Zavrieť

Porady

predaj nehnutelnosti a DPH

Prosim o radu. Spoločnosť s r.o.-platca DPH odkupila od sukromnej osoby na zaklade kupnopredajnej zmluvy nehnutelnost.Nasledne ju chce ele predat.Ako je to s DPH a s ostatnymi daňami?Dakujem
Usporiadat
ik-a ik-a

ik-a je offline (nepripojený) ik-a

DIVANA
Prosim o radu. Spoločnosť s r.o.-platca DPH odkupila od sukromnej osoby na zaklade kupnopredajnej zmluvy nehnutelnost.Nasledne ju chce ele predat.Ako je to s DPH a s ostatnymi daňami?Dakujem
Omylom som stlacila suhlas, malo to byt tlacitko cituj.
Treba viacej specifikovat o aku nehnutelnost sa jedna a kedy bola jej kolaudacia.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
následný predaj kúpenej nehnuteľnosti sa zaťažuje s DPH - môj názor.
0 0
mekk mekk

mekk je offline (nepripojený) mekk

DIVANA
Prosim o radu. Spoločnosť s r.o.-platca DPH odkupila od sukromnej osoby na zaklade kupnopredajnej zmluvy nehnutelnost.Nasledne ju chce ele predat.Ako je to s DPH a s ostatnymi daňami?Dakujem
Pozri si v ZDPH ustanovenia § 38 ods. 1 a 2.

Ak je to budova staršia ako 5 rokov, máš na výber, môžeš predať s DPH alebo sa môžeš rozhodnúť, že to predáš ako oslobodené.

Ak neuplynulo 5 rokov od kolaudácie, musíš fakturovať DPH, ak ste platiteľ.

Daj si ale pozor. Ak tú budovu predáš bez DPH, nebudeš mať nárok na odpočítanie DPH z tovarov a služieb, ktoré si nakúpila a použila v súvislosti s touto predávanou budovou (ako výstupným plnením oslobodeným od DPH). Tým chcem povedať, že ak ste robili rekonštrukciu budovy a odpočítali si DPH zo stavebných prác a následne tú budovu predáte bez DPH, budete musieť odpočítanú DPH vrátiť daňovému úradu.
Naposledy upravil mekk : 16.10.05 at 13:44
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
mekk
Tým chcem povedať, že ak ste robili rekonštrukciu budovy a odpočítali si DPH zo stavebných prác a následne tú budovu predáte bez DPH, budete musieť odpočítanú DPH vrátiť daňovému úradu.
Môžete upresniť z čoho vychádza tento uzáver? Považujete to za zmenu účelu?
0 0
mekk mekk

mekk je offline (nepripojený) mekk

Áno.

1) Čo sa týka odpočítania DPH, vychádzam zo všeobecných ustanovení o odpočítaní dane - § 49 ods. 3. ZDPH

"Platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb podľa odseku 2, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 41..."

Môj uzáver: ak mám v úmysle predať budovu oslobodenú od DPH podľa § 38 ods. 1, nemôžem si odpočítať vstupnú DPH-čku zaplatenú v rámci faktúr napr. za stavebné práce.

2) Čo sa týka vrátenia odpočítanej DPH, tak si myslím, že by sa tam vzťahovali ustanovenia o zmene účelu použitia, a to konkrétne v jej definícii v § 54 ods. 4 písm. a) ZDPH:

"Zmenou účelu použitia investičného majetku sa rozumie, ak platiteľ investičný majetok, pri ktorom odpočítal daň, používa na dodávky tovarov a služieb bez možnosti odpočítania dane..."

Môj uzáver: Ak použijem stavebné/rekonštrukčné práce, pri ktorých som si odpočítal DPH, na dodávku budovy, ktorú predám ako oslobodenú od DPH, pravdepodobne by som odpočítanú DPH-čku z mojich vstupov súvisiacich s budovou musel vrátiť.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Takže trošku teórie nikomu nezaškodí. A hold učíme sa každým dňom.
Predaj nehnuteľnosti s uplatnením oslobodenia je považované za zmenu účelu použitia. V prípade, že bola uplatnená DPH v plnej výške, zmena koeficientu predstavuje 1-0 t.j. z plného nároku na nárok nulový. Zmena účelu sa skúma u majetku podľa § 54 ods. 2 písm. b) a c) t.j. u nehnuteľného po dobu 10 kalendárnych rokov a obdobie začína plynúť v roku, v ktorom bol majetok uvedený po prvýkrát do užívania. Daň sa upraví v kalendárnom roku, kedy dôjde k predaju s uplatnením oslobodenia a to v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka (alebo hospodárskeho roka ak ho účtovná jednotka uplatňuje). Je dôležité podotknúť, že podľa § 38 môže byť od dane oslobodené dodanie stavby, alebo jej časti, t.j. stavebnú úpravy a rekonštrukcie, ktoré si vyžiadali stavebné povolenie podľa § 76 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba sa považuje za samostatný investičný majetok (terminológia ZDPH), ktorý sa posudzuje individuálne.
Z uvedeného vyplýva, že v prípade zmeny účelu použitia nehnuteľnosti, ktorým sa napríklad rozumie aj predaj s oslobodením v rámci sledovaného obdobia, v poslednom zdaňovacom období vznikne daňovému subjektu z tohto titulu daňová povinnosť.
Naposledy upravil Jana Acsová : 17.10.05 at 07:17
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Ešte poznámka: Predmetná úprava sa týka majetku, pri ktorom platiteľ odpočítal daň po 31. decembri 2002.
0 0
Johanka Johanka

Johanka je offline (nepripojený) Johanka

S.r.o.( ako predávajúci ) uzatvorila v auguste 2005 zmluvu o budúcej zmluve, ktorá sa týka predaja nehnuteľnosti, inventáru a tovaru. V zmluve sú dohodnuté 2 zálohové platby po 10 % celkovej kúpnej ceny. Prvá zálohová platba bola prijatá v septembri 2005. V prípade, že sa uvažuje , že je to záloha na predaj nehnuteľnosti, pri ktorom bude uplatnené oslobodenie podľa § 38 Zákona o DPH, treba vystaviť faktúru k tejto zálohe s nulovou sadzbou DPH ? Ak áno, treba to uviesť v riadku 5 daňového priznania? Čo ak nakoniec budúca zmluva nebude uzatvorená a záloha bude vrátená?
Naposledy upravil Johanka : 17.10.05 at 07:51
0 0
mekk mekk

mekk je offline (nepripojený) mekk

Johanka
S.r.o.( ako predávajúci ) uzatvorila v auguste 2005 zmluvu o budúcej zmluve, ktorá sa týka predaja nehnuteľnosti, inventáru a tovaru. V zmluve sú dohodnuté 2 zálohové platby po 10 % celkovej kúpnej ceny. Prvá zálohová platba bola prijatá v septembri 2005. V prípade, že sa uvažuje , že je to záloha na predaj nehnuteľnosti, pri ktorom bude uplatnené oslobodenie podľa § 38 Zákona o DPH, treba vystaviť faktúru k tejto zálohe s nulovou sadzbou DPH ? Ak áno, treba to uviesť v riadku 5 daňového priznania? Čo ak nakoniec budúca zmluva nebude uzatvorená a záloha bude vrátená?
1. otázka: Faktúra pri oslobodenom dodaní podľa § 38

Podľa § 71 ods. 1 (posledná veta) ZDPH platiteľ nie je povinný na účely dane vyhotoviť faktúru, ak ide o tovar alebo službu, ktorá je dodaná s oslobodením od dane podľa § 28 až 42.

Ak je to oslobodené dodanie podľa § 38 ods. 1, je to na Tebe, či vystavíš faktúru s uvedením sadzby "0 % DPH" alebo údaja o oslobodení. Nie je to predpísané zákonom pre takéto typy oslobodeného dodania.

Pri dodaniach iných ako podľa § 28 až 42 by tam v zmysle § 71 ods.2 písm. h) mala byť sadzba alebo údaj o oslobodení.

2. otázka: Uvedenie v DPH priznaní

Mne to vychádza tak, že uvedené dodanie pôjde do riadku 6 a následne 5 DPH priznania.

3. otázka: Budúca zmluva nebude uzatvorená a záloha bude vrátená

Nad tým by som sa zamyslel až keď daná situácia nastane. Podľa mňa, kým to nenastane, nemá to vplyv na predchádzajúce dve otázky.

De facto by sa však pri nastaní uvedenej situácie (-vrátenie prijatej zálohy) daňová povinnosť s.r.o. nezmenila ale zvažoval by som asi formálne podanie dodatočného priznania.
0 0
Johanka Johanka

Johanka je offline (nepripojený) Johanka

Ďakujem .
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
mekk
3. otázka: Budúca zmluva nebude uzatvorená a záloha bude vrátená
Nad tým by som sa zamyslel až keď daná situácia nastane. Podľa mňa, kým to nenastane, nemá to vplyv na predchádzajúce dve otázky.
De facto by sa však pri nastaní uvedenej situácie (-vrátenie prijatej zálohy) daňová povinnosť s.r.o. nezmenila ale zvažoval by som asi formálne podanie dodatočného priznania.
Iba drobná poznámka:
Mám za to, že v prípade, že budúca zmluva nebude uzatvorená a záloha sa vráti, dôjde k zrušeniu prijatého plnenia a teda postačuje zaznamenať túto skutočnosť v evidencii podľa § 70 a preniesť do daňového priznania v zdaňovacom období, kedy dôjde k vráteniu plnenia.
0 0
Mirkaska Mirkaska

Mirkaska je offline (nepripojený) Mirkaska

Ahojte, neviem, ci som mimo temy, ale dufam,ze nie.
Moja otazka je ohladom predaja budovy s pozemkom vo vztahu k DPH. Je splnena podmienka 5 r. od prvej kolaudacie, ak chceme predat budovu bez DPH a nadobudnute a skolaudovane to bolo v r. 98, t.j. ani neskumam zmenu ucelu pouzitia.
Neviem sa ale nejako popasovat s vetou:
"oslobodené od dane je dodanie stavby alebo jej časti vrátane dodania stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí,...."

pozemok, na ktorom stavba stojí, je len tá časť pozemku, ktorý je presne pod budovou (= výmera budovy), alebo je to aj ostatný pozemok, ktorý je súčasťou celého pozemku? Máme chodníky, schody, terasu, parkovisko, oporný múr + trochu zelene.
Na LV je pozemok rozdelený na 2 parcely:
1. vo výmere budovy
2. zvyšok - ozn. ako zastavané plochy a nádvoria

Pozemok ako taký je predajný len ako celok, nedá sa z neho vyčleniť časť a predať osobitne.

Ďakujem.
0 0
Mirkaska Mirkaska

Mirkaska je offline (nepripojený) Mirkaska

Prosím Vás súrne o pomoc.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Stavebným pozemkom sa rozumie časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Mirkaska
Neviem sa ale nejako popasovat s vetou:
"oslobodené od dane je dodanie stavby alebo jej časti vrátane dodania stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí,...."
Nepasujte sa. Položte otázku, čo chcete predať?
0 0
Mirkaska Mirkaska

Mirkaska je offline (nepripojený) Mirkaska

Budovu a pozemok, budova má výmeru 350 m štvorc., pozemok celkom 350 (pod budovou) + 786 m (okolo - chodník, schody, parkovisko, tráva, kríky). Ide o to, ze to chceme predat bez DPH, lebo firma, ktorá to kupuje to bude prenajímať a bude to s koef.. Budova je 5 rokov od kolaudácie, a teda je oslobodená, ako aj pozemok, na ktorom stavba stojí. (z. o DPH).
Jedna auditorka mi povedala, ze je nejasné, či táto definícia zahrňa len pozemok, na ktorom skutočne stavba stojí (t.j. 350 m v našom prípade) alebo celý pozemok, ktorý so stavbou súvisí a nedá sa od neho nijako oddeliť.
Pozerala som stavebný zákon kvôli def. stav. pozemku a ten hovorí, že stav. pozemok je pozemok zastavaný stavbou.
Neviem, čo mám robiť s pozemkom, na ktorom nestojí stavba - 786 m. Najma tá troska záhrady, co je okolo domu.

Ďakujem.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Mirkaska
Budovu a pozemok, budova má výmeru 350 m štvorc., pozemok celkom 350 (pod budovou) + 786 m (okolo - chodník, schody, parkovisko, tráva, kríky). Ide o to, ze to chceme predat bez DPH, lebo firma, ktorá to kupuje to bude prenajímať a bude to s koef.. Budova je 5 rokov od kolaudácie, a teda je oslobodená, ako aj pozemok, na ktorom stavba stojí. (z. o DPH).
Neviem, čo mám robiť s pozemkom, na ktorom nestojí stavba - 786 m. Najma tá troska záhrady, co je okolo domu.
No mám za to, že sa na Vás vzťahuje § 38 ods. 1 a 2. Stavebný pozemok môžete potiahnuť do oslobodenia cez odsek 1 a ostatné pozemky sú podľa môjho názoru oslobodené.
0 0
Mirkaska Mirkaska

Mirkaska je offline (nepripojený) Mirkaska

AVO
No mám za to, že sa na Vás vzťahuje § 38 ods. 1 a 2. Stavebný pozemok môžete potiahnuť do oslobodenia cez odsek 1 a ostatné pozemky sú podľa môjho názoru oslobodené.

Vlastne áno, stav. pozemok pod budovou je oslobodený v zmysle ods.1 a ostatný pozemok v zmysle ods.2.
Stačí čítať zákon... :p

Ďakujem vám veľmi pekne.
0 0
Mirkaska Mirkaska

Mirkaska je offline (nepripojený) Mirkaska

AVO
No mám za to, že sa na Vás vzťahuje § 38 ods. 1 a 2. Stavebný pozemok môžete potiahnuť do oslobodenia cez odsek 1 a ostatné pozemky sú podľa môjho názoru oslobodené.
Ešte sa k tomuto vrátim na rozdiel od mojej odpovede v predchádzajúcom príspevku. Stavebný pozemok ako ste ho aj vyššie definovali je pozemok zastavaný stavbou (v našom prípade pod budovou 350 m + ak by sme do toho zahrnuli aj spevnené plochy), ale stav. pozemok je v zmysle Stavebného zákona aj časť určená územným plánom na zastavanie. Tento pozemok je samozrejme celý v územnom pláne. Ukončením výstavby prestáva byť tento pozemok určený na zastavanie, alebo je neustále stavebným pozemokom, lebo je určený v územnom pláne? Alebo je moja otázka úplne mimo??

Ďakujem.
0 0
Ivenka Ivenka

Ivenka je offline (nepripojený) Ivenka

Prosim Vas o vvyscvetlenie aj ked som to uz 100 krat citala.
Firma mala v pren8jme budovu na ktorej urobila v r.2001 TZ vo vyske
5 300 000. Budova bola spat vratena ale ostalo jej TZ. Kolaudacia bola v tom istom roku. Mozem predat TZ az v roku 2006 - cize 5 rokov po kolaudacii. V budove uz nepodnika a ani vobec. ZL este vlastni.
Vdaka,vdaka,vdaka
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať