Zavrieť

Porady

registrácia podla§7a DPH

Dobrý večer, prosím o radu:
Cestovná kancelária je príjemca služby z EU/prenájom pozemkov/.Má sa zaregistrovat ako platca DPH podla §7a, ak nehnutelnost je v Taliansku a dodávatel služby je platca DPH?
Ak áno, podáva sa danové priznanie,

V decembri bude CK ponúkat zájazdy pre iné cestovky v EU,čiže bude ona dodávatel služby a bude mat z nej províziu.Má sa zaregistrovat podla §7a ?
Ak áno, podáva sa súhrnný výkaz?
Alebo je tam nejaká iná povinnost, kedže neprekročila zákonom daný limit na registráciu podla §4.DPH.

V akom prípade sa podáva danové priznanie DPH a pritom nemusíš byt zaregistrovaný.
Mám v tom chaos.Vedel by mi to niekto prosím vysvetlit?
Dakujem za vysvetlenie.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  IvoM je offline (nepripojený) IvoM

  IvoM
  tereza5 Pozri príspevok
  Dobrý večer, prosím o radu:
  Cestovná kancelária je príjemca služby z EU/prenájom pozemkov/.Má sa zaregistrovat ako platca DPH podla §7a, ak nehnutelnost je v Taliansku a dodávatel služby je platca DPH?
  Ak áno, podáva sa danové priznanie,

  Nie, pretože to nie je služba podľa §15.1 /viď §69.3/ a podľa mňa by to malo byť buď s talianskou DPH alebo sa musíš v Taliansku registrovať.


  V decembri bude CK ponúkat zájazdy pre iné cestovky v EU,čiže bude ona dodávatel služby a bude mat z nej províziu.Má sa zaregistrovat podla §7a ?
  Ak áno, podáva sa súhrnný výkaz?
  Alebo je tam nejaká iná povinnost, kedže neprekročila zákonom daný limit na registráciu podla §4.DPH.

  To sa nedá jednoznačne povedať, ale asi áno /§7a + SV/, závisí to aj toho kde budú tie zájazdy zrealizované, pozri si §65.


  V akom prípade sa podáva danové priznanie DPH a pritom nemusíš byt zaregistrovaný.
  Mám v tom chaos.Vedel by mi to niekto prosím vysvetlit?
  Dakujem za vysvetlenie.
  ...

  betka je offline (nepripojený) betka

  betka
  Doplním Iva, viem, že ak mám cestovku, mala by som aspoň trošku zabrdnúť do par. 65:

  Osobitná úprava uplatňovania dane

  Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry
  Na začiatok

  (1) Platiteľ, ktorý obstaráva od iných zdaniteľných osôb služby cestovného ruchu a pri predaji vystupuje voči zákazníkom vo vlastnom mene (ďalej len "cestovná kancelária"), je povinný postupovať podľa odsekov 2 až 9. Služby cestovného ruchu obstarané od iných zdaniteľných osôb, vlastné služby cestovnej kancelárie a prirážka cestovnej kancelárie sa považujú za dodanie jednej služby cestovnou kanceláriou zákazníkovi.

  (2) Cestovná kancelária nemôže odpočítať daň pri službách cestovného ruchu obstaraných od iných osôb.

  (3) Základom dane pri predaji služieb cestovného ruchu je kladný rozdiel medzi celkovou predajnou cenou požadovanou od zákazníka a súčtom cien služieb cestovného ruchu obstaraných od iných osôb vrátane vlastnej služby cestovnej kancelárie. Tento rozdiel predstavuje prirážku cestovnej kancelárie, ktorá sa považuje za cenu s daňou.

  (4) Ak cestovná kancelária dodáva vlastnú službu, na účely výpočtu dane podľa odseku 3 zahrnie do celkovej predajnej ceny požadovanej od zákazníka túto službu s daňou, pričom pri dodaní vlastnej služby jej vzniká osobitne daňová povinnosť.

  (5) Daňová povinnosť pri predaji služieb cestovného ruchu zákazníkovi vzniká dňom poskytnutia poslednej služby; ak je platba prijatá pred poskytnutím poslednej služby, vzniká daňová povinnosť z každej platby dňom prijatia platby.

  (6) Ak je cestovná kancelária povinná postupovať pri odpočítaní dane podľa § 50, pri výpočte koeficientu neuvádza do čitateľa ani menovateľa služby cestovného ruchu obstarané od iných osôb.

  (7) Prirážka cestovnej kancelárie je oslobodená od dane, ak služby cestovného ruchu obstarané od iných osôb sú poskytované mimo územia Európskeho spoločenstva. Ak sú služby cestovného ruchu obstarané od iných osôb poskytované čiastočne mimo územia Európskeho spoločenstva a čiastočne na území Európskeho spoločenstva, je oslobodená od dane iba pomerná časť prirážky cestovnej kancelárie vzťahujúca sa na služby poskytované mimo územia Európskeho spoločenstva.

  (8) Cestovná kancelária, ktorá predáva služby cestovného ruchu v mene a na účet inej cestovnej kancelárie, uplatňuje daň len za sprostredkovanie predaja služieb cestovného ruchu okrem sprostredkovania, ktoré je oslobodené od dane podľa § 47 ods. 12. Sprostredkovanie predaja služieb cestovného ruchu v mene a na účet inej cestovnej kancelárie, ak sú tieto služby poskytované čiastočne mimo územia Európskeho spoločenstva a čiastočne na území Európskeho spoločenstva, je oslobodené od dane v pomernej časti.

  (9) Platiteľ, ktorý prevádzkuje cestovnú kanceláriu a postupuje podľa odsekov 1 až 7, je povinný viesť podrobné záznamy o obstaraných a predaných službách cestovného ruchu na účely určenia základu dane podľa odseku 3.

  (10) Postup podľa odsekov 1 až 7 cestovná kancelária neuplatňuje, ak predáva služby cestovného ruchu zdaniteľnej osobe na jej podnikanie.

  registrácia podla§7a DPH

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.