Zavrieť

Porady

auto - výdavky 70% firma 30% súkromne

Dobrý deň, viem mi niekto poradiť. chcem využívať automobil zaradený v majetku firmy 70% na firemné účely a 30% na súkromné. Som platiteľ DPH.
Takže si budem krátiť VOZD aj dph o 30% pri PHL, náhradných dieloch, opravách, odpisoch... Je postup rovnaký aj v prípade:
- dialničnej nálepky
- dane z motorových vozidiel,
- auto je na leasing a teda aj úrok (finančná činnosť?),
- čo v prípade, ak vykonám technické zhodnotenie vyššie ako 1700 eur - tiež môžem uplatiť DPH iba 70%? a čo so základom? Dám to celé ako technické zhodnotenie alebo tiež ponížim o 70%.

Neviem, asi nad tým už moc "rozmýšľam" ale nerada by som ako začiatočník urobila nejakú chybu. ďakujem za pomoc.
Usporiadat
Lenka1979 Lenka1979

Lenka1979 je offline (nepripojený) Lenka1979

najlepšie spoznať osobne :-) ...viac
Vanesa111 Pozri príspevok
Dobrý deň, viem mi niekto poradiť. chcem využívať automobil zaradený v majetku firmy 70% na firemné účely a 30% na súkromné. Som platiteľ DPH.
Takže si budem krátiť VOZD aj dph o 30% pri PHL, náhradných dieloch, opravách, odpisoch... Je postup rovnaký aj v prípade:
- dialničnej nálepky
- dane z motorových vozidiel,
- auto je na leasing a teda aj úrok (finančná činnosť?),
- čo v prípade, ak vykonám technické zhodnotenie vyššie ako 1700 eur - tiež môžem uplatiť DPH iba 70%? a čo so základom? Dám to celé ako technické zhodnotenie alebo tiež ponížim o 70%.

Neviem, asi nad tým už moc "rozmýšľam" ale nerada by som ako začiatočník urobila nejakú chybu. ďakujem za pomoc.

Neviem,či si náhodou nemýliš tie percentá s paušálom PHM - 80%... lebo ak máš auto zaradené v majetku, nie je dôvod krátiť daňové výdavky ak je využívané s podnikaním a teda aj s dosahovaním príjmov. Dial.nálepky, daň z MV nekrátiš - je to VOZD. Ak vykonáš tech.zhodnotenie vyššie ako 1700 eur, taktiež nekrátiš - zvyšuje Ti obstarávaciu cenu automobilu.
0 0
Vanesa111 Vanesa111

Vanesa111 je offline (nepripojený) Vanesa111

Nie nepletiem s paušálom. Ja len budem auto využívať aj na súkromné účely v pomere 70% firemne a 30% súkromne. Ak si uplatním iba 70% do výdavkov, tak samozrejme nemusím robiť ani knihu jázd. Len neviem, či musím krátiť úplne všetky výdavky súvisiace s prevádzkou vozidla.
0 0
Lenka1979 Lenka1979

Lenka1979 je offline (nepripojený) Lenka1979

najlepšie spoznať osobne :-) ...viac
Vanesa111 Pozri príspevok
Nie nepletiem s paušálom. Ja len budem auto využívať aj na súkromné účely v pomere 70% firemne a 30% súkromne. Ak si uplatním iba 70% do výdavkov, tak samozrejme nemusím robiť ani knihu jázd. Len neviem, či musím krátiť úplne všetky výdavky súvisiace s prevádzkou vozidla.
Knihu jázd robiť musíš, aj keď budeš krátiť výdavky. Ak je auto zaradené- ostatné výdavky nekrátiš... ale počkaj si aj na názor iných poraďákov.
1 0
Vanesa111 Vanesa111

Vanesa111 je offline (nepripojený) Vanesa111

S tou knihou jázd s tebou nesúhlasím. ja si myslím, že nemusím, lebo zákon mi neprikazuje pri paušálnych výdavkoch uplatniť presne 80%. Môžem aj menej, len nemôžem viac ako 80%. Viď otázka 7 v prílohe.
1 0
jacekova jacekova

jacekova je offline (nepripojený) jacekova

účtovník telom i dušou
toto je vrámci tých krízových opatrení:

Uplatňovanie výdavkov na PHL, kniha jázd
Z ďalších navrhovaných zmien určite stojí za pozornosť zjednodušenie uplatňovania daňových výdavkov vynaložených na spotrebované pohonné látky (PHL) v súvislosti s používaním motorových vozidiel.

Daňovník (právnická osoba i fyzická osoba) si môže sám určiť, ako bude uplatňovať preukázateľne vynaložené daňové výdavky na spotrebované PHL, pričom má tri možnosti:
• podľa súčasného právneho stavu uplatňovania PHL,
• na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z údajov o satelitnom sledovaní pohybu vozidla,
• vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkovej preukázateľnej spotreby pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom daňovník je povinný evidovať stav tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.
Tretia možnosť znamená, že daňovník nemusí viesť knihu jázd, ale uplatní si paušálne výdavky 80% z celkovej preukázateľnej spotreby
1 0
Vanesa111 Vanesa111

Vanesa111 je offline (nepripojený) Vanesa111

Ja som z toho jeleň. A prečo sa ma tento prípad netýka. Veď tá otázka a odpoveď z DRSR je podobná môjmu prípadu?

7. Otázka:
Daňovník uplatňuje paušálne výdavky na PHL. Je v paušálnych výdavkoch zahrnutá už aj spotreba PHL za súkromne najazdené kilometre ?

Odpoveď:
Pri uplatňovaní výdavkov na spotrebu PHL vo forme paušálnych výdavkov sa v súlade s § 19 ods. 2 písm. l) tretí bod zákona o dani z príjmov vychádza z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov, ktoré sa zistia z tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. Ak daňovník využíva motorové vozidlo aj na súkromné účely, v takom prípade uplatní aj výdavky na spotrebované PHL vo forme paušálnych výdavkov v takej výške, v akom pomere využíva motorové vozidlo na podnikanie a na súkromné účely a to až do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL. Napríklad ak daňovník využíva motorové vozidlo v pomere 50 % na podnikanie a 50 % na súkromné účely, potom aj výdavky na spotrebované PHL vo forme paušálnych výdavkov si môže uplatniť do daňových výdavkov len vo výške 50 % z celkového preukázateľného nákupu PHL, pričom naďalej platí, že daňovník nemusí viesť evidenciu jázd.
0 0
jacekova jacekova

jacekova je offline (nepripojený) jacekova

účtovník telom i dušou
Vanesa111 Pozri príspevok
Ja som z toho jeleň. A prečo sa ma tento prípad netýka. Veď tá otázka a odpoveď z DRSR je podobná môjmu prípadu?

7. Otázka:
Daňovník uplatňuje paušálne výdavky na PHL. Je v paušálnych výdavkoch zahrnutá už aj spotreba PHL za súkromne najazdené kilometre ?

Odpoveď:
Pri uplatňovaní výdavkov na spotrebu PHL vo forme paušálnych výdavkov sa v súlade s § 19 ods. 2 písm. l) tretí bod zákona o dani z príjmov vychádza z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov, ktoré sa zistia z tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. Ak daňovník využíva motorové vozidlo aj na súkromné účely, v takom prípade uplatní aj výdavky na spotrebované PHL vo forme paušálnych výdavkov v takej výške, v akom pomere využíva motorové vozidlo na podnikanie a na súkromné účely a to až do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL. Napríklad ak daňovník využíva motorové vozidlo v pomere 50 % na podnikanie a 50 % na súkromné účely, potom aj výdavky na spotrebované PHL vo forme paušálnych výdavkov si môže uplatniť do daňových výdavkov len vo výške 50 % z celkového preukázateľného nákupu PHL, pričom naďalej platí, že daňovník nemusí viesť evidenciu jázd.

no je to riadne zamotané...asi treba počkať, nech sa vyjadrí niekto, kto s tým má skúsenosť v praxi
0 0
a_je_to a_je_to

a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

Nie je to veľmi vhodné riešenie. Tu nejde len o phm, ale o všetky náklady na prevádzku auta. Ten pomer 70/30 % je iba vôľa na začiatku, ktorá sa nemusí v roku naplniť. Ani rozdelenie dane z mv nie je zodpovedajúce, tú totiž nemusíš deliť vôbec, lebo ako súkromná osoba by si ju nemusela platiť, je len na podnikanie.
Ja som taký prípad riešil inak. Riadnym vedením knihy jázd, a kilometre prejazdené na súkromné účely fakturujem sám sebe /faktúra, alebo doklad o inom použití/ v zodpovedajúcej jednotkovej cene vlastných nákladov na prevádzku auta. Ako jednotková cena za kilometer Ti môže poslúžiť po celý rok cena vykalkulovaná zo skutočnosti za minulý rok, alebo z reálneho plánu na bežný rok. Problém metódy je, že počas platenia leasingu je jednotková cena vysoká a po splatení prudko poklesne. Vysoká cena vyjde aj vtedy, ak sa nové auto málo používa.
Preto za najlešie riešenie považujem fakturovať kilometre na súkromné účely sám sebe v cene podľa zákona o cestovných náhradách. Teda základnú sadzbu za kilometer, plus spotreba phm podľa technického preukazu, plus dph, ako platiteľ. Keď sa všeobecne tvrdí, že tieto náklady sú štatisticky objektivizované, prečo by nemali byť uznané aj na tento účel. Zaručujú vyrovnanú, úradne uznanú cenu náhrady, bez zisku, aj primeranú cenu pre súkromné použitie v rozsahu skutočnej potreby. Keďže aj z týchto kilometrov ide do firmy primeraný výnos – príjem, nie je dôvod pre krátenie nákladov a odpočtu, ale ich plné uplatnenie. Myslím, že tento spôsob je ťažko spochybniteľný, preto ho používam.
2 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
... som presvedčený, že otázka - odpoveď 7) z oficiálneho materiálu DRSR narobí v praxi nemalé problémy - najmä pri daňových kontrolách... Alebo tak ako pri DPH, platí, že daňovník nemusí viesť evidenicu jázd, ale pomer medzi km na podnikanie a súkromnými bude musieť prekázať iným spôsobom...
0 0
jacekova jacekova

jacekova je offline (nepripojený) jacekova

účtovník telom i dušou
Z dôvodu novelizácie ZDPH doplnili otázku 15a:
15a.
Otázka:
Ako má postupovať daňovník, platiteľ DPH, pri odpočte DPH podľa novelizovaného znenia zákona o DPH, keď si uplatňuje výdavky na spotrebované PHL paušálne do výšky 80 % ?
Odpoveď:
Podľa § 49 ods.5 novelizovaného znenia zákona o DPH platného od 1.1.2010, ak platiteľ dane uplatňuje výdavky (náklady) na spotrebované PHL vo forme paušálnych výdavkov podľa osobitného predpisu (zákon o dani z príjmov ) a nemôže preukázať rozsah použitia PHL na účely svojho podnikania a na iný účel ako na podnikanie, môže odpočítať daň z kúpy PHL do výšky paušálnych výdavkov podľa osobitných predpisov.
To znamená, ak platiteľ dane nevie preukázať rozsah použitia pohonných hmôt na účely svojho podnikania a na iný účel, môže odpočítať daň z kúpy PHL len do výšky paušálnych výdavkov, ktoré si uplatňuje podľa zákona o dani z príjmov.
Ak však platiteľ dane vie preukázať rozsah použitia pohonných hmôt na účely podnikania napr. evidenciou jázd alebo inou evidenciou o vykonaných cestách, môže si uplatniť odpočítanie dane v plnom rozsahu pri splnení ďalších podmienok uvedených v § 49 až § 51 zákona o DPH, pričom jednou z podmienok je, že platiteľ musí mať doklad o nákupe PHL a to v obidvoch. prípadoch.
1 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
http://www.porada.sk/t138341-auto-vy...-sukromne.html

Poraďáci Vaša snaha je zbytočná , téma sa podľa zadávateľky zvrhla na paušále výdavky ....
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
Ja si myslím, že zadávateľke ide iba o to, aby nemusela viesť knihu jázd. Zároveň chce aby sa súkromné používanie automobilu nedávalo do VOZD(asi je jediná na Slovensku)
Myslím, že tento §19 ods.(2) písm. l)

3. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne,


je dosť nešťastný. Umožňuje dať do nákladov(odpisy, opravy ...)skrátka všetko aj keď auto bude používané iba na súkromné účely. Podľa tohto § totiž nemusí viesť knihu jázd, ktorá by dokázala opak. Ale keď sa budeme držať zákona, tak z PHL si dáme do nákladov iba do 80%, rovnako aj DPH si môžeme odpočítať 80%, ale ostatné pôjde všetko do nákladov v plnej výške. Jediné čo treba preukázať je iba stav na začiatku a na konci obdobia a bločky o nákupe PHL. Samozrejme aj doklady o nákupe auta, opráv a pod. Neviem na základe čoho by kontrola mohla dokázať opak.
1 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
Stefan2005 Pozri príspevok
... som presvedčený, že otázka - odpoveď 7) z oficiálneho materiálu DRSR narobí v praxi nemalé problémy - najmä pri daňových kontrolách... Alebo tak ako pri DPH, platí, že daňovník nemusí viesť evidenicu jázd, ale pomer medzi km na podnikanie a súkromnými bude musieť prekázať iným spôsobom...
Ja si myslím, že nenarobí, Podľa zákona je to do 80%. O dokazovaní nejakého pomeru som sa v zákone nič nedočítal. Akékoľvek usmernenia v tomto prípade budú irelevantné, ak nie dokonca protizákonné.
0 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
marjankaj Pozri príspevok
Ja si myslím, že nenarobí, Podľa zákona je to do 80%. O dokazovaní nejakého pomeru som sa v zákone nič nedočítal. Akékoľvek usmernenia v tomto prípade budú irelevantné, ak nie dokonca protizákonné.
Že by som ja bol vedľa ako tá jedľa?

1. uplatňovanie PHL paušálom do výšky 80% nemá nič spoločné s pomerným (percentuálnym) členením firemných a súkromných jázd a krátenia PHL z toho titulu - možnosť uplatniť 80% je zo 100% firemných jázd

2. podľa ustanovení ZoDP - §21. odst. 1 písm. i - daňovými výdavkami nie sú výdavky na osobnú spotrebu - súkromné používanie auta možno jednoznačne chápať ako osobnú spotrebu

3. o tom dokazovaní pomeru - jednoznačne napr. §24 (4) Pri odpisovaní hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý sa iba sčasti používa na zabezpečenie zdaniteľného príjmu, sa do výdavkov na zabezpečenie zdaniteľného príjmu zahŕňa pomerná časť odpisov

...
3 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
Stefan2005 Pozri príspevok
Že by som ja bol vedľa ako tá jedľa?

1. uplatňovanie PHL paušálom do výšky 80% nemá nič spoločné s pomerným (percentuálnym) členením firemných a súkromných jázd a krátenia PHL z toho titulu - možnosť uplatniť 80% je zo 100% firemných jázd

2. podľa ustanovení ZoDP - §21. odst. 1 písm. i - daňovými výdavkami nie sú výdavky na osobnú spotrebu - súkromné používanie auta možno jednoznačne chápať ako osobnú spotrebu

3. o tom dokazovaní pomeru - jednoznačne napr. §24 (4) Pri odpisovaní hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý sa iba sčasti používa na zabezpečenie zdaniteľného príjmu, sa do výdavkov na zabezpečenie zdaniteľného príjmu zahŕňa pomerná časť odpisov

...
Štefan s tým všetkým súhlasím. Tiež som toho názoru. Aspoň do 31.12.2009 to bolo tak. Ale jediný dôkaz je moje prehlásenie o používaní auta na súkromné účely. Ak nemusím viesť evidenciu jázd, tak mi nemajú podľa čoho dokázať opak. Dokonca ani ja sám neviem určiť to percento, ak neevidujem jazdy.
To krátenie do 80 % v §19ods.(2)písm.l) bod3.) sa nespomína v súvislosti so súkromnými jazdami. Aj keby si auto používal výlučne iba na podnikanie a nevedieš si knihu jázd, tak si môžeš uplatniť výdavky na PHL iba do 80%. Naozaj neviem ako prišli k tomuto číslu, ani ako by som sa ja mal k takémuto číslu dopracovať.

Aj nábytok a iné veci sa kupujú za firemné peniaze a v skutočnosti sú niekde doma alebo na chate.
Naposledy upravil marjankaj : 17.04.10 at 15:55
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Stefan2005 Pozri príspevok
Že by som ja bol vedľa ako tá jedľa?

1. uplatňovanie PHL paušálom do výšky 80% nemá nič spoločné s pomerným (percentuálnym) členením firemných a súkromných jázd a krátenia PHL z toho titulu - možnosť uplatniť 80% je zo 100% firemných jázd

2. podľa ustanovení ZoDP - §21. odst. 1 písm. i - daňovými výdavkami nie sú výdavky na osobnú spotrebu - súkromné používanie auta možno jednoznačne chápať ako osobnú spotrebu

3. o tom dokazovaní pomeru - jednoznačne napr. §24 (4) Pri odpisovaní hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý sa iba sčasti používa na zabezpečenie zdaniteľného príjmu, sa do výdavkov na zabezpečenie zdaniteľného príjmu zahŕňa pomerná časť odpisov

...
Presne o toto jej išlo .Neviem či v tejto téme , alebo v druhej píše aj o tom že má MV a lízing- čiže finančný prenájom .Jej nejde ani tak o PHM ako o uplatňovanie celkových výdavkov na MV vo výške 70% pre firemné účely a 30% pre súkromné účely.
Naposledy upravil Zita5 : 17.04.10 at 16:53
0 0
Vanesa111 Vanesa111

Vanesa111 je offline (nepripojený) Vanesa111

To marjankaj: takže ja som jediná "poctivka" na Slovensku? Ako to potom riešia živnostníci a nech sa každý chytí za srdce, či využíva auto zaradené v majetku spoločnosti len na firemné účely. Živnosť som založila len teraz, tak nechcem urobiť chybu, veď "nikto učený z neba nespadol". Je teda môj postup správny. môže mi to niekto vysvetliť ako laikovi? Do VOZD si budem uplatňovať 70% zo všetkých výdavkov súvisiacich s autom a 30% ako VNOZD? Ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem.
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Vanesa111 Pozri príspevok
To marjankaj: takže ja som jediná "poctivka" na Slovensku? Ako to potom riešia živnostníci a nech sa každý chytí za srdce, či využíva auto zaradené v majetku spoločnosti len na firemné účely. Živnosť som založila len teraz, tak nechcem urobiť chybu, veď "nikto učený z neba nespadol". Je teda môj postup správny. môže mi to niekto vysvetliť ako laikovi? Do VOZD si budem uplatňovať 70% zo všetkých výdavkov súvisiacich s autom a 30% ako VNOZD? Ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem.


Môžete použiť dva spôsoby v JU:

1/ tak ako uvádzate , že pri vzniku účtovného prípadu budete účtovať 70% do VOZD a 30 % do VNZD

2/ použijete uzávierkové operácie a to podľa Potupov JU

Postup pri otvorení a uzavretí účtovných kníh
§ 8

(4) Pri uzavretí účtovných kníh sa
a) v peňažnom denníku
1. účtujú uzávierkové účtovné operácie tak, že sa

1a.zvýšia príjmy o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky príjmy celkom a do položiek príjmov podľa § 4 ods. 6 písm. d),
1b.znížia príjmy o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky príjmov celkom, a do položiek príjmov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky,
1c. zvýšia výdavky o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky výdavky celkom a do položiek výdavkov podľa § 4 ods. 6 písm. e),
1d.znížia výdavky o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky výdavkov celkom a do položiek výdavkov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky,
2. uvedú súhrnné sumy príjmov a súhrnné sumy výdavkov v členení podľa § 4 ods. 6,
3. uvedie výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorým je rozdiel medzi príjmami
a výdavkami po zohľadnení uzávierkových účtovných operácií,
b) v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách uvedú súhrnné sumy prírastkov a úbytkov a konečný stav,
c) označí ukončenie účtovného obdobia, ak sa v účtovných knihách podľa písmena b) bude účtovať aj v nasledujúcom účtovnom období.

Čo sa týka dane z MV , túto daň by som účtovala v plnej výške do výdavkov bez krátenia .

Ja by som použila spôsob 2/ v rámci účtovných uzávierkových operácii by som na konci roka znížila výdavky o 30 % z dôvodu užívania firemného vozidla na súkromné účely .Účtovala by som znamienkom mínus podľa jednotlivého členenia výdavkov .Bol by to pre mňa prehľadnejší spôsob ako deliť výdavky pri vzniku účtovného prípadu .Samozrejme s tým, že si treba spraviť analytickú evidenciu výdavkov v JU - t.j. členenie výdavkov na motorové vozidlo .
Samozrejme , že krátenie sa týka aj finančného prenájmu MV a odpisov/znenie § citoval Štefan vo svojom príspevku /.
Viď pokyn
http://www.porada.sk/t112941-pokyn-d...enajmu-ju.html

Jazdy preukázať nejakým spôsobom musíte , tak ja by som predsa evidenciu jázd/Knihu jázd/vo Vašom prípade viedla .
4 0
Vanesa111 Vanesa111

Vanesa111 je offline (nepripojený) Vanesa111

To Zita5: veľmi pekne Vám ďakujem za promtnú odpoveď. A s tou knihou jázd ste ma moc nepotešili. Myslela som si, že si aspoň trochu uľahčím robotu ((( ale nechám si poradiť od skúsených.
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

Pred niekoľkými rokmi som si tiež obstarala vozidlo na lizing a na firmu szčo a úpravy z dôvodu pracovné/súkromné km som robila až ako uzávierkové operácie na konci roka.
Doporučujem však viesť aj knihu jázd a to nie kvôli smerniciam, ale hlavne preto, aby ste si odsledovali skutočnú spotrebu PL; zvýšená spotreba PL môže upozorniť na nejakú závadu na vozidle.
0 0
Načítať ďalšie