Zavrieť

Porady

Kedy treba správne požiadať o zmenu druhu pôdy kupovaného pozemku?

Z pôvodnej 1 parcely (1500 m2, orná pôda, v intraviláne obce medzi dvoma domami, podľa starostu územný plán obce dovoľuje stavať RD) sme kúpili polovicu. S vlastníkom pozemku sme šli za geodetom dať urobiť geometrický plán, ktorým sa pôvodná 1 parcela rozdelila na 3.
Z nich jedna = 750 m2 = ostáva pôvodnému vlastníkovi. Druhú polovicu (750m2) sme dali zakresliť ako 2 parcely po 375 m2 ... na jednej chceme v najbližšom období postaviť RD, druhú chceme používať na záhradu(zeleninu,ovocie).
V kúpnej zmluve je uvedené, že od výlučného vlastníka 1500 m2 ornej pôdy kupujeme 1 parcelu=350 m2 „ostatné plochy“ a 1 parcelu=350 m2 „záhrada“. Podpis predávajúceho je notársky overený.
V GP (príloha KZ pri Návrhu na vklad do katastra) sú správne označené čísla parciel a výmery v m2. Neskoro sme si uvedomili nezrovnalosť druhu pôdy so skutočnosťou: parcela, ktorá ostáva pôvodnému vlastníkovi má opäť správne uvedený druh pôdy „orná“, len pri našich parcelách je to uvedené nasledovne: na parcele pre budúci RD „ostatné plochy“ a na druhej „záhrada“.
V LV pôvodného vlastníka je uvedený druh pôdy u celej rozlohy (1500m2) „orná pôda“.
Návrh na vklad do katastra sme odniesli v deň uzavretia KZ a vyplatenia kúpnej ceny. Trápia nás obavy, že nám kataster „návrh na vklad“ zamietne práve pre zrejmú nezrovnalosť v druhu pôdy.
Podľa informácie na Pozemkovom úrade môžeme bez veľkých poplatkov požiadať zmenu druhu pôdy ornej do 500 m2 na „ostatné plochy“ - túto podmienku spĺňame, treba však predložiť okrem GP aj list vlastníctva, a to je problém, lebo LV na kúpený pozemok predsa dostaneme až keď dostaneme povolenie na vklad. Návrh na vklad do katastra sme dali len pred týždňom.
Preto sa chcem opýtať, či je možné, aby ešte v tomto čase urýchlene požiadal pôvodný vlastník na Pozemkovom úrade zmenu druhu pôdy (pre nami odkúpené dve parcely) na základe svojho LV a nového GP, ktorým je pôvodná 1 parcela rozdelená na 3 ?
Prosím skúsenejších o radu, ako sa dá odstrániť takáto chyba, aby nám Správa katastra povolila vklad vlastníckeho práva k zakúpenému pozemku.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  iriska je offline (nepripojený) iriska

  iriska
  napíšte dodatok k zmluve a opravte správne znenie, znova všetci podpíšete, overíte podpisy a doložíte k číslu konania pod ktorým je na katastri zaevidovaná pôvodná zmluva... nič zložité ani krkolomné

  eja48 je offline (nepripojený) eja48

  eja48
  iriska, ďakujem za odpoveď,
  dúfam, že som to pochopila správne - urobiť dodatok ku KZ v tom zmysle, že kupujeme druh pôdy „orná p.“ bez ohľadu na geometrický plán, kde je pri tých dvoch kupovaných parcelách uvedený druh – u jednej „ostatné plochy“ a u druhej „záhrada“.
  Alebo treba dať geodetovi prepísať v geometrickom pláne pri obidvoch kúpených parcelách na „ornú pôdu“ . Nepochopila som, prečo v GP uviedol druh pôdy, na ktorý to malo byť až po povolení vkladu do katastra zmenené cez pozemkový úrad. GP som platila ja, ale sprostredkovával to predávajúci. Treba nejakú opravu – dodatok aj k tomu geometrickému plánu, alebo zase platiť úplne nový GP?

  sarasara je offline (nepripojený) sarasara

  optimista sarasara
  Kataster by vám to mal zapísať tak, ako je to GP. Alebo to, ako je to v GP vám nevyhovuje?

  eja48 je offline (nepripojený) eja48

  eja48
  sarasara,
  pravdaže nám to vyhovuje, GO je urobený perfektne, na pozemkovom úrade povedali, že do 500 m2 pod RD v intraviláne sa to dá vybaviť bez problémov a zmena druhu z ornej na záhradu sa robí nejakou hlásenkou priamo na katastri. Zdá sa, že som sa stresovala zbytočne, ale ďakujem aj za Tvoju reakciu.

  s.renka je offline (nepripojený) s.renka

  s.renka
  Kataster vám zmluvu nepovolí. Bude od Vás žiadať Stanovisko príslušného pozemkového úradu o zmene druhu pozemku z ornej na ostatnú plochu. Skutočnosť, že v geom. pláne je druh pozemku novovytvorenej parcely o výmere 350 m2 uvedená ostatná plocha ešte neznamená, že to aj je ostatná plocha. Je to len technický údaj. Pri zápise geometrickým plánom vytvorenej parcely do evidencie katastra nehnuteľností sa vždy vychádza z údajov o pôvodnej parcele, ktoré je potrebné zachovať, pokiaľ nie je ku plánu priložený podklad príslušného orgánu, ktorý túto zmenu schválil. T. j. ak pôvodná parcela je v evidencii katastra vedená ako orná pôda, všetky z nej vytvorené parcely, bez ohľadu na to, čo je uvedené v geom. pláne, budú mať druh pozemku orná pôda, až kým vlastník nepožiada o zmenu druhu pozemku a nepredloží správe katastra príslušné rozhodnutie resp. stanovisko Pozemkového úradu. Pokiaľ ste už zmluvu doručili na kataster, je potrebné urobiť v nej formou dodatku opravu tak, ako vám to tu už radili, v tom zmysle, že kupujete ornú pôdu. Kataster zmluvu potom povolí, po jej zápise budete mať list vlastníctva a zmenu druhu pozemku si vyriešite potom, keď budete riešiť stavebné povolenie. Urobte tak skôr, ako kataster začne konanie o povolení návrhu na vklad. Prajem pekný deň.

  eja48 je offline (nepripojený) eja48

  eja48
  s.renka, veľmi ďakujem za vysvetlenie - objasnenie môjho problému, dúfam, že to stihneme dať dodatkom do poriadku

  Kedy treba správne požiadať o zmenu druhu pôdy kupovaného pozemku?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.