Zavrieť

Porady

80 % PHM a DPH od 01.01.2010

Dobrý.
Chcem sa opýtať, či si môžem uplatniť 100% DPH na nakúpených bločkoch, aj keď budem do dákladov dávať iba 80% z PHM. Alebo úmerne aj 80% z DPH?
Ďakujem za skoré usmernenie
Usporiadat
Economic Economic

Economic je offline (nepripojený) Economic

majiteľka spoločnosti a ekonómka spoločnosti ...viac
alusa783 Pozri príspevok
prosím či to môže niekto ešte potvrdit nakoľko som niekde na porade čítala že aj iné vydaje sa majú delit na 80% a 20%

Ak uplatňuješ PHM do nákladov 80 % nemôžeš uplatniť nárok na odpočet 100 %.
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
No odpisy auta aj opravy idú samozrejme v celej výške. Teda ak auto používal výlučne na podnikanie.
Tých 80% PHL ide do nákladov iba ak nevedie knihu jázd.
Naposledy upravil marjankaj : 02.04.12 at 13:40
1 0
alusa783 alusa783

alusa783 je offline (nepripojený) alusa783

economic to mi je jasné že ak dam do nakladov phm 80% tak aj dph iba 80% ale myslela som umyvárka, prezuvanie opravy,
a marjankaj tvoja odpoved ma trošku zmiatla tak ešte raz ak sa nerobí kniha jazd a uplatnujem si 80% do nakladov z phm tak ako je to s odpismi a inými vecami tiež len 80%? alebo to su dve rôzne veci a všetko ostatné ide do nákladov 100% a spôsob učtovania phm to neovplivnuje?
0 0
Economic Economic

Economic je offline (nepripojený) Economic

majiteľka spoločnosti a ekonómka spoločnosti ...viac
alusa783 Pozri príspevok
economic to mi je jasné že ak dam do nakladov phm 80% tak aj dph iba 80% ale myslela som umyvárka, prezuvanie opravy,
a marjankaj tvoja odpoved ma trošku zmiatla tak ešte raz ak sa nerobí kniha jazd a uplatnujem si 80% do nakladov z phm tak ako je to s odpismi a inými vecami tiež len 80%? alebo to su dve rôzne veci a všetko ostatné ide do nákladov 100% a spôsob učtovania phm to neovplivnuje?
Umyvárku a iné veci dávam v 100% výške do nákladov aj do odpočtu DPH, pokiaľ je auto na firmu.
Pri účtovaní 80 % PHM do nákladov nemusím viesť evidenciu jázd.

Odpisy idú tak ako je dovolené v platnej legislatíve, v 100 % výške počas celej doby odpisovania.
Máš pravdu PHM a ostatné náklady sú 2 iné veci.
3 0
gasdiv gasdiv

gasdiv je offline (nepripojený) gasdiv

Kolegovia, na školení k DPH bolo ohľadom PHM prednesené nasledovne:
1. pokiaľ sa MV využíva aj na súkromné účely, tak v tom prípade sa musí stanoviť pomer využívania napríklad 80% pracovne a 20% súkromne. Z tých 20% spotreby PHL nemáte nárok na odpočet DPH. Odpočet si uplatnite v zdaňovacom období /mesačnom alebo štvrťročnom/ len vo výške 80% z celkovej DPH. Toto nemá nič spoločné s možnosťou uplatniť do daňových nákladov 80% paušal zo spotrebovaných PHL.

2. Pokiaľ MV nepoužívate aj na súkromné účely a nevediete záznam o prevádzke MV, ale uplatňujete do daňových výdavkov paušal 80% z celkového množstva nakúpených PHL tak je nárok na odpočet DPH podľa daňových dokladov o nákupe v celej sume uvedenej na doklade nie len v paušalnej čiastke .


Pokiaľ mám nesprávnu informáciu odpíšte.
0 0
Economic Economic

Economic je offline (nepripojený) Economic

majiteľka spoločnosti a ekonómka spoločnosti ...viac
gasdiv Pozri príspevok
Kolegovia, na školení k DPH bolo ohľadom PHM prednesené nasledovne:
1. pokiaľ sa MV využíva aj na súkromné účely, tak v tom prípade sa musí stanoviť pomer využívania napríklad 80% pracovne a 20% súkromne. Z tých 20% spotreby PHL nemáte nárok na odpočet DPH. Odpočet si uplatnite v zdaňovacom období /mesačnom alebo štvrťročnom/ len vo výške 80% z celkovej DPH. Toto nemá nič spoločné s možnosťou uplatniť do daňových nákladov 80% paušal zo spotrebovaných PHL.

2. Pokiaľ MV nepoužívate aj na súkromné účely a nevediete záznam o prevádzke MV, ale uplatňujete do daňových výdavkov paušal 80% z celkového množstva nakúpených PHL tak je nárok na odpočet DPH podľa daňových dokladov o nákupe v celej sume uvedenej na doklade nie len v paušalnej čiastke .


Pokiaľ mám nesprávnu informáciu odpíšte.
K bodu 2 mám výhradu. Pokiaľ uplatňujem 80 % paušál bez evidencie jázd, aj DPH uplatňujem 80 % z nakúpenej PHM. Ale nechám priestor aj iným nech sa vyjadria.
0 0
emma01 emma01

emma01 je offline (nepripojený) emma01

To školenie sa konalo v ktorom roku? Toto platilo do 31.12.2009. Od 1.1.2010 bol § 49 ods. 5 zákona o DPH novelizovaný v tom zmysle, že odpočítať DPH si môžeš len do výšky paušálnych výdavkov.
0 0
jacekova jacekova

jacekova je offline (nepripojený) jacekova

účtovník telom i dušou
emma01 Pozri príspevok
To školenie sa konalo v ktorom roku? Toto platilo do 31.12.2009. Od 1.1.2010 bol § 49 ods. 5 zákona o DPH novelizovaný v tom zmysle, že odpočítať DPH si môžeš len do výšky paušálnych výdavkov.
no ja si čítam ten §49,ods.5 - ale podľa mňa sa to týka iba ak je auto používané aj na súkromé účely a potom sa teda kráti DPH

(5) Platiteľ, ktorý nadobudne hmotný majetok, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, 26) a pri nadobudnutí tohto majetku predpokladá jeho použitie na účely svojho podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie, sa môže rozhodnúť okrem investičného majetku uvedeného v § 54 ods. 2 písm. b) a c), že neodpočíta časť dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie. Ak sa platiteľ rozhodne, že neodpočíta časť dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie, nepovažuje sa použitie tohto hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie v tomto rozsahu za dodanie tovaru za protihodnotu (§ 8 ods. 3) alebo dodanie služby za protihodnotu (§ 9 ods. 2). Ak platiteľ použije prijaté služby a nadobudnutý hmotný majetok iný ako hmotný majetok, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, 26) na účely svojho podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie, odpočíta daň len v pomere zodpovedajúcom rozsahu použitia na podnikanie k celkovému rozsahu použitia. Ustanovenie odseku 4 týmto nie je dotknuté; ak platiteľ uplatňuje výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky vo forme paušálnych výdavkov podľa osobitného predpisu24b) a nemôže preukázať rozsah použitia pohonných látok na účely svojho podnikania a na iný účel ako na podnikanie, môže odpočítať daň z kúpy pohonných látok do výšky paušálnych výdavkov podľa osobitného predpisu.24b).
1 0
mata82 mata82

mata82 je offline (nepripojený) mata82

ale ak nepreukážete rozsah použitia phm (knihou jázd alebo gps) na podnikateľské účely, tak dph len paušálne odrátate
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
jacekova Pozri príspevok
no ja si čítam ten §49,ods.5 - ale podľa mňa sa to týka iba ak je auto používané aj na súkromé účely a potom sa teda kráti DPH

(5) Platiteľ, ktorý nadobudne hmotný majetok, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, 26) a pri nadobudnutí tohto majetku predpokladá jeho použitie na účely svojho podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie, sa môže rozhodnúť okrem investičného majetku uvedeného v § 54 ods. 2 písm. b) a c), že neodpočíta časť dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie. Ak sa platiteľ rozhodne, že neodpočíta časť dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie, nepovažuje sa použitie tohto hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie v tomto rozsahu za dodanie tovaru za protihodnotu (§ 8 ods. 3) alebo dodanie služby za protihodnotu (§ 9 ods. 2). Ak platiteľ použije prijaté služby a nadobudnutý hmotný majetok iný ako hmotný majetok, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, 26) na účely svojho podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie, odpočíta daň len v pomere zodpovedajúcom rozsahu použitia na podnikanie k celkovému rozsahu použitia. Ustanovenie odseku 4 týmto nie je dotknuté; ak platiteľ uplatňuje výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky vo forme paušálnych výdavkov podľa osobitného predpisu24b) a nemôže preukázať rozsah použitia pohonných látok na účely svojho podnikania a na iný účel ako na podnikanie, môže odpočítať daň z kúpy pohonných látok do výšky paušálnych výdavkov podľa osobitného predpisu.24b).
No ja si to vysvetľujem takto.
Ak preukážem napríklad 70% na služobné účely, tak si uplatním iba 70% DPH.
Ak nepreukážem, tak si môžem uplatniť do 80%.

Preukazuje sa to knihou jázd. Myslím, že čestné prehlásenie nie je preukázateľné.
Naposledy upravil marjankaj : 16.04.12 at 09:10
2 0
emma01 emma01

emma01 je offline (nepripojený) emma01

Keď si nevedieš knihu jázd, alebo nejakú obdobnú evidenciu, ako dokážeš, že si vozidlo použila výlučne na podnikanie. T.z., že bez evidencie to nevieš preukázať, a teda nárok na odpočet dane máš len vo výške paušálnych výdavkov. Ak máš k dispozícii evidenciu jázd, potom si môžeš odpočítať celú DPH.
2 0
katkap17 katkap17

katkap17 je offline (nepripojený) katkap17

Ahojte, ja si vediem knihu jázd, to znamená, že si môžem odpočítať 100% DPH podľa najazdených kilometrov?

Ďakujem
0 0
Economic Economic

Economic je offline (nepripojený) Economic

majiteľka spoločnosti a ekonómka spoločnosti ...viac
katkap17 Pozri príspevok
Ahojte, ja si vediem knihu jázd, to znamená, že si môžem odpočítať 100% DPH podľa najazdených kilometrov?

Ďakujem

Áno na uplatnenie 100 % PHM do nákladov je nevyhnutná práve Evidencia jázd. Môžeš.
0 0
vanessa2 vanessa2

vanessa2 je offline (nepripojený) vanessa2

ak si pri nakupe phl uplatnujes 80 % pausal, tak aj dph si mozes uplatnit vo výške 80%, to sa tyka nakupu pohonnych hmôt. Ine vydaje neuplatnujes nemyslis tym nahodou kto uplatnuje pausalne vydavky v danovom priznaní, teda nema bloky z nakupov ale účtovnu zavierku urobí formou pausalnych vydavkov? lebo uplatnovanie nakupu formou phl a vedenie vydavkov v danovom priznani formou pausalu su dve rozdielne veci
0 0
katkap17 katkap17

katkap17 je offline (nepripojený) katkap17

Economic Pozri príspevok
Áno na uplatnenie 100 % PHM do nákladov je nevyhnutná práve Evidencia jázd. Môžeš.
Ďakujem pekne
0 0
Economic Economic

Economic je offline (nepripojený) Economic

majiteľka spoločnosti a ekonómka spoločnosti ...viac
vanessa2 Pozri príspevok
ak si pri nakupe phl uplatnujes 80 % pausal, tak aj dph si mozes uplatnit vo výške 80%, to sa tyka nakupu pohonnych hmôt. Ine vydaje neuplatnujes nemyslis tym nahodou kto uplatnuje pausalne vydavky v danovom priznaní, teda nema bloky z nakupov ale účtovnu zavierku urobí formou pausalnych vydavkov? lebo uplatnovanie nakupu formou phl a vedenie vydavkov v danovom priznani formou pausalu su dve rozdielne veci
Téma bola zameraná na 80% spotreby PHM do nákladov aj v závislosti k DPH. Nie k paušálnym výdavkom fyzickej osoby ako takým uplatňovaným pri daňovom priznaní.
1 0
jacekova jacekova

jacekova je offline (nepripojený) jacekova

účtovník telom i dušou
marjankaj Pozri príspevok
No ja si to vysvetľujem takto.
Ak preukážem napríklad 70% na služobné účely, tak si uplatním iba 70% DPH.
Ak nepreukážem, tak si môžem uplatniť do 80%.

Preukazuje sa to knihou jázd. Myslím, že čestné prehlásenie nie je preukázateľné.
super, tak to som rada... ja to takto robím aj v praxi, len ten zákon je taký dvojzmyselný....
proste auto využívame len na podnikanie, ale nevedieme knihu jázd, tak uplatňujeme 80% PHM do nákladov a 80% DPH.
3 0
nika6 nika6

nika6 je offline (nepripojený) nika6

Mám otázku, čo ak si uplatnim do odpočtu len dph 80 %, ??? potom musím pomerne krátiť daň podľa § 50?????? (použijem tovary a služby pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môžem odpočítať daň a súčasne pre dodávky tovarov a služieb pri ktorých nemôžem odpočítať daň par . 49 ods. 3a 4 ??????????)
súvisí to s tým??? teda mi nie je jasné ako urobím evidenciu dph, zahrniem tam len 80 % základ dane a 80% daň z nákupu benzínu??? a tých 20 % mám evidovať, že som si neodpočítala alebo ako???
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

nika6 Pozri príspevok
Mám otázku, čo ak si uplatnim do odpočtu len dph 80 %, ??? potom musím pomerne krátiť daň podľa § 50?????? (použijem tovary a služby pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môžem odpočítať daň a súčasne pre dodávky tovarov a služieb pri ktorých nemôžem odpočítať daň par . 49 ods. 3a 4 ??????????)
súvisí to s tým??? teda mi nie je jasné ako urobím evidenciu dph, zahrniem tam len 80 % základ dane a 80% daň z nákupu benzínu??? a tých 20 % mám evidovať, že som si neodpočítala alebo ako???
Ak uplatníš 80% náklad, musíš aj 80% dph. Skús prečítať aj ďalšie príspevky v tejto téme, je to tu už popísaného dosť.
0 0
Economic Economic

Economic je offline (nepripojený) Economic

majiteľka spoločnosti a ekonómka spoločnosti ...viac
nika6 Pozri príspevok
Mám otázku, čo ak si uplatnim do odpočtu len dph 80 %, ??? potom musím pomerne krátiť daň podľa § 50?????? (použijem tovary a služby pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môžem odpočítať daň a súčasne pre dodávky tovarov a služieb pri ktorých nemôžem odpočítať daň par . 49 ods. 3a 4 ??????????)
súvisí to s tým??? teda mi nie je jasné ako urobím evidenciu dph, zahrniem tam len 80 % základ dane a 80% daň z nákupu benzínu??? a tých 20 % mám evidovať, že som si neodpočítala alebo ako???
tých 20 % je nedaňový výdavok. V praxi to teda znamená že o tú sumu sa zvyšuje daňový základ.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať