Zavrieť

Porady

Zdanenie štátneho príspevku

Neviem, či má niekto skúsenosť s uvedeným:
Zamestnávateľ uzatvoril dohodu s Úradom práce, soc. vecí a rodiny podľa §50d Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti o poskytnutí príspevku na podporu udržania zamestnanosti.
Na základe dohody a predloženej žiadosti zamestnávateľa vyplatil úrad práce zamestnávateľovi príspevok za požadované obdobie.
Jedná sa o refundáciu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom a tiež sumy preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platených zamestnancom z náhrady mzdy, ktorá patrí zamestnancovi podľa osobitného predpisu.
Zjednodušene - niektorí zamestnanci nepracovali časť mesiaca pre prekážku na strane zamestnávateľa (chýbajúce zákazky), t.j. za uvedený čas poberali náhradu mzdy podľa Zákonníka práce (60% z priemernej mzdy, § 142, ods. 4). Úrad práce v súlade so zákonom o službách zamestnanosti a na základe dohody so zamestnávateľom "vrátil" odvody do ZP a SP vypočítané z uvedenej náhrady mzdy.
Príspevok zamestnancom vyplatíme spolu so mzdou za tento mesiac.
Otázka: Podlieha uvedený štátny príspevok dani z príjmu?
Resp. ako máme postupovať?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

  Zdanenie štátneho príspevku

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.