Zavrieť

Porady

Nové pravidla pri prenájme čo i len časti nehnuteľnosti od 1.1.2010 .

Pre fyzické osoby, ktoré prenajímajú nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor, platia od januára nové pravidlá. Zužujú sa tak možnosti na obchádzanie zákona. V zmysle novely zákona o správe daní a poplatkov sa musí každý, kto prenajíma akúkoľvek časť nehnuteľnosti, registrovať na daňovom úrade.

Zatiaľ Vám prilepím sem tento článok , ak nájdem novelu zákona o správe daní a poplatkov , tak to sem prilepím
.

http://www.investujeme.sk/clanky/dan...kto-prenajima/

P.S. Ospravedlňujem sa čierňavu, ale neumožňuje mi dať písmo do klasickej farby .
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

  Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
  Oznam drsr - január 2010
  http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danov...reg_cast10.rtf

  Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

  Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
  DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ
  REPUBLIKY BANSKÁ BYSTRICA
  Kontrolná činnosť Daňovej správy SR v roku 2010
  Hlavný cieľ :
  Výkon kontrolnej činnosti v súlade s prijatými strategickými cieľmi
  Daňovej správy SR pre oblasť daňovej kontroly
  Zameranie DK:

  Preverovanie daňových subjektov poskytujúcich prenájom nehnuteľností

  Kontroly vykonávané na základe rizikových analýz

  Preverovanie daňových subjektov z hľadiska ich ekonomickej aktivity
  a ukončenie registrácie na DPH v prípade nevykonávania reálnej
  ekonomickej činnosti s cieľom eliminovať nezákonné odčerpávanie
  finančných prostriedkov ŠR, kontroly zamerané na reálnosť vykonaných
  intrakomunitárnych obchodov

  Reálnosť a objektívnosť údajov uvedených v Obchodnom registri

  Kontroly dodržiavania používania ERP, predovšetkým na spoločenských,
  kultúrnych, športových akciách a predajných trhoch

  Kontroly nelegálnej práce v rizikových odvetviach hospodárstva

  fiesta je offline (nepripojený) fiesta

  fiesta
  Nemám v tom celkom jasno. Ak SZČO má ŽL (okrem iných predmetov podnikania) aj na prenájom nehnuteľnosti od r. 2007, a tieto príjmy zahŕňa do príjmov podľa § 6, má oznamovaciu povinnosť do 28.2.2010?

  fiesta je offline (nepripojený) fiesta

  fiesta
  fiesta Pozri príspevok
  Nemám v tom celkom jasno. Ak SZČO má ŽL (okrem iných predmetov podnikania) aj na prenájom nehnuteľnosti od r. 2007, a tieto príjmy zahŕňa do príjmov podľa § 6, má oznamovaciu povinnosť do 28.2.2010?
  Bola som sa spýtať na DU, takže mám oznamovaciu povinnosť.

  DanielaSL je offline (nepripojený) DanielaSL

  Mama troch dospelých detí DanielaSL
  Dnes sa ma dotazoval jeden známy, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti, že či je pravda, že každý vlastník nehnuteľnosti..aj keď ju neprenajíma, sa musí zaregistrovať na DÚ a doložiť čestné prehlásenie, že túto neprenajíma.... Z toho ale ,čo Zitka dala som sa dočítala len o takých, ktorí prenajímajú aspoň časť... alebo som to zle čítala?

  Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

  Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
  DanielaSĽ Pozri príspevok
  Dnes sa ma dotazoval jeden známy, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti, že či je pravda, že každý vlastník nehnuteľnosti..aj keď ju neprenajíma, sa musí zaregistrovať na DÚ a doložiť čestné prehlásenie, že túto neprenajíma.... Z toho ale ,čo Zitka dala som sa dočítala len o takých, ktorí prenajímajú aspoň časť... alebo som to zle čítala?

  Danka registráciu nerobia vlastníci nehnuteľností všeobecne a povinne , ale len vlastníci nehnuteľností , ktorí prenajímajú čo i len časť svojej nehnuteľnosti , ktorej sú vlastníkmi .Ak neprenajíma , tak sa neregistruje .

  Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

  Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
  Pre tých , čo sú povinný sa registrovať na DU/nie podnikatelia , ktorý sú registrovaný už na DU z titulu podnikania / / prikladám prihlášku .

  Vyplníte :

  riadok 02 - rodné číslo
  riadok 05 - Daň z príjmov fyzických osôb - tu spravíte len krížik
  Základné údaje o daňovníkovi
  riadok 10
  riadok 11
  riadok 12
  riadok 13
  riadok 14
  riadok 15
  riadok 16,17
  riadok 18,19 len v prípade Vášho rozhodnutia
  riadok 21 napíšte prenájom nehnuteľností

  Druhá strana

  Doplňujúce údaje o daňovníkovi :
  riadok 22-50 podľa potreby
  V časti -Peňažný ústav , ak máte zriadený bankový účet , na ktorý Vám platia prenájom , tak tu spravte krížik a dolu kde sa uvádza počet strán príloh , ak budete nahlasovať len BU vpíšte 01.

  V časti prehlásenie zakrúžkujte podľa potreby , či sa jedná o novú registráciu , zakrúžkujete a) .
  Ukončite dátum a podpis .

  Príloha 1 - tu vypisujete rodné číslo a názov peňažného ústavu a číslo bankového účtu , pokiaľ tento účet nahlasujete a vlastníte .

  Nové pravidla pri prenájme čo i len časti nehnuteľnosti od 1.1.2010 .

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.