Zavrieť

Porady

Kedy je prípustné dovolanie na Najvyšší súd?

Dobrý deň, dnes som mala súd o určenie vlastníckeho práva, v konaní som bola ako žalovaná strana. Okresný sudca v predchádzajúcom období vydal rozsudok v môj prospech, žalobu zamietol, no žalobca podal odvolanie na Krajský súd.Ten namiesto toho aby v odvolacom konaní rozhodol, vec vrátil naspäť na konanie na okresný súd s presným určením ako má okresný sudca rozhodnúť. Takže dnes okresný sudca proti svojej vôli musel rozhodnúť podľa pokynu Krajského súdu. V odvolacom konaní je už vopred jasné ako rozhodne Krajský súd, t.j. v môj neprospech. Aký je ďalší postup? Je prípustné dovolanie na Najvyšší súd, alebo je to na svojvôli Krajského súdu či bude dovolanie prípustné? Vie mi niekto poradiť?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  elaurie je offline (nepripojený) elaurie

  elaurie
  destiny1111 Pozri príspevok
  Dobrý deň, dnes som mala súd o určenie vlastníckeho práva, v konaní som bola ako žalovaná strana. Okresný sudca v predchádzajúcom období vydal rozsudok v môj prospech, žalobu zamietol, no žalobca podal odvolanie na Krajský súd.Ten namiesto toho aby v odvolacom konaní rozhodol, vec vrátil naspäť na konanie na okresný súd s presným určením ako má okresný sudca rozhodnúť. Takže dnes okresný sudca proti svojej vôli musel rozhodnúť podľa pokynu Krajského súdu. V odvolacom konaní je už vopred jasné ako rozhodne Krajský súd, t.j. v môj neprospech. Aký je ďalší postup? Je prípustné dovolanie na Najvyšší súd, alebo je to na svojvôli Krajského súdu či bude dovolanie prípustné? Vie mi niekto poradiť?

  Občiansky súdny poriadok
  § 236
  (1) Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa.

  (2) Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné.

  § 237

  Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak

  a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
  b) ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania,
  c) účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený,
  d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
  e) sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný,
  f) účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom,
  g) rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát.

  § 238

  (1) Dovolanie je tiež prípustné proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bol zmenený rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej.

  (2) Dovolanie je prípustné aj proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, v ktorom sa odvolací súd odchýlil od právneho názoru dovolacieho súdu vysloveného v tejto veci.

  (3) Dovolanie je prípustné tiež proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bol potvrdený rozsudok súdu prvého stupňa, ak odvolací súd vyslovil vo výroku svojho potvrdzujúceho rozsudku, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, alebo ak ide o potvrdenie rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým súd prvého stupňa vo výroku vyslovil neplatnosť zmluvnej podmienky podľa § 153 ods. 3 a 4.

  (4) Dovolanie nie je prípustné vo veciach upravených zákonom o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem rozsudku o obmedzení alebo pozbavení rodičovských práv a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu, o priznaní rodičovských práv a povinností maloletému rodičovi dieťaťa, o určení rodičovstva o zapretí rodičovstva alebo o osvojení.

  (5) Dovolanie nie je prípustné ani vo veciach, v ktorých bolo napadnuté právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšujúcom trojnásobok minimálnej mzdy a v obchodných veciach desaťnásobok minimálnej mzdy, pričom na príslušenstvo sa neprihliada. Ak je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky, dovolanie nie je prípustné, ak výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa prvej vety. Na určenie minimálnej mzdy je rozhodujúci deň podania návrhu na prvostupňovom súde.

  Dovolanie je prípustné iba proti právoplatnému rozhodnutiu odvolacieho súdu, takže najprv je potrebné podať odvolanie. Ak krajský súd potvrdí rozhodnutie okresného súdu, môže v rozsudku vysloviť, že je dovolanie prípustné podľa § 238 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku. Ak tak neurobí, bude dovolanie prípustné len ak sa nájde nejaký iný dovolací dôvod uvedený v § 237 a nasl.

  destiny1111 je offline (nepripojený) destiny1111

  destiny1111
  A to si Krajský súd môže len tak svojvoľne rozhodnúť či pripustí alebo nie dovolanie? O to skôr, že "prikázal" okresnému súdu rozhodnúť opačne než mal názor okresný súd. V takomto prípade by vlastne o celej veci rozhodol v podstate jediný súd - a to krajský. Ešte aj o tom či bude možné dovolanie. Je toto normálne?

  Kedy je prípustné dovolanie na Najvyšší súd?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.