Zavrieť

Porady

DPH-miesto dodania stavebných prác ČR

Sme slovenský subjekt registrovaný na Slovensku pre DPH. Uzatvorili sme zmluvu so slovenským subjektom registrovaným pre DPH na Slovensku na dodávku a montáž stavebných výrobkov na stavbu- rekonštrukciu objektu nachádzajúceho sa v ČR. Montáž stavebných výrobkov pre nás uskutočňuje slovenský subdodávateľ registrovaný pre DPH na Slovensku.
Podľa § 15 odst. 2 zákona o DPH je miestom dodania služby ČR.
1. Máme sa registrovať v ČR pre DPH a fakturovať slovenskému odberateľovi s českou sadzbou DPH?
2. Má sa náš subdodávateľ registrovať v ČR pre DPH a nám fakturovať s českou DPH?
Ďakujeme.
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

dom je offline (nepripojený) dom

dom
Podľa Vašeho príspevku by sme sa mali zaregistrovať v ČR. Ale nie je mi jasné, či len naša firma, alebo aj náš subdodávateľ? Alebo náš súbdodávateľ nám bude fa so slov. DPH? Možno je to jediná takáto akcia v ČR, po registrácií budeme musieť sa riadiť českým podmienkami DPH?
Vopred veľmi pekne ďakujeme.

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor Jana Acsová
dom
Podľa Vašeho príspevku by sme sa mali zaregistrovať v ČR. Ale nie je mi jasné, či len naša firma, alebo aj náš subdodávateľ? Alebo náš súbdodávateľ nám bude fa so slov. DPH? Možno je to jediná takáto akcia v ČR, po registrácií budeme musieť sa riadiť českým podmienkami DPH?
Vopred veľmi pekne ďakujeme.
Trošku to otočím, skúsime porozmýšľať:
1) ak sa tuzemský subjekt registruje na daň v ČR má dve možnosti a to:
- následne fakturovať pod českým IČ DPH a s českou sadzbou dane, t.j. na jednej strane mu vznikne daňová povinnosť v ČR a daň zinkasuje od odberateľa s tým, že ju na faktúre uvedie,
- fakturovať pod slovenským IČ DPH ale sadzbu dane zahrnúť do ceny svojej služby s tým, že na faktúre uvedie, že sa jedná o službu s miestom plnenia v ČR, t.j. služba nie je predmetom dane. Tiež daň zinkasuje, ale pre druhú stranu sa stane nákladom, nakoľko slovenský subjekt pod slovenským IČ DPH nemôže fakturovať českú daň.
Podmienky fakturácie však je potrebné dohodnúť, rovnako aj objednávku, pod ktorým IČ DPH bude služba vykonaná.

2) Mám za to, že Vami položená otázka závisí aj od toho, či niekto niekedy bude chcieť daň odpočítať. Lebo z vyššie uvedeného príkladu by nikomu nevzniklo právo na odpočítanie dane, nakoľko mám za to, že zahraničnému subjektu sa daň viažúca sa k nehnuteľnosti nevracia.

Je dôležité, kto komu fakturuje. Vychádza mi to, že prvému fakturujúcemu vzniká povinnosť registrácie vždy ... ale pravdepodobne aj druhému, nakoľko všetci spoločne vykonávajú služby s miestom dodania v inom členskom štáte. Hlavná otázka, ktorá následne vyvstáva je, pod akým IČ DPH si budú navzájom fakturovať.

dom je offline (nepripojený) dom

dom
Z odpovede nechápeme: keď sa zaregistrujeme v ČR, budeme mať pridelené dph ČR, aký význam má faktúrovať pod sloven. IČ dph?My máme zmluvu o dielo so slovenským subjektom s IČ dph slovenským, v zmluve je dohodnuté, že k dohodnutej cene bude zhotoviteľ účtovať DPH vo výške platnej v dobe zdan. plnenia. Objednávateľ nám poskytol zálohu, z tejto zálohy sme odviedli dph v SR. Mali sme už zaregistrovať v ČR a DPH odviesť tam? Všetky fakturácie budú prebiehať pod slovenským IČ dph lebo nikto z našich subdodáv. nie je registrovaný v ČR.

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor Jana Acsová
dom
Z odpovede nechápeme: keď sa zaregistrujeme v ČR, budeme mať pridelené dph ČR, aký význam má faktúrovať pod sloven. IČ dph?
Ja v príspevku nehovorím o význame, ale alternatívach a dopadoch. Význam musíte zvážiť Vy podľa súvisiacich dopadov.

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor Jana Acsová
dom
My máme zmluvu o dielo so slovenským subjektom s IČ dph slovenským, v zmluve je dohodnuté, že k dohodnutej cene bude zhotoviteľ účtovať DPH vo výške platnej v dobe zdan. plnenia. Objednávateľ nám poskytol zálohu, z tejto zálohy sme odviedli dph v SR. Mali sme už zaregistrovať v ČR a DPH odviesť tam?
Službu je už v čase prijatia zálohy potrebné zatriediť. Ak sa platba vopred vzťahuje k službe, ktorá má miesto dodania v inom členskom štáte, záloha podľa môjho názoru nepodlieha režimu slovenského zákona o DPH.

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor Jana Acsová
dom
Všetky fakturácie budú prebiehať pod slovenským IČ dph lebo nikto z našich subdodáv. nie je registrovaný v ČR.
Otázne je, či je to správne. Podstatné je, čo máte na mysli subdodávateľmi a či vykonávajú služby (práce) s miestom dodania v inom členskom štáte.

dom je offline (nepripojený) dom

dom
Subdodávatelia ( živnostíci SR )- u ktorých sme si objednali práce práce s miestom dodania v inom členskom štáte. Veď práve o to ide, ako to všetko
urobiť tak, aby to bolo správne.
AVO, ďakujem Vám za čas, ktorý ste mi venovali.

Lekon je offline (nepripojený) Lekon

účtovník-personalista, zakladám sro-čky elektronicky, dobre radím podnikaľom ako sa nezblazniť z odvodov a daní :o) najmä v Košiciach ...viac Lekon
Chcela by som sa opýtať niečo podobné, nechcem zakladať novú tému.
Sme dodávateľ slovenskému objednávateľovi (odberateľovi) služieb a tovaru v Maďarsku, Čechách. Dodávali sme tovar aj práce v týchto štátoch. Fakturovali sme im normálne DPH, vrátili nám faktúru s tým, že mi to máme faktúrovať v 0, teda bez DPH. My však v daných krajinách nie sme registrovaní ako platcovia DPH. Ako to má byť správne prosím, vie mi niekto poradiť?

Lekon je offline (nepripojený) Lekon

účtovník-personalista, zakladám sro-čky elektronicky, dobre radím podnikaľom ako sa nezblazniť z odvodov a daní :o) najmä v Košiciach ...viac Lekon
Poradí mi niekto prosím?

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac Rozalka
Kto je objednávateľ/odberateľ - kde má sídlo, kde má pridelené IČ pre DPH? a konkrétne akej služby?

Lekon je offline (nepripojený) Lekon

účtovník-personalista, zakladám sro-čky elektronicky, dobre radím podnikaľom ako sa nezblazniť z odvodov a daní :o) najmä v Košiciach ...viac Lekon
Odberateľ je slovenská firma (sídlo na slovensku) IČ DPH ma SK, dodanie tovaru a služieb - kabeláž (čiže káble - tovar a ich montáž), miesto dodania je Maďarsko. My sme SK firma registrovaná DPH na SK aj sídlo máme na Slovensku. Prosím, kto sa má registrovať v Maďarsku, aby bolo dodanie tovaru a služby oslobodené od DPH. Ďakujem.

ZDENIELA je offline (nepripojený) ZDENIELA

som kto som ZDENIELA
Lekon Pozri príspevok
Odberateľ je slovenská firma (sídlo na slovensku) IČ DPH ma SK, dodanie tovaru a služieb - kabeláž (čiže káble - tovar a ich montáž), miesto dodania je Maďarsko. My sme SK firma registrovaná DPH na SK aj sídlo máme na Slovensku. Prosím, kto sa má registrovať v Maďarsku, aby bolo dodanie tovaru a služby oslobodené od DPH. Ďakujem.
Jednou zo základných podmienok oslobodenia od DPH pri vývoze tovarov a služieb je registrácia odberateľa ako platcu DPH v členskom štáte EU.

Lekon je offline (nepripojený) Lekon

účtovník-personalista, zakladám sro-čky elektronicky, dobre radím podnikaľom ako sa nezblazniť z odvodov a daní :o) najmä v Košiciach ...viac Lekon
Ďakujem pekne.

TatianaM je offline (nepripojený) TatianaM

TatianaM
Odberateľ slovenská firma pre ktorú robíte by mala fakturovať pre firmu v Maďarsku a v ČR s DHP (prenesie túto daňovú povinnosť do Maďarska a Čiech ) a tým by sa mala zaregistrovať ako platca DPH v členskom štáte EU (Maďarsku a ČR) potom Vy vystavujete faktúru bez DPH s odvolávkou na par. 15. odst. 2.

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.