Zavrieť

Porady

Nákladný list-CMR

nano nano

nano je offline (nepripojený) nano

Chcem Vás poprosiť o radu.Vyvážam tovar do Rakúska a neviem,či je k tomu potrebné vypísať nákladný list-CMR.Ak áno,môžem si ho z nejakej stránky stiahnuť,potrebujem to dosť súrne.Ďakujem.
Naposledy upravil Richard : 21.11.05 at 18:58
Usporiadat
Téma je uzavretá.
vladan vladan

vladan je offline (nepripojený) vladan

žena, a ešte raz ŽENA!!! (aj keď môj nick o tom nevypovedá) ...viac
nano, do Rakúska to nesieš ty, alebo nejaký dopravca? ... lebo väčšinou majú dopravcovia už pripravenú CMRku (opečiatkovanú dopravnou spoločnosťou) a ty tam dopĺňaš iba niektoré kolonky
0 0
nano nano

nano je offline (nepripojený) nano

Prepravca je z Rakúska,ja vyvážam len tovar.Vieš mi k tomu ešte povedať niečo bližšie?
0 0
vladan vladan

vladan je offline (nepripojený) vladan

žena, a ešte raz ŽENA!!! (aj keď môj nick o tom nevypovedá) ...viac
hm, my máme väčšinou slovenského prepravcu ... neviem, či bude mať CMR, ale mal by mať ... skús aj stránku www.statistics.sk , možno tam nájdeš tlačivo
0 0
ilona ilona

ilona je offline (nepripojený) ilona

To CMR naozaj musí byť pri vývoze tovaru? K čomu to slúži?
0 0
vladan vladan

vladan je offline (nepripojený) vladan

žena, a ešte raz ŽENA!!! (aj keď môj nick o tom nevypovedá) ...viac
... zásielky sú poistené v zmysle ustanovení Dohovoru CMR (Medzinárodný nákladný list)

Dohovor CMR
1. rozsah platnosti
Určuje podmienky prepravy v medzinárodnej cestnej doprave a to:
- upravuje medzinárodný nákladný list
- zodpovednosť dopravcu za tovar
- postup pri uplatňovaní náhrady za škodu na tovare

Dohovor CMR sa vzťahuje na každú prepravnú zmluvu a platí na celú trasu prepravy.

2. Medzinárodný nákladný list (CMRka)
Je dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy, vyhotovuje sa v trojfarebnej odlíšených origináloch.

3. Povinnosti dopravcu
- odborne prevziať zásielku - zabezpečiť ju na nákladnom priestore, kontrolovať prekročenie max. hmotnosti pri nakládke (24 ton), kontroluje správnosť údajov, vzhľad a stav obalu,
- dopravca zodpovedá za činnosť svojich pracovníkov, za zásielku od jej prevzatia až po odovzdanie, za stratu, poškodenie, za prekročenie dodacej lehoty

4. náhrada škody
Ak má dopravca povinnosť nahradiť škodu, výška náhrady sa vypočíta z ceny tovaru pri nakládke.
0 0
Eva99 Eva99

Eva99 je offline (nepripojený) Eva99

ilona
To CMR naozaj musí byť pri vývoze tovaru? K čomu to slúži?
CMR bol potrebný kvôli colnici, teraz ho už nikto nevyžaduje. Čo neznamená, že sa nepoužíva... Šofér pri prechode hranicami musí predložiť, čo, od koho, komu a v akej hmotnosti vezie, ale či to bude na dodacom liste alebo CMR, to je jedno. Ale využíva sa najmä v prípade využitia prepravcu...
Takže v skratke - nie, nie je potrebný.
0 0
ilona ilona

ilona je offline (nepripojený) ilona

Ďakujem ,zase som o niečo múdrejšia.
0 0
toni toni

toni je offline (nepripojený) toni

CMR Kúpiš v predajni šeft, Moto plus /česmad / stáčí 5list. Dopravcovia CMR využívajú aj v únii.
0 0
Gituška Gituška

Gituška je offline (nepripojený) Gituška

optimizmus nado všetko
Len by som chcela dodať, že aj keď je to rakúsky prepravca, ale CMR mať bude on, spoň mal by ho mať. CMR majú všetky EÚ štáty. CMR potrebuješ aj k daňovej kontrole od nás ho pýtali.
0 0
vladan vladan

vladan je offline (nepripojený) vladan

žena, a ešte raz ŽENA!!! (aj keď môj nick o tom nevypovedá) ...viac
Gituška
Len by som chcela dodať, že aj keď je to rakúsky prepravca, ale CMR mať bude on, spoň mal by ho mať. CMR majú všetky EÚ štáty. CMR potrebuješ aj k daňovej kontrole od nás ho pýtali.
od nás daňová kontrola pýtala "doklad o zaslaní/prevzatí tovaru", čo môže byť CMR alebo dodací list alebo iný doklad o prevzatí ...
0 0
ewap ewap

ewap je offline (nepripojený) ewap

Dobrý večer. Nenašiel niekto medzičasom tlačivo CMR ?

Môže sa používať aj čiernobiele, vytlačené doma, alebo musí byť originál? Ďakujem
0 0
dana9 dana9

dana9 je offline (nepripojený) dana9

Eva99
CMR bol potrebný kvôli colnici, teraz ho už nikto nevyžaduje. Čo neznamená, že sa nepoužíva... Šofér pri prechode hranicami musí predložiť, čo, od koho, komu a v akej hmotnosti vezie, ale či to bude na dodacom liste alebo CMR, to je jedno. Ale využíva sa najmä v prípade využitia prepravcu...
Takže v skratke - nie, nie je potrebný.
Trošku by som to upresnila:
Dohovor CMR sa vzťahuje na každú zmluvu o preprave
zásielok za odplatu cestným vozidlom, ak miesto prevzatia zásielky
a predpokladané miesto jej dodania, ako sa uvádza v zmluve, ležia
vo dvoch rôznych štátoch, z ktorých aspoň jeden je zmluvným štátom
tohto Dohovoru. Toto ustanovenie platí bez ohľadu na trvalé
bydlisko a štátnu príslušnosť strán.

Zároveň však platí, že:
Dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy je nákladný list. Ak
nákladný list chýba, ak má nedostatky alebo ak sa stratil, nie je
tým existencia alebo platnosť prepravnej zmluvy dotknutá
a vzťahujú sa na ňu aj naďalej ustanovenia tohto Dohovoru.
0 0
heja3 heja3

heja3 je offline (nepripojený) heja3

Ja CMR dávam dopravcovi, ktorý nám vyváža tovar do EÚ.
Keď k nám príde tovar z EÚ väčšinou nemajú CMR, lebo nám ho vozí šofér tej firmy od ktorej máme tovar. Tomu len potvrdzujem obchodný dokument.
Teraz neviem, či mám vyžadovať CMR aj od nich. Prosím, kto by mi vedel pomôcť?
0 0
kalkulka kalkulka

kalkulka je offline (nepripojený) kalkulka

pracujem v spoločnosti, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou, ktorú takmer všetku expotrujeme do krajín EÚ ...viac
heja3
Ja CMR dávam dopravcovi, ktorý nám vyváža tovar do EÚ.
Keď k nám príde tovar z EÚ väčšinou nemajú CMR, lebo nám ho vozí šofér tej firmy od ktorej máme tovar. Tomu len potvrdzujem obchodný dokument.
Teraz neviem, či mám vyžadovať CMR aj od nich. Prosím, kto by mi vedel pomôcť?
CMR by malo byť v prípade medzinárodnej prepravy vždy. Veď na CMR sa píšu všetky údaje o tovare odkiaľ kam je prepravený, množstvo tovaru a potvrdzuje sa na nej aj prevzatie tovaru. Je to dôležitý dokument, ktorý preukazuje dodanie tovaru do zahraničia alebo zo zahraničia k nám. Túto CMR by ste mali mať, či už dodávate tovar zo Slovenska niekam, alebo mali by vám dávať kópiu CMR aj pri dodaní tovaru vám zo zahraničia. Je to potrebné mať aj z hľadiska DPH. CMR je originálny doklad, ktorý má myslím 6 originálnych kópii, tak neviem, či je správne mať nejaký iný doklad stiahnutý alebo prekopírovaný. Je to na tvojom posúdení.
0 0
vvalky vvalky

vvalky je offline (nepripojený) vvalky

Dobry den, prosim Vas vedel by mi niekto poradit ohladne CMR. Potrebovala by som vediet, kto zodpoveda za spravnost udajov v CMR. Ten kto ich vypisuje?Odosielatel alebo dopravca?
0 0
dana9 dana9

dana9 je offline (nepripojený) dana9

vvalky
Dobry den, prosim Vas vedel by mi niekto poradit ohladne CMR. Potrebovala by som vediet, kto zodpoveda za spravnost udajov v CMR. Ten kto ich vypisuje?Odosielatel alebo dopravca?

Čl.6

1. Nákladný list musí obsahovať tieto údaje:

a) miesto a dátum vystavenia,
b) meno a adresu odosielateľa,
c) meno a adresu dopravcu,
d) miesto a dátum prevzatia zásielky a miesto jej určenia,
e) meno a adresu príjemcu,
f) obvyklé pomenovanie povahy prepravovanej veci a druh obalu;
pri veciach nebezpečnej povahy ich všeobecne uznávané
označenie,
g) počet kusov, ich zvláštne značky a čísla,
h) hrubú váhu zásielky alebo iným spôsobom vyjadrené množstvo
tovaru,
i) náklady spojené s prepravou (dovozné, vedľajšie poplatky, clá
a ostatné výdavky vznikajúce od okamihu uzavretia zmluvy až do
vydania zásielky),
j) pokyny potrebné pre colné a iné úradné konania,
k) údaj o tom, že preprava aj napriek akejkoľvek opačnej doložke
podlieha ustanoveniam tohto Dohovoru.

2. Nákladný list musí obsahovať prípadne ešte tieto údaje:

a) zákaz prekládky,
b) výdavky, ktoré preberá na seba odosielateľ,
c) výšku dobierky, ktorá sa má vyberať pri dodaní zásielky,
d) cenu zásielky a sumu vyjadrujúcu osobitný záujem na dodaní,
e) pokyny odosielateľa dopravcovi týkajúce sa poistenia zásielky,
f) dohodnutú lehotu, v ktorej sa má preprava uskutočniť,
g) zoznam dokladov odovzdaných dopravcovi.

3. Strany môžu zapísať do nákladného listu ešte aj iné údaje,
ktoré pokladajú za užitočné.

Čl.7

1. Odosielateľ zodpovedá za všetky výdavky a škody, ktoré
vzniknú dopravcovi v dôsledku nepresnosti alebo neúplnosti

a) údajov uvedených v článku 6 ods. 1 písm. b), d), e), f), g),
h), a j),
b) údajov uvedených v článku 6 ods. 2,
c) všetkých ostatných údajov alebo pokynov, ktoré dal pre
vystavenie nákladného listu alebo za účelom ich zaznačenia do
nákladného listu.

2. Ak dopravca zapíše na žiadosť odosielateľa do nákladného
listu údaje uvedené v odseku 1 toho článku, predpokladá sa, ak sa
nedokáže opak, že konal v mene odosielateľa.

3. Ak nákladný list neobsahuje údaj uvedený v článku 6 ods. 1
písm. k), zodpovedá dopravca oprávnenému za všetky výdavky a škody
vzniknuvšie na základe tohto opomenutia.

Čl.8

1. Pri prevzatí zásielky na prepravu dopravca preskúma

a) správnosť údajov v nákladnom liste o počte kusov a o ich
značkách a číslach,
b) zjavný stav zásielky a jej obalu.

2. Ak dopravca nemá vhodné prostriedky, aby mohol preskúmať
správnosť údajov uvedených v odseku 1 písm. a) tohto článku,
zapíše do nákladného listu výhrady aj s ich odôvodnením. Tak isto
musí odôvodniť všetky výhrady, ktoré urobil voči zjavnému stavu
zásielky a jej obalu. Tieto výhrady nezaväzujú odosielateľa, iba
ak ich v nákladnom liste výslovne uznal.

3. Odosielateľ má právo žiadať od dopravcu preskúšanie hrubej
váhy zásielky alebo jej množstva vyjadreného iným spôsobom. Môže
tiež žiadať preskúšanie obsahu jednotlivých kusov zásielky.
Dopravca má nárok na náhradu výdavkov spojených s týmto
preskúšaním. Výsledok uvedeného preskúšania sa zaznačí do
nákladného listu.

Čl.9

1. Nákladný list je, pokiaľ sa nedokáže opak, vierohodným
dokladom o uzavretí a obsahu prepravnej zmluvy, ako aj o prevzatí
zásielky dopravcom.

2. Ak nákladný list neobsahuje výhrady dopravcu s ich
odôvodnením, platí právna domnienka, že zásielka a jej obal boli v
okamihu prevzatia dopravcom v dobrom zjavnom stave a že počet
kusov, ich značky a čísla sa zhodovali s údajmi v nákladnom
liste.


Vypĺňa odosielateľ, kontroluje doporavca, pokiaľ nie sú uvedené výhrady, platí, že údaje sú správne.
0 0
912 912

912 je offline (nepripojený) 912

v podstate ani nič, len baba ...viac
My CMR vystavujeme aj preto, že to od nás vyžaduje prepravca. Akonáhle mu pripravenú CMR nedám, vypíše si sám. Pre nás je to vlastne doklad o odoslaní a pri fakturácii nám jednu časť vracia potvrdenú aj od nášho odberateľa. My robíme spracovanie a cestou naspäť nám vozí materiál a zase je pri ňom vystavená CMR od holandského dodávateľa. Týmto máme vlastne zdokumentovaný vývoz aj dovoz v rámci EÚ.

Zuzana
0 0
vvalky vvalky

vvalky je offline (nepripojený) vvalky

Viete, len my riesime toto: tyka sa to prepravy nebezpecnej latky, s nebezpecnymi latkami sa na CMR uvadzaju aj UN kody, znacky. Na CMR bol zadany nespravny UN kod. Vzahranici za to dostal pokutu sofer. Kto teraz za to zodpoveda, kto by to mal zaplatit? Odosielatel alebo prepravca? Kedze prepravca ma overit presnost udajov, tak asi on nie?
0 0
AdelaS AdelaS

AdelaS je offline (nepripojený) AdelaS

Uf, tak toto je prvýkrát, čo ma Porada teda dosť prekvapila, lebo sa tu nazbieralo niekoľko úplne mylných rád. Dohovor CMR upravuje prepravnú zmluvu v medzinárodnej nákladnej doprave, teda aj stanovuje zodpovednosti, náhrady škôd i dokumentáciu. Dokladom o uzavretej prepravnej zmluve medzi dopravcom (ten, kto dopravu vykoná) a prepravcom (ten, kto dopravu objednal) je Nákladný list CMR. Tento má iba deklaratórny charakter - ak sa zničí, zmluva sa nezruší. V medzinárodnej nákladnej doprave je POVINNÝ aj v rámci Európskej únie!!! Musí sprevádzať prepravovaný tovar (nie je určené, kto vystaví)!
0 0
AdelaS AdelaS

AdelaS je offline (nepripojený) AdelaS

vvalky Pozri príspevok
Viete, len my riesime toto: tyka sa to prepravy nebezpecnej latky, s nebezpecnymi latkami sa na CMR uvadzaju aj UN kody, znacky. Na CMR bol zadany nespravny UN kod. Vzahranici za to dostal pokutu sofer. Kto teraz za to zodpoveda, kto by to mal zaplatit? Odosielatel alebo prepravca? Kedze prepravca ma overit presnost udajov, tak asi on nie?
VValky, je pravda, že na Nákladný list CMR je možné prepravovať nebezpečný tovar aj to, že je potrebné uviesť tam UN kódy aj značky. V zásade ide o čo najpresnejšiu identifikáciu nebezpečenstva, ktoré môže byť ukryté v celkom nedobytných nádobách. Je potom úlohou šoféra, aby sa snažil do týchto nádob prebojovať za každú cenu a overiť pravdivosť údaju v nákladom liste? A čo ak sa poleptá, spáli, spôsobí požiar a pod? Preto nie je dovolené dopravcovi "hrabať" sa v tomto tovare a musí veriť prepravcovi - tomu, kto tovar odosiela, vo všetkom, čo sa týka poskytnutých údajov. Teda 100%ná zodpovednosť za pokutu je na odosielateľovi tovaru.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať