Zavrieť

Porady

Zmluva na prenájom bytu

Byt v OV chceme dať do podnájmu. Všade figurujeme ako vlastníci bytu ja aj manžel. Musia byť na zmluve o podnájme uvedené obidve naše mená (ako prenajímateľ), alebo stačí len jedného z nás?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  jacekova je offline (nepripojený) jacekova

  účtovník telom i dušou jacekova
  byt je v bezpodielovom spoluvlastníctve. máte 2 možnosti:

  1.uvediete tam mená vás oboch, obaja sa nahlásite na DÚ ako prenajímatelia a obaja budete zdaňovať príjem z prenájmu, tak že si aj obaja uplatníte oslobodenú čiastku 925,95€ pre rok 2010

  2.uvedie sa len meno napr.manželky, tá sa nahlási na DÚ a tá sama zdaní príjem z prenájmu a uplatní si len ona sama osl.čiastku

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Martina Ješová Pozri príspevok
  Riešim podobný problém, po neférovom prístupe majiteľa bytu, v ktorom sme v podnájme chceme vypovedať zmluvu, respektíve odísť, riešili sme aj neplatnosť nájomnej zmluvy, kedže vlastníkom bytu sú obaja s manželkou, tá na zmluve uvedená nie je, no podľa informácii, čo som našla na nete, je takáto nájomná zmluva len relatívne neplatná. Neplatná by bola, ak by sa ten, kto je ňou dotknutý (čiže jeho manželka) neplatnosti takéhoto právneho úkonu dovolá. Takúto žalobu je možné podať len do 3 rokov od jej podpísania. A tá lehota už uplynula.
  Manželka by zmluvu mohla napadnúť (relatívna neplatnosť - 3 roky) podľa § 145 obč.zákonníka. Ak však manželka dala manželovi na právny úkon súhlas, hoci len tichý, konkludentný, zmluva je platná.
  Relatívne neplatné úkony sú uvedené v § 40a.
  § 145


  (1) Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný.
  (2) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne.

  § 40a (Relatívna neplatnosť právneho úkonu)


  Ak ide o dôvod neplatnosti právneho úkonu podľa ustanovení § 49a, 140, § 145 ods. 1, § 479, § 589, § 701 ods. 1 a § 741b ods. 2, považuje sa právny úkon za platný, pokiaľ sa ten, kto je takým úkonom dotknutý, neplatnosti právneho úkonu nedovolá. Neplatnosti sa nemôže dovolávať ten, kto ju sám spôsobil. To isté platí, ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje dohoda účastníkov (§ 40). Ak je právny úkon v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom o cenách, je neplatný iba v rozsahu, v ktorom odporuje tomuto predpisu, ak sa ten, kto je takým úkonom dotknutý, neplatnosti dovolá.

  Mgr.Shrek je offline (nepripojený) Mgr.Shrek

  právnik, ktorého baví právo =D ...viac Mgr.Shrek
  milka777 Pozri príspevok
  Byt v OV chceme dať do podnájmu. Všade figurujeme ako vlastníci bytu ja aj manžel. Musia byť na zmluve o podnájme uvedené obidve naše mená (ako prenajímateľ), alebo stačí len jedného z nás?
  Ak je byt v podielovom spoluvlastníctve, platí nasledovné:
  § 139 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.
  Ti znamená, že ak sú podiely rovnaké, musíte sa dohodnúť alebo dať návrh na súd.

  Ak je byt v BSM, bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, tak tiež ako prenajímateľ musia byť uvedení obaja manželia. Vyplýva to z § 145 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,: Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný.

  Prenájom nehnuteľnosti podľa mňa nie je možné považovať za bežnú vec a preto by takáto zmluvy bola neplatná.

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Martina Ješová Pozri príspevok
  Riešim podobný problém, po neférovom prístupe majiteľa bytu, v ktorom sme v podnájme chceme vypovedať zmluvu, respektíve odísť, riešili sme aj neplatnosť nájomnej zmluvy, kedže vlastníkom bytu sú obaja s manželkou, tá na zmluve uvedená nie je, no podľa informácii, čo som našla na nete, je takáto nájomná zmluva len relatívne neplatná. Neplatná by bola, ak by sa ten, kto je ňou dotknutý (čiže jeho manželka) neplatnosti takéhoto právneho úkonu dovolá. Takúto žalobu je možné podať len do 3 rokov od jej podpísania. A tá lehota už uplynula.
  Veď môžete dať riadnu výpoveď.

  Lianka je offline (nepripojený) Lianka

  žena, matka, samoživiteľka... ...viac Lianka
  Pisala tu asi pred rokom a pol jedna pisatelka, ze DU im dal pokutu za to, ze sa sa manzel neregistroval (registrovala sa len manzelka) a bol tiez vlastnikom (prijmy a vydavky si uplatnovala len manzelka). Zrejme pre DU je az druhorade, ako sa dohodnu na delbe prijmov a vydavkov z prenajmu.
  Riešim podobný problém, po neférovom prístupe majiteľa bytu, v ktorom sme v podnájme chceme vypovedať zmluvu, respektíve odísť, riešili sme aj neplatnosť nájomnej zmluvy, kedže vlastníkom bytu sú obaja s manželkou, tá na zmluve uvedená nie je, no podľa informácii, čo som našla na nete, je takáto nájomná zmluva len relatívne neplatná. Neplatná by bola, ak by sa ten, kto je ňou dotknutý (čiže jeho manželka) neplatnosti takéhoto právneho úkonu nedovolá. Takúto žalobu je možné podať len do 3 rokov od jej podpísania. A tá lehota už uplynula.
  Riešim podobný problém, po neférovom prístupe majiteľa bytu, v ktorom sme v podnájme chceme vypovedať zmluvu, respektíve odísť, riešili sme aj neplatnosť nájomnej zmluvy, kedže vlastníkom bytu sú obaja s manželkou, tá na zmluve uvedená nie je, no podľa informácii, čo som našla na nete, je takáto nájomná zmluva len relatívne neplatná. Neplatná by bola, ak by sa ten, kto je ňou dotknutý (čiže jeho manželka) neplatnosti takéhoto právneho úkonu dovolá. Takúto žalobu je možné podať len do 3 rokov od jej podpísania. A tá lehota už uplynula.
  Mária27 Pozri príspevok
  Veď môžete dať riadnu výpoveď.
  Chceme odísť skôr, byť tu ešte 2 mesiace a potom znášať vyúčtovanie za fiktívné škody - nie, ďakujem... Oháňa sa vecami, ktoré boli v byte poškodené už dávno predtým a my nemáme dôkaz, že tomu tak bolo pred našich príchodom. Jednoducho chce pán podnikateľ čo najviac získať. Nájomné sme mu platili na ruku, netušíme, či za nás odvádza dane, či ho tiež nechráni to, že vlastne nemal z čoho, kedže doklad o tom, že sme mu platili nemáme. Neviem, čo s tým, potrebujem sa niečoho chytiť, aby nemal pocit, že nás môže ťahať za nos...

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.