Zavrieť

Porady

Leasing - netypický postup

Ahojte poraďáci.
Viem, že leasing tu bol pretriasaný veľa krát, ale mám netypickú situaciu, v ktorej by som vás chcela poprosiť o radu. Leasingová spoločnosť ukončila 30.3.10 pre neplatenie leasingovú zmluvu ale následne bola podpísaná nová leasingová zmluva na dlhšiu dobu splácania /120 mesiacov/. Ako postupovať, ako zaúčtovať?? Mám nasledovné stavy: obstarávacia cena 1 676 314,
zost. cena 1 344 537,
odpisy do 3/10 331 776,
istina na novej leasingovej zmluve 1 167 704.
Upraviť základ dane alebo nie o odpisy, keď leasingová zmluva bola ukončená ale následne je ďalšia a predmet leasingu je v majetku k 31.12.10? Ďakujem za Vaše fundované odpovede, s týmto sa trápim dlho a potrebujem pomoc.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

  a_je_to
  Ak nebol odňatý predmet leasingu, nedošlo k postúpeniu podľa § 2, písm. s a nezmenili sa zmluvné strany, tak nemožno prípad považovať za ukončenie zmluvy, iba za zmenu zmluvných podmienok. Druhá zmluva je závisle napojená na prvú tam, kde prvá skončila. Predmet sa používa u jedného nájomcu. Nedošlo k žiadnemu porušeniu účtovných a daňových pravidiel leasingu. Ako pokračovať ? Normálne, akoby nič, iba nedodržanie splatnosti. Mal by byť pripojený nový splátkový kalendár, s rozpisom splátok /pomeru istiny a leasingového úroku/ na zostávajúce mesiace splácania. Základ dane sa upravovať nemusí, lebo nedochádza k úprave už uplatnených leasingových odpisov podľa § 17, ods. 24 – viď § 26, ods. 8, tretia veta ZoDP ... čítaj : V prípade predĺženia alebo skrátenia dohodnutej doby finančného prenájmu sa už uplatnené odpisy spätne neupravujú a zvyšná časť odpisovanej hodnoty sa rozpočítava rovnomerne až do novej dohodnutej doby ukončenia finančného prenájmu.

  hksforge je offline (nepripojený) hksforge

  hksforge
  Dakujem velmi pekne, tiez sa mi videlo nevhodne postupovat ako pri ukonceni leasingu a vkladat do uctovnictva novy, vznikli by zavratne cisla v nakladoch a vynosoch. Vdaka za pomoc a zelam prijemny den aj zbytok sviatkov.

  betka je offline (nepripojený) betka

  betka
  Postupy:

  30a/(6) Finančné vysporiadanie prenajímateľa s nájomcom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje
  a) v prospech účtu 374 – Pohľadávky z nájmu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 325 – Ostatné záväzky, ak prenajímateľ odobral prenajatý majetok nájomcovi,
  b) na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky so súvzťažným zápisom v
  1. prospech účtu 374 – Pohľadávky z nájmu do výšky zostatku pohľadávky vzniknutej z finančného prenájmu, prípadne
  2. prospech účtu 648 – Ostatné prevádzkové výnosy.

  O predčasné ukončenie nejde.


  ZDP:

  2/s) finančným prenájmom obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb, ak

  1. vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na nájomcu a Zrejme prejde vlastníctvo, ak sa v budúcnosti dodržia podmienky
  2. doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 a nie menej ako tri roky alebo ak je predmetom prenájmu pozemok, doba trvania nájmu pozemku je najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 4, pričom pri postúpení nájomnej zmluvy bez zmeny podmienok na nového nájomcu táto podmienka platí na nájomnú zmluvu ako celok,

  Neporušili ste podmienky. Súhlasím s a-je-to,

  Leasing - netypický postup

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.