Zavrieť

Porady

Obžaloba pre prečin zanedbania povinnej výživy - ako ďalej pokračovať

Dobrý deň.
Syn mojej sesternice, už ako plnoletý, podal na polícii oznámenie na otca, ktorý mu k určitému dátumu dlhoval na výživnom nemalú sumu. Polícia po prešetrení odstúpila podanie na okresnú prokuratúru, ktorá vo veci konala a poslala uvedené oznámenie:
"V trestnej veci obvineného xy, ktorá je realizovaná povereným pracovníkom OR PZ, Úradu justičnej a kriminálnej polície 12 pod číslom ..............., ktorým bol skutok kvalifikovaný ako prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 Trestného zákona Vás v zmysle § 234 ods. 2 Trestného poriadku upovedomujem, že v ďalšom trestnom konaní bude kvalifikovaný ako prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 2 Trestného zákona".
Následne na tento list prokuratúra poslala oznámenie:
"V zmysle § 234 ods. 1 Trestného poriadku Vám oznamujem, že som na obvineného xy podala obžalobu pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 2 Trestného zákona na Okresný súd v 12".

Trestný zákon:
§ 207
Zanedbanie povinnej výživy

(1) Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto sa najmenej tri mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.


Máme to teda chápať tak, že otec bude súdený za zanedbanie povinnej výživy, kde podľa uvedeného paragrafu môže byť odsúdený až na tri roky a súčasne mu súd nariadi zaplatiť dlžné výživné
alebo
sa má syn obrátiť na exekútora a toto dlžné výživné vymáhať prostredníctvom exekútora?

Ešte doplním, podania z prokuratúry boli zaslané ešte v marci tohto roku.
Ďakujem za radu.
Naposledy upravil rodina1 : 24.10.10 at 10:29 Dôvod: Doplnenie
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

Flinstone je offline (nepripojený) Flinstone

Flinstone
trestné stíhanie rieši vec po trestnoprávnej stránke, nie čo sa týka škody. Ak však sa bude chcieť otec zbaviť trestného stíhania a toho čo mu hrozí, bude musieť zaplatiť celý dlh na výživnom, aby sa uplatnilo ustanovenie o účinnej ľútosti a trest.stíhanie sa zastavilo.
Nebráni to však možnosti, vec posunúť exekútorovi a bude musieť okrem dlžnej sumy zaplatiť aj všimné exekútorovi, čo nebude málo...
záleží na ňom, či počká dva-tri mesiace kým vec dá exekútorovi alebo pobeží za ním zajtra ráno.

Flinstone je offline (nepripojený) Flinstone

Flinstone
rodina1 Pozri príspevok
Teda, pokiaľ doteraz synovi sesternice neprišli od otca žiadne peniaze, ani nejaký návrh otca o splácaní dlžného výživného, je teda možné osloviť exekútora a vymáhať dlžné výživné prostredníctvom neho.
Pretože vôbec neviem, ako súdne konanie prebieha, pýtam sa, či Okresný súd, ktorý bol poverený riešiť túto trestnoprávnu povahu veci, oznámi synovi, že proti otcovi bolo začaté trestné konanie a súd v uvedenej veci bude dňa ...., alebo ako sa syn dozvie, či je jeho otec odsúdený na odňatie slobody v dĺžke xy rokov?
Čo ak on teda požiada exekútora o vymáhanie dlžnej sumy a po nejakom čase otec splatí túto sumu? Čo potom?
ak od marca nereagoval otec na začatie trestného stíhania políciou, kde ho určite oboznámili o inštitúte účinnej ľútosti, tak asi nemá veľký zmysel čakať, že sa umúdri,ak odvtedy neposlal ani vindru...
Okresný súd vo veci nariadi pojednávanie, kde bude chlapec predvolaný ako svedok.
Môže osloviť exekútora, ktorý si urobí svoju časť roboty. Ak by otec aj mimo exekútora poslal nejaké peniaze, je povinný túto skutočnosť oznámiť exekútorovi.
začatím exekúcie, však bude povinný uhradiť aj jemu jeho províziu

rodina1 je offline (nepripojený) rodina1

Som jedna z vás rodina1
Flinstone Pozri príspevok
trestné stíhanie rieši vec po trestnoprávnej stránke, nie čo sa týka škody. Ak však sa bude chcieť otec zbaviť trestného stíhania a toho čo mu hrozí, bude musieť zaplatiť celý dlh na výživnom, aby sa uplatnilo ustanovenie o účinnej ľútosti a trest.stíhanie sa zastavilo.
Nebráni to však možnosti, vec posunúť exekútorovi a bude musieť okrem dlžnej sumy zaplatiť aj všimné exekútorovi, čo nebude málo...
záleží na ňom, či počká dva-tri mesiace kým vec dá exekútorovi alebo pobeží za ním zajtra ráno.
Teda, pokiaľ doteraz synovi sesternice neprišli od otca žiadne peniaze, ani nejaký návrh otca o splácaní dlžného výživného, je teda možné osloviť exekútora a vymáhať dlžné výživné prostredníctvom neho.
Pretože vôbec neviem, ako súdne konanie prebieha, pýtam sa, či Okresný súd, ktorý bol poverený riešiť túto trestnoprávnu povahu veci, oznámi synovi, že proti otcovi bolo začaté trestné konanie a súd v uvedenej veci bude dňa ...., alebo ako sa syn dozvie, či je jeho otec odsúdený na odňatie slobody v dĺžke xy rokov?
Čo ak on teda požiada exekútora o vymáhanie dlžnej sumy a po nejakom čase otec splatí túto sumu? Čo potom?

Obžaloba pre prečin zanedbania povinnej výživy - ako ďalej pokračovať

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.