Zavrieť

Porady

refakturacia elektrickej energie

Ahoj poradaci,
prosim poradte mi v akom zakone sa pise, ze prenajimatel nesmie pri refakturacii na najomcu zvysovat cenu elektrickej energie. Sme totiz v prenajme a po nahliadnuti do zalohovych faktur nasho prenajimatela mal sadzbu 4,98 pricom nam refakturoval 6,08.

vopred vdaka
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  azla je offline (nepripojený) azla

  azla
  Možno Ti pomôže odpoveď daňovej poradkyne (z materiálov zo školenia).

  Otázka:
  Máme viacerých nájomcov, ktorým potrebujeme prefakturovať elektrickú energiu. Môžeme vôbec faktúrovať dodávku el. energie alebo takúto dodávku môžu fakturovať len el. rozvodné závody ? Ako má byť uvedený text na faktúre - fakturujeme Vám služby spojené s dodávkou elektrickej energie ?

  Odpoved:
  Zastávam názor, že naďalej môže- vo faktúrach uvádzať zaužívaný text "fakturujeme Vám dodávku elektrickej energie".
  Už viackrát som sa stretla s názorom, že predávať el. energiu môže len výrobca elektriny.
  Tento názor zrejme vychádza z obsahu zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike, ktorý v ustanovení §5 odst. 1 uvádza, že podnikať v energetike možno len na základe povolenia. Treba si však všimnúť aj ustanovenie §4 uvedeného zákona, kde síce v odseku 1/ je uvedené, že podnikaním v energetike je aj dodávka elektriny (predaj elektriny), avšak v ustanovení odseku 2/ je výnimka - podnikaním v energetike nie je dodávka elektriny pre iné fyzické a právnické osoby za nákupné ceny bez akéhokoľvek zvýšenia; cena za jednotku takto dodavanej elektriny musí byť rovnaká ako cena v daňovom doklade (faktúre) vystavenom v súvislosti s dodávkou elektriny.

  To znamená, že aj keď nie ste držiteľom špeciálneho povolenia na podnikanie v energetike, môžete predávať elektrinu pod podmienkou, že ju predávate za cenu, za akú ste ju nakúpili.
  Z hľadiska odvodu dane z pridanej dodnoty z predanej elektriny podľa ustanovenia § 19 odst.3 zákona o Dph č. 222/2004 Z.z., ak platiteľ požaduje popri nájomnom osobitne úhradu za presne dodané množstvo ekektriny, vzniká daňová povinnosť dňom vyhotovenia faktúry.
  Naposledy upravil azla : 15.10.09 at 08:25

  nobody007 je offline (nepripojený) nobody007

  nobody007
  Hoci ide o starsiu temu, rad by som na nu nadviazal.

  azla sice odpovedala pekne, ale neuplne.
  Lebo treba docitat ustanovenie § 4 ods. 2 do konca. Posledna veta tohto ustanovenia totiz znie: "Na osoby podľa tohto odseku sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa prvej vety § 5 ods. 5."

  Podla § 5 ods. 5 zakona c. 656/2004 Z. z. potom:
  "(5) Na osoby, ktoré vykonávajú činnosti, na ktoré sa nevyžaduje povolenie podľa odseku 4, sa vzťahuje oznamovacia povinnosť o začatí každej činnosti, podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť úradu začiatok výkonu činnosti, ukončenie činnosti a každú zmenu vykonávania činnosti. Oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo a štatutárny orgán právnickej osoby, vymedzenie činnosti podľa odseku 4, dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia vykonávania činnosti a opis, adresu, náklady na obstaranie a inštalovaný výkon zariadenia, na ktorom sa vykonávajú činnosti podľa odseku 4. Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, ktoré vydá úrad, je dokladom o oprávnení podnikať."

  Mne z toho teda vyplyva, ze kazdy prenajimatel, ktory osobitne fakturuje svojim najomcom skutocne spotrebovanu elektricku energiu za ceny zhodne s cenami dodavatelskeho podniku (elektrarni), by mal splnit oznamovaciu povinnost na URSO.

  Z toho sa vsak natiskaju dalsie otazky:
  1. Ako fakturovat elektrinu v spolocnych priestoroch, kde je vo vztahu k viacerym najomcom nemeratelna a mozno urcit len nejaky koeficient vo vztahu ku skutocnej spotrebe v spolocnych priestoroch?
  2. Ako fakturovat preddavky, kedze aj elektrarnam platime preddavky a zuctovanie spotreby aj s cenou dostaneme len raz za rok?
  3. Co v pripade, ak sa v priebehu fakturacneho obdobia zmeni cena elektriny?
  4. Skutocne vsetci prenajimatelia (okrem mna) splnili oznamovaciu povinnost na URSO?

  Na tieto a dalsie otazky mi doposial neodpovedalo ani URSO, hoci som ich prosil, ziadal, urgoval.

  Samozrejme predpokladam, ze pri pripadnom ukladani pokut budu ovela iniciativnejsi.

  promont maja je offline (nepripojený) promont maja

  promont maja
  azla Pozri príspevok
  Možno Ti pomôže odpoveď daňovej poradkyne (z materiálov zo školenia).

  Otázka:
  Máme viacerých nájomcov, ktorým potrebujeme prefakturovať elektrickú energiu. Môžeme vôbec faktúrovať dodávku el. energie alebo takúto dodávku môžu fakturovať len el. rozvodné závody ? Ako má byť uvedený text na faktúre - fakturujeme Vám služby spojené s dodávkou elektrickej energie ?

  Odpoved:
  Zastávam názor, že naďalej môže- vo faktúrach uvádzať zaužívaný text "fakturujeme Vám dodávku elektrickej energie".
  Už viackrát som sa stretla s názorom, že predávať el. energiu môže len výrobca elektriny.
  Tento názor zrejme vychádza z obsahu zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike, ktorý v ustanovení §5 odst. 1 uvádza, že podnikať v energetike možno len na základe povolenia. Treba si však všimnúť aj ustanovenie §4 uvedeného zákona, kde síce v odseku 1/ je uvedené, že podnikaním v energetike je aj dodávka elektriny (predaj elektriny), avšak v ustanovení odseku 2/ je výnimka - podnikaním v energetike nie je dodávka elektriny pre iné fyzické a právnické osoby za nákupné ceny bez akéhokoľvek zvýšenia; cena za jednotku takto dodavanej elektriny musí byť rovnaká ako cena v daňovom doklade (faktúre) vystavenom v súvislosti s dodávkou elektriny.

  To znamená, že aj keď nie ste držiteľom špeciálneho povolenia na podnikanie v energetike, môžete predávať elektrinu pod podmienkou, že ju predávate za cenu, za akú ste ju nakúpili.
  Z hľadiska odvodu dane z pridanej dodnoty z predanej elektriny podľa ustanovenia § 19 odst.3 zákona o Dph č. 222/2004 Z.z., ak platiteľ požaduje popri nájomnom osobitne úhradu za presne dodané množstvo ekektriny, vzniká daňová povinnosť dňom vyhotovenia faktúry.
  nobody007 Pozri príspevok
  Hoci ide o starsiu temu, rad by som na nu nadviazal.

  azla sice odpovedala pekne, ale neuplne.
  Lebo treba docitat ustanovenie § 4 ods. 2 do konca. Posledna veta tohto ustanovenia totiz znie: "Na osoby podľa tohto odseku sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa prvej vety § 5 ods. 5."

  Podla § 5 ods. 5 zakona c. 656/2004 Z. z. potom:
  "(5) Na osoby, ktoré vykonávajú činnosti, na ktoré sa nevyžaduje povolenie podľa odseku 4, sa vzťahuje oznamovacia povinnosť o začatí každej činnosti, podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť úradu začiatok výkonu činnosti, ukončenie činnosti a každú zmenu vykonávania činnosti. Oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo a štatutárny orgán právnickej osoby, vymedzenie činnosti podľa odseku 4, dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia vykonávania činnosti a opis, adresu, náklady na obstaranie a inštalovaný výkon zariadenia, na ktorom sa vykonávajú činnosti podľa odseku 4. Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, ktoré vydá úrad, je dokladom o oprávnení podnikať."

  Mne z toho teda vyplyva, ze kazdy prenajimatel, ktory osobitne fakturuje svojim najomcom skutocne spotrebovanu elektricku energiu za ceny zhodne s cenami dodavatelskeho podniku (elektrarni), by mal splnit oznamovaciu povinnost na URSO.
  ... nesúhlasím s vyjadrením daňovej poradkyne ... pretože si pod pojmom " dodávka elektriny" vybavím, že som v rámci zákona o energetike dodávateľom el. energie, a tým nie som ( § 2, ods. 19 Zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike) ... iba refakturujem = účtovne presúvam náklady spojené so spotrebovaným množstvom energie ... pretože musím o. i. mať na pamäti aj dodržanie základnej zásady vyplývajúcu z ustanovenia § 7, ods. 1 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve o vernom a pravdivom účtovaní atď. ... neopomínajúc týmto aj skutočnosť, že nebudem predsa z vlastných zdrojov hradiť náklady za niekoho iného ...

  § 2 Zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike
  Vymedzené pojmy
  19. dodávkou elektriny predaj elektriny, ...
  Naposledy upravil promont maja : 18.07.12 at 10:06

  Assi je offline (nepripojený) Assi

  Assi
  Ohľadom tejto témy by som sa chcela spýtať niekoho, kto refakturuje elektrickú energiu pre nájomcu, nasledovnú vec : sme akciová spoločnosť, ktorá prenajíma časť nebytových priestorov nájomcom. Elektrickú energiu fakturujeme po ukončení mesiaca na základe skutočného odberu elektrickej enrgie a jednotkovej ceny, za akú sme elektrinu nakúpili od nášho dodávateľa. Na faktúre osobitne uvádzame položku za prenájom merača, keďže sme ho na vlastné náklady museli obstarať a ociachovať. Za prenájom merača fakturujeme iba alikvotná časť pripadajúcu na jeden mesiac. Jeden nájomca to reklamoval a tvrdí, že tým porušujeme zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike, keďže si účtujeme aj prenájom merača, vraj to máme rozdeliť na dve faktúry. Podľa môjho názoru, keďže sme cenu za jednotku el. energie nenavyšovali, vystavovať dve faktúry mi pripadá postavené na hlavu. Má s tým niekto skúsenosti? Poradí mi niekto? Vopred ďakujem za odpoveď.

  Tomi je offline (nepripojený) Tomi

  Tomi
  Neviete teda niekto ako je to s tou oznamovacou povinnosťou ? Je prenajímateľ povinný oznamovať že refaktúruje energie ako plyn a elektrinu? Máte s tým niekto skúsenosť?

  refakturacia elektrickej energie

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.