Usporiadat
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

mofisto
Poraďte mi prosím, chcem ako distribútor pre SR a ČR nakupovať tovar v inej členskej krajine EÚ a predávať ho do ČR. Tovar nakúpim bez DPH. Mám (alebo musím) fakturovať DPH pre nadobudateľa v ČR tak ako pre nadobudateľa v SR? Predpokladajme, že som platiteľom DPH v SR. Ako je to vlastne? Vďaka.
Upresni ešte prosím Ťa , či tovar pôjde priamo do čiech z prvej krajiny.
0 0
mofisto mofisto

mofisto je offline (nepripojený) mofisto

Ja nakúpim od výrobcu v inej členskej krajine a predám zákazníkovi v ČR, ktorému vystavím faktúru. Tovar pôjde z krajiny výrobcu najprv do skladu v SR a nasledne bude expedovaný nadobúdateľovi v ČR. Prípadne ako by to bolo, keby ho dopravca previezol priamo do ČR?
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Pri predpokladoch vychádzam z toho, že všetci zúčastnení sú registrovaní platitelia DPH vo svojej vlastnej krajine.
1. V prípade, ak tovar dovezieš z 1. čl. krajiny /A/ k sebe na sklad /B/ vykonáš tzv. samozdanenie, t.j. Ty dostaneš fa od A vypočítaš z nej DPH a uvádzaš ju ju na vstupe aj výstupe vo svojom DP. Ide o § 11 zákona o DPH. Podrobnosti nájdeš, ak na lište hľadaj zadáš slovko samozdanenie, prípadne sa pýtaj ďalej.
Ak potom tovar dodáš ďalej do členskej krajiny /C/, teda do Čiech., faktúru vystavuješ bez DPH a samozdanenie vykoná C.
2. V prípade ak tovar pôjde priamo do Čiech, teda z A do C a budú splnené ďalšie podmienky, t.j. :

- prvý odberateľ /t.j. Ty/ nie je identifikovaný pre daň v členskom štáte druhého odberateľa a voči prvému dodávateľovi a druhému odberateľovi použije rovnaké identifikačné číslo pre daň,
- tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ /A/ alebo prvý odberateľ /B/, alebo iná osoba na ich účet,
- druhý odberateľ /B/ použije identifikačné číslo pre daň pridelené členským štátom, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí -pôjde o trojstranný obchod.
Ak sú splnené podmienky pre trojstranný obchod nie si je povinný platiť daň pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a nadobudnutie tovaru sa považuje za zdanené. Pri trojstrannom obchode vyhotovíš pre druhého odberateľa faktúru, ktorá nebude obsahovať sumu dane a uvedieš, že ide o trojstranný obchod.


Podľa mňa táto problematika patrí k najkomplikovanejším v oblasti DPH a závisí od mnoho skutočností, snažila som sa to napísať stručne a jasne, ale radšej sa ďalej pýtaj, lebo každá zmenená podmienka môže znamenať iný pohľad na DPH.
0 0
sklenkova sklenkova

sklenkova je offline (nepripojený) sklenkova

Máme autodopravu a nie sme platcami DPH,boli sme požiadaní o prepravu tovaru do Rakúska-musíme sa zaregistrovať? Ak áno, my ako prepravcovvia budeme platiť za ten tovar DPH?
1,odtiaľto do RAkúska nie, ale ak budeme nejaký tovar brať odtiaľ sem tak musíme v Rakusku? zaplatiť DPH- chápem to dobre
0 0
mofisto mofisto

mofisto je offline (nepripojený) mofisto

Ďakujem za výklad Evina,
vidím, že táto problematika je zložitejšia a trochu sa rozvetvuje. Ak dovolíš, skúsme to konkretizovať. Budem mať dva druhy obchodných prípadov:

1. Ja nakúpim zariadenie bez DPH v Taliansku u výrobcu, ktorý je platcom DPH vo svojej krajine. Zariadenie predám zákazníkovi na Slovensku, ktorý bude jeho nadobúdateľom. Predám ho s DPH alebo bez? Ak chápem tento daňový systém, tak by som ho mal predať s DPH, ak som platcom DPH a pri daňovom vyúčtovaní vrátim daň štátu.

2. Nakúpim to isté zariadenie v Taliansku bez DPH a predám ho zákazníkovi (platcovi DPH) do Čiech. Tu ide o dvojstranný obchod. Môjho zákazníka nemusí zaujímať odkiaľ som zariadenie kúpil. Mám mu fakturovať DPH alebo nie? Podľa Tvojho výkladu nemám. Mne to logicky vychádza, že by to malo byť rovnaké ako u slovenského zákazníka, teda vyfakturujem cenu s DPH, pri zúčtovaní ju vrátim do našej štátnej kasy a štáty si to medzi sebou vybavia. Vychádzam z predpokladu, že nadobúdateľ musí DPH zaplatiť, či je zo Slovenska alebo z Čiech. Ale možno miešam hrušky s jablkami.

Buď taká dobrá, skús mi to konkrétnejšie vyložiť, ak sa to z týchto informácií dá. Teším sa na odpoveď.
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

mofisto
Ďakujem za výklad Evina,
vidím, že táto problematika je zložitejšia a trochu sa rozvetvuje. Ak dovolíš, skúsme to konkretizovať. Budem mať dva druhy obchodných prípadov:

1. Ja nakúpim zariadenie bez DPH v Taliansku u výrobcu, ktorý je platcom DPH vo svojej krajine. Zariadenie predám zákazníkovi na Slovensku, ktorý bude jeho nadobúdateľom. Predám ho s DPH alebo bez? Ak chápem tento daňový systém, tak by som ho mal predať s DPH, ak som platcom DPH a pri daňovom vyúčtovaní vrátim daň štátu.
a) Pri nadobudnutí tovaru z členského štátu EU (t.j. z Talianska) dostaneš faktúru bez DPH. DPH si vypočítaš a uvedieš v daň. priznaní na príslušnom riadku pre zaplatenie dane. Súčasne v inom riadku daň. priznania uvedieš DPH na odpočítanie dane. Podmienkou pre odpočítanie dane je, že máš faktúru od dodávateľa. Tomuto sa hovorí "samozdanenie" - lebo to všetko urobíš sám.

b) Predaj tovaru odberateľovi v SR je zdaniteľný obchod. Preto platiteľ DPH faktúruje svojim odberateľom s DPH. Štátu daň zaplatíš (nie "vrátim daň štátu").

mofisto
2. Nakúpim to isté zariadenie v Taliansku bez DPH a predám ho zákazníkovi (platcovi DPH) do Čiech. Tu ide o dvojstranný obchod. Môjho zákazníka nemusí zaujímať odkiaľ som zariadenie kúpil. Mám mu fakturovať DPH alebo nie? Podľa Tvojho výkladu nemám. Mne to logicky vychádza, že by to malo byť rovnaké ako u slovenského zákazníka, teda vyfakturujem cenu s DPH, pri zúčtovaní ju vrátim do našej štátnej kasy a štáty si to medzi sebou vybavia. Vychádzam z predpokladu, že nadobúdateľ musí DPH zaplatiť, či je zo Slovenska alebo z Čiech. Ale možno miešam hrušky s jablkami.
Pri predaji tovaru do iného člen. štátu EU faktúruješ bez DPH. Tvoj odberateľ urobí samozdanenie, t.j. to isté čo si bol povinný urobiť ty keď si nakúpil tovar z iného člen. štátu EU (viď bod 1.), teda daň si sám vypočíta a zaplatí do štátneho rozpočtu vo svojej krajine. Štáty si medzi sebou nič "nevybavujú".

Všetky obchody sú dvojstranné: predávajúci-kupujúci, dodávateľ-odberateľ.
Možno si mal na mysli v súvislosti s DPH trojstranný obchod. Pre posúdenie či ide o trojstranný obchod je rozhodujúce to, že tovar ktorý nakúpiš v tvojom prípade v Taliansku, bude prepravený priamo tvojmu odberateľovi do ČR, teda nebude privezený na Slovensko. Z Talianska dostaneš faktúru bez DPH, samozdanenie nerobíš; vystavíš faktúru svojmu odberateľovi do ČR taktiež bez DPH. Odberateľ v ČR urobí samozdanenie a daň zaplatí do rozpočtu ČR. Trojstranný obchod sa vzťahuje na 3 subjekty v členských štátoch EU.

Záverom odporúčam - ak si platiteľ DPH - oboznámiť sa so zákonom o DPH. Lebo všetko okolo DPH nie je také jednoduché ako by sa to po prečítaní tohto príspevku zdalo. Stačí jedna malá zmena a už je to ináč.

Pekný večer
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

mofisto
Ďakujem za výklad Evina,
vidím, že táto problematika je zložitejšia a trochu sa rozvetvuje. Ak dovolíš, skúsme to konkretizovať. Budem mať dva druhy obchodných prípadov:

1. Ja nakúpim zariadenie bez DPH v Taliansku u výrobcu, ktorý je platcom DPH vo svojej krajine. Zariadenie predám zákazníkovi na Slovensku, ktorý bude jeho nadobúdateľom. Predám ho s DPH alebo bez? Ak chápem tento daňový systém, tak by som ho mal predať s DPH, ak som platcom DPH a pri daňovom vyúčtovaní vrátim daň štátu.

2. Nakúpim to isté zariadenie v Taliansku bez DPH a predám ho zákazníkovi (platcovi DPH) do Čiech. Tu ide o dvojstranný obchod. Môjho zákazníka nemusí zaujímať odkiaľ som zariadenie kúpil. Mám mu fakturovať DPH alebo nie? Podľa Tvojho výkladu nemám. Mne to logicky vychádza, že by to malo byť rovnaké ako u slovenského zákazníka, teda vyfakturujem cenu s DPH, pri zúčtovaní ju vrátim do našej štátnej kasy a štáty si to medzi sebou vybavia. Vychádzam z predpokladu, že nadobúdateľ musí DPH zaplatiť, či je zo Slovenska alebo z Čiech. Ale možno miešam hrušky s jablkami.

Buď taká dobrá, skús mi to konkrétnejšie vyložiť, ak sa to z týchto informácií dá. Teším sa na odpoveď.
K bodu 1 Ti už odpovedala Liba a vlastne aj ja v predchádzajúcom príspevku, to by asi malo byť jasné.

K bodu 2. tam je rozhodujúce zodpovedanie tej otázky ako bude tovar prepravený a fakturovaný. Ja som Ti napísala prípad ak bude tovar prepravený od Taliana priamo Čechovi /pýtal si sa aj na tú eventualitu/ a budú splnené i ďalšie mnou vymenované podmienky. Tu nejde o to, či to zaujíma Čecha odkiaľ si nadobudol tovar, ale o to, že to zaujíma EU-ste účastné tri štáty EU.
Ak bude š ten tovar Čhechovi dodávať zo svojho skladu, fakturuješ bez DPH ako píše Liba.
Podotýkam znova, že je to zložitá problematika, tak sa kľudne pýtaj ďalej ak Ti niečo nie je jasné.
O trojstranný obchod pôjde ak:
Ty pod svojím IČ pre DPH objednáš tovar u Taliana. Ten vystaví pre Teba faktúru bez DPH. Ty vystavíš na Čecha faktúru pod svojím IČ pre DPH bez DPH a uvedieš , že ide o trojstranný obchod; uvedieš tento obchod vo svojom DP ako aj v Súhrnnom výkaze. Čech je v tomto prípade osoba povinná platiť daň a prizná ju vo svojom DP. Dopravu uskutoční Talian priamo Čechovi. Ak jedna z týchto podmienok nie je splnená pôjde o plnenie ako píše Liba 2 uvedené pre dvojstranné obchody v rámci EU.
0 0
mofisto mofisto

mofisto je offline (nepripojený) mofisto

Ďakujem za brilantný vyčerpávajúci výklad obidvom dámam. Teraz mi to je už jasné. Medzitým som si naštudoval aj vybrané paragrafy zákona o DPH a je to presne tak ako píšete. Dobrý web tá "porada.sk". Pekný večer.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Potešilo nás a kľudne si upresni i ďalej čo potrebuješ
0 0
Pralinka Pralinka

Pralinka je offline (nepripojený) Pralinka

Ahojte poraďáci,
vie mi niekto odpovedať na môj dotaz ? Podnikateľ predáva reklamné predmety českej firme, kt. je u nás zaregistrovaná v daňovom registry SR, má slovenské Ič DPH,pobočku na Slovensku nemá.Má podnikateľ na faktúre uviesť aj sumu DPH a následne ju odviesť daňovému úradu SR? Miesto predania rekl. predmetov prebehlo na Slovensku.
Za vašu veľmo rýchlo odpoveď ďakujem ( zajtra je 25. !!!)
Pralinka
0 0
eop eop

eop je offline (nepripojený) eop

Pralinka
Ahojte poraďáci,
vie mi niekto odpovedať na môj dotaz ? Podnikateľ predáva reklamné predmety českej firme, kt. je u nás zaregistrovaná v daňovom registry SR, má slovenské Ič DPH,pobočku na Slovensku nemá.Má podnikateľ na faktúre uviesť aj sumu DPH a následne ju odviesť daňovému úradu SR? Miesto predania rekl. predmetov prebehlo na Slovensku.
Za vašu veľmo rýchlo odpoveď ďakujem ( zajtra je 25. !!!)
Pralinka
Ja si myslim, že na faktúre by sa malo uviesť aj dph a u nás aj odviezť. Ale radšej nech poradí niekto skúsenejší.
0 0
Milan Benka Milan Benka

Milan Benka je offline (nepripojený) Milan Benka

obyvateľ SR
Pralinka
Ahojte poraďáci,
vie mi niekto odpovedať na môj dotaz ? Podnikateľ predáva reklamné predmety českej firme, kt. je u nás zaregistrovaná v daňovom registry SR, má slovenské Ič DPH,pobočku na Slovensku nemá.Má podnikateľ na faktúre uviesť aj sumu DPH a následne ju odviesť daňovému úradu SR? Miesto predania rekl. predmetov prebehlo na Slovensku.
Za vašu veľmo rýchlo odpoveď ďakujem ( zajtra je 25. !!!)
Pralinka
Ako píšeš, tá firma je registrovaná pre DPH u nás, takže fakturuješ aj s DPH.
0 0
cloe cloe

cloe je offline (nepripojený) cloe

Som najskôr človek až potom účtovník! ...viac
evina
.
1. V prípade, ak tovar dovezieš z 1. čl. krajiny /A/ k sebe na sklad /B/ vykonáš tzv. samozdanenie, t.j. Ty dostaneš fa od A vypočítaš z nej DPH a uvádzaš ju ju na vstupe aj výstupe vo svojom DP. Ide o § 11 zákona o DPH. Podrobnosti nájdeš, ak na lište hľadaj zadáš slovko samozdanenie, prípadne sa pýtaj ďalej.
Ak potom tovar dodáš ďalej do členskej krajiny /C/, teda do Čiech., faktúru vystavuješ bez DPH a samozdanenie vykoná C.
2. V prípade ak tovar pôjde priamo do Čiech, teda z A do C a budú splnené ďalšie podmienky, t.j. :

- prvý odberateľ /t.j. Ty/ nie je identifikovaný pre daň v členskom štáte druhého odberateľa a voči prvému dodávateľovi a druhému odberateľovi použije rovnaké identifikačné číslo pre daň,
- tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ /A/ alebo prvý odberateľ /B/, alebo iná osoba na ich účet,
- druhý odberateľ /B/ použije identifikačné číslo pre daň pridelené členským štátom, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí -pôjde o trojstranný obchod.
Ak sú splnené podmienky pre trojstranný obchod nie si je povinný platiť daň pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a nadobudnutie tovaru sa považuje za zdanené. Pri trojstrannom obchode vyhotovíš pre druhého odberateľa faktúru, ktorá nebude obsahovať sumu dane a uvedieš, že ide o trojstranný obchod.


Podľa mňa táto problematika patrí k najkomplikovanejším v oblasti DPH a závisí od mnoho skutočností, snažila som sa to napísať stručne a jasne, ale radšej sa ďalej pýtaj, lebo každá zmenená podmienka môže znamenať iný pohľad na DPH.
Chcem poprosiť k tejto téme, či nemá niekto skúsenosť s tým, ak transakcia spĺňala charakter trojstranného obchodu /teda podľa bodu 2.vyššie uvedeného príspevku/ a omylom to prvý odberateľ urobil podľa bodu 1.
Či je to veľký problém z hľadiska daňovej kontroly, lebo tak ako podľa bodu 1. tak aj podľa bodu 2. je prvý odberateľ oslobodený od DPH.
Neviem či som sa vyjadrila dosť zrozumiteľne. Ďakujem za Vaše názory, prípadne skúsenosti s podobným problémom.
0 0
Puuusinka Puuusinka

Puuusinka je offline (nepripojený) Puuusinka

Ahojky už som tu dlho nebola a vôbec nemôžem prísť na to..ako sem vložiť tému..poradí mi niekto?prosim..
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Puuusinka
Ahojky už som tu dlho nebola a vôbec nemôžem prísť na to..ako sem vložiť tému..poradí mi niekto?prosim..
choď na tému do ktorej chceš pridať novú tému, napr dph a klikni na ikonu Nová téma.
0 0
cloe cloe

cloe je offline (nepripojený) cloe

Som najskôr človek až potom účtovník! ...viac
Ja by som potrebovala poradiť, ako môžem môj príspevok presunúť do inej témy. Nejako sa mi to nedarí. Díky za trpezlivosť.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
takú možnosť má moderátor príslušnej témy,
ak chceš tak si založ novú tému sama.
0 0
cloe cloe

cloe je offline (nepripojený) cloe

Som najskôr človek až potom účtovník! ...viac
Díky. Prosííííím, nenájde sa niekto, kto by mi vedel odpovedať na môj príspevok č.14? Vopred mu moc ďakujem:
0 0
cloe cloe

cloe je offline (nepripojený) cloe

Som najskôr človek až potom účtovník! ...viac
Prosím,prosím. Nenájde sa skúsený odborník na moju otázku č.14.Díííííííííííky.
Naposledy upravil cloe : 27.11.06 at 18:37
0 0
JanaSys JanaSys

JanaSys je offline (nepripojený) JanaSys

cloe
Chcem poprosiť k tejto téme, či nemá niekto skúsenosť s tým, ak transakcia spĺňala charakter trojstranného obchodu /teda podľa bodu 2.vyššie uvedeného príspevku/ a omylom to prvý odberateľ urobil podľa bodu 1.
Či je to veľký problém z hľadiska daňovej kontroly, lebo tak ako podľa bodu 1. tak aj podľa bodu 2. je prvý odberateľ oslobodený od DPH.
Neviem či som sa vyjadrila dosť zrozumiteľne. Ďakujem za Vaše názory, prípadne skúsenosti s podobným problémom.
Asi Ti nepomôžem, ale aspoň ti tu dám niečo, čo som k tomu našla.
Nepriamo : (zdroj www.uctovnictvo.sk ale podobá sa to na FAQ z drsr.sk)
Otázka: § 45
Podľa čoho sa určuje dátum dodania tovaru pri trojstrannom obchode, ak vystavuje faktúru za dodanie tovaru prvý odberateľ?
Odpoveď:
Prvý odberateľ je nadobúdateľom tovaru v členskom štáte, kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho odoslania alebo prepravy; nadobudnutie tovaru nezdaňuje, považuje sa za zdanené a následne v tomto štáte uskutočňuje dodávku tovaru bez dane druhému odberateľovi, ktorý je povinný na základe § 69 ods. 7 zákona o DPH platiť daň. T.j. u druhého odberateľa nemôžeme hovoriť o vzniku daňovej povinnosti z titulu nadobudnutia tovaru podľa § 20 zákona o DPH, ale druhý odberateľ platí daň, pričom daňová povinnosť vzniká podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH - dňom dodania tovaru prvým odberateľom. Prepočet cudzej meny upravuje § 26 zákona o DPH . Podmienky stanovené v § 45 zákona o DPH pri trojstrannom obchode musia byť splnené.

To znamená, že keď si nevyužila trojstranný obchod, tak by si mala mať nadobudnutie v štáte druhého odberateľa aj v našom, lebo si si tovar objednala pod SK ICDPH.

K tomu : (citujem z učebnice Dane 2 - autor časti DPH Minarsky) - zaujímavý pre Teba je ten komentár k tomu.
Miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu
Podľa §17 miestom nadobudnutia tovaru z iného členského štátu je :
a) miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho odoslania alebo prepravy k nadobúdateľovi
b) v prípade, ak nadobúdateľ tovaru objedná tovar pod identifikačným číslom prideleným iným členským štátom ako členský štát, v ktorom sa sončí odoslanie alebo preprava tovaru, miestom nadobudnutia tovaru z iného ČS je ČS, ktorý nadobúdateľovi pridelil ident. číslo pre daň a preto je platiteľ dane povinný uplatniť daň platnú v členskom štáte, ktroý nadobúdateľovi pridelil ident. číslo.
V takomto prípade ale dochádza k porušeniu zásady, podľa ktorej možno tovar zdaniť len jedenkrát (tovar sa zdaní v ČD, v kt. sa nachádza v čase skončenia prepravy alebo odoslania a súčasne v ČS, ktorý nadobúdateľovi tovaru pridelil IČ pre daň). Preto v prípade, ak nadobúdateľ vie preukázať zdanenie nadobudnutého tovaru v ČS, v ktorom sa skončilo odoslanie alebo preprava tovaru, platiteľ dane opraví základ dane t.j. zruší zdanenie nadobudnutého tovaru v ČS štáte, ktorý mu prideli IČ pre daň, pod ktorým si tovar objednal.

A ďalej :
(2) Na účely tohto zákona je
a) tuzemskom územie Slovenskej republiky,
§43 (1) Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte.
Ten tovar nikdy fyzicky na území SR nebol. Alebo tým, že si ho akože v SR
nadobudla bol?

Môj názor je, že ak si ako prvý odberateľ nevyužila oslobodenie podľa §45, tak by si mala mať nadobudnutie v štáte 2. odberateľa a jemu fakturovať s jeho daňou. To je taký problém opraviť to, aby si to mala dobre?
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať