Zavrieť

Porady

prispevok?

Som tu prvykrat tak hadam pisem do spravnej rubriky. Od 16.8.2007 som na materskej dovolenke, 11.1.2010 som sa zamestnala a dcerka 13.1.2010 nastupila do skolky.ked som bola na socialke oznamit ze pracujem a dcera je v skolke, pracovnicka sice mi to nepovedala priamo ale naznacila ze mam narok na nejaku financnu odmenu alebo nieco podobne ze som si nasla zamestnanie este pocas materskej, vraj musi nieco zistit, ale rada by som bola pripravena o co ide a ci mam na nieco narok,pred materskou som nikde nepracovala a bola som dobrovolne nezamestnana pricom som si vsetky poistenia hradila sama.viete mi prosim poradit ako to je? ci mam na nieco narok alebo nie? dakujem.Lenka
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  bakerolls Pozri príspevok
  Som tu prvykrat tak hadam pisem do spravnej rubriky. Od 16.8.2007 som na materskej dovolenke, 11.1.2010 som sa zamestnala a dcerka 13.1.2010 nastupila do skolky.ked som bola na socialke oznamit ze pracujem a dcera je v skolke, pracovnicka sice mi to nepovedala priamo ale naznacila ze mam narok na nejaku financnu odmenu alebo nieco podobne ze som si nasla zamestnanie este pocas materskej, vraj musi nieco zistit, ale rada by som bola pripravena o co ide a ci mam na nieco narok,pred materskou som nikde nepracovala a bola som dobrovolne nezamestnana pricom som si vsetky poistenia hradila sama.viete mi prosim poradit ako to je? ci mam na nieco narok alebo nie? dakujem.Lenka
  Áno, tá pracovníčka SP má pravdu. Budeš mať nárok podľa zákona č. 561/2008 o príspevku na starostlivosť o dieťa na príspevok v takej výške, aké sú náklady na škôlku. Na tento príspevok majú nárok rodičia, ktorí počas poberania rod. príspevku nastúpili do práce a majú príjem. Presnú podmienky sú uvedené v § 2 a 4 tohto zákona:

  § 2
  Starostlivosť o dieťa  (1) Starostlivosť o dieťa na účely tohto zákona je poskytovanie starostlivosti dieťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a psychického vývinu pri rešpektovaní najlepšieho záujmu dieťaťa a jeho práv v čase, keď rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej škole alebo na vysokej škole.

  (2) Starostlivosť o dieťa sa vykonáva
  a) v rodinnom prostredí dieťaťa,
  b) v prostredí účelovo vytvorenom a upravenom na výkon starostlivosti o dieťa alebo
  c) v rodinnom prostredí fyzickej osoby poskytujúcej starostlivosť o dieťa.

  (3) Poskytovateľ starostlivosti o dieťa podľa tohto zákona (ďalej len "poskytovateľ") je
  a) zariadenie zriadené podľa osobitných predpisov, 3)
  b) iná právnická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu, 4)
  c) fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu podľa osobitného predpisu, 5)
  d) iná fyzická osoba, ak nie je osobou uvedenou v písmene c) a nevypláca sa jej rodičovský príspevok, alebo
  e) rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o svoje dieťa poskytovateľom uvedeným v písmenách a) až d).

  § 3
  Oprávnená osoba  (1) Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je rodič.

  (2) Ak súd zveril dieťa do starostlivosti jednému z rodičov, oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je rodič, ktorému je dieťa zverené.

  (3) Príspevok patrí oprávnenej osobe na každé dieťa podľa § 1 ods. 1.

  (4) Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, patrí príspevok na to isté dieťa len jednej z nich.

  § 4
  Podmienky nároku na príspevok  (1) Oprávnená osoba má nárok na príspevok, ak
  a) vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,
  b) sa poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky,
  c) má trvalý pobyt6) alebo prechodný pobyt6) na území Slovenskej republiky a
  d) dieťa má trvalý pobyt6) alebo prechodný pobyt6) na území Slovenskej republiky.

  (2) Zárobková činnosť podľa tohto zákona je činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného predpisu, 7) alebo obdobná činnosť v cudzine. Za zárobkovú činnosť sa považuje aj poberanie
  a) náhrady služobného platu,
  b) náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, 8)
  c) nemocenského9) oprávnenou osobou, ktorá je zamestnanec alebo povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, alebo
  d) materského10) oprávnenou osobou, ktorá je zamestnanec alebo povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, najdlhšie do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa.

  (3) Za zárobkovú činnosť sa považuje aj poberanie obdobných dávok uvedených v odseku 2 v cudzine.

  (4) Nárok na príspevok nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské10) alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský príspevok11) alebo obdobná dávka v cudzine.

  (5) Nárok na príspevok nevzniká na dieťa, na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa osobitného predpisu.12)

  § 5
  Suma príspevku  (1) Príspevok za kalendárny mesiac je
  a) v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby, najviac v sume rodičovského príspevku podľa osobitného predpisu, 11) ak starostlivosť zabezpečuje poskytovateľ podľa § 2 ods. 3 písm. a) až c),
  b) 25 % sumy rodičovského príspevku podľa osobitného predpisu, 11) ak starostlivosť zabezpečuje poskytovateľ podľa § 2 ods. 3 písm. d) a e).


  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.