Zavrieť

Porady

Prechod z paušálnych výdavkov na JÚ a opačne na prelome rokov 2009-2010- Pozor zmena

Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Dobrý deň .
Prosila by som o vysvetlenie , ako má postupovať SZČO resp. upraviť základ dane ak chce daňovník zmeniť uplatňovanie výdavkov podľa §19 na spôsob podľa § 6 odst.10 alebo opačne z 6 odst.10 na § 19 Zákona o dani z príjmov .
Nie je mi to jasné z dôvodu zmeny zákona a veľa daňovníkov to mýli kvôli prechodu jednoduchého účtovníctva na daňovú evidenciu k čomu napomáha aj zrušenie a zmeny niektorých ustanovení v Zákone o dani z príjmu .
Moja otázka :
1/ Ako postupovať pri prechode z preukázateľných výdavkov na paušálne výdavky , keď daňovník v roku 2008 viedol riadne účtovníctvo a v roku 2009 chce použiť paušálne výdavky .
2/ Ako postupovať z preukázateľných výdavkov na paušálne výdavky , keď daňovník v roku 2009 viedol riadne účtovníctvo a v roku 2010 chce použiť paušálne výdavky .
3/ Ako postupovať pri prechode z paušálnych výdavkov na preukázateľné výdavky , keď daňovník uplatňoval v roku 2008 paušálne výdavky a v roku 2009 chce prejsť na vedenie účtovníctva .
4/Ako postupovať pri prechode z paušálnych výdavkov na preukázateľné výdavky , keď daňovník uplatňoval v roku 2009 paušálne výdavky a v roku 2010 chce prejsť na vedenie účtovníctva .


Ďakujem
XXXXXXXXXXX Zita

Odpoveď :
K Vášmu dopytu z 3.2.2010 vo veci úprav základu dane Vám DR SR pracovisko Nitra dáva nasledovnú informáciu.

V podaní nás žiadate o informáciu k úpravám základu dane pri prechode na iný typ uplatňovania výdavkov, resp. vedenia evidencie v obdobiach rokov 2008 – 2010.

V našej informácii z časových dôvodov, ale v súlade so smernicou o podávaní informácií daňovou správou na Vaše predložené otázky Vám uvedieme v niektorých bodoch iba odkazy na príslušné ustanovenia zákona, v ktorých sa dočítate vyčerpávajúce informácie.

Bod 1 a 3 dopytu - ak daňovník uplatňoval v roku 2008 výdavky % z príjmov, postupuje v roku 2009 podľa ustanovenia § 17 ods. 10 ZoDP (platného zákona k 31.12.2008) – daňovník, ktorý zmenil spôsob uplatňovania výdavkov podľa § 19 na spôsob podľa § 6 ods. 10 alebo ak začal účtovať po období keď nebol účtovnou jednotkou upraví základ dane podľa odseku 8 paragrafu 17 ZoDP za zdaňovacie obdobie, ktoré predchádzalo tejto zmene. Znamená to, že stanoveným spôsobom podľa odseku upraví vyčíslený základ dane dosiahnutý za zdaňovacie obdobie roka 2008. Ak tak neurobil, podaním dodatočného daňového priznania za rok 2008 upraví pôvodne vyčíslený základ dane.


K bodu 2 a 4 dopytu
Podľa § 52h zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (novela zákona č. 504/2009 Z.z.) ustanovenie § 51a ods. 3 až 7 v znení účinnom od 1. januára 2010 sa použije pri podávaní daňového priznania po 1.1.2010 za zdaňovacie obdobie končiace v roku 2009. Zjednodušene povedané - uvedené ustanovenie s účinnosťou od 1.1.2010 platí i na rok 2009.

K bodu 2 – ustanovenie bývalého § 17 ods. 10 pre rok 2010 už neplatí. Pri prechode z účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva stanovenie výdavkov percentom z príjmov podľa platného ustanovenia § 51a úpravu základu dane nerobí (analogicky podľa § 51a ods. 3 – posledná veta). Je pravdepodobné, že táto problematika bude ešte v priebehu roka 2010 legislatívne upravená. S určitosťou však daňovník nebude upravovať základ dane predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

K bodu 4 – pri prechode uplatňovania výdavkov percentom z príjmov na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva daňovník upravuje základ dane poľa § 51a ods. 5 a ods. 6 ZoDP.V Nitre, 5.2.2010

Ing. Jozef Ďuriš
Naposledy upravil Zita5 : 08.02.10 at 06:56
Usporiadat
Téma je uzavretá.
Blankake Blankake

Blankake je offline (nepripojený) Blankake

Pripájam k tejto téme informáciu DRSR k novele zákona 504/2009, kde je na 3. strane uvedený postup úpravy ZD pri prechode z paušálnych výdavkov na JÚ a naopak platný pre daňové priznania za r. 2009 podávané po 1.1.2010.
0 0
truch truch

truch je offline (nepripojený) truch

K bodu 2 – ustanovenie bývalého § 17 ods. 10 pre rok 2010 už neplatí. Pri prechode z účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva stanovenie výdavkov percentom z príjmov podľa platného ustanovenia § 51a úpravu základu dane nerobí (analogicky podľa § 51a ods. 3 – posledná veta). Je pravdepodobné, že táto problematika bude ešte v priebehu roka 2010 legislatívne upravená. S určitosťou však daňovník nebude upravovať základ dane predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

Dievčatá, prosím Vás, tak ako to vlastne je? Ak v roku 2008 mala JÚ- preukázateľné náklady, v roku 2009 chce prejsť na paušál, musí upraviť základ dane a dať DDP? Ako čítam, tam čítam a zdá sa mi, že základ dane upravovať nemusí. Tiež by tie odpovede z DRSR mohli písať zrozumiteľnejšie, poprípade dať nejaký príklad.
0 0
Prima73 Prima73

Prima73 je offline (nepripojený) Prima73

truch Pozri príspevok
K bodu 2 – ustanovenie bývalého § 17 ods. 10 pre rok 2010 už neplatí. Pri prechode z účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva stanovenie výdavkov percentom z príjmov podľa platného ustanovenia § 51a úpravu základu dane nerobí (analogicky podľa § 51a ods. 3 – posledná veta). Je pravdepodobné, že táto problematika bude ešte v priebehu roka 2010 legislatívne upravená. S určitosťou však daňovník nebude upravovať základ dane predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

Dievčatá, prosím Vás, tak ako to vlastne je? Ak v roku 2008 mala JÚ- preukázateľné náklady, v roku 2009 chce prejsť na paušál, musí upraviť základ dane a dať DDP? Ako čítam, tam čítam a zdá sa mi, že základ dane upravovať nemusí. Tiež by tie odpovede z DRSR mohli písať zrozumiteľnejšie, poprípade dať nejaký príklad.
Ja som to pochopila ta, ze ZD sa uz nemusi upravovat. Cize ak si UJ v roku 2009 uplatnovala skutocne vydavky a v roku 2010 chce prejst na pausalne vydavky, tak si ZD uz neupravuje.
0 0
Blankake Blankake

Blankake je offline (nepripojený) Blankake

Je rozdiel, v ktorom roku sa prechádza z jedného spôsobu uplatňovania výdavkov na druhý.

r. 2008 - skutočné výdavky (JÚ)
r. 2009 - chce prejsť na paušálne výdavky (a rozhodol sa až teraz) - musí upraviť ZD a podať DDP, riadi sa ešte starým zákonom

r. 2009 - skutočné výdavky (JÚ)
r. 2010 - chce prejsť na paušálne výdavky - nemusí už podľa nového zákona upravovať ZD
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
O tom či daňovník použije v roku 2009 , musí v súvislosti s tým spraviť úpravu ZD už v roku 2008 . Čiže sa riadi vtedy platným zákonom . Ak tak neurobil , a rozhodol sa teraz , tak je určité , že DP r.2008 musí dať do súladu s vtedy platným zákonom o dani z príjmu . Čiže musí upraviť ZD a podať dodatočné daňové priznanie .Myslím že toto je jasné a viac sa netreba k tomu vracať .

Prečo poukazujete stále na bod 2 a nie na ....

Bod 1 a 3 dopytu - ak daňovník uplatňoval v roku 2008 výdavky % z príjmov, postupuje v roku 2009 podľa ustanovenia § 17 ods. 10 ZoDP (platného zákona k 31.12.2008) – daňovník, ktorý zmenil spôsob uplatňovania výdavkov podľa § 19 na spôsob podľa § 6 ods. 10 alebo ak začal účtovať po období keď nebol účtovnou jednotkou upraví základ dane podľa odseku 8 paragrafu 17 ZoDP za zdaňovacie obdobie, ktoré predchádzalo tejto zmene. Znamená to, že stanoveným spôsobom podľa odseku upraví vyčíslený základ dane dosiahnutý za zdaňovacie obdobie roka 2008. Ak tak neurobil, podaním dodatočného daňového priznania za rok 2008 upraví pôvodne vyčíslený základ dane.
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
truch Pozri príspevok
K bodu 2 – ustanovenie bývalého § 17 ods. 10 pre rok 2010 už neplatí. Pri prechode z účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva stanovenie výdavkov percentom z príjmov podľa platného ustanovenia § 51a úpravu základu dane nerobí (analogicky podľa § 51a ods. 3 – posledná veta). Je pravdepodobné, že táto problematika bude ešte v priebehu roka 2010 legislatívne upravená. S určitosťou však daňovník nebude upravovať základ dane predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

Dievčatá, prosím Vás, tak ako to vlastne je? Ak v roku 2008 mala JÚ- preukázateľné náklady, v roku 2009 chce prejsť na paušál, musí upraviť základ dane a dať DDP? Ako čítam, tam čítam a zdá sa mi, že základ dane upravovať nemusí. Tiež by tie odpovede z DRSR mohli písať zrozumiteľnejšie, poprípade dať nejaký príklad.
Už mala o prechode na paušálne výdavky uvažovať v roku 2008 . Ak tak nespravila , tak teraz musí upraviť základ dane v roku 2008 podať dodatočné daňové priznanie a v roku 2009 si uplatní paušálne výdavky .Dodatočné daňové priznanie môžete podať súčasne s daňovým priznaním za rok 2009 .
Myslím , že už v takomto duchu Ti niekde v témach bolo odpovedané .
1 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Ešte doplním ......
Moja otázka :
1/ Ako postupovať pri prechode z preukázateľných výdavkov na paušálne výdavky , keď daňovník v roku 2008 viedol riadne účtovníctvo a v roku 2009 chce použiť paušálne výdavky .


Odpoveď

Bod 1 a 3 dopytu - ak daňovník uplatňoval v roku 2008 výdavky % z príjmov, postupuje v roku 2009 podľa ustanovenia § 17 ods. 10 ZoDP (platného zákona k 31.12.2008) – daňovník, ktorý zmenil spôsob uplatňovania výdavkov podľa § 19 na spôsob podľa § 6 ods. 10 alebo ak začal účtovať po období keď nebol účtovnou jednotkou upraví základ dane podľa odseku 8 paragrafu 17 ZoDP za zdaňovacie obdobie, ktoré predchádzalo tejto zmene. Znamená to, že stanoveným spôsobom podľa odseku upraví vyčíslený základ dane dosiahnutý za zdaňovacie obdobie roka 2008. Ak tak neurobil, podaním dodatočného daňového priznania za rok 2008 upraví pôvodne vyčíslený základ dane.
0 0
truch truch

truch je offline (nepripojený) truch

Ďakujem pekne, konečne tomu rozumiem
0 0
adrika adrika

adrika je offline (nepripojený) adrika

prosím vás, ja som našla vo Fin. spravodajcovi usmernenie pri prechode z daň. evidencie na paušál-podľa neho netreba opravovať základ dane ... zarazila ma posledná veta: "toto usmernenie sa použije prvýkrát za celé zdaň. obdobie 2009"....tak ja neviem, opravte ma prosím...ďakujem
  • File Type: doc MF.doc (85.0 KB, 370 videní)
0 0
Blankake Blankake

Blankake je offline (nepripojený) Blankake

adrika Pozri príspevok
prosím vás, ja som našla vo Fin. spravodajcovi usmernenie pri prechode z daň. evidencie na paušál-podľa neho netreba opravovať základ dane ... zarazila ma posledná veta: "toto usmernenie sa použije prvýkrát za celé zdaň. obdobie 2009"....tak ja neviem, opravte ma prosím...ďakujem
1. Toto je usmernenie týkajúce sa prechodu z paušálnych výdavkov na daňovú evidenciu (nie JÚ - ako je v názve tejto témy)
2. Platí pre terajšie DP podávané za rok 2009
Naposledy upravil Blankake : 10.02.10 at 09:18
0 0
adrika adrika

adrika je offline (nepripojený) adrika

neuvedomila som si....ďakujem
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Odpoveď DRSR zo dňa 10.2.2010

Dobrý deň,


na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
V súlade so znením ustanovenia § 17 ods.10 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov /ďalej len ?zákon o dani z príjmov?/, účinným do 31.12.2009, uplatňuje postup daňovník fyzická osoba, ktorá zmenila spôsob uplatňovania výdavkov podľa § 19 na spôsob podľa § 6 ods.10 alebo ak začal účtovať po období, v ktorom nebol účtovnou jednotkou.
Takémuto daňovníkovi na daňové účely vzniká povinnosť vykonať úpravu základu za zdaňovacie obdobie, ktoré predchádzalo tejto zmene, a to spôsobom vymedzeným v § 17 ods.8 zákona o dani z príjmov.
V prípade, ak daňovník fyzická osoba v zdaňovacom období roku 2008 účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva a v zdaňovacom období roku 2009 sa rozhodol uplatňovať výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods.10 zákona o dani z príjmov, v nadväznosti na § 17 ods.8 písm.a) tohto zákona bol povinný vykonať úpravu základu dane za zdaňovacie obdobie roku 2008. Povinnosť vykonať úpravu základu dane podľa § 17 ods.8 písm.c) zákona o dani z príjmov vyplýva aj daňovníkovi, ktorý v zdaňovacom období roku 2008 uplatňoval výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods.10 zákona a v zdaňovacom období roku 2009 bol účtovnou jednotkou účtujúcou v sústave jednoduchého účtovníctva.
Súčasne uvádzame, že daňovníkovi povinnosť vykonať úpravu základu dane pri zmene spôsobu uplatnenia výdavkov vyššie uvedeným spôsobom vyplývala z platných ustanovení zákona o dani z príjmov a preto bol povinný uplatniť takýto postup. Ak úprava základu dane nebola vykonaná v podanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2008, táto skutočnosť sa vykoná podaním dodatočného daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2008.

Postup úpravy základu dane u daňovníka fyzickej osoby pri prechode z evidencie podľa § 6 ods.10 a 14 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov /ďalej len ?zákon o dani z príjmov?/ na účtovníctvo a naopak je upravený v ustanovení § 51a cit. zákona.
Ustanovenie § 17 ods.10 zákona o dani z príjmov, ktoré vymedzovalo úpravu základu dane daňovníka fyzickej osoby, ktorý zmenil spôsob uplatňovania daňových výdavkov bolo vypustené a nahradené novým znením, ktoré rieši inú daňovú problematiku.
Podľa nového znenia ustanovenia § 51a ods.5 zákona o dani z príjmov uplatní postup daňovník, ktorý začne uplatňovať paušálne výdavky a viesť evidenciu podľa § 6 ods.10 zákona bezprostredne po období, v ktorom účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva.

Daňové riaditeľstvo

Váš dopyt:

Dobrý deň .
Prosila by som o vysvetlenie , ako má postupovať SZČO resp. upraviť základ dane ak chce daňovník zmeniť uplatňovanie výdavkov podľa §19 na spôsob podľa § 6 odst.10 alebo opačne z 6 odst.10 na § 19 Zákona o dani z príjmov .
Nie je mi to jasné z dôvodu zmeny zákona a veľa daňovníkov to mýli kvôli prechodu jednoduchého účtovníctva na daňovú evidenciu k čomu napomáha aj zrušenie a zmeny niektorých ustanovení v Zákone o dani z príjmu .
Moja otázka :
1/ Ako postupovať pri prechode z preukázateľných výdavkov na paušálne výdavky , keď daňovník v roku 2008 viedol riadne účtovníctvo a v roku 2009 chce použiť paušálne výdavky .
2/ Ako postupovať z preukázateľných výdavkov na paušálne výdavky , keď daňovník v roku 2009 viedol riadne účtovníctvo a v roku 2010 chce použiť paušálne výdavky .
3/ Ako postupovať pri prechode z paušálnych výdavkov na preukázateľné výdavky , keď daňovník uplatňoval v roku 2008 paušálne výdavky a v roku 2009 chce prejsť na vedenie účtovníctva .
4/ Ako postupovať pri prechode z paušálnych výdavkov na preukázateľné výdavky , keď daňovník uplatňoval v roku 2009 paušálne výdavky a v roku 2010 chce prejsť na vedenie účtovníctva .

Ďakujem
xxxxxxxxxxx Zita
0 0
janapill janapill

janapill je offline (nepripojený) janapill

Takže ako je to vlastne teraz? Ak som v roku 2009 viedla JU a v r.2010 idem na paušál, musím v roku 2009 upraviť ZD o neuhrad.záväzky, pohľadávky? Lebo ja som to takto spravila ale s tým, že k 28.12.09 má zrušenú živnosť a v r.2010 bude mať len
príjmy z činnosti znalca.
0 0
Blankake Blankake

Blankake je offline (nepripojený) Blankake

janapill Pozri príspevok
Takže ako je to vlastne teraz? Ak som v roku 2009 viedla JU a v r.2010 idem na paušál, musím v roku 2009 upraviť ZD o neuhrad.záväzky, pohľadávky? Lebo ja som to takto spravila ale s tým, že k 28.12.09 má zrušenú živnosť a v r.2010 bude mať len
príjmy z činnosti znalca.
Pri prechode na paušál až teraz v r. 2010 sa už ZD nemusí upravovať. (Platí to len pre prechod z r. 2008 na r. 2009 - pretože SZČO sa môže rozhodnúť aj teraz, že "chcel" za r. 2009 viesť paušálne výdavky, len musí potom dodatočne upraviť aj ZD a tým pádom podať aj DDP).
Pri prechode na paušálne výdavky teraz - teda v r. 2010 paušálne výdavky - platí par. 51a:

(5) Daňovník, ktorý začne viesť evidenciu podľa § 6 ods. 10 bezprostredne po období, v ktorom účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva, 1) základ dane zvýši o zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) až f) v zdaňovacom období, v ktorom došlo k tejto zmene, podľa stavu zisteného k začiatku zdaňovacieho obdobia, v ktorom začne viesť evidenciu podľa § 6 ods. 10.
(6) Daňovník, ktorý začne viesť evidenciu podľa § 6 ods. 10 bezprostredne po období, v ktorom účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva1) alebo v sústave podvojného účtovníctva, 1) ak v účtovných obdobiach zaúčtoval opravnú položku k nadobudnutému majetku podľa osobitného predpisu, 1) vedie túto opravnú položku len evidenčne, pričom počas vedenia evidencie podľa § 6 ods. 10 ovplyvňuje táto opravná položka len výšku príjmov; počas vedenia evidencie podľa § 6 ods. 10 nemôže prerušiť a ani predĺžiť dobu zahrnovania tejto opravnej položky do daňových výdavkov alebo príjmov.
Naposledy upravil Blankake : 11.02.10 at 05:49
0 0
Aďa40 Aďa40

Aďa40 je offline (nepripojený) Aďa40

Môžem prejsť na paušálne výdavky, keď vykonávam "nepravidelnú prepravu tovaru osobným autom"?
Ďakujem za odpoveď
0 0
NicoSK NicoSK

NicoSK je offline (nepripojený) NicoSK

adrika Pozri príspevok
prosím vás, ja som našla vo Fin. spravodajcovi usmernenie pri prechode z daň. evidencie na paušál-podľa neho netreba opravovať základ dane ... zarazila ma posledná veta: "toto usmernenie sa použije prvýkrát za celé zdaň. obdobie 2009"....tak ja neviem, opravte ma prosím...ďakujem
Ak tomu dobre rozumiemm tak:

Usmernenie MF hovorí o prechode z daňovej evidencie (2008) na paušálne náklady (2009).
Informácia k zákonu č. 504/2009 Z. z. hovorí o prechode z účtovania (2008) na paušálne náklady (2009).
0 0
Assea Assea

Assea je offline (nepripojený) Assea

prosím o uistenie....
2008 som uplatňovala reálne výdavky..., za rok 2009 chcem uplatňovať vývdavky percentom:
vo výkaze MaZ za r.2008 mám zásoby 0, pohľadávky 0 a záväzky tiež 0
akurát krátkodobý fin. majetok mám cca 13,000 Skk (pokladňa)

nemusím nič upravovať, len jednoducho zaškrnúť v DP -výdavky %
Všetkým ochotným veľmi pekne ďakujem...
0 0
magdalenaa magdalenaa

magdalenaa je offline (nepripojený) magdalenaa

Prosím o usmernenie:
- živnostník účtoval v roku 2008 JU, vo výkaze MaZ za r.2008 má pohladávku vo výške 10000,- SKK - uhradená v roku 2009. Živnost mal do 28.02.2009. Aj v tomto období si viedol účtovníctvo.
Marec až august bol nezamestnaný a od septembra má novú živnost - remeselnú, dostal dotáciu z UP/samozrejme celá do POZD/ , chcel by si uplatnit paušálne výdavky. Prosím poradte, či uvažujem správne:
1/ musí podat DDP za rok 2008 a zvýšit ZD o výšku pohladávky 10000,-
2/ on by chcel uplatnit paušál 60%, lenže 01-02/2009 kým mal ešte starú živnost nemal remeselnú činnost - dá sa kombinovat 40% a 60% - podla mna určite nie. Myslím, že tu nie je ani tá možnost, aby za obdobie 01,02/2009 viedol riadne účtovníctvo a za obdobie novej živnosti 09-12/2009 si uplatnil paušál. Toto by bola najlepšia možnost, len nereálna.
3/pri uplatnení paušálu moze do výdavkov za poistné na SP zahrnút aj poistné z dobrovolneho poistenia za dobu kým bol na UP?
Ďakujem za pomoc
0 0
magdalenaa magdalenaa

magdalenaa je offline (nepripojený) magdalenaa

Nevie nikto poradiť?
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
magdalenaa Pozri príspevok
Prosím o usmernenie:
- živnostník účtoval v roku 2008 JU, vo výkaze MaZ za r.2008 má pohladávku vo výške 10000,- SKK - uhradená v roku 2009. Živnost mal do 28.02.2009. Aj v tomto období si viedol účtovníctvo.
Marec až august bol nezamestnaný a od septembra má novú živnost - remeselnú, dostal dotáciu z UP/samozrejme celá do POZD/ , chcel by si uplatnit paušálne výdavky. Prosím poradte, či uvažujem správne:
1/ musí podat DDP za rok 2008 a zvýšit ZD o výšku pohladávky 10000,-

áno

2/ on by chcel uplatnit paušál 60%, lenže 01-02/2009 kým mal ešte starú živnost nemal remeselnú činnost - dá sa kombinovat 40% a 60% - podla mna určite nie. Myslím, že tu nie je ani tá možnost, aby za obdobie 01,02/2009 viedol riadne účtovníctvo a za obdobie novej živnosti 09-12/2009 si uplatnil paušál. Toto by bola najlepšia možnost, len nereálna.

Uplatniť si môže len 40% paušálnych výdavkov ,kombinácia nie je prípustná


3/pri uplatnení paušálu moze do výdavkov za poistné na SP zahrnút aj poistné z dobrovolneho poistenia za dobu kým bol na UP?

Môže , ale musí mať doklad o úhrade resp.úhradách .

Ďakujem za pomoc
Odpoveď modrou farbou .
Ešte poznamenám , pozor na to , aby pohľadávka nebola zahrnutá do príjmov 2x , raz pri úprave ZD a druhý krát zahrnutá do príjmu OZD v roku 2009.
0 0
Načítať ďalšie