Zavrieť

Porady

Darovaný drobný majetok-daňový náklad?

Spoločník daroval svojej s.r.o. drobný majetok v hodnote do 1700 eur. S.r.o. účtuje spôsobom B, takže tento majetok zaúčtuje na účte 501 - bude tento náklad daňovo uznaný alebo nie? Ďakujem.
Usporiadat
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
VieraK. Pozri príspevok
Spoločník daroval svojej s.r.o. drobný majetok v hodnote do 1700 eur. S.r.o. účtuje spôsobom B, takže tento majetok zaúčtuje na účte 501 - bude tento náklad daňovo uznaný alebo nie? Ďakujem.
Daňovo uznaným nákladom to určite nebude. Skôr si myslím, že to bude výnos....
0 0
Martin Mocko Martin Mocko

Martin Mocko je offline (nepripojený) Martin Mocko

Niekedy mám pocit, že v budúcom živote nechcem o účtovaní ani počuť... ...viac
VieraK. Pozri príspevok
Spoločník daroval svojej s.r.o. drobný majetok v hodnote do 1700 eur. S.r.o. účtuje spôsobom B, takže tento majetok zaúčtuje na účte 501 - bude tento náklad daňovo uznaný alebo nie? Ďakujem.
Prijatý dar nespľňajúci hodnutu dlhodobého majetku:

Spôsob B:
501/648
účtovanie závierky skladu:
112/501

Spôsob A:
112/648
0 0
VieraK. VieraK.

VieraK. je offline (nepripojený) VieraK.

Spoločnosť nemá sklad, darovaný majetok je v používaní, nie na sklade, bude tento náklad teda daňový, alebo bude pripočítateľnou položkou k základu dane? Dary spoločníka sa účtujú totiž 501/413, nie 648. Ďakujem.
0 0
hena22 hena22

hena22 je offline (nepripojený) hena22

501 vchádza v PU do výsledku hospodárenia a bude podľa mňa aj daňovo uznaná (§17ods.1b) Nevidím dôvod ju pripočítavať.
0 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

hena22 Pozri príspevok
501 vchádza v PU do výsledku hospodárenia a bude podľa mňa aj daňovo uznaná (§17ods.1b) Nevidím dôvod ju pripočítavať.
VIERKA O účTOVANí DARU sa vyjadrila správne: 501/413

59/(6) Na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy sa účtujú ostatné peňažné kapitálové vklady aj nepeňažné kapitálové vklady, ktoré pri ich vytvorení nezvyšujú základné imanie účtovnej jednotky a nie je pre ne v predchádzajúcich účtoch tejto účtovej skupiny samostatný syntetický účet. V prospech účtu sa účtuje najmä bezodplatne prijatý majetok od spoločníkov, členské podiely v družstvách na družstevnú bytovú výstavbu.

Zase závisí od smernice, či budeme považovať za zásobu, alebo DHM, ak je doba použitelnosti viac ako jeden rok,,..... toto je všatko známe....

To Hena:


Záver: PP k ZD
Existujú dve rozne veci, najsor sa rozmýšla účtovne a potom daňovo.
- účtovníctvo
- dane.

Mňa nezaujímajú dane, práve teraz, mna zaujíma účtovníctvo. A tento dar mám v nákladoch, v účtovných nákladoch.

A čo daňové???
17/1 sa tam vobec nevzťahuje, ale poznáme par. 2 písmeno i, kt. hovorí, že výdavkom je..... preukazatelne vynaložený daňovníkom. A toto je dar.

Ja možem ako spoločníčka spoločnosti xy naznášať z domu harapádie, darovať ho spoločnosti, a spoločnosť to má mať ako daňový výdavok??? Asi nie, však ZDP toto ošetruje.
0 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

Ešte pre Hena:

Čisto teoteticky.
Znalec mi ako spoločníčke ocení dar automobil na 100 tis. €
spoločnosti sa nezníži základ dane o 25 tis. €. Kde by sme zašli v tomto štáte. To by bol upne pri slovenských podnikateloch ŠR holý.

JA to zaúčtujem ako:
042/384
- zaradenie 022/042
- odpis 551/082
- zúčt. ČR z DHM v súvislosti s odpismi: 384/648.
Aký to bude mať vplyv na výsledovku?
Nula. Postupujem v tomto prípade podla 17/1. Nebudem PP k ZD, ani OP k VH
Nemá vpyv na dane, neznížim si ich.

