Zavrieť

Porady

2% z daní

Sme nezisková organizácia. Prijali sme 2% z daní na športové účely. Vie mi niekto poradiť postup pri použití prostriedkov, audit, zverejnenie, zdokladovanie použitia účelu atď.....? Prosím o čo najviac informácii. Ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  koalko je offline (nepripojený) koalko

  koalko
  Neviem síce odpoveď na tvoju otázku, lebo vy ste už ďalej, ako ja. Chcem sa Ťa opýtať ako treba postupovať pri registrácii neziskovej organizácie na to aby mohla prijímať tie 2%? Díky

  pyton je offline (nepripojený) pyton

  pyton
  koalko
  Neviem síce odpoveď na tvoju otázku, lebo vy ste už ďalej, ako ja. Chcem sa Ťa opýtať ako treba postupovať pri registrácii neziskovej organizácie na to aby mohla prijímať tie 2%? Díky
  http://www.notar.sk/index.htm

  http://www.numalikova.sk/

  http://www.rozhodni.sk/

  bendži je offline (nepripojený) bendži

  bendži
  Ja viem poradiť tak trochu... postup pri použití a následnom zverejňovaní použitia prostriedkov z poukázaného podielu dane z príjmov, čo boli teraz 2 %, upravuje zákon o dani z príjmu - §50 Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely.

  Z 11. odseku uvedeného paragrafu vyplýva povinnosť použiť tieto prostriedky najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol podiel zaplatenej dane organizácii poukázaný. Tu sa tiež hovorí, že nepoužité prostriedky musia byť do stanovenej doby vrátené štátu!

  Ďalšou podmienkou je zachovanie účelu použitia v súlade s odstavcom 5 - tam patria napríklad aj tie športové činnosti, v podstate to má byť v súlade so stanovami organizácie.

  Odsek 13 § 50 hovorí o povinnosti zverejňovania použitia daných prostriedkov. Akákoľvek povinnosť zverejňovania vzniká až pri prekročení hranice Sk 100 000,-- prijatých prostriedkov z podielov dane v jednom roku. Pri prekročení tejto hranice musíte do 12 mesiacov zaslať presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu na zverejnenie v Obchodnom vestníku - musí obsahovať výšku a účel použitia prostriedkov + ďalšie údaje podľa osobitných predpisov.

  Upozorňujem, že pri nesplnení povinností prijímateľ nebude v nasledovnom období zaradený notárskou komorou do nového zoznamu prijímateľov.

  Celý §50 je venovaný výlučne problematike podielu dane z príjmov a jeho použitia na osobitné účely, prvé odseky sa venujú práve problematike, ako a kto sa môže stať prijímateľom, kým posledné odseky hovoria o potrebe zdokladovania daných prostriedkov.

  KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

  audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
  audit je len ak suma prísapevkov prevýšila 1 mil. Sk

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.