Zavrieť

Porady

Teplo - všeličo, nie všetko. Doplň svoje poznatky.

sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

Teplo všeobecne, je jednoducho veľmi zložitá vec. Teplo ani tak nie, to je dané teplom, energiou. Teplotou v °C. A tepelnou pohodou človeka pri teplote °C. Sú to rôzne veci, ktoré spolu súvisia.

Problém nastáva pri rozdelení nákladov za teplo, energiu. Je možnosť sa obrátiť na odborníkov. Ale aj dlhodobo sledovať vývoj spotreby tepla, energie. A na základe analýzy spotreby jednotlivých údajov vypracovať, čo najobjektívnejší spôsob rozdelenia tepla na jednotlivé byty. V súlade s vyhláškou o rozpočítavaní dodaného množstva tepla.

Jedno číslo, charakteristické v každom dome nemôže povedať všetko, ale môže hodne objasniť.

Pred 10 rokmi som správcovi navrhol zaviesť ligu v spotrebe tepla. Mala podporiť záujem domov o pomerové meranie spotreby tepla v jednotlivých bytoch. Spravuje 60 domov, rôznych tvarom, počtom bytov a ich úžitkovou plochou. Ale v každom je rovnaká jednotka na ktorú v priemere sa spotrebuje jednotka tepla, Gj., je to m2.

Neviem, či Vás to osloví, ale ukazuje to priemernú spotrebu tepla pred a po namontovaní pomerového merania pre domy a myslenie ľudí v domoch. Všetko, každé rozhodnutie závisí od vlastníkov bytov, konkrétneho domu. Niekto pochopí skôr, niekto neskôr.

V každom roku bolo poradie domov, číslo domu a priemerná spotreba Gj. na jeden m2 v dome. Koľko malo domov pomerové meranie a koľko zateplenie domu v roku. Možno dospejete k tomu, že hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému, pomerové meranie a zateplenie sa domu vyplatí zainvestovať. A možno pre zvady v domoch kde je pomerové meranie o spôsobe rozdelenia nákladov, dospejete k tomu, že lepšie je bez pomerového merania a náklady uhrádzať podľa m2.

Rok 1997. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,5140; maximálna 0,8653; rozdiel 0,3513; pomer, 1 : 1,68.
Rok 1998. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,4185; maximálna 0,8554; rozdiel 0,4369; pomer, 1 : 2,04.
Rok 1999. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,3801; maximálna 0,8801; rozdiel 0,5000; pomer, 1 : 2,32.
Rok 2000. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,3629; maximálna 0,8163; rozdiel 0,4534; pomer, 1 : 2,25. V roku 2000 malo 7 domov pomerové meranie.
Rok 2001. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,4014; maximálna 0,7943; rozdiel 0,3929; pomer, 1 : 1,98. V roku 2001 malo 8 domov pomerové meranie.
Rok 2002. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,3691; maximálna 0,8208; rozdiel 0,4517; pomer, 1 : 2,22. V roku 2002 malo 13 domov pomerové meranie.
Rok 2003. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,3084; maximálna 0,7834; rozdiel 0,4750; pomer, 1 : 2,54. V roku 2003 malo 26 domov pomerové meranie.
Rok 2004. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,1839; maximálna 0,7063; rozdiel 0,5224; pomer, 1 : 3,84. V roku 2004 malo 31 domov pomerové meranie. Zateplenie mal 1 dom.
Rok 2005. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,2099; maximálna 0,8427; rozdiel 0,6328; pomer, 1 : 4,01. V roku 2005 malo 43 domov pomerové meranie. Zateplenie mal 1 dom.
Rok 2006. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,2465; maximálna 0,7633; rozdiel 0,5168; pomer, 1 : 3,10. V roku 2006 malo 50 domov pomerové meranie. Zateplenie mali 4 domy.
Rok 2007. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,1746; maximálna 0,5165; rozdiel 0,3419; pomer, 1 : 2,96. V roku 2007 malo 57 domov pomerové meranie. Zateplenie malo 11 domov.
Rok 2008. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,1522; maximálna 0,5323; rozdiel 0,3801; pomer, 1 : 3,50. V roku 2008 malo 59 domov pomerové meranie. Zateplenie malo 15 domov.
Rok 2009. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,1496; maximálna 0,4431; rozdiel 0,2935; pomer, 1 : 2,96. V roku 2009 malo 60 domov pomerové meranie. Zateplenie malo 16 domov.

Spotreby na prvom mieste, najnižšia, 0,1496, najvyššia, 0,5140, rozdiel 0,3644, pomer 1 : 3,44.

Spotreby na poslednom mieste, najnižšia, 0,4431, najvyššia, 0,8801, rozdiel 0,4370, pomer 1 : 1,99.

Najnižšia spotreba za 13 rokov 0,1496; najvyššia 0,8801; rozdiel 0,7305; pomer 1 : 5,88.

A teraz si predstavte, že niekto povie, tie rozdiely nemôžu byť také veľké, to sa musí zmeniť! Ale ako???

V roku 1991 zákon určil pomerové meranie ako povinnosť od roku 1995 poslednému domu to trvalo 15 rokov, kým si ho vlastníci dali namontovať! A to už nemuseli, nie je to povinnosť. Ale zaujímavá cena tepla zaúradovala.

Skúsim pár domov, ich priebeh od roku 1997. Prvé číslo, rok, druhé, poradie, tretie, spotreba Gj. na jeden m2. Je možno vidieť vzostupy a poklesy domov v poradí umiestnenia domov.

Dom v roku 1997 s najnižšou spotrebou, 1. miesto.

1997, 1., 0,5140; 1998, 3., 0,4289; 1999, 1., 0,3801; 2000, 6., 0,4050; 2001, 6., 0,4825; 2002, 11., 0,4805; 2003, 20., 0,4767; 2004, 29., 0,4794; 2005, 39., 0,5144; 2006, 45., 0,4538; 2007, už mal pomerové meranie, 30., 0,3269; 2008, 37., 0,3184; 2009, 38., 0,3190. Rozdiel, 0,1956, pomer najnižšej a najvyššej spotreby, 1 : 1,61.

Dom v roku 1997 s najvyššou spotrebou, 60. miesto.

1997, 60., 0,8653; 1998, 53., 0,7523; 1999, 52., 0,7287; 2000, už mal pomerové meranie, 52., 0,6414; 2001, 48., 0,6819; 2002, 44., 0,6211; 2003, 47., 0,6202; 2004, 49., 0,5787; 2005, 47., 0,5506; 2006, 53., 0,4989; 2007, 55., 0,4421; 2008, už bol dom zateplený, 52., 0,3678; 2009, 18., 0,2639. Rozdiel, 0,6014, pomer najnižšej a najvyššej spotreby, 1 : 3,28.

Dom s najvyšším rozdielom pomeru. V roku 1997 na 46. mieste.

1997, 46., 0,7726; 1998, 49., 0,6748; 1999, 45., 0,6327; 2000, už mal pomerové meranie, 37., 0,5306; 2001, 19., 0,5362; 2002, 19., 0,5014; 2003, 21., 0,4769; 2004, 26., 0,4477; 2005, 29., 0,4201; 2006, 33., 0,3831; 2007, už zateplený dom, 13., 0,2768; 2008, 5., 0,1896; 2009, 8., 0,1937. Rozdiel, 0,5830, pomer najnižšej a najvyššej spotreby, 1 : 4,07.

Náš dom.

1997, 27., 0,6718; 1998, 23., 0,5581; 1999, 28., 0,5483; 2000, 26., 0,4961; 2001, už mal pomerové meranie, 20., 0,5420; 2002, 9., 0,4542; 2003, 9., 0,4082; 2004, už zateplený dom, 5., 0,3299; 2005, 5., 0,3212; 2006, 5., 0,2779; 2007, 7., 0,2363; 2008, 12., 0,2332; 2009, 19., 0,2642. Rozdiel, 0,4386, pomer najnižšej a najvyššej spotreby, 1 : 2,54.

Každý bytový dom ma svoju minimálnu spotrebu na vykúrenie všetkých miestnosti v dome na rovnakú teplotu v °C.

Teoreticky: Priemerná spotreba v prvých 12. domoch v roku 2009 je 0,1707 Gj. na m2. Náš dom má 2 644,74 m2, spotreba pri ich priemere v našom dome je 451,46 Gj. V roku 1997 bola spotreba 1 776,74 Gj. Rozdiel, 1 325,28 Gj. Pomer, 1 : 3,94. Môže niekto v dome, alebo mimo domu povedať, že sme neušetrili teplo a vyregulovanie, pomerové meranie, zateplenie bolo a je zbytočné? Nemôže! Ale to ľudí nezaujíma, zaujímajú ich peniaze a to je problém. Za málo peňazí, moc tepla. Alebo, nech teplo platí za mňa niekto iný.

Posledný rok 2009, všetky domy, všetky už majú pomerové meranie. Zelené domy sú už zateplené, červené môžu, majú o čom rozmýšľať.


1., 0,1496; 2., 0,1592; 3., 0,1598; 4., 0,1650; 5., 0,1792; 6., 0,1863; 7., 0,1936; 8., 0,1937; 9., 0,1980; 10., 0,2010; 11., 0,2203; 12., 0,2222; 13., 0,2254; 14., 0,2301; 15., 0,2509; 16., 0,2536; 17., 0,2631; 18., 0,2639; 19., 0,2642; 20., 2659; 21., 0,2751; 22., 0,2765; 23., 0,2767; 24., 0,2811; 25., 0,2891; 26., 0,2927; 27., 0,2980; 28., 0,2987; 29., 0,3020; 30., 0,3021; 31., 0,3026; 32., 0,3031; 33., 0,3035; 34., 0,3056; 35., 0,3123; 36., 0,3148; 37., 0,3189; 38., 0,3190; 39., 0,3200; 40., 0,3258; 41., 0,3266; 42., 0,3277; 43., 0,3297; 44., 0,3312; 45., 0,3393; 46., 0,3394; 47., 0,3399; 48., 0,3503; 49., 0,3597; 50., 0,3639; 51., 0,3643; 52., 0,3695; 53., 0,3842; 54., 0,3858; 55., 0,4097; 56., 0,4203; 57., 0,4282; 58., 0,4293; 59., 0,4406; 60., 0,4431.

Čo na záver? Ak Vám nič nepovedali tie čísla, čo Vám môžem povedať ja? Len to čo tie čísla, alebo ešte niečo o peniazoch. V roku 2009 sme mali spotrebu 698,74 Gj., mohli sme mať aj len 451, 46 Gj., cena za jeden Gj. 621,11 Sk. rozdiel 153 588 Sk. ktoré dom teoreticky zbytočne zaplatil. Najvyššiu cenu za jeden Gj. sme mali 752,16 Sk. To by bol rozdiel vyšší.

Ostatné...
Naposledy upravil sito : 05.04.10 at 07:06
Usporiadat
Téma je uzavretá.
Gapo Gapo

Gapo je offline (nepripojený) Gapo

Ja? Muž.
[QUOTE=betrix;1621482]"Keď pred vyregulovaním bol v byte kľud? Teda systém nehučal.Tým, že sa systém vyreguloval nastal v byte problém. Teda vlastníci podľa odseku 2 svojim rozhodnutím znehodnotili bývanie vo vašom byte. A možno je to nedostatočným spracovaním projektu, prípadne namontovaných prvkov do systému."

Treba si uvedomiť, že systém kúrenia pred a po vyregulovaní je odlišný v tom, že pokiaľ v starom systéme boli ventily na radiátoroch s veľkou dierou kade voda prechádzala, termostatické majú menší otvor a vyšší tlak. To je jedna odlišnosť, ktorá môže robiť určitý šum.
Ďalšia je možnosť nevhodného projektu a ešte jedna je, že v týchto iných podmienkach vzniká pri prechodoch kvapaliny cez diferenčné ventily šum, ktorý je dôsledkom redukcie tlaku. Nie nepodstatným je aj vznik tzv.šumienky, kedy v týchto podmienkach sa do vody absorbuje vzduch a pri poklese tlaku sa z vody uvoľňuje a tým robí tiež hluk. Preto je potrebné aby sa zo systému vždy riadne odstránil vzduch, aj tak, že po skončení vykurovacej sezóny sa hlavice dajú na maximálne otvorenie a ponechajú otvorené aj keď sa začne vykurovať zopár dní. Tiež sú aj zariadenia na odstraňovanie vzduchu z teplonosného média, ale to je už odbornejšie.
0 0
betrix betrix

betrix je offline (nepripojený) betrix

Viem, to bolo prvé, čo nám povedali- vymeniť ventily, najprv nám vymenili a dali termostatické.(My totiž máme nejaké také vyregulovanie a merače, že sme nemuseli meniť všetci staré ventily, dostali sme termostat na diaľkové ovládanie, merače máme na chodbe za výťahom). Na tie povedal ďalší odborník, že tie práve nie sú dobré, že kladú väčší odpor, tak sme menili za ďalšie. Ale hučí to ďalej. Takže vidím, že v tom to nie je. Keby to bol len šum, je to hluk, normálny hluk, fakt občas ako keby sme boli v nejakej strojovni. Myslíte, že takto sa dá spať a v pokoji žiť. My tak existujeme už tretí rok. Je to fakt na nervy.
0 0
branislav235 branislav235

branislav235 je offline (nepripojený) branislav235

Ešte sa pridám. URSO stanovuje maximálnu cenu, ale v tej cene sú zarátané náklady na výrobu. Čím sú vyššie náklady na výrobu, tým je teplo drahšie. Je to ako pri elektrine. Klasickí dodávatelia majú oveľa vyššie ceny, pretože musia prevádzkovať veľké systémy, zamestnávajú stovky zamestnancov, platia vysoké mzdy. Môžete si to overiť na stránke elektrickaenergia.sk Bohužiaľ takáto stránka pre dodávateľov tepla neexistuje.
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

betrix Pozri príspevok
"Keď pred vyregulovaním bol v byte kľud? Teda systém nehučal.Tým, že sa systém vyreguloval nastal v byte problém. Teda vlastníci podľa odseku 2 svojim rozhodnutím znehodnotili bývanie vo vašom byte. A možno je to nedostatočným spracovaním projektu, prípadne namontovaných prvkov do systému."
Pre Sita- Už len na záver- ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď, aj keď asi z nej nič neodnesiem. Totiž- projektanta nevybral správca, ale zrejme naši dôverníci, niekto zobral asi províziu, niekto sa nabalil. Niekto skonštatoval, že niečo projektu chýba, z firmy, čo to robila- všetko urobili, čo mali podľa projektu-teda oni na vine nie sú. Správca vraví-my na vine nie sme, my sme Vám projekt nerobili, vlastníci bytov, kde to tak nehučí- nech si ventily tlaku pre každý vchod platí projektant. A tak dokola. My sme v byte už ventily menili , ako som písala, dvakrát. Tie asi na vine až tak nebudú, keď sa situácia rapídne nezlepšila. No a samozrejme na súd sa mi s tým nechce. To preto som začala uvažovať radšej o odpojení, lebo asi radšej sa odpojiť, ako predávať byt a kupovať nový. Takže asi tak. V dnešnej dobe sa človek pravdy asi nedovolá.
V tom prípade doporučujem kvalitnejšie štuple, alebo spávať v kuchyni a variť v spálni.

Asi nie, ak nechce.
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

[QUOTE=Gapo;1621610]
betrix Pozri príspevok
"Keď pred vyregulovaním bol v byte kľud? Teda systém nehučal.Tým, že sa systém vyreguloval nastal v byte problém. Teda vlastníci podľa odseku 2 svojim rozhodnutím znehodnotili bývanie vo vašom byte. A možno je to nedostatočným spracovaním projektu, prípadne namontovaných prvkov do systému."

Treba si uvedomiť, že systém kúrenia pred a po vyregulovaní je odlišný v tom, že pokiaľ v starom systéme boli ventily na radiátoroch s veľkou dierou kade voda prechádzala, termostatické majú menší otvor a vyšší tlak. To je jedna odlišnosť, ktorá môže robiť určitý šum.
Ďalšia je možnosť nevhodného projektu a ešte jedna je, že v týchto iných podmienkach vzniká pri prechodoch kvapaliny cez diferenčné ventily šum, ktorý je dôsledkom redukcie tlaku. Nie nepodstatným je aj vznik tzv.šumienky, kedy v týchto podmienkach sa do vody absorbuje vzduch a pri poklese tlaku sa z vody uvoľňuje a tým robí tiež hluk. Preto je potrebné aby sa zo systému vždy riadne odstránil vzduch, aj tak, že po skončení vykurovacej sezóny sa hlavice dajú na maximálne otvorenie a ponechajú otvorené aj keď sa začne vykurovať zopár dní. Tiež sú aj zariadenia na odstraňovanie vzduchu z teplonosného média, ale to je už odbornejšie.
Gapo, bystrinu počuješ z ďaleka, ale tichá voda brehy myje, nikto ju nepočuje. Ak by bol systém na pevno vyregulovaný aj na hlaviciach, šum by nebol. Ale niekto ma naplno, niekto zavretú načisto a systém spieva isto. Pripúšťam, že niekde v domoch je ten problém spôsobený technickou stránkou. Ale niekde je to vinou vlastníkov, že nemajú optimálne nastavené hlavice.

Nikto im nedal návod ako správne používať hlavice, teda hydraulické vyregulovanie domu.

A načo, však ich to netrápi. V dome nebývajú a za teplo neplatia.
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

branislav235 Pozri príspevok
Ešte sa pridám. URSO stanovuje maximálnu cenu, ale v tej cene sú zarátané náklady na výrobu. Čím sú vyššie náklady na výrobu, tým je teplo drahšie. Je to ako pri elektrine. Klasickí dodávatelia majú oveľa vyššie ceny, pretože musia prevádzkovať veľké systémy, zamestnávajú stovky zamestnancov, platia vysoké mzdy. Môžete si to overiť na stránke elektrickaenergia.sk Bohužiaľ takáto stránka pre dodávateľov tepla neexistuje.
URSO schvaľuje cenu tepla v dvoch zložkách. Fixnej a variabilnej.

Elektrárne si tiež napočítajú, toto nám, zaplatíte! Aj keď vaša spotreba bude nulová! Aj plynárne! Monopol.
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

Ak sa niektorý dom rozhodne odpojiť od centrálneho dodávateľa tepla. Dodávateľ prestane prikladať a začne podkladať, polienka pod nohy.

Nie som proti samostatným kotolniam v bytových domoch, som proti samostatným kúreniam v bytoch bytového domu. Príklad, dom Lívie.

Primeraný zisk môže len vo fixnej zložke, musí prežiť, aby vlastníci bytov nepomrzli! S čoho by žil, keby ...

Je to zamotané klbko, ktoré je možné rozmotať.
0 0
Džipák Džipák

Džipák je offline (nepripojený) Džipák

Požiadal už niekto SPP o vyúčtovaciu FA ? Ja som to urobil, dnes mi prišla , ale hneď aj so šekom 18 € na zaplatenie za to, že ju vystavili za kratšie ako 12 mesačné obdobie. To je sila, už sa za všetko platí. Bývalý predseda mi povedal, že vyúčt. FA od plynárov dosť neskoro chodia, tak som to urýchlil , no neviem či som dobre urobil. Aké máte skúsenosti, kedy SPP vystavuje tieto vyúčt. FA ?
0 0
svojar svojar

svojar je offline (nepripojený) svojar

Neviem ako pri domových kotolňách, ale ročné zúčtovanie plynu pre Dom záhradkárov - kúrime v gamatkách - chodí tak ako všetkým ostatným domácnostiam v júli. Neviem, možno je to regionálne.
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

sito Pozri príspevok

V jednom starom filme v starej Prahe, rozvážali uhlie. V takých nošách na chrbáte. Čo by si povedal na to, že tu nošu vysype len do polovičky a znova nechá doplniť a tak stále dokola. Ale odberateľ uhlia zaplatí za plné noše?

Nám nenosia uhlie, ale nám dodávajú teplo vodou. Má taký neodborný termín "jalová voda"

Čo sa týka dodávania tepla, tak tá voda nie je jalová, vždy prinesie teplo do domu. A to musí dom zaplatiť.

To teplo je schopné zabezpečiť v dome maximálnu teplotu. Ak je v kúpeľní radiátor zo zákona by to malo byť minimálne 24 °C.

Ta voda je jalová až pri teplote. Ak je dobre, optimálne nastavená hlavica, pri požadovanej teplote, tá je zo zákona v ostatných miestnostiach 21 °C, tak hlavica zastaví prietok vody radiátorom, ZASTAVÍ! Teda nepretečie ani kvapka, pokiaľ neklesne v miestnosti teplota, pri ktorej hlavica zasa otvorí prívod radiátorom. Ak takto hlavica nepracuje, teda voda preteká radiátorom aj vtedy, keď je už v miestnosti maximálna teplota a hlavica neuzatvorí prietok radiátorom, vtedy je tá voda jalová. Prečo? Teplo do domu prinesie, ale TEPLOTU v miestnosti už nezvýši. Teda preteká radiátorom zbytočne.

Je to ako s tou nošou. Dodané teplo nebolo využité na 100 %, ale nad 100 %. Potom je ale, ak je na radiátory pomerový rozdeľovač tepla, nákladov za teplo isto zaujímavé číslo, za ktoré treba zaplatiť. Ak je moc vysoké, je aj vysoký podiel zo spotreby tepla v dome. Mal by byť aj vysoký podiel úhrady bytu z nákladov domu! Alebo nie? Ak nie, načo sú potom tie prístroje?
Žiadna odozva, tak ešte pridám, aj zaujímavú prílohu. V ktorej je jasne vidieť ako to s tým rozpočítaním nákladov vlastne je.

Nič nebráni tomu, koho to zaujíma a má všetky údaje o ich dome sa dozvedieť ako to je v ich dome.

Hlavne o tom kradnutí a plytvaní s teplom.

Gapo, už v praveku boli niektorí praľudia vnímavejší. Všímali si ako horí oheň, ako keď fúka vietor, ako horí ktoré drevo a podobné maličkosti. Vlastne už sa učili regulovať oheň, aby nevyhasol.

Vedeli to využiť vo svoj prospech, bývali s nich strážcovia ohňa. Nemuseli isť loviť mamutov.

Ale, prekročme praveku prahy a šup, skokom do Prahy.

Ide koník s uhliarom kolo veže, uhlie, ktorým je zima, veze. Príde pred dom, správu dá, že už uhlie dodá. Nošu uhlím naloží na chrbát si ju vyloží. Ide krokom do domu, presne vie ku komu. Uhlie, dohodnutý počet noší, kde kupujúci chce, mu vyloží, nech si ho do piecky priloží. Má on piecku na šetrenie ušitú, šetrí tam i tu. Dole dvierka na nich šuber, keď ho privrie, ohňu uber. Hore, klapka do komína zavrie ju, až sa teplo pomaly míňa. Reguluje teplo velice, aby za noše uhlia, neplatil tisíce.

V Prahe, pri domoch, samé čiary, paskov je. Uhliar, kde sa skoro zastaví, vie.

Ale poďme z Prahy preč, že nevieme, čo treba robiť o tom tam je reč.

Časom je to len krok, no pokrok spravil riadny skok.

Nevozí sa uhlie cez ulice. Načo? Veď voda teplo dodá, aj do pivnice.

Postavili dom, až štyridsaťdva bytov je v ňom. V družstve sme si svorne žili??? Boli sme k sebe milí??? A však jeden krásny deň, rozpadol sa pekný sen.

Všetko lacné bolo, plytvanie malo sólo. Dom bol sama diera, sito, teplo si unikalo cez tyto. No prišiel zlom! Na teplo začal hon. Pred tým teplo domom pretieklo, nie všetkých zahrialo a utieklo.

Prvá hať, vyregulovaním cestu teplu zahať. Aby každú miestnosť v dome vyhrialo a každému srdiečko zahrialo a úsmev na tvári vyčarilo. Technické veci hrajú prím, nie je moc priestoru na rým.

Takže, vykurovací systém má prívod vykurovacej vody do domu, diferenčný ventil, prepad do spiatočky a rozvod v dome do každej miestnosti. Stúpačky sú vyregulované podľa výkonu radiátorov na stúpačke. Prívod je otvorený na maximum, spiatočka je nastavená podľa výkonu radiátorov. V každej miestnosti je pred radiátorom termostatická hlavica, najdôležitejšia časť vyregulovania, ktorú, ktorou musí, mal by vlastník bytu sám dovyregulovať vykurovací systém domu. Potom radiátor a spiatočka. Na päte domu na prívode a spiatočke sa meria teplota vykurovacej vody a množstvo pretečenej vody, Na základe týchto údajov je vypočítaná spotreba tepla domu.

Ako funguje hlavica? Ak dosiahne teplota v miestnosti požadovanú, pripadne maximálnu dosiahnuteľnú teplotu a hlavica je optimálne nastavená. Hlavica uzavrie prietok vykurovacej vody cez radiátor. Ak, nie je hlavica optimálne nastavená, voda preteká radiátorom sústavne. Spôsobuje v dome zbytočnú spotrebu tepla a tým aj vyššie náklady za teplo.

Vykurovací systém, radiátory sú vlastne spojené nádoby. Odstavenie prietoku vody hlavicou, alebo viac hlavicami naraz. Pôsobí na všetky radiátory v dome a na spotrebu celého domu.

Ak hlavica odstaví prietok na najvyššom poschodí, reakcia systému na prívode je, že voda v stúpačke k jeho bytu vychladne. V prívode nastáva pretlak, ktorý sa znižuje, ak voda preteká ktorýmkoľvek radiátorom v dome. Ak hlavice neumožnia prietok vody radiátormi, alebo časti vody, voda ktorá nemôže pretiecť systémom sa prepadom vracia do kotolne, mimo merač spotreby tepla v dome.

No, reakcia je aj za hlavicou na radiátore a spiatočke. Voda v radiátore vychladne, odovzdá všetko teplo do miestnosti. Ale ak voda preteká inými radiátormi na maximum, nemôže odovzdať všetko teplo, časť dodaného tepla vracia späť dodávateľovi tepla. Teda, táto voda pretečie systémom zbytočne, už nezvýši teplotu v miestnosti.

Čím teplejšia voda sa vracia k dodávateľovi tepla, tým menej energie potrebuje na jej opätovné zohriatie na dodanie vyrobeného tepla do domov, bytov, miestnosti. Je to voda, ktorá odnáša peniaze z domu, bytov. Je to ako v tej Prahe s tou dopoly vysypanou nošou.

Ešte som nepočul, aby dodávateľ tepla požiadal URSO o zníženie ceny tepla. O zvýšenie, áno.

Ak vlastníci bytov, domu chcú vedieť, kde na ktorom radiátore sú optimálne nastavené termostatické hlavice môžu to zistiť, ak si na radiátory dajú namontovať prístroje, ktoré zaznamenávajú vplyv prietoku teplej vody radiátorom. Bežne ich nazývajú PRVN, ale počul som už aj hračky, potvory, atď. ... Keď ich ľudia uvidia, tie zaznamenané čísla, nad rozdielmi zvyčajne zakrútia hlavou. A keď majú uhradiť náklady za teplo podľa nich, tak sú zle, špatne. Nemožno podľa nich rozdeľovať náklady. Oproti priemeru, rozdeleniu podľa m2 sú obrovské rozdiely medzi rovnakými, porovnateľnými bytmi. Ten kto teplo nemusí platiť, navrhne kombináciu podľa m2 a podľa PRVN. Rozdiely sa zmenšia.

V jednej prílohe som dal klasický spôsob rozpočítania nákladov v bytovom dome. Problém som videl s tým prispôsobením na konkrétny dom. Bolo treba prepisovať vzorce. Spravil som to jednoduchšie. Stačí zadať len konkrétne údaje konkrétneho domu. A otvoriť oči. Je tam aj príklad, ako je to so správaním vlastníkov bytov k teplu v našom dome. Podrobne, aj to kto prispieva, aj kto dostáva príspevok od jednotlivých bytov prepočtami podľa m2 a koeficientmi nevýhodnej polohy.

Jednu vec však uvediem k prílohe sa nedostane každý návštevník porady.

Hovorí sa, že ten kto nekúri, alebo kúri málo, kradne teplo susedom. Preto je treba rozpočítať určitú časť nákladov podľa m2. Splní to svoj účel? Nie!

Najmenej kúril byt s -97,26 euro. Ak, kradol teplo susedom, tak najviac s tých peňazí by mali dostať susedia okolo jeho bytu. Ale tak to nie je. Najviac z tej sumy dostané ten byt v ktorom sa najviac s teplom plytvá. Byty s nulou tiež musia prispieť na tie byty, ktoré majú úhradu nadpriemer. Takže, rozdelenie časti nákladov podľa m2 znehodnocuje výsledok PRVN.

7. podlažie. Byt č.1, 03,96; č.2, -05,74; č.3, 00,78; č.4, 01,58; č.5, 17,86; č.6, 23,46.
6. podlažie. Byt č.1, 00,00; č.2, -00,00; č.3, 00,00; č.4, 00,00; č.5, 00,00; č.6, 02,91.
5. podlažie. Byt č.1, 00,00; č.2, -07,00; č.3, 00,00; č.4, 00,00; č.5, 00,00; č.6, 02,52.
4. podlažie. Byt č.1, 04,72; č.2, -00,00; č.3, 00,00; č.4, 00,00; č.5, 00,00; č.6, 00,00.
3. podlažie. Byt č.1, 00,00; č.2, -97,26; č.3, 00,00; č.4, 00,00; č.5, 00,00; č.6, 00,00.
2. podlažie. Byt č.1, 07,60; č.2, -02,73; č.3, 01,30; č.4, 00,00; č.5, 00,00; č.6, 00,42.
1. podlažie. Byt č.1, 12,19; č.2, -00,00; č.3, 00,00; č.4, 00,00; č.5, 00,49; č.6, 02,01.


Mapu ku konkrétnym domom nemôžem spraviť, viem, ale neviem konkrétne údaje.

Ak si dosadíš údaje vášho domu, uvidíš vaše hospodárenie s teplom.

Bude to šok, väčší ako keď si uvidel len zaznamenané hodnoty.

V prílohe.

Ešte taká maličkosť. V príklade môžete skúsiť zmeniť základnú zložku na akúkoľvek hodnotu od pomeru 0 : 100. Prípadne aj plytvajúcim bytom menšie hodnoty na prístrojoch. Čo to spraví s úhradami jednotlivých bytov?
Naposledy upravil sito : 23.01.11 at 08:25
5 0
IvanPK IvanPK

IvanPK je offline (nepripojený) IvanPK

Sito, ty si normálny výskumník v energetike, gratulujem...sú tam dobré myšlienky a ešte sa ti to rýmuje ale vidím .že sa vyznáš. My máme vlastnú kotolňu a ideme na 50% spotreby plynu akú sme mali pred všetkými opatreniami a keď sme zmenili správcu a ten poveril svojho kotolníka kúriť....
0 0
pepsikova pepsikova

pepsikova je offline (nepripojený) pepsikova

...originál...
...som dnes ráno skoro odpadla...zastavila ma suseda z druhého poschodia (ja bývam na piatom) a vraj, či nekúrim v detskej izbe...lebo že trubky sú studené a ona má zimu!...spýtala som sa jej, ja blbá a nevedomá, či má pokazený ventil a nemôže si pustiť kúrenie...a ona mi na to- načo by som platila za kúrenie, keď ty kúriš a trubky mi toľko zohrejú!!...
..nepýtam sa, či ju mám zabiť, či len priškrtiť, ale to už je vychcanosť a proti tej sa asi nedá bojovať!...
...situško, oceňujem tvoju prácu.. a proti mojim susedom som bez šance!...
1 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

pepsikova Pozri príspevok
...som dnes ráno skoro odpadla...zastavila ma suseda z druhého poschodia (ja bývam na piatom) a vraj, či nekúrim v detskej izbe...lebo že trubky sú studené a ona má zimu!...spýtala som sa jej, ja blbá a nevedomá, či má pokazený ventil a nemôže si pustiť kúrenie...a ona mi na to- načo by som platila za kúrenie, keď ty kúriš a trubky mi toľko zohrejú!!...

Keď býva na druhom je nepravdepodobné, že stúpačku, prívod má studenú. To by súčasne nesmeli kúriť všetky byty nad druhým poschodím, čo je malá pravdepodobnosť. Spiatočka môže byť studená pri optimálnom nastavení termostatických hlavíc na vyšších poschodiach.

..nepýtam sa, či ju mám zabiť, či len priškrtiť, ale to už je vychcanosť a proti tej sa asi nedá bojovať!...

Zabiť, nie! Priškrtiť, to by mohlo zabrať! Veru vyscanosť, ale taký sú v každom dome! Nemáš pravdu, sama nič nevybojuješ, ale sama v tom dome nebývaš?!

...situško, oceňujem tvoju prácu.. a proti mojim susedom som bez šance!...

Ďakujem za ocenenie. Teší ma Sama si bez šanec so susedmi, väčšinou nie!
Klasický spôsob rozpočítania nákladov si môže spraviť každý dom v prílohe príspevku č. 311. No spôsob v tej prílohe im ukáže aj veci, ktoré rozpočítavači nákladov v rozpočítaní pre vlastníkov bytov neuvedú, ba dokonca taja. Čím menej vlastníci vedia, tým menej problémov pre nich.

Venoval som sa viac objektívnemu rozpočítaniu nákladov. Ta pani by tak neuvažovala. V spôsobe sú zabezpečenia, ktoré ju po obdržaní rozpočítania donútia rozmýšľať inak. Aby si kúrila cez svoje radiátory a nezneužívala vykurovací systém domu.

Spôsob má viac zabezpečení, ktoré zabezpečia ostatným vlastníkom, aby ich nezneužívala a neplatili teplo za ňu.

1. Je to limit minimálneho počtu zaznamenaných jednotiek na prístrojoch.
2. Koeficient vzdialenosti bytu od fakturačného merača.
3. Dohodnuté percento nákladov, ktoré je rozdelené podľa stúpačiek, čim menšia, tým menšia úhrada.
4. Dohodnuté percento nákladov je rozdelené opačným spôsobom. Čím menej byt kúri, využíva svoje radiátory, tým väčšiu úhradu má s tých dohodnutých percent. Ak je to jeden byt, tak mu to spraví aj 95 % z tých dohodnutých percent.

Bolo, je zložitejšie na to prísť ako pri každej veci. Ale už keď sa na to príde, potom je to jednoduché.

Prečo u nás taký spôsob nefunguje? Je s tým viac starosti ako so všetkým o čo sa treba starať, ale starosť sa vyplatí, alebo ak nie tak sa na to doplatí.

Všetko je to o ľudskej hlúposti.

Vyhláška 358/2009, § 7, odsek 10

(10) Ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov dohodnú
podľa osobitného predpisu7) inak,
rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie
podľa odsekov 1 až 9 sa neuplatňuje.“.

Odsek 10 hovorí o tom, že rozhodnutie vlastníkov všetko doporučené vo vyhláške ruší.

Právoplatné je rozhodnutie vlastníkov bytov, ale aj tu je možnosť pre tých ktorí nesúhlasia, obrátiť sa na súd, možno rozhodne v ich prospech, podporí ich v kradnutí tepla susedom. Teda aj ich peňazí.

Jeden s tých čo s teplom plytvajú, presvedčil, že ich nemožno za to potrestať. Vlastne kryl si tým svoje plytvanie. Vyhovuje mu rozpočítanie podľa m2, nevyhovuje mu jeho výška, chcel 60 % podľa m2.

Čo s toho vyplýva? Ak sa vlastníci boja rozhodnúť tak, že postihnutí budú tí, ktorí sú vyscaní a využívajú väčšinu. Keď im tí vyscálkovia ščia na hlavu, musia to strpieť. No pomôcť im môže myšlienka, že sa jedná o teplý májový dáždik. Neponúknem im svoj dáždnik.
1 0
Gapo Gapo

Gapo je offline (nepripojený) Gapo

Ja? Muž.
Chýba pre hodnotenie ešte jeden bod a to "smutné, zúfalé a či na šľak trafenie"
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

Krok dopredu, alebo stáť na mieste. Rozhodnúť sa musí každý dom, svojou hlavou, hlavami vlastníkov bytov. Môže aj niekto nariadiť! Ak, ale na čo ju potom majú?
0 0
Kvaka Kvaka

Kvaka je offline (nepripojený) Kvaka

No je to zaujímavý program, sitko, vyskúšam, lebo... Nám nedávno dodávateľ tepla z dôvodu nesprávne určenej hodnoty RP (bola 182,67kW, mala byť 136,82kW), vrátil dosť peniažkov, ktoré správca konečne vrátil vlastníkom. Nedávno sme zistili, že aj opravné vyúčtovanie nie je celkom dobré, lebo nám zamenili jeden koeficient miestnosti. Použijem tvoju tabuľku a aspoň uvidím, koľko to komu obnáša.

Ale aby toho nebolo málo, nedávno opäť dodávateľ tepla vrátil za ten reklamovaný rok 2009 správcovi na náš účet vyše 1115 eur, a ten nevie, za čo, a tak mi poslal kópiu. Zistila som, že dodávateľ tepla opravoval cenu regulačného príkonu za rok 2009, predtým použitá cena vo výpočte bola vyše 174€ za kW (asi prešvihli maximálnu cenu), nová cena RP za rok 2009 je 168€/kW.
Lenže, pri vrátení nákladov z dôvodu zmeny ceny RP počítali s hodnotou RP z pôvodného vyúčtovania, teda s hodnotou 182 kW. Takže nám teraz mali vrátiť menej, lebo ten rozdiel v hodnote RP nám vrátili s tou vyššou cenou. Nie 1115€, ale len 836€. Správca nechce zatiaľ tieto peniažky rozúčtovať, ale ja si myslím, že by mal najprv komunikovať s dodávateľom tepla, dať veci na správnu mieru a potom urobiť druhé opravné vyúčtovanie za rok 2009, účtovníctvo totiž musí sedieť.
Chudák správca. Tuším by som sa u neho aj čiastočne mohla zamestnať.
1 0
IvanPK IvanPK

IvanPK je offline (nepripojený) IvanPK

Ja si neviem predstaviť ako to je na celom Slovensku, v bytovkách s meračmi tepla, keď sa toto môže stať....kto im to skontroluje, či je to správne rozpočítané.....
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

Kvaka, to druhé v tom spôsobe nevyriešiš, to je treba, ako hovoríš, správca - dodávateľ tepla a potom vám. Aby sa nestalo, že potom budete musieť vracať eurka.

Ale čo sa robí v dome s hlavicami, to Ti ukáže. Aj prínos rozdelenia podľa m2 a zohľadnenie nevýhodnej polohy. Len tie ostatné veci v príklade, to sú individuálne veci konkrétneho domu. A tie nepoznám.

Prípadne sa to dá roztiahnuť aj na viac ako 110 bytov a šesť prístrojov v byte.

Kto chce môže vyskúšať, ale nemusí.
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

IvanPK Pozri príspevok
Ja si neviem predstaviť ako to je na celom Slovensku, v bytovkách s meračmi tepla, keď sa toto môže stať....kto im to skontroluje, či je to správne rozpočítané.....
Ivan, sú dve možnosti. Niekto z domu, hlava si to kontroluje. Alebo náhoda.

Kvaka sa tiež začala zaujímať o nedostatky v ich dome, len náhodou. Na porade sa opýtala, dobrú radu dostala. Ostatné už musela sama s podporou ostatných vlastníkov.

Vieš, tá príloha v príspevku č. 311, môže byť využitá v každom dome.

Vo vašom nie, bez úprav. Máte 24 bytov vykurovaných spoločnou kotolňou a šesť v nadstavbe majú svoje kúrenie.

Môže to byť zaujímavý spôsob rozpočítania.
0 0
Džipák Džipák

Džipák je offline (nepripojený) Džipák

Vôbec sa mi nedá otvoriť od sita v príspevku č. 311 priložený súbor. Neviete mi povedať prečo, nestalo sa to už niekomu ?
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať