Zavrieť

Porady

Nájomné platene FO občanovi EU - registracia

Dobry den,

neviem si dat rady s nasledovnym problemom:

Fyzicka osoba, obcan CR prenajima nehnutelnosti tu na Slovensku. Na konci roka mu firmy vyplatia dohodnute najomne.
Niekedy je suma vyssia ako 49790 eur rocne, inokedy nie.
Ma sa tato osoba registrovat ako zdanitelna osoba, pripadne ako platca DPH v SR, kedze najomne je oslobodene od DPH?

Dakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

  Mária.K.
  adinka55 Pozri príspevok
  Dobry den,

  neviem si dat rady s nasledovnym problemom:

  Fyzicka osoba, obcan CR prenajima nehnutelnosti tu na Slovensku. Na konci roka mu firmy vyplatia dohodnute najomne.
  Niekedy je suma vyssia ako 49790 eur rocne, inokedy nie.
  Ma sa tato osoba registrovat ako zdanitelna osoba, pripadne ako platca DPH v SR, kedze najomne je oslobodene od DPH?

  Dakujem.
  Miesto dodania služby, ktorým je nájom nehnuteľnosti, je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Ak sa nehnuteľnosť nachádza na území Slovenskej republiky, tak občan ČR vykonáva ekonomickú činnosť s miestom dodania v SR. Nájomné sa počíta do obratu pre účely registrácie a podľa informácií uvedených v zadaní bol občan ČR povinný registrovať sa za platiteľa DPH na Slovensku.

  adinka55 je offline (nepripojený) adinka55

  adinka55
  Ano, rozumiem. Kedze vsak najomne je oslobodene od DPH a na uzemi SR nema iny prijem, musi podavat vlastne nulove danove priznania. Tak?

  Ak je prijem nizsi ako hranica na registraciu za platcu DPH, je povinny sa registrovat len ako zdanitelna osoba? (myslim tym novelu zakona od 1.1.2010)

  Dakujem velmi pekne.

  Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

  Mária.K.
  adinka55 Pozri príspevok
  Ano, rozumiem. Kedze vsak najomne je oslobodene od DPH a na uzemi SR nema iny prijem, musi podavat vlastne nulove danove priznania. Tak?

  Ak je prijem nizsi ako hranica na registraciu za platcu DPH, je povinny sa registrovat len ako zdanitelna osoba? (myslim tym novelu zakona od 1.1.2010)

  Dakujem velmi pekne.
  § 5 Registračná povinnosť


  (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň a ktorá podniká v zahraničí (ďalej len „zahraničná osoba“), je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava I pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane. Žiadosť o registráciu pre daň nie je povinná podať zahraničná osoba, ak dodáva len
  a) prepravné služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 46,
  b) prepravné služby a s nimi súvisiace doplnkové služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 47 ods. 6 a § 48 ods. 8,
  c) služby a tovar s inštaláciou alebo montážou a osobou povinnou platiť daň je príjemca (§ 69 ods. 2 až 4),
  d) zemný plyn a elektrinu a osobou povinnou platiť daň je platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7 (§ 69 ods. 9),
  e) tovar z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a, alebo
  f) tovar v rámci trojstranného obchodu podľa § 45, na ktorom je zúčastnená ako prvý odberateľ.“.

  § 69
  Osoby povinné platiť daň správcovi dane

  (1) Platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň.

  (2) Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri službe a pri tovare dodanom s inštaláciou alebo montážou, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak ide o službu alebo tovar s miestom dodania v tuzemsku; zdaniteľná osoba nie je povinná platiť daň, ak je zahraničná osoba platiteľom.

  (3) Zdaniteľná osoba je povinná platiť daň pri službách podľa § 15 ods. 8, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo z tretieho štátu.

  (4) Platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7 je povinná platiť daň pri službách podľa § 16 dodaných zahraničnou osobou z iného členského štátu, ak službu objednala pod identifikačným číslom pre daň prideleným tejto osobe v tuzemsku.

  Správnosť postupu závisí od skutočnosti:
  1. aké postavenie má nájomca a aj od skutočnosti,
  2. aké postavenie má prenajímateľ.
  Ak je nájomcom zdaniteľná osoba (podnikateľ - môže a nemusí byť platiteľ DPH), rieši sa zdanenie na území Slovenskej republiky prenosom daňovej povinnosti na nájomcu.
  Ak nájomcom nie je zdaniteľná osoba, prenos daňovej povinnosti na nájomcu nie je možný a zahraničná osoba by sa mala na území Slovenskej republiky registrovať pred dodaním služby. V takomto prípade výška obratu nie je vôbec podstatná.


  Ak sa podáva daňové priznanie a predmetom plnenia sú len príjmy oslobodené od dane podľa § 38 zákona o DPH, podáva sa daňové priznanie, kde v riadku 13 je uvedená hodnota dodaných služieb. Iná záležitosť je, že ku nim neprináleží žiadna daň, ale takéto priznanie by som nepovažovala za nulové.

  http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danov...z05_nehnut.pdf
  http://www.drsr.sk/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4gPc3PxAsmB2I76ke hCQLYnkqivR35uqr63foB-QW5oRLmjoiIAZCP9UQ!!/delta/base64xml/L3dJdyEvUUd3QndNQSEvNElVRS82XzBfVkZETg!!

  adinka55 je offline (nepripojený) adinka55

  adinka55
  1. Nájomca je slovenská firma -platca dph v SR
  2. prenajímateľ je fyzicka osoba, obcan CR, nepodnikatel

  Mozete mi prosim poradit ako ma postupovat najomca a ako prenajimatel?

  Dakujem.

  adinka55 je offline (nepripojený) adinka55

  adinka55
  Po prevolani na DU BA I. sme spolu s jednou milou pani zistili, ze FO obcan EU, ktory prenajima nehnutelnost tu v SR sa musi registrovat podla par. 5 zakona o DPH platnom od 1.1.2010 bez ohladu na vysku obratu.
  Môže mi to ešte niekto potvrdit pre moju istotu?
  Neviete mi prosim povedat lehotu dokedy sa musi takato osoba registrovat, kedze uz aj v minulom roku prenajimala nehnutelnost tu v SR? V roku 2010 bude mat prijem na prenajom az v decembri 2010.

  Dakujem.

  Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

  Mária.K.
  adinka55 Pozri príspevok
  1. Nájomca je slovenská firma -platca dph v SR
  2. prenajímateľ je fyzicka osoba, obcan CR, nepodnikatel

  Mozete mi prosim poradit ako ma postupovat najomca a ako prenajimatel?

  Dakujem.

  Po prevolani na DU BA I. sme spolu s jednou milou pani zistili, ze FO obcan EU, ktory prenajima nehnutelnost tu v SR sa musi registrovat podla par. 5 zakona o DPH platnom od 1.1.2010 bez ohladu na vysku obratu.
  Môže mi to ešte niekto potvrdit pre moju istotu?
  Neviete mi prosim povedat lehotu dokedy sa musi takato osoba registrovat, kedze uz aj v minulom roku prenajimala nehnutelnost tu v SR? V roku 2010 bude mat prijem na prenajom az v decembri 2010.

  Dakujem.

  § 5 zákona o DPH:

  (1) Zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava (ďalej len "zahraničná osoba"), je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava I pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane. Žiadosť o registráciu pre daň nie je povinná podať zahraničná osoba, ak dodáva len
  a) prepravné služby a s nimi súvisiace doplnkové služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 47 ods. 6 a § 48 ods. 8,
  b) služby a tovar s inštaláciou alebo montážou a osobou povinnou platiť daň je príjemca (§ 69 ods. 2 až 4),
  c) zemný plyn a elektrinu a osobou povinnou platiť daň je platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7 (§ 69 ods. 9),
  d) tovar z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a, alebo
  e) tovar v rámci trojstranného obchodu podľa § 45, na ktorom je zúčastnená ako prvý odberateľ.

  (2) Daňový úrad Bratislava I je povinný zahraničnú osobu podľa odseku 1 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zahraničná osoba stáva platiteľom; tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň.


  § 69 zákona o DPH:

  Osoby povinné platiť daň správcovi dane

  (1) Platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň.

  (2) Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a pri tovare dodanom s inštaláciou alebo montážou, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku; zdaniteľná osoba nie je povinná platiť daň, ak je zahraničná osoba platiteľom.

  (3) Zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobu a je registrovaná pre daň podľa § 7, sú povinné platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, ak je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 v tuzemsku.

  (4) Na účely určenia osoby povinnej platiť daň podľa § 69 sa za zahraničnú osobu považuje aj taká osoba, ktorá má v tuzemsku prevádzkareň, ale táto prevádzkareň sa nezúčastňuje na dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku touto osobou.

  (5) Každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre alebo v inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň.

  § 16 ods. 1 zákona o DPH:

  (1) Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor, je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

  adinka55 je offline (nepripojený) adinka55

  adinka55
  Dakujem za fundovanu odpoved.
  Cize ak si to laicky zhrniem:
  Povinnost prechadza na spolocnost ktorej bola nehnutelnost prenajata, ak sa zahranicna osoba neregistruje podla par. 5 zakona o DPH. Zahranicna osoba ako FO neregistrovana prenajima nehnutelnost bez DPH. Uvadza sa hodnota do vykazu DPH spolocnosti, ktora si nehnutelnost prenajima (ak berieme moznost, ze prenajom nehnutelnosti je oslobodeny od DPH).

  Dakujem.

  Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

  Mária.K.
  adinka55 Pozri príspevok
  Dakujem za fundovanu odpoved.
  Cize ak si to laicky zhrniem:
  Povinnost prechadza na spolocnost ktorej bola nehnutelnost prenajata, ak sa zahranicna osoba neregistruje podla par. 5 zakona o DPH. Zahranicna osoba ako FO neregistrovana prenajima nehnutelnost bez DPH. Uvadza sa hodnota do vykazu DPH spolocnosti, ktora si nehnutelnost prenajima (ak berieme moznost, ze prenajom nehnutelnosti je oslobodeny od DPH).

  Dakujem.
  Povinnosť podať výkaz sa vždy vzťahuje len na dodávateľa tovaru alebo služby. Odberateľ uskutočňuje samozdanenie.
  Podľa § 80 ods. 5 zákona o DPH sa v súhrnnom výkaze sa neuvádzajú služby oslobodené od dane podľa zákona platného v členskom štáte, v ktorom je miesto dodania služby.
  To znamená, že ak prenájom bude oslobodený od DPH, neuvádza sa ani v súhrnnom výkaze. Ak by nebol oslobodený od DPH, uvádzal by ho do súhrnného výkazu občan českej republiky a na Slovensku by ste ho samozdaňovali.

  adinka55 je offline (nepripojený) adinka55

  adinka55
  Je potrebne aby v najomnej zmluve sme mali zakotvene ze hodnota je uvedena bez dph a dph je povinný platit príjemca podla par.69 odst.2. Pretože ak sa pozriem na par. 38 odst. 5, kde sa hovori o tom, ze prenajimatel sa moze rozhodnut ze najom nebude oslobodeny od dph je tam pre mna dolezite slovicko:

  "Platititel, ktory prenajima nehnuteľnosť ....." Kto je v tomto prípade platitel?

  Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

  Mária.K.
  adinka55 Pozri príspevok
  Je potrebne aby v najomnej zmluve sme mali zakotvene ze hodnota je uvedena bez dph a dph je povinný platit príjemca podla par.69 odst.2. Pretože ak sa pozriem na par. 38 odst. 5, kde sa hovori o tom, ze prenajimatel sa moze rozhodnut ze najom nebude oslobodeny od dph je tam pre mna dolezite slovicko:

  "Platititel, ktory prenajima nehnuteľnosť ....." Kto je v tomto prípade platitel?
  Zákon má na mysli prenajímateľa - v tomto prípade občana českého štátu. Zákon mu v § 5 ods. 1 nezakazuje sa registrovať za platiteľa DPH. Ak by chcel, tak dobrovoľne sa na území SR registrovať môže. Ak by sa dobrovoľne registroval za platiteľa DPH, potom sa môže rozhodnúť, či prenájom nehnuteľnosti bude oslobodený od DPH, alebo ho zdaní daňou z pridanej hodnoty.
  Ale myslím si, že zákon v § 38 prioritne chápe prenájom nehnuteľnosti ako oslobodený od dane a len platiteľ sa môže rozhodnúť o jeho zdanení.
  Uvažujem, aké sú tu alternatívy:
  Ak nedosiahne povinný obrat alebo nezaregistruje dobrovoľne na území SR za platiteľa DPH, nie je čo riešiť - prenájom nehnuteľnosti je prioritne oslobodený od DPH a podľa môjho názoru nie je dôvod platiť daň na území SR.
  Ak sa zaregistruje na území SR, je povinný sám podávať daňové priznanie a vysporadúvať daň.
  Vo vašom prípade si myslím, že by bolo vhodné zmluvne zakotviť povinnosť prenajímateľa oznámiť Vám, ak sa zaregistruje za platiteľa DPH na území SR.

  Ja píšem len môj názor, ktorý nie je nijak právne záväzný a môžem sa mýliť.
  Ak chcete mať istotu, požiadajte o stanovisko DRSR.
  Naposledy upravil Mária.K. : 14.01.10 at 12:38

  adinka55 je offline (nepripojený) adinka55

  adinka55
  Vychadzajme zo situacie:

  Obcan CR,

  v CR je platca DPH - nie je zivnostnik

  v SR nezaregistrovany podla par. 5 odst.1 pism.b (v SR sa nechce zatial registrovat kym nedosiahne obrat)

  prenajom bude teda oslobodeny od DPH

  Podla par. 69 odst.2 povinnost platit dan prechadza na prijemcu - kedze najom je oslobodeny tak

  1) ako ho vykaze FO nezaregistrovana? (vykaz DPH a suhr. vykaz)

  2) ako ho vykaze spolocnost ktora nehnutelnost prenajima? (vykaz DPH a suhr. vykaz)

  Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

  Mária.K.
  adinka55 Pozri príspevok
  Vychadzajme zo situacie:

  Obcan CR,

  v CR je platca DPH - nie je zivnostnik

  v SR nezaregistrovany podla par. 5 odst.1 pism.b (v SR sa nechce zatial registrovat kym nedosiahne obrat)

  prenajom bude teda oslobodeny od DPH

  Podla par. 69 odst.2 povinnost platit dan prechadza na prijemcu - kedze najom je oslobodeny tak

  1) ako ho vykaze FO nezaregistrovana? (vykaz DPH a suhr. vykaz) - Má nájomnú zmluvu+splátkový kalendár, alebo pravidelne vyhotovuje faktúry pre slovenskú firmu, má doklady o platbách - ďalšia evidencia závisí od toho, čo FO umožňuje český zákon o dani z príjmov FO. Daňové priznanie k DPH v SR (ak sa nezaregistruje za platiteľa v SR) a súhrnný výkaz v ČR nepodáva.

  2) ako ho vykaze spolocnost ktora nehnutelnost prenajima? (vykaz DPH a suhr. vykaz) V daňovom priznaní neuvádza nikde - prijaté plnenie je oslobodené od dane a kolonka na prijatú službu z členského štátu EÚ-oslobodenú od dane v daňovom priznaní nie je vytvorená, súhrnný výkaz sa jej netýka. Uvádza v záznamoch podľa § 70 ods. 1 zákona o DPH.
  Podľa mňa sa pri mechanizme zdaňovania nájmu nehnuteľnosti, ktorú prenajíma občan iného členského štátu EÚ pre tuzemskú zdaniteľnú osobu a ktorú vlastní na území SR, v porovnaní s rokom 2009 nič nezmenilo.
  Prikladám metodický pokyn DRSR - strana 6.
  http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danov...nehn_par15.pdf

  Od 1.1.2010 sa zmenila skutočnosť, že služby podľa § 15 ods. 1 sa uvádzajú do súhrnných výkazov (s výnimkou oslobodených od dane) a registrácia osôb poskytujúcich služby s miestom dodania v inom členskom štáte EÚ.
  V prípade prenájmu nehnuteľnosti, ktorý je oslobodený od dane, sa v súhrnnom výkaze služby oslobodené od dane podľa zákona platného v členskom štáte, ktorý je miestom dodania služby, neuvádzajú.
  Takže z môjho pohľadu je zmena iba v tom, že český občan by mal v ČR požiadať o registráciu podľa obdobného paragrafu ako náš § 7a ods.2 zákona o DPH. Súhrnný výkaz, ak bude dodávať len službu nájmu nehnuteľnosti na území SR, nepodáva. Opravujem, povinnosť registrácie je len pri dodaní služieb podľa § 15 ods.1. Služba nájmu nehnuteľnosti je uvedená v § 16 ods. 1, takže povinnosť registrácie podľa § 7a ods. 2 nie je.
  Všetky informácie, ktoré som napísala, chápte len ako môj osobný názor. Ak má niekto iný názor, uvítam, ak sa pripojí do diskusie.
  Naposledy upravil Mária.K. : 14.01.10 at 12:34

  adinka55 je offline (nepripojený) adinka55

  adinka55
  Z pohladu obcana CR to chapem.
  Ide mi vsak aj o spolocnost ktora si nehnutelnost prenajima.
  Jedna sa mi o to: Par. 69 zakona o DPH hovori o osobach povinnych platit dan.
  Takze ak budeme postupovat podla tohoto paragrafu, najomca urobi co?
  Samozdani?

  adinka55 je offline (nepripojený) adinka55

  adinka55
  Dakujem velmi pekne za trpezlivost.

  Prevolala som uz aj DRSR a DU BA I a nemali v tom celkom jasno. Stale mi tvrdili, ze sa FO ma zaregistrovat a ked sme pozreli zas par.69 odst. 2, ktori ste mi poradili uz bolo, ze sa registrovat nemusi Asi to nie je tak jednoduche ako sa na prvy pohlad zda. Poziadala som aj o odpoved DRSR, tak uvidime ...
  Este jedna odpoved ma prekvapila, ze par. 38 sa tyka len SK subjektov medzi sebou. Naozaj? Totiz poradili mi najom samozdanit. Viem ze z pohladu vysky DPH by sa nic nezmenilo, ale predsa len ...

  Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

  Mária.K.
  adinka55 Pozri príspevok
  Dakujem velmi pekne za trpezlivost.

  Prevolala som uz aj DRSR a DU BA I a nemali v tom celkom jasno. Stale mi tvrdili, ze sa FO ma zaregistrovat a ked sme pozreli zas par.69 odst. 2, ktori ste mi poradili uz bolo, ze sa registrovat nemusi Asi to nie je tak jednoduche ako sa na prvy pohlad zda. Poziadala som aj o odpoved DRSR, tak uvidime ...
  Este jedna odpoved ma prekvapila, ze par. 38 sa tyka len SK subjektov medzi sebou. Naozaj? Totiz poradili mi najom samozdanit. Viem ze z pohladu vysky DPH by sa nic nezmenilo, ale predsa len ...
  Nevychádzam z údivu nad neznalosťou tých, ktorí majú byť najfundovanejší.
  Napíšem môj názor:
  Zákon o DPH nie je o SK subjektoch medzi sebou. Vyplýva to z predmetu dane a z definície zdaniteľnej osoby :
  § 2
  (1) Predmetom dane je
  a) dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,
  b) poskytnutie služby (ďalej len "dodanie služby") za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,
  c) nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskeho spoločenstva (ďalej len "členský štát"),
  d) dovoz tovaru do tuzemska.

  § 3
  Zdaniteľná osoba

  (1) Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť podľa odseku 2 bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.

  (2) Ekonomickou činnosťou (ďalej len "podnikanie") sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov, /1/ duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. Za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku; ak je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, považuje sa jeho využívanie na účel dosahovania príjmu za podnikanie v rovnakom pomere u každého z manželov, ak sa manželia nedohodnú inak.


  Rozdielna pri riešení ako naplniť štátnu kasu je len skutočnosť, že zákon v § 5 umožňuje, aby sa každá zahraničná osoba, ktorá na Slovensku uskutočňuje činnosti, ktoré sú predmetom dane nemusela v SR registrovať za platiteľa DPH, lebo celá agenda (v prípade platiteľa DPH) je pre zahraničnú osobu, ale aj z pohľadu administratívy a kontroly na území SR veľmi náročná.
  Zákon situáciu rieši vo vymedzených prípadoch tak, že namiesto povinnosti registrácie zahraničnej osobe, podávania daňových priznaní a odvádzania dane touto osobou, ukladá povinnosť zdaniť predmet dane (dodanie tovaru, poskytnutie služby) tuzemskému príjemcovi tovaru alebo služby.
  § 69 potom hovorí, ktorých služieb a tovarov sa to týka.
  Podstatou väčšiny ods. § 69 zákona o DPH (aj § 69 ods. 2) je skutočnosť, že slovenský subjekt odvádza DPH, ktorú by bola povinná inak (ak by neexistoval prenos daňovej povinnosti podľa § 69 zákona o DPH), odvádzať na území SR zahraničná osoba.
  Nájom nehnuteľnosti umiestnenej na území SR má podľa § 16 ods. 1 miesto dodania v SR a osobou povinnou platiť DPH je podľa ustanovenia § 69 ods. 2 zákona o DPH namiesto zahraničnej osoby (neregistrovanej za platiteľa) tuzemská osoba (a vo vymedzených prípadoch má právo odpočítať si aj DPH).
  Môj názor je taký, že aby bolo možné prenos dane podľa § 69 v prípade nájmu nehnuteľnosti s miestom dodania na území SR aj reálne uskutočniť, musela by vzniknúť českému prenajímateľovi daňová povinnosť. Táto mu však nevznikne, lebo nie je platiteľ DPH so slovenským IČDPH a teda sa podľa § 38 ods. 5 nemôže rozhodúť, že prenájom nehnuteľnosti zdaní. Keďže na základe takéhoto dodania služby-nájmu nehnuteľnosti nevznikne českému občanovi povinnosť platiť DPH, nemôže sa ani preniesť povinnosť jej platby na slovenského odberateľa.
  Ja si to vysvetľujem, že to funguje obdobne, ako keď si prenajmete nehnuteľnosť umiestnenú na území SR od slovenského občana.

  1. Ak nie je platiteľom DPH, nikto neočakáva, že z prenájmu nehnuteľnosti bude odvádzať DPH.

  2. Ak je platiteľom DPH, zákon prenájom nehnuteľnosti prioritne oslobodzuje od platenia DPH a len za určitých okolností ho umožňuje zdaňovať pri prenájme zdaniteľnej osobe.
  S odvodom DPH je spojený u prenajímateľa nárok na odpočítanie DPH, ale ak bude nájom nehnuteľnosti považovať za oslobodený, kráti nárok na odpočet DPH v pomere určenom zákonom. Ak by bol celý nájom oslobodený, nemá nárok na žiadny odpočet DPH.
  Čiže viac-menej platí: odvádzaš DPH, odpočituješ DPH,
  neodvádzaš, neodpočituješ.
  Myslím si, že slovenská zdaniteľná osoba, príjemca služby pri prenájme nehnuteľnosti na území SR od českého občana nie je v takom postavení, aby sa mohla rozhodnúť, že prenájom nehnuteľnosti zdaní. Prečo?
  Lebo § 38 ods. 5:
  (5) Platiteľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť alebo jej časť zdaniteľnej osobe, sa môže rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený od dane.
  On predsa danú nehnuteľnosť neprenajíma, nie je poskytovateľom služby, ale len jej príjemcom, na ktorého by sa pri povinnosti odviesť daň preniesla daňová povinnosť. Keďže zákon o DPH túto službu z povinnosti odviesť DPH v § 38 vyníma, nemôže vzniknúť príjemcovi služby povinnosť ju odviesť.

  Bez hlbšieho zamyslenia sa môže zdať, že keď niekto na DÚ povie samozdaniť, tak zdaním, zároveň uplatním odpočet DPH a nič sa nedeje. Ale nie je to tak.
  Právo na odpočet vznikne, len ak pri prijatej službe vznikla povinnosť ju platiť - § 49 ods. 2 (nie ak bola daň odvedená) a táto skutočnosť môže byť aj pri prípadnej daňovej kontrole problematická.

  Neprehľadnosť riešenia vyplýva zo skutočnosti, že v § 69 ods. 2 sú uvedené služby, ktoré sú od dane oslobodené a aj tie, ktoré sa zdaňujú.
  Toto ustanovenie však nehovorí o tom kedy a za akých okolností sa platí daň, ale len to, kto platí daň.
  Z uvedeného dôvodu si myslím, že len zmiešanie rôzneho druhu služieb do tohto paragrafu nemôže ovplyvniť posúdenie, či služba je od DPH oslobodená alebo nie je.

  Uf, akosi som sa rozpísala.
  Veľmi by ma zaujímalo, aké riešenie vymyslí daňové riaditeľstvo. Dúfam, že nenapíše pár bezduchých paragrafov s otvoreným riešením.

  adinka55 je offline (nepripojený) adinka55

  adinka55
  Ak mi niekto vie k tejto teme este poradit:
  situacia ta ista: obcan CR prenajima nehnutelnost v SR firme platcovi dph, teraz tento obcan SR dosiahol obrat vyssi ako 50 tis. EUR. Zaregistrovat na DPH? Podla toho vsetkeho co som si precitala, myslim si ze nebudem riesit vysku obratu a a nebudem ani tuto FO obcana CR tu registrovat na DPH.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.