Zavrieť

Porady

Doba premlčania pohľadávky, resp. záväzku voči zdravotnej poisťovni

Anketa: Máte aj vy podobnú skúsenosť so zdrav. poisťovňou

Počet hlasujúcich
6. Na účasť v tejto ankete nemáte prístupové práva.
  • áno

    2 33.33%
  • nie

    4 66.67%
Milí poradcovia,
aj keď podobná téma na týchto stránkych už bola otvorená, prosím Vás o radu, Váš názor na konkrétny prípad:

Ako SZCO som bol poisteny do 04/1996 poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VŠZP). Potom som sa preregistroval a stal sa poistencom Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP). V čase zmeny poisťovne som v rokoch 1996-1997 omylom odvody uhrádzal nesprávne do VŠZP namiesto správne do SZP.
Prišiel som na to tak, že mi prišla upomienka s penálmi zo SZP o neuhradení poistného. Nedoplatok poistného som ihneď SZP uhradil. Na základe tohto som poslal žiadosť o vrátenie preplatku do VŠZP.
Odpoveď zo VŠZP mi prišla nasledovná, citujem.
"Podľa §20 zákona NR SR č. 273/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov v spojení s §81 zák. č. 581/2004 Z.Z. sa právo na vrátenie poistného premlčí do 3 rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola takáto platba poistného zaúčtovaná na účet poisťovne. Vzhľadom na to, že ste platiteľom poistného, ktorý platil zdravotné poistenie s omeškaním a zároveň nie ste našim poistencom trvám na uplatnení námietky premlčania a preplatok Vám nebude vrátený".

Čo mi prosím poradíte, ako mám ďalej postupovať? (nebavíme sa tu o stokorunách) Ako je možné, že jedna poisťovňa Vás upomína a vyrubuje penále a druhá to isté obdobie chápe ako premlčané?
Kedy a platby za aké obdobia sa stávaju premlčanými?

Za reakcie ďakuje Rooibos
Usporiadat
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Rooibos
Milí poradcovia,
aj keď podobná téma na týchto stránkych už bola otvorená, prosím Vás o radu, Váš názor na konkrétny prípad:

Ako SZCO som bol poisteny do 04/1996 poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VŠZP). Potom som sa preregistroval a stal sa poistencom Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP). V čase zmeny poisťovne som v rokoch 1996-1997 omylom odvody uhrádzal nesprávne do VŠZP namiesto správne do SZP.
Prišiel som na to tak, že mi prišla upomienka s penálmi zo SZP o neuhradení poistného. Nedoplatok poistného som ihneď SZP uhradil. Na základe tohto som poslal žiadosť o vrátenie preplatku do VŠZP.
Odpoveď zo VŠZP mi prišla nasledovná, citujem.
"Podľa §20 zákona NR SR č. 273/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov v spojení s §81 zák. č. 581/2004 Z.Z. sa právo na vrátenie poistného premlčí do 3 rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola takáto platba poistného zaúčtovaná na účet poisťovne. Vzhľadom na to, že ste platiteľom poistného, ktorý platil zdravotné poistenie s omeškaním a zároveň nie ste našim poistencom trvám na uplatnení námietky premlčania a preplatok Vám nebude vrátený".

Čo mi prosím poradíte, ako mám ďalej postupovať? (nebavíme sa tu o stokorunách) Ako je možné, že jedna poisťovňa Vás upomína a vyrubuje penále a druhá to isté obdobie chápe ako premlčané?
Kedy a platby za aké obdobia sa stávaju premlčanými?

Za reakcie ďakuje Rooibos
Čo sa týka stanoviska VŠZP je z právneho hľadiska bohužial opodstatnené /z morálneho podľa mojej mienky samozrejme nie, ale to je druhá vec/. V čase, ktorý uvádzaš t.j. rr. 1996-1997 platilo nasledovné znenie spomínaného pargrafu 20:
Vrátenie poistného
1/ Poistné zaplatené bez právneho dôvodu alebo časť presahujúcu správnu výšku poistného je príslušná poisťovňa povinná po zistení tejto skutočnosti vrátiť platiteľovi poistného alebo jeho právnemu nástupcovi.
2/ Príslušná poisťovňa je povinná vrátiť poistné alebo jeho časť podľa odseku 1 do dvoch mesiacov
a) od zistenia tejto skutočnosti,
b) od doručenia písomnej žiadosti platiteľa poistného alebo jeho právneho nástupcu.
3/ Právo na vrátenie poistného alebo jeho časti podľa odseku 1 sa premlčí do troch rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola takáto platba poistného alebo jeho časti zúčtovaná na účet príslušnej poisťovne.
4/ Poistné alebo jeho časť podľa odseku 1, ktoré je príslušná poisťovňa povinná vrátiť, možno použiť na zápočet pohľadávky poisťovne v zdravotnom poistení voči platiteľovi poistného alebo jeho právnemu nástupcovi

To znamená, že v roku 2000 vypršala lehota na možnosť podať písomnú žiadosť na vrátenie poistného a poisťovň bude tvrdiť, že v tom čase nezistila, skutočnosť, že nebol právny nárok na platenie poistného z Tvojej strany nakoľko si nebol ich poistencom v danej lehote.

Lehoty na právo vymáhať poistné z hľadiska SZP nemá zmysel rozoberať, lebo poistné si im už zaplatil. Tam boli lehoty rôzne podľa obdobia /10 rokov, 5 rokov/ . Nevidím bohužiľ ja osobne veľkú nádej na vrátenie tohto poistného, možno len " administratívny" pokus na Ministerstvo zdravotníctva.
0 0
Heleč Heleč

Heleč je offline (nepripojený) Heleč

Myslím, že neuspeje ani ministerstve. Je to celé šialené. Hlavne keď má človek príisť o prachy.
0 0
Rooibos Rooibos

Rooibos je offline (nepripojený) Rooibos

[QUOTE=evina]Lehoty na právo vymáhať poistné z hľadiska SZP nemá zmysel rozoberať, lebo poistné si im už zaplatil. Tam boli lehoty rôzne podľa obdobia /10 rokov, 5 rokov/ [QUOTE]
Evina, dakujem za odpoved aj ked nie zrovna optimisticku. NA SLOVENSKU JE TO TAK. Ak by si mohla prosim napis v akych rokoch platila aka lehota premlčania.
Rooibos
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Do 31.12.2004 platil pre zdravotné poistenie zákon č. 273/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa, ktorého bola premlčacia doba na vymáhanie poistného 10. rokov odo dňa jeho splatnosti.
Pre úplnosť uvádzam, že v znení zákona k 13.12.1997 bola táto doba 5 rokov, ale k 1.6.1998 bola novela 124/1998, ktorá päť rokov mení na desať a v prechodných ustanoveniach je uvedené, že týchto 10 rokov platí i na dovtedy nepremlčané poistné. , t.j. i na rok 1996.
Od 1.1.2005 platí zákon č. 580/2004 Z.z. v znení nesk. prepisov, ktorý hovorí v:

§ 21
Premlčanie
1/ Právo zdravotnej poisťovne uplatniť nárok na poistné (§ 17 ods. 7, § 18 a § 19 ods. 12) a nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť (§ 9 ods. 7) sa premlčí uplynutím piatich rokov odo dňa splatnosti poistného alebo úhrady za zdravotnú starostlivosť.
2/ Právo vymáhať poistné a úhradu za zdravotnú starostlivosť podľa odseku 1 sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení povinnosti zaplatiť poistné alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť.
3/ Právo na vrátenie preplatku (§ 19 ods. 13) sa premlčí uplynutím piatich rokov od kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie poistného.

V prechodných ustanoveniach sa nepíše nič k tejto téme,/t.j.od 1.1.2005 platí 5 rokov/a teda ak sa poistné za roky 1996-97 vymáhalo do 31.12.2004 nebolo premlčané, ak sa vymáhalo po 1.1.2005 bolo premlčané v rokoch 2001-2002.
0 0
jery jery

jery je offline (nepripojený) jery

evina
V prechodných ustanoveniach sa nepíše nič k tejto téme,/t.j.od 1.1.2005 platí 5 rokov/a teda ak sa poistné za roky 1996-97 vymáhalo do 31.12.2004 nebolo premlčané, ak sa vymáhalo po 1.1.2005 bolo premlčané v rokoch 2001-2002.
Tu by som asi nesuhlasil, podla mna tych 5 rokov sa tyka len poistneho na verejne zdravotne poistenie (podla 580/2004). Na poistne urcene do 31. 12. 2004 (podla 273/1994) plati stale 10 rokov, pozri:

§ 32, ods. 1 platneho zakona c. 580/2004:

Na poistné, poplatky z omeškania, poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pokuty, ktoré bol platiteľ povinný uhradiť do účinnosti tohto zákona sa vzťahuje desať ročná premlčacia lehota takto:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p></o:p>

a) na poistné odo dňa splatnosti

Btw. pocul som o podobnom pripade ako uviedol autor temy v jednej zo zdravotnych poistovni (uz si nepamatam, v ktorej), kde ten, co to poistne omylom uhradil inde tvrdil, ze sa vobec nejednalo o platbu poistneho, ale o omylom poukazanu platbu - splatku pozicky, a ze sa teda nejedna o "poistne zaplatene bez pravneho dovodu", ale o mylnu platbu a nie je na to mozne uplatnovat ustanovenia o premlcacej dobe pre poistne. Aj sa s nim chvilu natahovali ale nakoniec mu to vratili; a slo tiez o dost velku sumu (radovo cez 10 000). Tak to by si este mozno mohol skusit...
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

[QUOTE=jery]Tu by som asi nesuhlasil, podla mna tych 5 rokov sa tyka len poistneho na verejne zdravotne poistenie (podla 580/2004). Na poistne urcene do 31. 12. 2004 (podla 273/1994) plati stale 10 rokov, pozri:

§ 32, ods. 1 platneho zakona c. 580/2004:Teraz som trochu pomýlená...Môj zákon č. 580/2004 v znení nesk. predpisov končí paragrafom 31 ??
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Jery už som to asi vylúštila - paragrafy 32 a 33 platia od 1.9.2005 /neuvedomila som si,.že je už september/, ale v čase od 1.1.2005 - 31.08.2005 tieto paragrafy v zákone neboli. To znamená, že ak bolo poistné vymáhané v tomto čase vzťahovala sa na neho premlčacia doba 5 rokov.

P.S. priznám sa, že toto som zistila práve teraz a takáto retrospektíva po 8.mesiacoch ma dosť vzala....aj na Slovensku...len neviem, či ak napr.poisťovňa vymáhala od niekoho poistné od januára-augusta za roky podľa predchádzajúceho zákona platného od 1.1.2005 so 31.8.2005 a platiteľ odpovedal správne, že splatnosť poistného je premlčaná, môže poisťovňa toto poistné vymáhať teraz znovu od 1.9.2005, kedy sa upravila premlčacia doba na tieto poistné na desať rokov ????
Naposledy upravil evina : 13.09.05 at 13:02
0 0
jery jery

jery je offline (nepripojený) jery

Evina, moj sukromny nazor je, ze zakon 580/2004 ako taky hovori o poistnom na verejne zdravotne poistenie a zakon c. 273/1994 o poistnom na zdravotne poistenie - a to su (aspon podla nasich zakonodarcov) dve rozne veci. 580-ka nikde neobsahuje nieco o tom, ze na poistne na zdravotne poistenie podla 273-ky sa vztahuju ustanovenia 580-ky o poistnom na verejne zdravotne poistenie, t.j. ze synchronne plynie 5 a 10 rocna lehota na premlcanie, podla druhu poistneho.
Ak sa mylim opravte ma. Ak by to totiz nebola pravda, tak text § 32 je retroaktivny...
Inak to je skor otazka na pravnikov... Celkom by ma zaujimalo, ako by dopadol taky sudny proces, kde by niekto namietol retroaktivitu - a ak by to poistne bolo rovnake, ta tu je, nie? Ak som dlhoval poistne z roku 1998 (napriklad) tak do 31. 12. 2004 by sa premlcalo v r. 2008, od 1. 1. 2005 do 31. 8. 2005 by uz bolo premlcane a od 1. 9. 2005 by nebolo znovu premlcane??? Dobry chaos...
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

jery
Evina, moj sukromny nazor je, ze zakon 580/2004 ako taky hovori o poistnom na verejne zdravotne poistenie a zakon c. 273/1994 o poistnom na zdravotne poistenie - a to su (aspon podla nasich zakonodarcov) dve rozne veci. 580-ka nikde neobsahuje nieco o tom, ze na poistne na zdravotne poistenie podla 273-ky sa vztahuju ustanovenia 580-ky o poistnom na verejne zdravotne poistenie, t.j. ze synchronne plynie 5 a 10 rocna lehota na premlcanie, podla druhu poistneho.
Ak sa mylim opravte ma. Ak by to totiz nebola pravda, tak text § 32 je retroaktivny...
Inak to je skor otazka na pravnikov... Celkom by ma zaujimalo, ako by dopadol taky sudny proces, kde by niekto namietol retroaktivitu - a ak by to poistne bolo rovnake, ta tu je, nie? Ak som dlhoval poistne z roku 1998 (napriklad) tak do 31. 12. 2004 by sa premlcalo v r. 2008, od 1. 1. 2005 do 31. 8. 2005 by uz bolo premlcane a od 1. 9. 2005 by nebolo znovu premlcane??? Dobry chaos...
Jery táto retroaktivita tam podľa mojej mienky je a ja som si ju uvedomila po Tvojom upozornení na paragraf 32 /ja pod vplyvom dovolenky v septembri som mala pred sebou totiž ešte predchádzajúcu verziu zákona/.

Dokonca ak to pritiahnem za vlasy v paragrafe 32 sa uvádza ....do účinnosti tohto zákona..../ktorého 580/2004 ...alebo tejto novely?.... nie je tam uvedené do platnosti zákona 273/1994../...potom by som si to mohla kľudne vyložiť, že napriek paragrafu 21 platí 10-ročná premlčacia lehota aj na obdobie január-august 2005.??? Každopádne to retroaktivita je, a to ma včera vzalo /pri študovaní noviel si väčšinou každý všíma iné znenia ako premlčaciu lehotu... a tento chaos začne byť zaujímavý neskor, keď sa začne poistné vymáhať.../

Myslím si, že ak zákonodarcom pri ich starostiach kto, kde, s kým a pre koho v zákone platnom od 1.1.2005 vypadlo z prechodných ustanovení riešenie problému premlčacej doby poistného podľa zákona 273/1994 v znení nesk. predpisov nebolo správne sa k tomu vrátiť po 8-smich mesiacoch.
Môj názor je taký /a v tomto ma nedokáže nikto presvedčiť/, že aj 5-ročná lehota je príliš dostatočná, aby poisťovňa od neplatičov vymáhala poistné. Ja v účtovnom programe, na ktorom pracujem môžem okamžite vytlačiť aj spolu s upomienkami všetky neuhradené pohľadávky bez ohľadu na to, či ich je 50 alebo 250 000. Ak nemajú zdravotné poisťovne takýto soft je mi to naozaj ľúto a zdá sa mi naozaj nanajvýš čudné začať vymáhať pohľadávku v r. 2005 za roky 1995 a ďalej...
0 0
Rooibos Rooibos

Rooibos je offline (nepripojený) Rooibos

Evina a Jery,

chcem sa Vam podakovat za rady. Nedalo mi a kontaktovala som SZP poisťovňu, co mi potvrdilo, ze mame super zakony. ZP maju moznost vymahat poistne 10 rokov ale premlcacia doba vratenia preplatkov je LEN 3 roky. Poradili mi, ze nech skusim napisat odvolanie, mozno VSZP zmeni nazor. Nie som velky optimista, za pokus to vsak stoji.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Rooibos
Evina a Jery,

chcem sa Vam podakovat za rady. Nedalo mi a kontaktovala som SZP poisťovňu, co mi potvrdilo, ze mame super zakony. ZP maju moznost vymahat poistne 10 rokov ale premlcacia doba vratenia preplatkov je LEN 3 roky. Poradili mi, ze nech skusim napisat odvolanie, mozno VSZP zmeni nazor. Nie som velky optimista, za pokus to vsak stoji.
Najsmutnejšie na tom, je že tých 10 rokov platí len na poistné podľa predchádzajúceho zákona, a spätne od 1.9. v čase od 1.1 do 31.8. tomu tak nebolo /alebo retroaktívne je ?..,/ viď môj príspevok vyššie-doteraz som to nestrávila

Pdľa zákona 580/204 v znení nesk. predpisov platí teraz 5ročná premlčacia lehota
Naposledy upravil evina : 19.09.05 at 13:41
0 0
Rooibos Rooibos

Rooibos je offline (nepripojený) Rooibos

evina
Najsmutnejšie na tom, je že tých 10 rokov platí len na poistné podľa predchádzajúceho zákona, a spätne od 1.9. v čase od 1.1 do 31.8. tomu tak nebolo /alebo retroaktívne je ?..,/ viď môj príspevok vyššie-doteraz som to nestrávila

Podľa zákona 580/204 v znení nesk. predpisov platí teraz 5ročná premlčacia lehota
Evina, tomu mám ako rozumieť? Môžeš prosím napísať kedy na aké poistné platí 10 a kedy 5 ročná premlčacia lehota? Vopred ďakujem.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Pozri pozorne príspevky od č. 5...ale zhrniem Ti to:

Do 31.12.2004 platil pre zdravotné poistenie zákon č. 273/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa, ktorého bola premlčacia doba na vymáhanie poistného 10. rokov odo dňa jeho splatnosti.
Pre úplnosť uvádzam, že v znení zákona k 13.12.1997 bola táto doba 5 rokov, ale k 1.6.1998 bola novela 124/1998, ktorá päť rokov mení na desať a v prechodných ustanoveniach je uvedené, že týchto 10 rokov platí i na dovtedy nepremlčané poistné. , t.j. i na rok 1996.
Od 1.1.2005 platil zákon č. 580/2004 Z.z. v znení zákona č, 718/2004, ktorú ustanovil premlčaciu dobu na 5 rokov bez akéhokoľvek ustanovenia na predchádzajúce obdobie, t.j. v čase od januára do augusta 2005 platila premlčacia doba 5 rokov na všetky, teda i na prechádzajúce poistenia splatné v čase zákona 273/1994.

Od 1.9. 2005 je v účinnosti novela zákona 580/2004, ktorá paragrafom 32 retroaktívne na predošlé poistné ustanovila premlčaciu dobu opäť na desať rokov:
" Na poistné, poplatky z omeškania, poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pokuty, ktoré bol platiteľ povinný uhradiť do účinnosti tohto zákona, sa vzťahuje desaťročná premlčacia lehota takto:"...
Problém obdobia od januára-agust pre formuláciu "
do účinnosti tohto zákona/, keďže tam nie je uvedené napr. 273/1994...- rozoberám v príspevku 10.

Ináč paragraf 21 teraz platného zákona hovorí o premlčacej dobe 5 rokov.
Naposledy upravil evina : 20.09.05 at 07:12
1 0
erik1 erik1

erik1 je offline (nepripojený) erik1

Ahoj,
čo je to premlčasia doba? Keď zabudnú vymáhať pohľadávku, alebo sa to vzťahuje aj na exekútora. Myslím tým, že ZP posunie pohľadávku exekútorovi a ak si ju nebudem všímať 10 rokov je premlčaná??
Dík
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

erik1
Ahoj,
čo je to premlčasia doba? Keď zabudnú vymáhať pohľadávku, alebo sa to vzťahuje aj na exekútora. Myslím tým, že ZP posunie pohľadávku exekútorovi a ak si ju nebudem všímať 10 rokov je premlčaná??
Dík
Premlčacia doba sa vzťahuje na splatnosť poistného voči poisťovni, t.j. napr. poistné z roku 1995 môžu od Teba vymáhať najneskôr v roku 2005.
Ak už ZP posunie pohľadávku voči Tebe exekútorovi, ten Ti napr. zhabaním majetku dá najavo, že si ho musíš všimnúť hneď...
0 0
jery jery

jery je offline (nepripojený) jery

evina
Premlčacia doba sa vzťahuje na splatnosť poistného voči poisťovni, t.j. napr. poistné z roku 1995 môžu od Teba vymáhať najneskôr v roku 2005.
Evina pozor, premlčacia doba na PREDPÍSANIE pohľadávky nie je to isté ako premlčacia doba na VYMÁHANIE pohľadávky.
Pozri:
§ 21, ods. 1 zákona č. 580/2004
Právo zdravotnej poisťovne uplatniť nárok na poistné (§ 17 ods. 7, § 18 a § 19 ods. 13) a nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť (§ 9 ods. 7) sa premlčí uplynutím piatich rokov odo dňa splatnosti poistného

A pozri tiež:
§ 21, ods. 2 zákona č. 580/2004
Právo vymáhať poistné, úrok z omeškania a úhradu za zdravotnú starostlivosť podľa odseku 1 sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení povinnosti zaplatiť poistné, úrok z omeškania alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť

V prvom prípade plynie premlčacia doba odo dňa splatnosti a je to premlčacia doba na to, aby si poisťovňa UPLATNILA nárok (t.j. vydala platobný výmer),

v druhom prípade právo na VYMÁHANIE už právoplatného rozhodnutia (t. j. platobného výmeru) a začína plynúť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto platobného výmeru.

V praxi to znamená asi toľko, že poistné, splatné k 1. 2. 2005 sa premlčí k 1. 2. 2010. Ak poisťovňa vydá platobný výmer trebárs 31. 1. 2010, stihla to v termíne a právo predpísania sa nepremlčí.
Následne tento platobný výmer nadobudne právoplatnosť napr. k 15. 3. 2010. Začať ho vymáhať (trebárs cestou súdneho exekútora) môžu trebárs aj v roku 2012, stále je zachovaná trojročná lehota odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Detto je to aj s desiatimi + troma rokmi na "staré" poistné, t. j. poisťovňa má na samotné vymáhanie de facto 8 a 13 rokov, nie 5 a 10...
Ešte je pomerne zaujimavé, že v Zákone o správnom konaní (na ktorý sa 580/2004 v týcto veciach odvoláva) platí pre vymáhanie prekluzívna lehota, ale v 580/2004 je to premlčacia (nie prekluzívna) lehota, čo opäť zvýhodňuje zdravotné poisťovne voči platiteľom...

0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Áno Jery je to presne ako píšeš, ja som len trochu voľnejšie reagovala na predchádzajúci príspevok.-
Naposledy upravil evina : 22.09.05 at 11:29
0 0
mončičak mončičak

mončičak je offline (nepripojený) mončičak

Ak mozem aj ja by som zareagovala. Mam jednu skusenost. At je zdravotna poistovna v pravu alebo nie vzdy to dopadne tak, ze pojistenec musi doplatit alebo v tomto pripade sa zmierit stym, ze pride o peniaze. Mne
sa stalo neco podobne. Nakoniec som musela doplatit mimo to co som platila 8 000.- sk a nepomohla som si. Najviac ma fascinuje, ze platit mozete aj ked
nie ste prihlaseny. To im nevadi, ze tam mesacne posielame peniaze. Takze platit mozeme iba nesmieme nic chciet.
0 0
jery jery

jery je offline (nepripojený) jery

mončičak
At je zdravotna poistovna v pravu alebo nie vzdy to dopadne tak, ze pojistenec musi doplatit alebo v tomto pripade sa zmierit stym, ze pride o peniaze. ..... Takze platit mozeme iba nesmieme nic chciet.
Ak ste v práve (samozrejme nie v "morálnom" práve, ale v skutočnom) a poisťovňa nerešpektuje zákon, netreba sa báť riešiť to aj súdnou cestou. Rozhodnutia zdravotnej poisťovne (aj sociálnej a pod.) sú preskúmateľné súdom...
0 0
fero21 fero21

fero21 je offline (nepripojený) fero21

Podla mna tvoje uhrady nie su preplatok na poistnom,pre to ze si nebol s uvedenou poistovnov v zmluvnom vztahu. mozes to interpretovat ako mylnú platbu. ona to vlastne mylna platba bola! porad sa s pravnikom preto že mam dojem ze aj tak to bude premlcane. vseobecna premlcacia lehota podla slovenskeho prava je 3roky ak nieje urcene inak,alebo inym predpisom.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať