Zavrieť

Porady

Fakturácia: oprava a odpočítanie DPH

Prajem pekný deň, ako "nováči" rád by som sa niečo spýtal k "dobropisom", či dokladom o oprave základu dane, aj keď som sa už čosi dozvedel z predchádzajúcich príspevkov, neviem, ako postupovať v prípade, ak faktúra od dodávateľa zneje v 1 položke na "kladný" základ dane a v ďalších položkách (napr. za spätne odkúpený tovar - palety) na "mínusový" základ dane, pričom položky s "-ZD" prevyšujú sumárne 1 "+ZD", takže Fa v konečnom zúčtovaní zneje na "-"ZD, a samoz."-DPH". Vzťahuje sa povinnosť opraviť ZD a DPH v období obdržania takéhoto dokladu v zmysle § 53,§ 25, alebo sa na uvedené môže uplatniť z dôvodu 1 "+" fakturovanej položky § 51 najneskôr obdobie nasledujúce bezprostredne po období vzniku práva na odpočítanie DPH (s plusového ZD).
V tejto súvislosti ešte jedna otázka: ak mi dodávateľ na Fa uvedie "v prípade skoršej úhrady do "xy"dní skonto vo výške "xy %", ako zúčtovať fakturovanú sumu bez skonta alebo so skontom, nakoľko v ďalšom zdaňovacom období obdržím dobropis / doklad znižujúci základ dane k uplatneniu skonta. Čo sa rozumie "písomnou dohodou" medzi odberateľom a dodávateľom podľa § 25 ods.6 Z.č.222/04? [/I]
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  kalkulka je offline (nepripojený) kalkulka

  pracujem v spoločnosti, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou, ktorú takmer všetku expotrujeme do krajín EÚ ...viac kalkulka
  Správne by to mali rozdeliť na faktúru, ktorá obsahuje plnenia, ktoré boli dodané, čiže plusové a opravnú faktúru po starom dobropis, ktorý zároveň má obsahovať odvolávku na faktúru, ku ktorej sa má vystaviť opravný doklad.

  renča1 je offline (nepripojený) renča1

  :-D renča1
  V tejto súvislosti ešte jedna otázka: ak mi dodávateľ na Fa uvedie "v prípade skoršej úhrady do "xy"dní skonto vo výške "xy %", ako zúčtovať fakturovanú sumu bez skonta alebo so skontom, nakoľko v ďalšom zdaňovacom období obdržím dobropis / doklad znižujúci základ dane k uplatneniu skonta. Čo sa rozumie "písomnou dohodou" medzi odberateľom a dodávateľom podľa § 25 ods.6 Z.č.222/04? [/I][/QUOTE]

  K prevej otázke:
  Pre mňa je moc obšírne napísaná a nebudem odpovedať pokiaľ jej neporozumiem. Určite to pochopia druhý a poradia. K druhej otázke:
  § 25 ods.6 sa rozumie: Podľa právnej úpravy platnej do konca roka 2004, bol platiteľ dane povinný opraviť základ dane v prípade zníženia ceny po vzniku daň.povinnosti.Vzhľadom na to, že pri poskytovaní rôznych obchodných zliav boli opravy základu dane pri znížení ceny pre platiteľa dane administ.náročné ...(platiteľ dane znížil základ dane a znížil aj tomu zodpovedajúcu daň a odberteľ znížil odpočítanú daň zodpovedajúcu zníženému základu dane),novelou sa povinnosť opravy základu dane zo zákona vypustila. Platiteľ dane po dohode s odberateľom , ktorý musí byť tiež platiteľom dane, nemusí pri znížení ceny opraviť základ dane a daň. Medzi dodáv.a odberateľom dôjde len k finan.vyrovnaniu bez dalších daň.povinností. Dohoda medzi dodávateľom a odberateľom o využití možnosti postupu podľa tohto parag. musí byť písomná. V prípade, ak jedna zo zmluvných strán nebude súhlasiť s tým, aby sa opravu základu dane pri znížení ceny nevykonala, dodávateľ nebude môcť ustanovenie § 25 ods.6 uplatniť.Dodávateľ by mal faktúrovať sumu celkovú, ty uhradíš do splatnosti a tým využiješ skonto a on ti na základe skoršej úhrady vystaví dobropis, ktorý pripáruješ k tejto faktúre. Dobropis bude vystavovať na základe § 25 odst.6, ak sa písomne dohodnete bude sa faktúrovať bez dph. A k tomu účtovaniu neuviedol si či účtuješ JÚ alebo PÚ.

  hogo je offline (nepripojený) hogo

  hogo
  ...ďakujem za odpoveď, stretávam sa s mnohými názormi, ale každý je iný, mám v tom guláš. Doklad o oprave základu dane, resp. DPH obdržíme vždy aj s uvedením "-"DPH, tak si myslím, že o § 25, ods. 6 zrejme nepôjde. Každý mesiac sa jedná cca. o 10 takýchto dokladov, ktorými sa opravuje odpočítaná DPH, i keď horšie asi je že nie v mesiaci v ktorom bol doklad obdržaný, ale až keď sa rozhodne o ňom, že sa zaúčtuje (ako podľa "starého zákona DPH § 22 ods.1 "289/95".

  Mikolajova je offline (nepripojený) Mikolajova

  Mikolajova
  Chcela by som sa opytať či dobropis môže byť k faktúre ktorá sa viaže na tovar a aj na prepravu. T.j. zaslali sme tovar zakaznikovi plus boli fakturovane naklady na prepravu a zakaznik chce na celu fakturu dobropis. Neviem čo s tymi nákladmi na zásielku.

  Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

  daňový poradca, audítor Jana Acsová
  Mikolajova
  Chcela by som sa opytať či dobropis môže byť k faktúre ktorá sa viaže na tovar a aj na prepravu. T.j. zaslali sme tovar zakaznikovi plus boli fakturovane naklady na prepravu a zakaznik chce na celu fakturu dobropis. Neviem čo s tymi nákladmi na zásielku.
  Jednoduchá otázka, zložitá odpoveď a to z dôvodu neštandardnej fakturácie. Prečo ste fakturovali odberateľovi zvlášť položku za prepravu? Čo si u Vás objednal? Ak iba tovar, tak podľa § 22 ods. 1,2 je základom dane pri dodaní tovaru všetko, čo požadujeme od príjemcu plnenia vrátane súvisiacich nákladov. T.j. ak v dodávke za tovar bola dohodnutá aj preprava (a na faktúre figuruje ako samostatná položka iba "zo slušnosti"), mali by ste dobropisovať celú faktúru, t.j. základ dane podľa spomínaného § 22 ods. 1,2.

  Súvisiaci link:
  http://www.porada.sk/showpost.php?p=113621&postcount=57

  Podľa toho, čo je základom dane pri dodaní je potrebné vychádzať aj pri oprave základu dane.
  Naposledy upravil Jana Acsová : 05.12.05 at 14:49

  Mikolajova je offline (nepripojený) Mikolajova

  Mikolajova
  Jednoducho ak sa vedie skladová evidencia tak zo skladu sa urobí výdaj podľa cenníka ale keď sa to zákazníkový zasiela fakturujú sa mu náklady na zásielku. Takže vystaviť na celú faktúru dobropis a rozčleniť to tak ako bolo na faktúre alebo súhrne v cene tovaru?

  Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

  daňový poradca, audítor Jana Acsová
  Mikolajova
  Jednoducho ak sa vedie skladová evidencia tak zo skladu sa urobí výdaj podľa cenníka ale keď sa to zákazníkový zasiela fakturujú sa mu náklady na zásielku. Takže vystaviť na celú faktúru dobropis a rozčleniť to tak ako bolo na faktúre alebo súhrne v cene tovaru?
  Nechcem odpovedať nesprávne a zavádzajúco, nakoľko od spôsobu vedenia skladovej evidencie nezávisí správnosť fakturácie.

  Skúsim takto:
  Odberateľ si u Vás objednal tovar a vy ste mu ho dodali. Vašou tržbou za tovar je všetko vrátane prepravy, ktorú na faktúre vypisujete ako samostatnú položku, lebo vám to softvér skladového hospodárstva inak neumožní.
  Ak áno, výška dobropisu, t.j. oprava pôvodného plnenia by sa mala odvíjať z celého základu dane, t.j. z ceny dodaného tovaru vrátane prepravy.
  Pri vystavení dobropisu by sa malo vychádzať z pôvodne vystaveného dokladu. Vo vašom prípade neexistuje jednoznačná odpoveď ako. A už sa vám to neviaže na softvér? Nedôjde k vráteniu tovaru na sklad?

  Mikolajova je offline (nepripojený) Mikolajova

  Mikolajova
  Mame stanovený cenník a keď mam na fakture 30 položiek v určitej dohodnutej sume podľa cenníka neviem si predstaviť aby som menila cenu podľa nákladov na zásielku, keďže tie náklady sú stále iné.

  Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

  daňový poradca, audítor Jana Acsová
  Mikolajova
  Mame stanovený cenník a keď mam na fakture 30 položiek v určitej dohodnutej sume podľa cenníka neviem si predstaviť aby som menila cenu podľa nákladov na zásielku, keďže tie náklady sú stále iné.
  V tomto vám neporadím. Je to záležitosť vášho softvéru a zaužívaných postupov.
  Máte 2 možnosti:
  - vystaviť dobropis v znení pôvodnej faktúry,
  - rozpočítať prepravu do dobropisovaných položiek.
  Vo vašom prípade doporučujem prvý postup, aby bolo zrejmé, čo dobropisujete. Zároveň vám však odporúčam smernicu k problematike, odôvodnenie a dôraz na to, čo sa rozumie základom dane pri dodávke tovaru a prečo fakturujete zvlášť tovar a zvlášť prepravu.

  apo je offline (nepripojený) apo

  apo
  kalkulka Pozri príspevok
  Správne by to mali rozdeliť na faktúru, ktorá obsahuje plnenia, ktoré boli dodané, čiže plusové a opravnú faktúru po starom dobropis, ktorý zároveň má obsahovať odvolávku na faktúru, ku ktorej sa má vystaviť opravný doklad.
  Na túto tému som trafil pri prehľadávaní s heslom PALETY.

  Po niekoľkých rokoch som dospel k záveru, že asi palety dávam do evidencie DPH nesprávne nakoľko som dal do riadku oprava dane rozdiel medzi DPH z vrátených paliet a DPH z poplatku za opotrebenie paliet.

  Softvér POHODA dáva možnosť urobiť dva riadky v evidencii. Jeden riadok ako OPRAVA základu dane a jeden riadok odpočet dane.

  Týmto príspevkom chcem poukázať nato, že asi by sa nemalo trvať na vystavení dvoch faktúr pri vrátení paliet nakoľko obidve daňové prípady sú na faktúre uvedené samostatne a je ich možno takto zahrnúť aj do evidencie DPH. Ja som žiaľ na takéto riešenie prišiel cca až po 2 rokoch, ale myslím si, že pri kontrole to nebude hodnotené ako podstatný nedostatok nakoľko rozdiel v celkom výsledku DP môže byť 1 koruna hore dolu zo zaokrúhlenia.

  Pozdravujem.

  apo

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.