Zavrieť

Porady

Denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri PN

Zamestnanec nastúpil 4.1.2011 a jeho mzda je 1100 eur mesačne. Od 10.1.2011 je práceneschopný. Ako vypočítam DVZ pre náhradu príjmu. Ďakujem.
Usporiadat
Melnick Melnick

Melnick je offline (nepripojený) Melnick

človek čo opustil Poradu.
(1) Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

(2) Denný vymeriavací základ nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací základ určený z 1,5-násobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu
platného v kalendárom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.§ 57
Pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenských dávok
Na začiatok

<STRIKE> </STRIKE>(1) Výška nemocenskej dávky sa určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ak
a) poistenec nemal v rozhodujúcom období uvedenom v § 54 vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie,
b) dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky zamestnancovi a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe vznikol v deň vzniku tohto nemocenského poistenia alebo
c) dobrovoľne nemocensky poistená osoba bola nepretržite dobrovoľne nemocensky poistená menej ako 26 týždňov pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky; nepretržité dobrovoľné nemocenské poistenie nie je dobrovoľné nemocenské poistenie, ktoré zaniklo a znovu vzniklo nasledujúci kalendárny deň.

(2) Pravdepodobný denný vymeriavací základ je jedna tridsatina vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5, ktorý platí ku dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Pravdepodobný denný vymeriavací základ poistenca, ktorý mal prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu nároku na rodičovský príspevok, je jedna tridsatina vymeriavacieho základu ,z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Pravdepodobný denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.


0 0
fanky fanky

fanky je offline (nepripojený) fanky

Máte vypočítanú hornú hranicu pre DVZ v roku 2011 ?
Tiež PDVZ pre 2011 ?
0 0
Andyke Andyke

Andyke je offline (nepripojený) Andyke

Pre Slamôčku : postupuješ v zmysle zákona
Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorého nemocenské poistenie zamestnanca pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti trvalo menej ako 90 dní, je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť.
2 0
Slamôčka Slamôčka

Slamôčka je offline (nepripojený) Slamôčka

Zárobok za 4 dni by mal byť (1100:21)x4=209,5238:6/počet dní RO pred PN/=34,9206. Je to tak správne? Veľmi pekne ďakujem za kontrolu.
Naposledy upravil Slamôčka : 20.01.11 at 06:34
0 0
kaška kaška

kaška je offline (nepripojený) kaška

V § 54 zákona 461/2003 v znení neskorších predpisov sa v rámci definície rozhodujúceho obdobia uvádzajú pojmy: rok, deň alebo mesiac v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p></o:p>
Otázka: Ktorý deň, mesiac a rok sa považuje za dôvod vzniku nemocenskej dávky. <o:p></o:p>
Príklad:<o:p></o:p>
Zamestnancovi vznikne povinné nemocenské poistenie napr. 1.1.2011. <o:p></o:p>
Dočasná pracovná neschopnosť vznikla 30.7.2011, nárok na nemocenské vzniká 9. 8 .2011.<o:p></o:p>
Mesiac kedy vznikne dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky je mesiac 7/2011 (vznik dočasnej pracovnej neschopnosti) alebo mesiac 8/2011 (11. deň, kedy vzniká nárok na nemocenské).<o:p></o:p>
Tento údaj má zásadný vplyv na určenie rozhodujúceho obdobia pre denný vymeriavací základ. <o:p></o:p>
Vopred ďakujem za odpoveď.
0 0
anenka.s anenka.s

anenka.s je offline (nepripojený) anenka.s

Máme zamestnanca, ktorý nastúpil 17.01.2011. Dňa 24.01.2011 sa nedostavil do práce a dali sme mu A. Keď sme ho nasledujúci deň kontaktovali, že čo s ním je , tak povedal, že sa necíti dobre a nepríde. Doslova sme ho vykopali, že takto sa to predsa nerobí, nech teda ide lekárovi a dnes poslal PN od 25.01.2011. Dočítala som sa, že prerušenie poistenia sa pri určovaní RO nepovažuje za zánik poistenia. Ako mám teda postupovať pri výpočte DVZ pre náhradu príjmu. Mes. mzda je 530,-€. Myslím si, že 530/21x5 jeho mzda bude 126,19. Nakoľko 24 má A budem tento zárobok deliť len 7 dňami a tak jeho DVZ bude 18,0272. Je to takto správne?Alebo absencia zasiahne aj do počtu dní rozhodujúceho obdobia?
Ďakujem za odpoveď.
0 0
anenka.s anenka.s

anenka.s je offline (nepripojený) anenka.s

Možno sa to mnohým zdá jednoduchá otázka a snáď preto zostala bez odpovede. V praxi sa ale riešia aj takéto BANALITY. Odpovie niekto na predchádzajúci príspevok?
0 0
Andyke Andyke

Andyke je offline (nepripojený) Andyke

Pri určovaní RO na zistenie DVZ sa neprihliada na prerušenie povinného nemocenského poistenia.
Po prerušení povinného nemocenského poistenia zamestnanca sa neurčuje nové RO a obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia sa započítava pri určení RO obdobia do doby trvania nemocenského poistenia.
1 0
anenka.s anenka.s

anenka.s je offline (nepripojený) anenka.s

znamená to teda, že mzdu dosiahnutú za 5 pracovných dní podľa predchádzajúceho príkladu budem pre zistenie DVZ deliť 8-mi kalendárnymi dňami , teda aj s dňom absencie?
0 0
ALEXOLIVER ALEXOLIVER

ALEXOLIVER je offline (nepripojený) ALEXOLIVER

ahojte, mohli by ste mi prosím poradiť. Zamestnankyňa nastúpila 10.1. do práce, 25.1. zostala na PN. Je odmeňovaná hodinovou mzdou 2,42, denný fond je 7,5 hodín. Ako vypočítam pravdepodobný denný vymeriavací základ? Ďakujem.
0 0
Andyke Andyke

Andyke je offline (nepripojený) Andyke

A čo počítaš? DVZ pre náhradu príjmu ? Lebo potom postupuješ podľa toho, čo som napísala v prísp. č.4.
0 0
ALEXOLIVER ALEXOLIVER

ALEXOLIVER je offline (nepripojený) ALEXOLIVER

áno počítam DVZ pre náhradu príjmu. Teda ak to chápem správne bude to: 2,42x7,5 x15 (od 10.1.-24.1. = 15 dní) : 15? Vyjde mi 18,15 DVZ pre náhradu príjmu, je to tak správne. Ďakujem za trpezlivosť.
0 0
londay londay

londay je offline (nepripojený) londay

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať ako vypočítam DVZ ak zamestnanec nastúpil do práce 14.12.2010 a od 10.02.2011 je práceneschopný. Počíta sa z hrubej mzdy ktorú dosiahla od 14.12.2010 do 31.12.2010 / 18 ?
Ďakujem.
0 0
Andyke Andyke

Andyke je offline (nepripojený) Andyke

Nie, RO nie je rok 2010.
Postupuješ takto :
Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorého nemocenské poistenie zamestnanca pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti trvalo menej ako 90 dní, je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť.
1 0
londay londay

londay je offline (nepripojený) londay

Andyke Pozri príspevok
Nie, RO nie je rok 2010.
Postupuješ takto :
Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorého nemocenské poistenie zamestnanca pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti trvalo menej ako 90 dní, je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť.
Ďakujem, ja si asi nechápavá, takže RO pre výpočet DVZ je od 14.12.2010 do 09.02.2011 ?
0 0
IvetaH IvetaH

IvetaH je offline (nepripojený) IvetaH

rosím vás platí to aj pre bývalú SZČO? Do 31.1.2011 bola SZČO, k31.1.2011 bola zrušená živnosť, pani nastúpila na TPP od 1.2.2011, ale od 20.2.2011 je PN a vyzerá to na pár týždňov. Prosím vás, má vplyv na VZ status SZČO v 1/2011?
Ďakujem
0 0
Andyke Andyke

Andyke je offline (nepripojený) Andyke

Pýtaš sa z pozície zamestnávateľa ?
Pri výpočte DVZ pre náhradu príjmu postupuješ tak isto ako som napísala v prísp. č. 15. Takže skutočnosť, že bola SZČO v januári nemá vplyv na výpočet.
1 0
IvetaH IvetaH

IvetaH je offline (nepripojený) IvetaH

Ďakujem krásne.
0 0
londay londay

londay je offline (nepripojený) londay

londay Pozri príspevok
Ďakujem, ja si asi nechápavá, takže RO pre výpočet DVZ je od 14.12.2010 do 09.02.2011 ?
Ešte mi nie je jasné, keďže mzdu za 02/2011 ešte len spracovávam, pri výpočte DVZ beriem do úvahy HM za 02/2011 ako pravdepodobný zárobok, alebo HM ktorú skutočne dosiahla vrátane odmien ? Ďakujem.
0 0
SILVIA54 SILVIA54

SILVIA54 je offline (nepripojený) SILVIA54

Dobrý deň, potrebovala by som pomoc pri výpočte náhrady DPN: Máme momentálne vo firme 2 softweri na výpočet miezd a v každom mi inak počíta náhradu pri dpn.10 dní na PN. DVZ je 16,2812 *3*25% = 12,2109 + 7 * 0,55 = 62,68262 = 74,89352 (po zaokrúhlení 74,90 €) alebo 12,22+62,69 = 74,91 €? Zaokrúhluje sa celá suma alebo každá zvlášť? A ešte by som potrebovala pomôcť pri neplatenom voľne a základe na nemocenské poistenie: plat 1800,-€(3 dni mal neplatené voľno v januári 2011) = 1116,75/31 = 36,0241 * 28 dní = 1008,67 základ alebo 1116,75/31 = 36,02 * 28 dní = 1008,56 ?Zaokrúhluje sa na dve desatinné miesta alebo na štyri? Ja si myslím že v obidvoch prípadoch je to druhý spôsob.Ďakujem
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať