Zavrieť

Porady

skončenie PP podla §63 ods.1 pism. b - potrebujem pomôcť!

Ahojte priatelia poraďáci,
nasledodovný prípad je max. aktuálny a prosím Vás o vaše skoré postrehy, ponáhla to :-))

Potrebujem pomôcť s nasledovným problémom. Dňa 14.10.2005 som bol zamestnávateľom písomne upovedomený o zrušení môjho pracovného miesta a bola mi ponúknutá iná práca (o podradnosti ponúknutej prace sa tu radšej nebudem vyjadrovať). Ponúknutú pracú som dnes 19.10.2005 neprijal. Následne mi zamestnávateľ dal výpoveď pre nadbytočnosť podľa §63 ods. 1 pism. b) Zákonníka práce. Z výpovede vyplýva 2-mesačná výpovedná lehota, začínajúca 1.11.2005. Na túto výpoveď som obratom odpovedal formou Žiadosti o skončenie pracovného pomeru k dnešnému dňu, t.j.19.10.2005, pri čom som sa odvolal na ustanovenie §76 ods. 2 Zákonníka práce. Zamestnávateľ mi odmietol moju žiadosť prebrať, tak som ju ešte dnes poslal poštou, formou doporučenej zásielky. Zamestnávateľ pritom trval na tom, aby som ostal pracovať až do 31.12.2005, teda až do skončenia výpovednej doby. Konečne sa dostávam ku pár otázkam, ktoré sú mi nie sú jasné:
1.)Môžem dnešný deň považovať za deň skončenia pracovného pomeru?
2.)Môže ma zamestnávateľ nútiť, aby som u neho naďalej pracoval aj napriek tomu, že som mu podal žiadosť o skončenie pracovného pomeru ešte pred začatím plynutia výpovednej doby?

Ďakujem!
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  liba2 je offline (nepripojený) liba2

  liba2
  K bodu 1: NIE - k dohode o skončení PP k 19.10.05 nedošlo, zamestnávateľ ju nepodpísal.

  Jura je offline (nepripojený) Jura

  Jura
  acho
  Ahojte priatelia poraďáci,
  nasledodovný prípad je max. aktuálny a prosím Vás o vaše skoré postrehy, ponáhla to :-))

  Potrebujem pomôcť s nasledovným problémom. Dňa 14.10.2005 som bol zamestnávateľom písomne upovedomený o zrušení môjho pracovného miesta a bola mi ponúknutá iná práca (o podradnosti ponúknutej prace sa tu radšej nebudem vyjadrovať). Ponúknutú pracú som dnes 19.10.2005 neprijal. Následne mi zamestnávateľ dal výpoveď pre nadbytočnosť podľa §63 ods. 1 pism. b) Zákonníka práce. Z výpovede vyplýva 2-mesačná výpovedná lehota, začínajúca 1.11.2005. Na túto výpoveď som obratom odpovedal formou Žiadosti o skončenie pracovného pomeru k dnešnému dňu, t.j.19.10.2005, pri čom som sa odvolal na ustanovenie §76 ods. 2 Zákonníka práce. Zamestnávateľ mi odmietol moju žiadosť prebrať, tak som ju ešte dnes poslal poštou, formou doporučenej zásielky. Zamestnávateľ pritom trval na tom, aby som ostal pracovať až do 31.12.2005, teda až do skončenia výpovednej doby. Konečne sa dostávam ku pár otázkam, ktoré sú mi nie sú jasné:
  1.)Môžem dnešný deň považovať za deň skončenia pracovného pomeru?
  2.)Môže ma zamestnávateľ nútiť, aby som u neho naďalej pracoval aj napriek tomu, že som mu podal žiadosť o skončenie pracovného pomeru ešte pred začatím plynutia výpovednej doby?

  Ďakujem!
  Aby sa predišlo prípadom, že sa zamestnávateľ bude brániť uzatvoreniu takejto dohody so zámerom neposkytnutia odstupného, ZP ukladá
  zamestnávateľovi v týchto prípadoch zmluvnú povinnosť vyhovieť žiadosti zamestnanca o skončenie PP dohodou.

  Livia2 je offline (nepripojený) Livia2

  Livia2
  Podľa mňa si ty postupoval správne a zamestnávateľ nemá možnosť odmietnuť prevzatie tvojej žiadosti, ktoré si mu chcel odovzdať. Podľa § 76 ZP ods. 2 : Ak zamestnanec požiada o skončenie pracovného pomeru, je zamestnávateľ povinný tejto žiadosti vyhovieť.
  Doporučujem Ti, skús mu to odovzdať ešte raz, nechoď tam sám, aby si mal svedka. Podľa § 38, ods. 4 : Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne.
  V tvojom prípade je dôležité, aby si skončil pracovný pomer pred začatím plynutia výpovednej doby, teda do konca októbra. Potom skončíš pracovný pomer podľa § 60 dohodou, z dôvodu uvedeného v § 63 ods. 1, písm. b- nadbytočnosť a máš nárok na odstupné.

  elenka je offline (nepripojený) elenka

  elenka
  1.)Môžem dnešný deň považovať za deň skončenia pracovného pomeru?
  2.)Môže ma zamestnávateľ nútiť, aby som u neho naďalej pracoval aj napriek tomu, že som mu podal žiadosť o skončenie pracovného pomeru ešte pred začatím plynutia výpovednej doby?

  citujem ods. 2 § 76 ZP :
  Zamestnancovi po skončení pracovného pomeru patrí odstupné v sume najmenej dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak súhlasí so skončením pracovného pomeru pred začatím plynutia výpovednej doby z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c);
  zamestnancovi, ktorý odpracoval u zamestnávateľa najmenej päť rokov patrí odstupné v sume najmenej trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu.
  Ak zamestnanec požiada o skončenie pracovného pomeru, je zamestnávateľ povinný tejto žiadosti vyhovieť.

  Nie je to žiadna dohoda, je to fakt.

  Ak sú dodržané všetky ustanovenia týkajúce sa výpovede z nadbytočnosti, zametnávateľ je povinný akceptovať vašu žiadosť o skončenie pracovného pomeru pred začatím plynutia výpovednej doby.
  Dôrazne sa odvolajte na tento paragraf.
  Držím palce.

  Zita4 je offline (nepripojený) Zita4

  Zita4
  Súhlasím s názormi vyjadrenými predo mnou a dodávam, že doručovanie písomností rieši § 38 ZP a konkrétne odst. 4 hovorí: Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju pošta vrátila zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne.

  acho je offline (nepripojený) acho

  acho
  ľudka
  K akému dňu ruší zamestnávateľ Tvoje miesto?
  Dňa 12.10.2005 prijal rozhodnutie o znížení stavu zamestancov na mojej pozícii, s cieľom zvýšiť efektívnosť práce, a to s účinnosťou od 01.01.2006.

  Luba2 je offline (nepripojený) Luba2

  Luba2
  Máš celkom šťastie, že Ti výpoveď odovzdal v takom termíne, ako odovzdal. Totiž ak by Ti ju dal 31.10., už by si nemal na nič čas.

  Postupoval si správne, s Tvojim návrhom ukončiť pracovný pomer ešte pred začiatkom plynutia výpovednej doby súhlasiť musí /a vyplatiť Ti odstupné/. Neznamená to však, že včerajšok by bol posledným dňom pracovného pomeru, na to máš čas až do 31.10. Skús mu doručiť žiadosť o dohodu ešte raz, za prítomnosti dvoch svedkov a čo najskôr /ale datuj tú žiadosť o dohodu k poslednému dňu v mesiaci/.

  Ak odmietne súhlasiť, choď na inšpektorát práce, v takýchto prípadoch bývajú celkom pružní a vedia rýchlo pomôcť.

  To, že pracovné miesta sú zrušené až k 1.1.2006 ešte neznamená, že Ty musíš robiť až do konca decembra.

  acho je offline (nepripojený) acho

  acho
  V žiadosti som žiadal o skončenie k 19.10.2005, no keď že ju zamestnávateľ odmietol prevziať, poslal som mu ju doporučene 1.triedou. Od dnes (20.10.2005) som na PN. Žiadosť bola dnes zrejme doručená, nakoľko som bol dnes pri odovzdávaní potvrdenia o PN ústne konfrontovaný s jej obsahom a formuláciu (nebola moc lichotivá). Zvažujem, že odošlem žiadosť o skončenie pracovného pomeru ešte raz, no tento krát s termínom skončenia 31.10.2005.
  Ako to vidíte? Nebude to kontraproduktívny krok? ...keďže som už jednu žiadosť poslal s termínom 19.10.2005.
  P.S.: Na PN budem asi do konca mesiaca a liečebný poriadok dodržujem.

  Luba2 je offline (nepripojený) Luba2

  Luba2
  Ak bolo včera poslané s termínom skončenia 19.10. je len logické, že to zamestnávateľ neurobí, ak bude doručené až po 19.10. Tým, že si sa hodil na PN, máš dosť obmedzené možnosti, musíš dodržiavať liečebný poriadok, nemôžeš ísť na spomínaný inšpektorát práce, resp. do práce odovzdať osobne, nakoľko by si porušil liečebný režim.

  Tak asi nemáš inú možnosť, než poslať znova, odvolať sa na vyššie citovaný paragraf, ktorý hovorí, že ukončiť pp musí a vyplatiť odstupné musí no a potom čakať.

  Ak to neurobí, potom sa už môžeš len súdiť.

  ajobs je offline (nepripojený) ajobs

  muž ajobs
  acho
  V žiadosti som žiadal o skončenie k 19.10.2005, no keď že ju zamestnávateľ odmietol prevziať, poslal som mu ju doporučene 1.triedou. Od dnes (20.10.2005) som na PN. Žiadosť bola dnes zrejme doručená, nakoľko som bol dnes pri odovzdávaní potvrdenia o PN ústne konfrontovaný s jej obsahom a formuláciu (nebola moc lichotivá). Zvažujem, že odošlem žiadosť o skončenie pracovného pomeru ešte raz, no tento krát s termínom skončenia 31.10.2005.
  Ako to vidíte? Nebude to kontraproduktívny krok? ...keďže som už jednu žiadosť poslal s termínom 19.10.2005.
  P.S.: Na PN budem asi do konca mesiaca a liečebný poriadok dodržujem.
  Súhlasím so všetkými Poraďákmi, ktorí už poskytli rady ohľadne skončenia PP. Pracovný pomer skončí dohodou k 31.10.2005 (ak to tak zamestnávateľovi navrhneš), potom ti zamestnávateľ vyplatí 2 alebo 3-mesačné odstupné, a pokiaľ môžeš, zostaň na PN minimálne do konca tohto roka, ak by si sa prihlásil na ÚP, tento rok je podpora 35% vymeriavacieho základu, od 1.1.2006 50% vymeriavacieho základu (pri splnení podmienky platenia poistenia v nezamestnanosti minimálne 3 rokov z posledných 4 rokov).

  acho je offline (nepripojený) acho

  acho
  OK, tu je moj postup.
  Dnes, 21.10.2005 posielam opatovne Ziadost o skocenie pracovneho pomeru a to v nasledovnom zneni:

  Žiadam o skončenie pracovného pomeru ku dňu 31.10.2005. Túto žiadosť podávam v zmysle § 76 ods. 2 z.č.311/2001 Z. z. Zákonníka práce. Zároveň si dovoľujem upozorniť zamestnávateľa na povinnosti vyplývajúce z tohto ustanovenia zákonníka práce, najmä však na povinnosť vyhovieť tejto žiadosti.

  Žiadam zamestnávateľa aby sa písomne vyjadril k tejto žiadosti, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 28.10.2005.  Dufam, ze som to naformulaval spravne. Skusim este telefonicky skontaktovat inspekciu prace a poziadam ich, ci by na postup zamestnavatela dohliadli. Ak by sa im velmi nechcelo, mozem este dodat podnet na porusovanie inych ustanoveni zakonnika prace ako aj BOZP.

  Este jedna moja otazocka: Do kedy je najvhodnejsie ostat na PN? Zamyslam, ze ostanem do 30.10.2005 a 31.10.2005 pridem do prace (v ten den mi nevychadza zmena) a uz sa len osobne informujem o vyplateni odstupneho.


  Verim, ze sa mi to podari dotiahnut do uspesneho konca.
  Dakujem vsetkym poradakom, ktory prejavili zaujem mi pomoct.

  Zita4 je offline (nepripojený) Zita4

  Zita4
  acho
  Este jedna moja otazocka: Do kedy je najvhodnejsie ostat na PN? Zamyslam, ze ostanem do 30.10.2005 a 31.10.2005 pridem do prace (v ten den mi nevychadza zmena) a uz sa len osobne informujem o vyplateni odstupneho.
  PN ti neovplyvní skončenie pracovného pomeru.

  ajobs je offline (nepripojený) ajobs

  muž ajobs
  PN naozaj neovplyvní ukončenie PP, keďže ide o dohodu, a tou sa môže ukončiť pracovný pomer aj vtedy, keď si PN - to znamená, že nutne nemusíš ukončiť PN, aby si ukončil PP.

  Moja poznámka ohľadne trvania PN bola v tom zmysle prihlásenia na ÚP, kde by si v tomto roku dostal menšiu podporu (35%), ako na budúci rok (50%). Treba to zvážiť.

  andulka je offline (nepripojený) andulka

  andulka
  Deň skončenia pracovného pomeru je
  31.10.2005 a zamestnávateľ Vám musí vyhovieť. Podľa zákonníka práce má túto povinnosť (myslím že § 76)

  Denda je offline (nepripojený) Denda

  Denda
  V tejto téme sa v príspevku 3 a ďalších, riešili možné alternatívy
  http://www.porada.sk/showthread.php?...ht=krach+firmy
  Naposledy upravil Denda : 21.10.05 at 16:40

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.