Zavrieť

Porady

účtovná uzávierka overená auditorom

jued jued

jued je offline (nepripojený) jued

Chcela by som Vás poprosiť, či by ste mi vedeli popísať, kedy musí mať spoločnosť overenú účtovnú závierku auditorom podľa zákona. Ďakujem Vám za odpoveď.
Usporiadat
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

jued
Chcela by som Vás poprosiť, či by ste mi vedeli popísať, kedy musí mať spoločnosť overenú účtovnú závierku auditorom podľa zákona. Ďakujem Vám za odpoveď.
Hovorí o tom § 19 Zákona o účtovníctve: a.s.,obchodné spoločnosti ak:celková suma majetku presiahla 20000000 SK, čistý obrat presiahol 40000000 Sk, priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účt.období presiahol 20.U týchto spoločností len vtedy, ak spoločnosť splnila aspoň dve z týchto podmienok.Potom ešte banky, OCP....

Mária M
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
dodám, že ten audit je potom povinný v nasledujúcom roku.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Tweety
Hovorí o tom § 19 Zákona o účtovníctve: a.s.,obchodné spoločnosti ak:celková suma majetku presiahla 20000000 SK, čistý obrat presiahol 40000000 Sk, priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účt.období presiahol 20.U týchto spoločností len vtedy, ak spoločnosť splnila aspoň dve z týchto podmienok.Potom ešte banky, OCP....

Mária M
To je samozrejmé , že auditu podlieha uzávierka za uplynulé účtovné obdobie.
Ak tento rok budú splnené uvedené podmienky, po ukončení roka je povinnosť urobiť uzávierku a táto bude v tom prípade podliehať auditu.
Mária M
0 0
vladan vladan

vladan je offline (nepripojený) vladan

žena, a ešte raz ŽENA!!! (aj keď môj nick o tom nevypovedá) ...viac
Tweety
Ak tento rok budú splnené uvedené podmienky, po ukončení roka je povinnosť urobiť uzávierku a táto bude v tom prípade podliehať auditu.
... ak tento rok budú splnené uvedené podmienky, po ukončení "nasledujúceho" roka je povinnosť urobiť závierku a táto bude v tom prípade podliehať auditu

PRÍKLAD:
- podmienky budú splnené v roku 2005
- auditu podlieha účtovná závierka až z roku 2006
0 0
Pepa Pepa

Pepa je offline (nepripojený) Pepa

Tweety
To je samozrejmé , že auditu podlieha uzávierka za uplynulé účtovné obdobie.
Ak tento rok budú splnené uvedené podmienky, po ukončení roka je povinnosť urobiť uzávierku a táto bude v tom prípade podliehať auditu.
Mária M
Ak v roku 2005 splní podmienky - audít za rok 2006 v roku 2007. Mýlim sa?
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
Tweety
To je samozrejmé , že auditu podlieha uzávierka za uplynulé účtovné obdobie.
Ak tento rok budú splnené uvedené podmienky, po ukončení roka je povinnosť urobiť uzávierku a táto bude v tom prípade podliehať auditu.
Mária M
:-) ked dvaja hovoria to isté, nemusí to byť to isté... :-)
rok 2004 - splnené podmienky pre povinnost auditu
rok 2005 - treba objednat audítora a urobiť zmluvu o overeni RUZ za rok 2005 !
On bude overovať závierku za rok 2005 (zrejme až v roku 2006, ale môže nakúkať do účtovníctva aj v priebehu roka 2005... záleží od zmluvy)
tak ako si to napísala ty, vyzerá, že by sa rychlo musel robut audit ešte aj na rok 2004 - NEMUSÍ (ale môže).
pozri §19-spomínašho sama ... ak v predchádzajúcom roku.... toto je dôležité.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Pepa
Ak v roku 2005 splní podmienky - audít za rok 2006 v roku 2007. Mýlim sa?
Ak spoločnosť chce predísť prípadnému podmienenému názoru audítora z dôvodu obmedzenia auditu, je veľmi vhodné zahájiť overovanie účtovníctva za rok 2006 ešte počas roka 2006. Zahájenie auditu po skončení účtovného obdobia, ktoré je predmetom overovania, spravidla vedie k spomínanému podmienenému názoru. Vyhnúť sa tomu dá včasným uzatvorením zákazky, aby si audítor mohol naplánovať overovanie tak, aby overil všetky súvisiace skutočnosti.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

[QUOTE=Lida]:-) ked dvaja hovoria to isté, nemusí to byť to isté... :-)
rok 2004 - splnené podmienky pre povinnost auditu
rok 2005 - treba objednat audítora a urobiť zmluvu o overeni RUZ za rok 2005 !
On bude overovať závierku za rok 2005 (zrejme až v roku 2006, ale môže nakúkať do účtovníctva aj v priebehu roka 2005... záleží od zmluvy)
tak ako si to napísala ty, vyzerá, že by sa rychlo musel robut audit ešte aj na rok 2004 - NEMUSÍ (ale môže).
Potvrdilo sa známe príslovie, ktoré píšeš v prvej vete: Nechtiac sa mi podarilo domotať správnu odpoveď. Je to samozrejme tak ako uvádzaš. Ospravedlňujem sa. Za rok 2004 ešte nemusí byť audit.
Mária M
0 0
Lila Lila

Lila je offline (nepripojený) Lila

Prosím Vás a čo sa myslí pod ČISTÝM OBRATOM????
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
Lila
Prosím Vás a čo sa myslí pod ČISTÝM OBRATOM????
tržby na 6.., teda bez DPH
0 0
Lila Lila

Lila je offline (nepripojený) Lila

Keďže sme veľmi malá s.r.o. /4 zam./, ktorá robí len fin. služby /konverzie CM do Skk a naopak cez sú 261/, z tohto mi vychádza, že u nás sa berie za čistý obrat náš fin. zisk /sú 668/. Tak ako sa to berie i z pohľadu zákona o DPH.
Tým by sme nesplnili požadované dve možnosti.

I keď konvertujeme do CM pár stoviek miliónov za mesiac. Chápem to dobre?
Alebo aj my musíme mať povinnosť auditu?
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
do obratu sa nepočítajú výnosy/obrat za služby oslobodené od DPH.
0 0
Lila Lila

Lila je offline (nepripojený) Lila

Nerozumiem, prosím jednoduchšie. /Neviem z akého pohľadu ste to mysleli, z hľadiska DPH ?/
Lebo z Vašej odpovede mi vyplýva, že mi na 6 nemáme nič. Čiže ako ďalej???
U nás by sa to bralo ako sú 261 -konverzie spotové . Čiže povinnosť auditu.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Záleží aj na právnej forme účtovnej jednotky.

A aby to bolo jednoznačnejšie, okrem obratu je potrebné skúmať aj splnenie ďalších dvoch podmienok. T.j. zamestnanci - túto podmienku nespĺňate a nasleduje posledná podmienka majetok 20 mil. Sk ... zisťuje sa zo súvahy brutto stav majetku (aktíva).

Spĺňate niektorú s podmienok?

Musia byť splnené súčasne aspoň 2.

Následne môžeme skúmať podmienku obratu (v prípade s.r.o.) ... a možno aj Vaša kategorizáciu výnosov, ktoré sú spomínané.
0 0
Lila Lila

Lila je offline (nepripojený) Lila

Áno, spĺňame určite jednu podmienku . Aktíva majetok Btto cca 40 mil.

Našu fin. službu prevádzame formou konverzie SKK do CM a naopak za dohodnutý kurz a na konci mesiaca zaúčtovávame náš fin. výnos. Takto dokážeme točiť pár stoviek mil. Skk.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
Lila
Nerozumiem, prosím jednoduchšie. /Neviem z akého pohľadu ste to mysleli, z hľadiska DPH ?/
Lebo z Vašej odpovede mi vyplýva, že mi na 6 nemáme nič.
no neviem prečo bol zdôrazňovaný účet 668. Tam sú nejaké finančné služby? Ak sú tam z hľadiska činnosti správne, tak do obratu nejdú.
obrat na 249 sa nepočíta, naozaj ide len o výnosy.
Takže už je neznáma len ten majetok.... a to je len 1 z 3 podmienok.
ale závisí, o akú spoločnosť ide, lebo a.s. majú povinnosť vždy.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Lila
Áno, spĺňame určite jednu podmienku . Aktíva majetok Btto cca 40 mil.
Splnenie jednej podmienky nepostačuje na povinný audit v s.r.o.

Rozobratie tržieb by súviselo s hlbšou analýzou vykonávanej činnosti aj so zreteľom na predmet zapísaný v OR a ostatné súvislosti (dohľad nad finančným trhom, vzťah k SCP, viazanosť činnosti na iné povolenia a povinnosti vyplývajúce s iných predpisov ... vzhľadom na info neviem presne odhadnúť, čo by ešte pripadalo do úvahy).
Naposledy upravil Jana Acsová : 26.09.05 at 09:48
0 0
Lila Lila

Lila je offline (nepripojený) Lila

Nad našou činnosťou dohliada NBS, ktorá nám dala devízovú licenciu, na základe ktorej robíme výhradne len finančnú činnosť. Čo sa týka SCP- pre nás to nie je aktuálne / žiadne cenné papiere, žiaden účet v SCP/ . Ide tu len o točenie peňazí cez devíz. účty a Skk účty a nás zaujíma len jedno- rozdiel medzi nákupom a predajom devíz- náš finančný zisk. Je pravdou, že vo výpise z OR máme uvedené aj iné činnosti ako finančné /nákup a prenájom nehnuteňostí/, ale robíme len a len finančné služby.

Myslela som ,že to je dosť jednoznačné, že táto podmienka obratu je splnená, ale Vy ste odborníci - audítori. Vy to zrejme beriete aj z iných uhlov.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Lila
Myslela som ,že to je dosť jednoznačné, že táto podmienka obratu je splnená, ale Vy ste odborníci - audítori. Vy to zrejme beriete aj z iných uhlov.
Ja som obrat zatiaľ nevylúčila (aj Lida poukázala na skutočnosť "ak sú tam správne" ... práve preto som poukázala na potrebu ďalších info.
Aká je hodnota finančných výnosov z hlavnej činnosti?
0 0
Lila Lila

Lila je offline (nepripojený) Lila

cca 3 mil.Sk /v minulom roku sme začali podnikať/
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať