Zavrieť

Porady

preprava do tretich štátov

Sme dopravna a špedična firma. robime prepravy do Turecka. Ak som to spravne pochopila tak tento druh prepravy spada pod § 47. Môže mi niekto poradiť, keď účtujem úhradu faktúry spada to pod § 49 ods 3? ak nie ako to ma byť správne?
Účtujem rovnako aj pri špedícii, keď sprostredkúvam prepravu z TR do EU?
UPOZORNENIE PRED ZADANÍM TÉMY:
č.1 Skúšali ste odpoveď najprv vyhľadať pomocou vyhľadávania?
č.2 Zadávate Vašu otázku (novú tému) v správnej Porade? Napríklad: Ak sa týka téma dani z príjmu, zadávate otázku do Porady s názvom Daň z príjmu? Ak nie, prosím choďte najprv na hlavnú stránku, vyberte si náležitú Poradu a tam zadajte otázku! Ak ste si istý, že ste vybrali správnu Poradu pre Vašu otázku, PROSÍM ZMAŽTE TOTO UPOZORNENIE a môžete napísať otázku - NOVÚ TÉMU.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  mekk je offline (nepripojený) mekk

  mekk
  HSPED
  Sme dopravna a špedična firma. robime prepravy do Turecka. Ak som to spravne pochopila tak tento druh prepravy spada pod § 47. Môže mi niekto poradiť, keď účtujem úhradu faktúry spada to pod § 49 ods 3? ak nie ako to ma byť správne?
  Účtujem rovnako aj pri špedícii, keď sprostredkúvam prepravu z TR do EU?
  1. Preprava zo Slovenska do Turecka
  Ak ide o prepravnú službu priamo spojenú s exportom, bude táto oslobodená od výstupnej DPH podľa § 47 ods. 6 ZDPH. Na vystavovanej faktúre by bolo fajn uviesť údaj o oslobodení. Niečo v štýle: „služba je oslobodená od DPH podľa § 47 ods. 6 ZDPH“.


  2. Aplikácia § 49 ods. 3
  Toto ustanovenie sa podľa mňa v danom prípade neaplikuje. Ak ste platiteľ, môžete si odpočítať DPH zo vstupov súvisiacich s oslobodeným výstupným plnením, ktorým je vývoz alebo preprava priamo súvisiaca s vývozom.

  3. Preprava z Turecka na územie EÚ

  Všeobecný legislatívny rámec
  Vo všeobecnosti platí, že miesto dodania prepravných služieb je miesto, kde sa preprava alebo jej časť vykonáva (viď § 15 ods. 3 ZDPH)

  Špecifická úprava existuje pre intra-EÚ prepravné služby, t.j. služby medzi členskými štátmi EÚ (viď. § 16 ods. 1 ZDPH).
  Tu platí, že miestom dodania intra-EÚ prepravných služieb je členský štát (ČŠ), kde sa preprava tovaru začína. Ak sa však preprava vykonáva pre odberateľa, ktorý má IČ DPH iného ČŠ, ako je ČŠ, kde sa preprava začína, je miestom dodania služby ČŠ, ktorý pridelil odberateľovi IČ DPH, pod ktorým mu bola služba dodaná.

  Tvoja situácia
  Na základe vyššie uvedených pravidiel pre určenie miesta dodania prepravných služieb je možné zvažovať pri fakturácii prepravy z Turecka do EÚ rozdelenie fakturovanej sumy na dve časti, pričom každá by sa vzťahovala na jednu trasu (nižšie uvedené). Ďalšia možnosť je vystaviť dve faktúry, a to na tieto trasy.
  • Prvá trasa: OD miesta začiatku prepravy na území Turecka PO hranice Európskej únie
  • Druhá trasa: OD miesta prekročenia hraníc v EÚ po miesto skončenia prepravy v ČŠ
  Fakturácia prvej trasy by išla určite bez DPH, lebo miesto dodania nie je na území Slovenska.

  Za predpokladu, že dodávate pod svojim SK IČ DPH fakturácia druhej trasy by išla so slovenskou DPH v nasledovných prípadoch:
  • váš klient je slovenský platiteľ a odoberá prepravu pod svojim slovenským IČ DPH.
  • váš klient je neplatiteľ (slovák, alebo hocijaký iný v EÚ) a tovar prekračuje hranice EÚ na území Slovenska (t.j. na ukrajinsko-slovenskej hranici).
  Podľa mňa nemôže byť celá trasa z Turecka do miesta určenia na území EÚ chápaná ako celok a zostať v EÚ nezaťažená DPH-čkou.

  Prekročením hraníc EÚ sa začína klasická tuzemská alebo intra-EÚ preprava a podľa toho by mala byť druhá trasa aj posúdená. (Ak ide o sprostredkovanie prepravy, tak sa to posúdi tak isto ako samotná preprava - viď. § 16 ods. 4 ZDPH)

  Ale vyjadrite sa aj ostatní. HSPED, ty nám please napíš niečo viac:
  • kde je miesto určenia
  • pod akým číslom by prípadne tvoj klient objednával prepravu
  • kde preprava na ceste z Turecka prekračuje hranice EÚ.

  Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

  daňový poradca, audítor Jana Acsová
  mekk
  Prvá trasa: OD miesta začiatku prepravy na území Turecka PO hranice Európskej únie
  Druhá trasa: OD miesta prekročenia hraníc v EÚ po miesto skončenia prepravy v ČŠ
  Z môjho pohľadu sa na prepravu ako takú pozerám ako na jeden celok. Prepravu je možné preukázať a to ktorýmkoľvek dopravcom, nakoľko je spojená s tovarom, ktorý podlieha precleniu. Rovnako musia byť vystavené sprievodné prepravné doklady. Tj. nemyslím si, že by mala byť trasa prepravy rozdelená po hranice EÚ a mimo nich. Zaujímavou je však informácia, že nie v každom členskom štáte sú prepravné služby spojené s vývozom oslobodené od DPH.
  V každom prípade však pri tomto probléme nie je zadaná otázka (aspoň ja som ju detailne nepochopila), čo chce zadávateľ otázky riešiť. Kto má fakturovať, čo a komu?
  Naposledy upravil Jana Acsová : 15.10.05 at 11:22

  mekk je offline (nepripojený) mekk

  mekk
  AVO
  Z môjho pohľadu sa na prepravu ako takú pozerám ako na jeden celok. Prepravu je možné preukázať a to ktorýmkoľvek dopravcom, nakoľko je spojená s tovarom, ktorý podlieha precleniu. Rovnako musia byť vystavené sprievodné prepravné doklady. Tj. nemyslím si, že by mala byť trasa prepravy rozdelená po hranice EÚ a mimo nich.
  Súhlasim, v praxi je to tak, ako hovorí AVO. Ja som úplne zabudol na colné predpisy.

  Preprava z Turecka na miesto určenia na Slovensku by mala byť v zásade zahrnutá do colnej hodnoty tovaru. Ak nie je, tak sa povinne musí zahrnúť do základu dane pri dovoze tovaru podľa §24 ods. 2 písm. b) ZDPH.

  Za tohto predpokladu (t.j. ak je preprava zahrnutá do základu dane pri dovoze tovaru) bude potom táto preprava podľa §48 ods. 8 ZDPH oslobodená od DPH.

  Na faktúrke za dopravu z Turecka na Slovensko nemusí byť preto žiadna DPH, a netreba ju deliť na dve trasy. Odporúčam však mať príslušnú dokumentáciu o tom, že bola zahrnutá do základu dane pri dovoze + ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa samotnej prepravy (zmluvu, JCD, dodacie listy, etc.).

  preprava do tretich štátov

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.