Zavrieť

Porady

kontrola na obecný úrad

potrebujeme súrne vedieť, kto má dosah kontroly na obecné úrady? Ide o kontroly čo sa týka správneho nakladania s financiami, porušovanie zákonov, finančné prehmaty, ... ktoré spôsobuje starosta. Aký orgán ich môže kontrolovať a pokutovať?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  susann2 je offline (nepripojený) susann2

  susann2
  stefany2505 Pozri príspevok
  potrebujeme súrne vedieť, kto má dosah kontroly na obecné úrady? Ide o kontroly čo sa týka správneho nakladania s financiami, porušovanie zákonov, finančné prehmaty, ... ktoré spôsobuje starosta. Aký orgán ich môže kontrolovať a pokutovať?
  V prvom rade je to hlavný kontrolór obce. Výsledky svojich zistení predkladá poslancom, ktorí rozhodnú o ďalšom postupe. Kontroly sa môžu zúčastniť aj poslanci, ak sú znalí zákonov.

  jar88 je offline (nepripojený) jar88

  jar88
  stefany2505 Pozri príspevok
  potrebujeme súrne vedieť, kto má dosah kontroly na obecné úrady? Ide o kontroly čo sa týka správneho nakladania s financiami, porušovanie zákonov, finančné prehmaty, ... ktoré spôsobuje starosta. Aký orgán ich môže kontrolovať a pokutovať?
  Na obecný úrad má najlepší dosah občan obce.
  Stačí si preštudovať zopár zákonov, ktoré súvisia s tvojim problémom.
  Na začiatok stačí zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 a potom už len pokračovať.
  ---------------------------------------------------------------
  · Zákon NR SR č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z.z., zákona č. 461/2002 Z.z. a zákona č. 164/2008 Z.z.
  · Zákon č. 515/2003 Z.z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu ÚS SR č. 263/2006 Z.z.
  · Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 96/1991 Zb., zákona č. 130/1991 Zb., zákona č. 421/1991 Zb., zákona č. 500/1991 Zb., zákona č. 564/1991, zákona č. 11/1992 Zb., zákona č. 295/1992 Zb., zákona č. 43/1993 Z.z., zákona č. 252/1994 Z.z., zákona 287/1994 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z., zákona č. 225/1998 Z.z., zákona č. 233/1998 Z.z., nálezu ÚS č. 185/1999 Z.z., zákona č. 389/1999 Z.z., zákona č. 6/2001 Z.z., zákona č. 453/2001 Z.z., zákona č. 205/2002 Z.z. (ÚZ uverejnené pod č. 612/2002 Z.z.), zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 369/2004 Z.z., zákona č. 535/2004 Zz., zákona č. 583/2004 Z.z., zákona č. 615/2004 Z.z., zákona č. 757/2004 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z., zákona č. 628/2005 Z.z., zákona č. 267/2006 Z.z., nálezu ÚS č. 616/2006 Z.z., zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 334/2007 Z.z., zákona č. 335/2007 Z.z. a nálezu ÚS SR č. 203/2008 Z.z.
  · Zákon NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 229/1997 Z.z., zákona č. 281/1997 Z.z., zákona č. 288/1997 Z.z., zákona č. 117/1998 Z.z., zákona č. 195/1998 Z.z., zákona č. 225/1998 Z.z., zákona č. 241/1998 Z.z., zákona č. 337/1998 Z.z., zákona č. 263/1999 Z.z., zákona č. 313/1999 Z.z., zákona č. 83/2000 Z.z., zákona č. 186/2000 Z.z., zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., zákona č. 255/2001 Z.z., zákona 314/2001 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 453/2001 Z.z., zákona č. 49/2002 Z.z., zákona č. 128/2002 Z.z., zákona č. 543/2002 Z.z., zákona č. 103/2003 Z.z., zákona č. 417/2003 Z.z., zákona č. 453/2003 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 518/2003 Z.z., zákona č. 519/2003 Z.z. a zákona č. 525/2003 Z.z.
  · Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z.z., zákona č. 553/2003 Z.z., zákona č. 369/2004 Z.z., zákona č. 615/2004 Z.z., zákona č. 628/2005 Z.z., zákona č. 16/2006 Z.z., zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 334/2007 Z.z. a zákona č. 335/2007 Z.z.
  · Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení zákona č. 567/2001 Z.z., zákona č. 184/2002 Z.z. a zákona č. 103/2003 Z.z.
  · Zákon SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 527/2003 Z.z. (ÚZ uverejnené pod č. 138/2004 Z.z.) a zákona č. 122/2006 Z.z.
  · Zákon NR SR č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení zákona č. 458/2000 Z.z., zákona č. 559/2001 Z.z., zákona č. 385/2004 Z.z., zákona č. 261/2006 Z.z., zákona č. 199/2007 Z.z. a zákona č. 659/2007 Z.z.
  · Zákon NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zákona NR SR č. 222/1996 Z.z.., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 198/2002 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 36/2005 Z.z., zákona č. 14/2006 Z.z. (ÚZ uverejnené pod č. 420/2006 Z.z.) a zákona č. 335/2007 Z.z.

  stefany2505 je offline (nepripojený) stefany2505

  stefany2505
  lenže v konkrétnej obci zrušili celý kontrolný orgán a nemá kto starostu kontrolovať. Teraz si dáva všetko preplácať aj súkromné a celú obec zadĺžil až nad hlavu. Všetci iba hundrú a nikto nič nekoná. Starosta už robí tak silné prehmaty, že by už zato aj sedel v Leopoldove. Občania nevedia kam sa majú obrátiť :-(

  adi11 je offline (nepripojený) adi11

  adi11
  stefany2505 Pozri príspevok
  lenže v konkrétnej obci zrušili celý kontrolný orgán a nemá kto starostu kontrolovať. Teraz si dáva všetko preplácať aj súkromné a celú obec zadĺžil až nad hlavu. Všetci iba hundrú a nikto nič nekoná. Starosta už robí tak silné prehmaty, že by už zato aj sedel v Leopoldove. Občania nevedia kam sa majú obrátiť :-(
  Existuje aj vyssi kontrolny urad a to je MF SR...zavolajte, informujte a uvidite.

  stefany2505 je offline (nepripojený) stefany2505

  stefany2505
  adi11 Pozri príspevok
  Existuje aj vyssi kontrolny urad a to je MF SR...zavolajte, informujte a uvidite.
  ďakujeme, skúsime a uvidíme

  jar88 je offline (nepripojený) jar88

  jar88
  adi11 Pozri príspevok
  Existuje aj vyssi kontrolny urad a to je MF SR...zavolajte, informujte a uvidite.
  Nebolo by lepšie zavolať priamo do Štrasburku, alebo do Hágu a až potom na MF SR ?

  stefany2505 je offline (nepripojený) stefany2505

  stefany2505
  [QUOTE=jar88;1438990]Na obecný úrad má najlepší dosah občan obce.
  Stačí si preštudovať zopár zákonov, ktoré súvisia s tvojim problémom.
  Na začiatok stačí zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 a potom už len pokračovať.
  ---------------------------------------------------------------

  no čo sme sa na to teraz pozerali, tak ide o porušenie skoro všetkých zákonov. sme zvedaví, či to pomôže.
  chceli sme podať petíciu na odvolanie starosta, ale občania sa zľakli a báli sa podpísať ju

  adi11 je offline (nepripojený) adi11

  adi11
  [QUOTE=stefany2505;1439015]
  jar88 Pozri príspevok
  Na obecný úrad má najlepší dosah občan obce.
  Stačí si preštudovať zopár zákonov, ktoré súvisia s tvojim problémom.
  Na začiatok stačí zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 a potom už len pokračovať.
  ---------------------------------------------------------------

  no čo sme sa na to teraz pozerali, tak ide o porušenie skoro všetkých zákonov. sme zvedaví, či to pomôže.
  chceli sme podať petíciu na odvolanie starosta, ale občania sa zľakli a báli sa podpísať ju
  dajte podnet aj na Spravu financnej kontroly v BA

  stefany2505 je offline (nepripojený) stefany2505

  stefany2505
  [QUOTE=adi11;1439018]
  stefany2505 Pozri príspevok

  dajte podnet aj na Spravu financnej kontroly v BA

  pozerala som na ich stránku, ale netuším na koho sa tam máme obrátiť

  jar88 je offline (nepripojený) jar88

  jar88
  [QUOTE=stefany2505;1439033]
  adi11 Pozri príspevok


  pozerala som na ich stránku, ale netuším na koho sa tam máme obrátiť
  Obecné problémy sa riešia v obci a na súde. Nič viac a nič menej.

  stefany2505 je offline (nepripojený) stefany2505

  stefany2505
  ono by sa to dalo riešiť aj v obci, ale každý sa bojí. Ak by ste toho človeka poznali, tak by ste to pochopili okamžite. Vyjadril sa, že on ide aj cez mŕtvoly.

  jar88 je offline (nepripojený) jar88

  jar88
  stefany2505 Pozri príspevok
  ono by sa to dalo riešiť aj v obci, ale každý sa bojí. Ak by ste toho človeka poznali, tak by ste to pochopili okamžite. Vyjadril sa, že on ide aj cez mŕtvoly.
  Tak sa vysťahujte na Aliašku, alebo choďte na Lampáreň za Patrikom Hermanom. (tak či tak, je lepšie podať trestné oznámenie, ak je niečo trestné, alebo žalobu na súd, ak je niečo nezákonné)

  stefany2505 je offline (nepripojený) stefany2505

  stefany2505
  jar88 Pozri príspevok
  Tak sa vysťahujte na Aliašku, alebo choďte na Lampáreň za Patrikom Hermanom. (tak či tak, je lepšie podať trestné oznámenie, ak je niečo trestné, alebo žalobu na súd, ak je niečo nezákonné)
  super riešenie. ja som sa z obce vysťahovala (no nie na Aliašku), ale rada im pomôžem aspoň s tým kam sa môžu obrátiť.
  chceli dať trestné oznámenie, ale najskôr by mala byť asi nejaká kontrola, nie? ak v obci neje kontrolný orgán, tak sa skúša niečo iné. a iba to sme chceli. nechceme aby to za nás niekto riešil, chceme vedieť kam sa máme obrátiť.

  jar88 je offline (nepripojený) jar88

  jar88
  stefany2505 Pozri príspevok
  super riešenie. ja som sa z obce vysťahovala (no nie na Aliašku), ale rada im pomôžem aspoň s tým kam sa môžu obrátiť.
  chceli dať trestné oznámenie, ale najskôr by mala byť asi nejaká kontrola, nie? ak v obci neje kontrolný orgán, tak sa skúša niečo iné. a iba to sme chceli. nechceme aby to za nás niekto riešil, chceme vedieť kam sa máme obrátiť.
  http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/...cnom-zriadeni/
  Samospráva obce
  § 4
  (1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

  (2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce

  a) orgánmi obce,
  b) hlasovaním obyvateľov obce,
  c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.

  (3) Obec pri výkone samosprávy najmä....bla bla bla...
  ---------------------------------------------------
  Čo k tomu dodať, ???? čítaj a uč sa. Sťažovať sa, že ti niekto niečo nedal sám od seba je zbytočné. Je iná doba. Žiješ v právnom štáte a o svoje právo sa musíš postarať. (ÚV už nemáme a nemáme už ani NV a KNV)

  hudko je offline (nepripojený) hudko

  ženatý, trojročná dcéra hudko
  Správa finančnej kontroly môže kontrolovať len dotácie ktoré boli poskytnuté obci zo štátneho rozpočtu alebo eurofondy, na celé hospodárenie obce má dosah len Najvyšší kontrolný úrad. Ale obe tieto inštitúcie, ak zistia nejaké porušenie, uložia sankcie obci, nie starostovi (a predpokladám, že on sám si ich nezosobní). Takže radšej by som sa snažil upratať si problémy v rámci obce.

  Križan je offline (nepripojený) Križan

  Križan
  Pokiaľ máte dôkazy o finanačných machináciách, nič Vám nebráni podať trestné oznámenie. Je to najrýchlejší spôsob konania.

  verkaz je offline (nepripojený) verkaz

  verkaz
  Za hospodárenie s finančnými prostriedkami obce je v plnom rozsahu zodpovedný starosta a poslanci obecného zastupiteľstva. Zúčastni sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva a daj dotaz starostovi a žiadaj aby to bolo v zápisnici. Ak ti neudelia slovo, tak sa obráť na niektorého poslanca

  GAP je offline (nepripojený) GAP

  GAP
  To fakt neexistuje nič voči tým kandidujúcim starostom, ktorý porušujú moratórium a počas toho rozdavajú dary a taktiež počas volieb podplacajú romskych občanov, vyhraza sa im a vobec mu nevadi ze vsetci o tom vedia? V nasej obci je taky kandidujúci starosta, ktoreho napokon aj zvolili. Neviem si s tym rady. A neviem sa s tym zmierit. Podplatil dokonca aj romov aby volili len jeho kandidujúcich poslancov do zastupitelstva a tak sa aj stalo. Vsetko co sa bude na zastupitelstve schvalovat, vsetko prejde. Ako mame teraz obcania v tejto obci spolunazivat? Som z toho vyvedena. Nemaju ani potuchy co je ustava SR, vobec nevedia ani o zakone o obecnom zriadení, ani o zakone o volbach.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.