Zavrieť

Porady

Registrácia platiteľa DPH???

Ahojte, chcela by som sa spýtať, mám klienta fakturovať bude programatórske práce do Rakúska, je neplatca DPH, ako to je keď prekročí sumu 33tis Eur, musí sa registrovať ako platca DPH alebo nemusí? Fakturovať bude len do Rakúska.
Ďakujem veľmi moooc!
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

  Mária.K.
  barbara6 Pozri príspevok
  Ahojte, chcela by som sa spýtať, mám klienta fakturovať bude programatórske práce do Rakúska, je neplatca DPH, ako to je keď prekročí sumu 33tis Eur, musí sa registrovať ako platca DPH alebo nemusí? Fakturovať bude len do Rakúska.
  Ďakujem veľmi moooc!
  Záleží na tom, kde bude miesto dodania:
  § 15
  (7) Miestom dodania služieb uvedených v odseku 8, ak sú tieto služby dodané osobe, ktorá podniká v členskom štáte inom, ako je členský štát dodávateľa služby, alebo zákazníkovi, ktorý má sídlo alebo bydlisko v treťom štáte, je miesto, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, na ktorej spotrebu a využitie sa služby dodávajú; ak táto osoba nemá takéto miesto, je miestom dodania služby jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Ak sú služby uvedené v odseku 8 dodané osobou z tretieho štátu zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a služby sú určené na spotrebu a využitie v tuzemsku, miestom dodania služieb je tuzemsko.

  (8) Službami, pri ktorých sa určí miesto dodania podľa odseku 7 vrátane ich sprostredkovania v mene a na účet inej osoby a prijatia záväzku zdržať sa vykonávania týchto služieb, sú
  a) reklamné služby,
  b) poradenské, inžinierske, technické, právne, účtovné, audítorské, prekladateľské, tlmočnícke a iné podobné služby vrátane služieb spracovania údajov a poskytovania informácií,
  c) bankové, finančné, poisťovacie a zaisťovacie služby s výnimkou nájmu bezpečnostných schránok,
  d) prevod alebo postúpenie autorských a im príbuzných práv, poskytnutie práv na predmety priemyselného vlastníctva a poskytnutie podobných majetkovo využiteľných práv,
  e) pridelenie zamestnancov,
  f) nájom hnuteľného hmotného majetku s výnimkou nájmu dopravných prostriedkov, železničných vagónov a vozňov, prívesov a návesov,
  g) telekomunikačné služby,
  h) služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania,
  i) elektronicky dodávané služby,
  j) prenos emisných kvót pre skleníkové plyny,
  k) poskytnutie prístupu a prepravy alebo prenosu cez rozvodné systémy zemného plynu a elektriny a dodanie ostatných priamo súvisiacich služieb.

  Ak je dodanie v zahraničí, do obratu sa nepočíta:

  § 4
  (9) Na účely tohto zákona sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z
  dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku

  Zhrniem: ak je miesto dodania služieb Rakúsko, programátorské práce sa do obratu pre registráciu nezapočítajú a nie je povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH.

  Registrácia platiteľa DPH???

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.