Zavrieť

Porady

registracia podla zak. o DPH par.7a a pridelene DIC

Ahojte,

dnes mi prisla registracna karta "Osvedcenie o registracii pre DPH - prijemca/dodavatel sluzby z/do ineho clenskeho statu" - ako neplatca DPH (paragraf 7a)

dostal som identifikacne cislo pre dan SKxxx

tak. a teraz by som sa chcel opytat:
1. ide vlastne o IC DPH (VAT NUMBER)? alebo je to DIC pre styk so subjektami v EU a mimo SR?
2. musim ho uvadzat aj na fakturach na slovensko? alebo pouzijem DIC co mam pridelene?
3. je potrebne o tomto prideleni informovat subjekty, ktore fakturuju mne v ramci Slovenska (napr. mobilny operator)?

ide mi o to, ze ci teraz musim vsetko obehat + zmenit peciatky atd.atd.

dakujem
Usporiadat
ekopo ekopo

ekopo je offline (nepripojený) ekopo

JA
prikladám odpoveď z drsr na danú problematiku :


REGISTRÁCIA § 7a

Váš dopyt:

Dobrý deň.
Zdaniteľná osoba v SR, neregistrovaná pre DPH plánuje dodať do EU službu "dodávka software - prevod práv" pre zdaniteľnú osobu v EU neregistrovanú pre DPH v domovskej krajine, konkrétne CZ. Je potrebné sa pre tento účel registrovať podľa § 7a zákona o DPH? Ak ano, musí sa aj osoba v CZ registrovať v domovskej krajine z dôvodu príjmu služby? Ak sa neregistruje daná osoba v CZ, a slovenská ano, ako vystaviť následne faktúru, súhrnný výkaz.....?
Ďakujem


Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
V zmysle § 7a ods. 2 zákona o DPH má povinnosť registrovať sa zdaniteľná osoba, ak dodáva službu osobe z iného členského štátu, ktorá je tiež zdaniteľnou osobou a miesto dodania služby je v členskom štáte, kde je zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, usadená (povinnosť platiť DPH zo služby má príjemca služby , miesto dodania služby je určené podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH).
Podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH ak poskytovateľ služby je zdaniteľnou osobou usadenou v SR a dodá službu zdaniteľnej osobe z iného členského štátu, musia obidve tieto strany mať pridelené IČ DPH. Aj keď táto skutočnosť nevyplýva priamo z §15 ods. 1 zákona o DPH, uvedené vyplýva z iných ustanovení ? napr. § 7a a taktiež z § 80 zákona o DPH. To znamená, ak poskytovateľ služby nemá k dispozícii IČ DPH objednávateľa-zdaniteľnej osoby v inom členskom štáte, nemôže uplatniť pravidlo podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, ale uplatní pravidlo podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH, to znamená, že v danom prípade si poskytovateľ služby slovenská zdaniteľná osoba príjmy z danej služby zahrnie do obratu pre účely registrácie za platiteľa DPH v zmysle § 4 zákona o DPH, t.j. v tomto prípade nie je povinná sa registrovať podľa § 7a zákona o DPH. To však neznamená, že prijímateľ služby, ak je zdaniteľnou osobou v inom členskom štáte, nebude niesť daňové dôsledky v členskom štáte, kde je usadený (v štáte, kde má sídlo resp. miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu).


dokument je aj v téme otázky a odpovede....DPH
7 0
Mária.K. Mária.K.

Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

Inečka Pozri príspevok
Dobrý deň,
podnikateľ vykonáva práce na českej nehnuteľnosti (rôzne opravy). Má slovenský a zároveň aj český živnostenský list.
V ČR je aj platiteľom DPH. V podstate na Slovensku žiadnu činnosť nevykonáva, má tu ale trvalé bydlisko, takže robí slovenské daňové priznanie. Je povinný sa zaregistrovať
podľa § 7a a podávať súhrnný výkaz v SR zo služieb, ktoré vykonáva v ČR ako český platiteľ DPH? Myslím si že asi nie, ale istá si nie som.
Súhrnný výkaz sa podáva na služby dodané v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. Práce na českej nehnuteľnosti sú dodané podľa § 16 ods. 1. Nie je potrebná ani registrácia podľa § 7a a ani podávanie súhrnného výkazu na tieto služby.
2 0
Blankake Blankake

Blankake je offline (nepripojený) Blankake

Možno niekomu pomôže priložený súbor, ktorý som našla na nete, pri určení povinnosti sa registrovať/platiť DPH
2 0
Blankake Blankake

Blankake je offline (nepripojený) Blankake

JAJA11 Pozri príspevok
16

(1) Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor, je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
A týka sa to aj prekladateľskej práce - SZČO, neplatca DPH prekladala nemeckému platcovi DPH návod a projekt na používanie vykurovacieho systému dodaného touto nemeckou firmou pre stavbu realizovanú na Slovensku? [/QUOTE]
Prekladateľské práce sú služby podľa par. 15 ods.1, čiže SZČO (neplatca DPH) sa musí zaregistrovať podľa par. 7a a podať SV.

Prikladám citáciu z metodického pokynu DRSR k určeniu miesta dodania služby:
"Všeobecné pravidlo pre určenie miesta dodania služieb poskytnutých zdaniteľným osobám, t.j. § 15 ods. 1 zákona o DPH sa uplatní napr. pri nasledovných druhoch služieb, ktoré sú poskytnuté zdaniteľnej osobe:

- preprava tovaru vrátane prepravy tovaru medzi členskými štátmi,

- doplnkové služby pri preprave tovaru ako nakladanie, vykladanie, manipulácia a podobné súvisiace služby,

- ocenenie hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom majetku,

- sprostredkovateľské služby,

- dlhodobý prenájom dopravných prostriedkov (pre všetky dopravné prostriedky viac ako 30 dní, pre plavidlá viac ako 90 dní),

- nehmotné služby, ktoré zahŕňajú napr.:

• prevod a postúpenie autorských práv, patentov, licencií, ochranných známok a podobných práv,

• reklamné služby,

• poradenské, inžinierske, technické, právne, účtovné, audítorské, prekladateľské, tlmočnícke a iné podobné služby vrátane služieb spracovania údajov a poskytovania informácií,

• bankové, finančné, poisťovacie a zaisťovacie služby,

• poskytnutie zamestnancov,

• nájom hnuteľného hmotného majetku okrem krátkodobého nájmu dopravných prostriedkov, železničných vagónov a vozňov, prívesov a návesov,

• poskytnutie prístupu a prepravy alebo prenosu cez rozvodné systémy zemného plynu a elektriny a dodanie ostatných priamo súvisiacich služieb,

• telekomunikačné služby,

• služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania,

• služby dodávané elektronickými prostriedkami."
2 0
Blankake Blankake

Blankake je offline (nepripojený) Blankake

JAJA11 Pozri príspevok
Áno
Tak to by som považovala za dodanie služby podľa par. 15 ods.1 a je potrebné sa registrovať.
Ale je zaujímavé sa zamyslieť aj tým smerom, že sa preklad týkal nehnuteľnosti.
2 0
JAJA11 JAJA11

JAJA11 je offline (nepripojený) JAJA11

sitk Pozri príspevok
Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Živnostník - neplácta DPH poskytuje služby podľa §16, ods. 3 - organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. Podujatie bude na území SR, ale odberateľom je firma v ČR - registrovaná v ČR pre DPH. Musí sa živnostník registrovať u nás kvôli DPH a musí podať súhrný výkaz DPH? Faktúra bude vystavená s DPH alebo bez DPH? Ďakujem za odpovede.
Do súhrnného výkazu idú iba služby podľa paragrafu 15. ods. 1. čiže táto nie.
V prípade neplatcu DPH, faktúruje bez uvedenia DPH.
2 0
Blankake Blankake

Blankake je offline (nepripojený) Blankake

saskia26 Pozri príspevok
Takže pokiaľ ide o dodanie zdaniteľnej osobe, tak sa bude riadiť podľa § 15 ods. 1, miesto dodania bude V. Británia a prechádza daňová povinnosť na príjemcu, správne? Uvedie služby len v súhrnnom výkaze?
Áno, daňová povinnosť prechádza na príjemcu služby, a osoba registrovaná podľa par. 7a nemá žiadne povinnosti ako platca DPH, čiže neodvádza daň, nepodáva DP, len musí štvrťročne odovzdávať súhrnný výkaz.
1 0
Monika Kováčová Monika Kováčová

Monika Kováčová je offline (nepripojený) Monika Kováčová

môj klient poskytol službu 12.4., registroval sa nejakého cca 20.4. Konzultácia s DR asi v tom zmysle, že veď dátum v súhrnnom výkaze nebude, takže na to sa príde "len" pri kontrole a sankcie vôbec nevedeli aké budú... Najdôležitejšie je registrovať sa čo najskôr a podať SV.
1 0
Aljok Aljok

Aljok je offline (nepripojený) Aljok

Citát z materiálu DR SR ( ktorý nájdeš v tejto téme :http://www.porada.sk/t125491-dr-sr-p...uzby-z-cs.html )

Daňový úrad zaregistruje takúto zdaniteľnú osobu, vydá jej osvedčenie o registrácii a pridelí jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do siedmich dní odo
dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Následne bude používať pridelené IČ DPH pri nákupe tovaru ako aj pri objednávaní služieb z iných členských štátov resp. pri dodaní služieb do iného členského štátu. Zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a novely zákona o DPH sa nestáva platiteľom dane (nemôže si odpočítať daň v daňovom priznaní).

T.j. pridelené IČ DPH (podľa §7a) používaš len pri nákupe tovaru (dodaní služieb) z EÚ + pri dodaní služieb do EÚ.
Čo sa týka tuzemska si stále neplatiteľom DPH.
0 0
Anik Anik

Anik je offline (nepripojený) Anik

Dobrý večer
dievčence prosím Vás poraďte mi má povinnost registracie neplatitela dph živnostník, ktorý dodáva služby- montáž - napr. lešenia na stavbe
-fakturuje českej fy - práce vykonáva aj v iných štátoch, myslím že Česká fy je platcom DPH
Anika
0 0
marek.so marek.so

marek.so je offline (nepripojený) marek.so

Zdravim. Rád by som sa spytal ako to vlastne teraz bude ak SZČO dodava sluzby - stavebnictvo ,do ineho statu EU slovenskej SRO registrovanu na DPH v danom state. Pre SRO je to asi nezmenene DPH odvedie v tom danom state.
A SZČO?
- ma povinnost tiez sa registrovat state v ktorom dodava sluzbu (aj ked je to len jednorazovo) a odviest DPH tam alebo nie
- faktury s DPH alebo bez?
Ďakujem
0 0
Anik Anik

Anik je offline (nepripojený) Anik

dobrý deň
posúvam
Anika
0 0
Aljok Aljok

Aljok je offline (nepripojený) Aljok

Anik Pozri príspevok
Dobrý večer
dievčence prosím Vás poraďte mi má povinnost registracie neplatitela dph živnostník, ktorý dodáva služby- montáž - napr. lešenia na stavbe
-fakturuje českej fy - práce vykonáva aj v iných štátoch, myslím že Česká fy je platcom DPH
Anika
Musíš si správne zaradiť službu, ktorú živnostník poskytuje. T.j. ak je podľa §15/1, tak je povinný sa registrovať podľa §7a.

Ak poskytuje len služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, tak povinnosť registrácie v tuzemsku podľa mňa nemá, lebo je to služba podľa §16/1:
§ 16

(1) Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor, je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
0 0
Aljok Aljok

Aljok je offline (nepripojený) Aljok

marek.so Pozri príspevok
Zdravim. Rád by som sa spytal ako to vlastne teraz bude ak SZČO dodava sluzby - stavebnictvo ,do ineho statu EU slovenskej SRO registrovanu na DPH v danom state. Pre SRO je to asi nezmenene DPH odvedie v tom danom state.
A SZČO?
- ma povinnost tiez sa registrovat state v ktorom dodava sluzbu (aj ked je to len jednorazovo) a odviest DPH tam alebo nie
- faktury s DPH alebo bez?
Ďakujem
Nakoľko miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza musíš sa informovať v príslušnom štáte či Ti tam vznikne povinnosť registrácie....
0 0
martina2006 martina2006

martina2006 je offline (nepripojený) martina2006

Prosím o radu, ak SZČO neplatca DPH vykonáva zváračské práce pri výrobe vagonov v Českej republike, faktúru vystavuje firme,
ktorá má pridelené IČ CZ je povinný registrovať sa podľa par.7
zákona o DPH a podávať súhrný výkaz? Ďakujem.
0 0
Aljok Aljok

Aljok je offline (nepripojený) Aljok

martina2006 Pozri príspevok
Prosím o radu, ak SZČO neplatca DPH vykonáva zváračské práce pri výrobe vagonov v Českej republike, faktúru vystavuje firme,
ktorá má pridelené IČ CZ je povinný registrovať sa podľa par.7
zákona o DPH a podávať súhrný výkaz? Ďakujem.
Citát z materiálu DR SR (v prílohe):

Od 1.1.2010 sa všeobecné pravidlo pre určenie miesta dodania služieb zdaniteľnej osobe uplatňuje pri väčšine služieb dodaných zdaniteľnej osobe. Všeobecné pravidlo pre určenie miesta dodania služieb poskytnutých zdaniteľným osobám, t.j. § 15 ods. 1 zákona o DPH sa uplatní napr. pri nasledovných druhoch služieb, ktoré sú poskytnuté zdaniteľnej osobe:
- preprava tovaru vrátane prepravy tovaru medzi členskými štátmi,
- doplnkové služby pri preprave tovaru ako nakladanie, vykladanie, manipulácia a podobné súvisiace služby,
- ocenenie hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom majetku,
- sprostredkovateľské služby,
- dlhodobý prenájom dopravných prostriedkov (pre všetky dopravné prostriedky viac ako 30 dní, pre plavidlá viac ako 90 dní),
- nehmotné služby uvedené v § 16 ods. 17 zákona o DPH poskytnuté zdaniteľnej osobe, ktoré zahŕňajú:
· prevod a postúpenie autorských práv, patentov, licencií, ochranných známok a podobných práv,
· reklamné služby,
· poradenské, inžinierske, technické, právne, účtovné, audítorské, prekladateľské, tlmočnícke a iné podobné služby vrátane služieb spracovania údajov a poskytovania informácií,
· bankové, finančné, poisťovacie a zaisťovacie služby s výnimkou nájmu bezpečnostných schránok,
· poskytnutie zamestnancov,
· nájom hnuteľného hmotného majetku okrem nájmu dopravných prostriedkov, železničných vagónov a vozňov, prívesov a návesov,
· poskytnutie prístupu a prepravy alebo prenosu cez rozvodné systémy zemného plynu a elektriny a dodanie ostatných priamo súvisiacich služieb,
· telekomunikačné služby,
· služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania,
· služby dodávané elektronickými prostriedkami.

Ak by sme zváranie klasifikovali ako práce na hnuteľnom hmotnom majetku (?), tak má povinnosť registrácie podľa §7a:

§ 7a

(2) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.
0 0
Franta Franta

Franta je offline (nepripojený) Franta

Som :-)
Dobrý deň Vám všetkým prajem :-)

Chcel by som sa spýtať, ako je to v mojom prípade. . . poskytujem fotografické služby tu na Slovensku, mám zmluvu s firmou, ktorej sídlo je v ČR, ale majú na Slovensku zástupcu, so sídlom na Slovensku. . . odmeny za vykonané fotografovanie sú mi vyplácané zo slovenského účtu, na fakrúre však uvádzam údaje firmy v ČR, takže aj IČ DIČ a IČO.

musím sa aj ja registrovať na DÚ podľa paragrafu 7a ?

ďakujem za akúkoľvek odpoveď :-)

Pekný deň.
0 0
kylie kylie

kylie je offline (nepripojený) kylie

Dobrý deň. Moj klient má podobný problém. Na základe zmluvy o dielo fakturuje českej firme, platcovi DPH v Čechách, montážne práce. Ale miesta výkonu práce na základe uvedenej zmluvy su rozne Nemecko, Južná Afrika, Kongo... Obrat pre DPH nepresiahol. Ako je to tu s registráciou?
0 0
Milan Benka Milan Benka

Milan Benka je offline (nepripojený) Milan Benka

obyvateľ SR
Franta Pozri príspevok
Dobrý deň Vám všetkým prajem :-)

Chcel by som sa spýtať, ako je to v mojom prípade. . . poskytujem fotografické služby tu na Slovensku, mám zmluvu s firmou, ktorej sídlo je v ČR, ale majú na Slovensku zástupcu, so sídlom na Slovensku. . . odmeny za vykonané fotografovanie sú mi vyplácané zo slovenského účtu, na fakrúre však uvádzam údaje firmy v ČR, takže aj IČ DIČ a IČO.

musím sa aj ja registrovať na DÚ podľa paragrafu 7a ?

ďakujem za akúkoľvek odpoveď :-)

Pekný deň.
Pozrite, či Vaša činnosť spadá pod §16/3 zák. 222/2004 Zz.
0 0
Franta Franta

Franta je offline (nepripojený) Franta

Som :-)
Milan Benka Pozri príspevok
Pozrite, či Vaša činnosť spadá pod §16/3 zák. 222/2004 Zz.
Ďakujem za odpoveď. . . myslím že moja činnosť spadá pod §16/3. . takže nie je dôležité, aké údaje sú uvedené vo faktúre?. . že je to na Českú firmu?
0 0
Načítať ďalšie