Hena: Odporúčam prekontrolovať účtovníctvo, aby tam nebolo takýchto vecí kopec.
0 0
Zdenka 0705 Zdenka 0705

Zdenka 0705 je offline (nepripojený) Zdenka 0705

A ten znalecký posudok musí byť pri darovaní konateľa-spoločníka svojej s.r.o.? Ja si myslím, že ani nie.
Naposledy upravil Zdenka 0705 : 14.10.09 at 13:06
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
hena22 Pozri príspevok
501 vchádza v PU do výsledku hospodárenia a bude podľa mňa aj daňovo uznaná (§17ods.1b) Nevidím dôvod ju pripočítavať.
0 0
hena22 hena22

hena22 je offline (nepripojený) hena22

prikladám vyjadrenie drsr, jedná sa síce o odpisovaný majetok darovaný nezávislou osobou ale princíp, že je to uznaný náklad to potvrdzuje. prosím pozrite si to a potom komentujte :-) :

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
V súlade s § 25 ods.1 písm. f) zákona o dani z príjmov vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku je zostatková cena majetku zistená u vkladateľa alebo darcu pri vyradení v dôsledku jeho vkladu do obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo darovania okrem majetku vylúčeného z odpisovania. Tzn. že majetok nadobudnutý darovaním vo výške daňovej zostatkovej ceny neuznanej za daňový výdavok u darcu, sa premietne prostredníctvom daňových odpisov v základe dane obdarovaného. Majetok nadobudnutý darom je novoobstaraný majetok a zaradí sa do príslušnej odpisovej skupiny a začne sa odpisovať ako v 1. roku odpisovania (vstupná cena = daňová zostatková cena zistená u darcu).

Odbor služieb pre verejnosť
Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica

Váš dopyt:

Dobrý deň,

chcem Vás poprosiť o radu pri probléme, keď účtovná jednotka získa darom odpisovaný investičný majetok, účtovné odpisy sú robené mesačne, raz ročne sa z účtu 384 vrámci platných postupov účtovania odúčtuje podiel ÚO na účet 648. Zo školenia má kolegyňa manuál, kde je zápis vo výške odpisov 384/648 oslobodený od dane, predpokladám že podľa §12 ,odst. 7, písm. b Zákona o DzP - predmetom dane nie je príjem získaný darovaním alebo dedením.
Potiaľto by to bolo jasné, zaujíma ma ale, či v nadväznosti na vyššie uvedené môžu byť daňovo uznané odpisy takéhoto majetku alebo je potrebné celé účtovné odpisy považovať za pripočítateľnú položku. Podľa môjho názoru je to oprávnený daňový náklad, nakoľko používaním tohto zariadenia sú dosahované zdaniteľné príjmy.
Prosím Vás o Vaše stanovisko k tejto problematike.
Naposledy upravil hena22 : 15.10.09 at 07:08
0 0
hena22 hena22

hena22 je offline (nepripojený) hena22

pozri si vyjadrenie daňového riaditeľstva, odpisy sú daňovo uznané, výnosy odpočítateľné. To vyjadrenie z DRSR je z 25.2.2009 ale platí to takto už minimálne 3 roky!!!
Naposledy upravil hena22 : 15.10.09 at 07:38
0 0
Mária.K. Mária.K.

Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

hena22 Pozri príspevok
pozri si vyjadrenie daňového riaditeľstva, odpisy sú daňovo uznané, výnosy odpočítateľné. To vyjadrenie z DRSR je z 25.2.2009 ale platí to takto už minimálne 3 roky!!!
Ale daňové riaditeľstvo v odpovedi hovorí, že odpisy sa uplatnia zo zostatkovej ceny majetku zistenej u darcu. Aká by bola daňová zostatková cena drobného majetku u darcu, ktorý je zadávateľom otázky?
0 0
hena22 hena22

hena22 je offline (nepripojený) hena22

samozrejme nešlo by o zostatkovú cenu a odpisy z nej, ale o náklad, ten o ktorom sa účtovalo na 501/413 :-). ako som už predtým povedala, ak zaúčtuje sa na 501 nevidím dôvod nijako to daňovo ošetrovať, ostane súčasťou HV. iná otázka je ako zistí zadávateľ hodnotu daru, myslím, že použije reprodukčnú obstarávaciu cenu /§25ods.1d)1/
0 0
Mária.K. Mária.K.

Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

hena22 Pozri príspevok
samozrejme nešlo by o zostatkovú cenu a odpisy z nej, ale o náklad, ten o ktorom sa účtovalo na 501/413 :-). ako som už predtým povedala, ak zaúčtuje sa na 501 nevidím dôvod nijako to daňovo ošetrovať, ostane súčasťou HV. iná otázka je ako zistí zadávateľ hodnotu daru, myslím, že použije reprodukčnú obstarávaciu cenu /§25ods.1d)1/
§ 25 hovorí, že vstupná cena sa v takomto prípade zistí podľa § 25 ods. 1 písm.f) - toto ustanovenie pre účely ocenenia darovaného majetku je uvedené aj v odpovedi z daňového riaditeľstva.
0 0
hena22 hena22

hena22 je offline (nepripojený) hena22

pre BETKU
A čo daňové???
17/1 sa tam vobec nevzťahuje, ale poznáme par. 2 písmeno i, kt. hovorí, že výdavkom je..... preukazatelne vynaložený daňovníkom. A toto je dar.

Ja možem ako spoločníčka spoločnosti xy naznášať z domu harapádie, darovať ho spoločnosti, a spoločnosť to má mať ako daňový výdavok??? Asi nie, však ZDP toto ošetruje.


áno, podľa mňa môžeš z domu naznášat harampádie (samozrejme potrebné na dosahovanie zisku), zaúčtovať transakciu v reprodukčnej cene do nákladov a nechať to normálne tam. Budeš pri kontrole preukazovať, že si to harampádie používala na dosahovanie príjmov a možno či si dobre stanovila tú OC. Nič viac, nenašla som paragraf, ktorý by ti to kázal pripočítavať pre daňové účely. Ale nechám sa poučiť.....
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
súhlasím s HENA.
Predmetom dane NIE je PRÍJEM z darovaného majetku.
O výdavkoch to neplatí.
príjem daru od spoločníka 112/413
použitie daru 501/112.
501 - daňový náklad, pričom účet 112 môžeme vynechať, uviedla som len pre názornosť. Ako podporu, alebo lepšie pochopenie, či nízornosť, zameňte si účet 112 účtom 211? Potom to ako budete posudzovať?
Polopatisticky:
Spoločník môže darovať peniaze a sro za peniaze kúpi predmet, o ktorom sa tu diskutuje. V takom prípade je to bezpochyby daňový náklad, či nie?
0 0
Mária.K. Mária.K.

Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

KEJKA Pozri príspevok
súhlasím s HENA.
Predmetom dane NIE je PRÍJEM z darovaného majetku.
O výdavkoch to neplatí.
príjem daru od spoločníka 112/413
použitie daru 501/112.
501 - daňový náklad, pričom účet 112 môžeme vynechať, uviedla som len pre názornosť. Ako podporu, alebo lepšie pochopenie, či nízornosť, zameňte si účet 112 účtom 211? Potom to ako budete posudzovať?
Polopatisticky:
Spoločník môže darovať peniaze a sro za peniaze kúpi predmet, o ktorom sa tu diskutuje. V takom prípade je to bezpochyby daňový náklad, či nie?
Súhlasím, že prijatý dar nie je predmetom dane. Ale nesúhlasím s ocenením daru pre daňové účely reprodukčnou cenou. Vylučuje to § 25 ods.1 písm. f) ZDP. Pre daňové účely musí byť dar na základe § 25 ods.1 písm. f) ZDP ocenený zostatkovou cenou zistenou u darcu.
0 0
hena22 hena22

hena22 je offline (nepripojený) hena22

v §25 ods 1) ZDP je aj bod c), ktorý sa v tomto prípade môže použiť, odvolávka je na zákon o účtovníctve. O daňovú ZC by išlo v prípade daru medzi podnikateľskými subjektami
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
hena22 Pozri príspevok
Ja možem ako spoločníčka spoločnosti xy naznášať z domu harapádie, darovať ho spoločnosti, a spoločnosť to má mať ako daňový výdavok??? Asi nie, však ZDP toto ošetruje.

áno, podľa mňa môžeš z domu naznášat harampádie (samozrejme potrebné na dosahovanie zisku), zaúčtovať transakciu v reprodukčnej cene do nákladov a nechať to normálne tam. Budeš pri kontrole preukazovať, že si to harampádie používala na dosahovanie príjmov a možno či si dobre stanovila tú OC. Nič viac, nenašla som paragraf, ktorý by ti to kázal pripočítavať pre daňové účely. Ale nechám sa poučiť.....
Mária.K. Pozri príspevok
Súhlasím, že prijatý dar nie je predmetom dane. Ale nesúhlasím s ocenením daru pre daňové účely reprodukčnou cenou. Vylučuje to § 25 ods.1 písm. f) ZDP. Pre daňové účely musí byť dar na základe § 25 ods.1 písm. f) ZDP ocenený zostatkovou cenou zistenou u darcu.
hena22 Pozri príspevok
v §25 ods 1) ZDP je aj bod c), ktorý sa v tomto prípade môže použiť, odvolávka je na zákon o účtovníctve. O daňovú ZC by išlo v prípade daru medzi podnikateľskými subjektami
podnikateľské a nepodnikateľské - top v citovaných §§ uvedené nie je. Takže touto cestou neuvažujem.
Súhlasím, reprodukčná cena sa na tento prípad darovania nehodí. ..... to by viedlo k tomu "naznášaniu harampádia".
Uviedla som príklad účtovania, ale aká cena to bude, to neviem. Myslím, že nula je v tomto prípade dobré číslo. Alebo obstarávacia cena, ak bude doložený dokladom o jeho obstaraní v tom istom roku, kedy sa účtuje o dare.
0 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

Hena, ešte raz.

Vo vyjadrení drsr, sa jasne píše a je to fakt, že odpisy sú daňovo uznané, nemusa byť ako PP k ZD, pretože tento odpis zároveň v tej istej výške dám do výnosov (648) v rovnakej čiastke. V tomto slova zmysle mi to ovplyvní výsledovku nula
- účtovala som o náklade 551 (551/082)
- zároveň som účtovala o výnose 648 (384/648)
- vplyv na výsledovku nula a vplyv na dane nula, týmto ani nezvýšim ani neznížim svoj základ dane
V tomto prípade nevzniká ani OP, ani PP k ZD, nemá prečo, nemusím "ošetriť" VH o PP a OP k ZD...... (drsr má pravdu)

Ale v prípade 501 daňovo uznaný nebude v zmysle daru, je PP k ZD.
Zákon ZDP mi jasne hovorí, že musí byť PREUKAZATEĽNE VYNALOŽENÝ. Spoločnosť ho preukazatelne nezaplatila. TAkže PP k ZD, ja si nemôžem znížit ZD, a tým zaplatiť nižšiu daň.

2. Ale opať získanie daru vo forme PP od spoločníka by pre spoločnosť znamenalo: 211/648. Opať máme vo výnosoch účtovných. ALEEEE: Nie sú predmetom dane.

JA si za ne pôjdem kúpiť PC za tieto PP, ktorý budem potom v nákladoch. JA som tieto PP použila na nákup, preukázatelne zaplatila.


PAr. 21. Daňovými výdavkami nie sú vydavky, kt. nesúvisia so zdanitelnými príjmami. A dar nie je predmetom dane. , aj keď o týchto výdavkoch daňovník účtoval.


3. Spoločník mohol predať, vystaviť kúpno-predajnú zmluvu. Pre spoločnosť je opať lepší tento dar, lebo nemusí nič dať zo svojho vrecka ako spoločnosť.

4. Moja spoločnosť dostane darom počítať v hodnote 1700, €. Ja ako spoločníčka a konatelka by som skákala 2 m do výšky, aby som nemusela vynaložiť PP na nákup potrebného PC. A ešte, aby som uvažovala si dať tento PC do nákladov daňových a ukrátiť ŠR o 323 €. ? Asi nie.
U mňa toto všetko má logiku.

5. Ak by spoločnosť A nakúpila PC, kt. by účtovala do nákladov a neskor darovala spoločnosti B tento PC, A nemá ako PP k ZD o tento PC, a spoločnosť B nemá PC v daňových výdavkoch, príjem nie je predmetom dane.
Vzťah ŠR nula.

7. Ak by spoločnosť A mala zásoby (napr. materiál) účtovaný na 112 a nepotrebovala by ho, ale darovala by ho spoločnosti B, čím by došlo k vyradeniu zásob darovaním 543/112, týmto spoločnosť A vzniká náklad účtovný, ale keď prejdeme na dane, zvýši si týmto ZD, teda zaplati daň z darovaného materiálu. Poviem to takto ludovo.
Pre spoločnosť B to znamená, čisto teoreticky, že by mohol byť daňový náklad tento dar, ale opať zásoby získané beodplatne ocenené v ROC sa účtujú, lepšie som kukla do postupov účtovania: 112/648 (máme tu výnosový účet) postupy účtovania par. 78/4.
Na tomto účte sa účtuje bezodplatne nadobudnutý majetok so súvzľažným zápisom na ťarchu vecne prisluš. účtu majetku, ak sa podla tohto opatrenia neúčtuje inak.

Začarovaný kruh , mňa osobne nepustí ako daňový náklad.
Naposledy upravil betka : 16.10.09 at 10:08
0 0
Mária.K. Mária.K.

Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

betka Pozri príspevok
Hena, ešte raz.

Vo vyjadrení drsr, sa jasne píše a je to fakt, že odpisy sú daňovo uznané, nemusa byť ako PP k ZD, pretože tento odpis zároveň v tej istej výške dám do výnosov (648) v rovnakej čiastke. V tomto slova zmysle mi to ovplyvní výsledovku nula
- účtovala som o náklade 551 (551/082)
- zároveň som účtovala o výnose 648 (384/648)
- vplyv na výsledovku nula a vplyv na dane nula, týmto ani nezvýšim ani neznížim svoj základ dane
V tomto prípade nevzniká ani OP, ani PP k ZD, nemá prečo, nemusím "ošetriť" VH o PP a OP k ZD...... (drsr má pravdu)

Ale v prípade 501 daňovo uznaný nebude v zmysle daru, je PP k ZD.
Zákon ZDP mi jasne hovorí, že musí byť PREUKAZATEĽNE VYNALOŽENÝ. Spoločnosť ho preukazatelne nezaplatila. TAkže PP k ZD, ja si nemôžem znížit ZD, a tým zaplatiť nižšiu daň.

2. Ale opať získanie daru vo forme PP od spoločníka by pre spoločnosť znamenalo: 211/648. Opať máme vo výnosoch účtovných. ALEEEE: Nie sú predmetom dane.

JA si za ne pôjdem kúpiť PC za tieto PP, ktorý budem potom v nákladoch. JA som tieto PP použila na nákup, preukázatelne zaplatila.


PAr. 21. Daňovými výdavkami nie sú vydavky, kt. nesúvisia so zdanitelnými príjmami. A dar nie je predmetom dane. , aj keď o týchto výdavkoch daňovník účtoval.


3. Spoločník mohol predať, vystaviť kúpno-predajnú zmluvu. Pre spoločnosť je opať lepší tento dar, lebo nemusí nič dať zo svojho vrecka ako spoločnosť.

4. Moja spoločnosť dostane darom počítať v hodnote 1700, €. Ja ako spoločníčka a konatelka by som skákala 2 m do výšky, aby som nemusela vynaložiť PP na nákup potrebného PC. A ešte, aby som uvažovala si dať tento PC do nákladov daňových a ukrátiť ŠR o 323 €. ? Asi nie.
U mňa toto všetko má logiku.

5. Ak by spoločnosť A nakúpila PC, kt. by účtovala do nákladov a neskor darovala spoločnosti B tento PC, A nemá ako PP k ZD o tento PC, a spoločnosť B nemá PC v daňových výdavkoch, príjem nie je predmetom dane.
Vzťah ŠR nula.

7. Ak by spoločnosť A mala zásoby (napr. materiál) účtovaný na 112 a nepotrebovala by ho, ale darovala by ho spoločnosti B, čím by došlo k vyradeniu zásob darovaním 543/112, týmto spoločnosť A vzniká náklad účtovný, ale keď prejdeme na dane, zvýši si týmto ZD, teda zaplati daň z darovaného materiálu. Poviem to takto ludovo.
Pre spoločnosť B to znamená, čisto teoreticky, že by mohol byť daňový náklad tento dar, ale opať zásoby získané beodplatne ocenené v ROC sa účtujú, lepšie som kukla do postupov účtovania: 112/648 (máme tu výnosový účet) postupy účtovania par. 78/4.
Na tomto účte sa účtuje bezodplatne nadobudnutý majetok so súvzľažným zápisom na ťarchu vecne prisluš. účtu majetku, ak sa podla tohto opatrenia neúčtuje inak.

Začarovaný kruh , mňa osobne nepustí ako daňový náklad.
Pridám ešte ustanovenie § 21 ods. 1 písm. j) ZDP, ktoré hovorí:

Daňovými výdavkami nie sú :

j) výdavky (náklady) vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane.
Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že ak prijatý dar nie je predmetom dane a nezahrnieme ho do základu dane, nemôžeme k nemu uplatniť ani daňový výdavok.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať