Zavrieť

Porady

Kúpa bytu a DPH

Som SZČO, platca DPH. Chcem kúpiť byt vo výstavbe (5 postupných splátok - faktúr) spolu s manželkou (BSM) a po ukončení bytu zriadiť tam sídlo. Je to možné? Môžem si zaradiť byt do HIM a uplatniť si odpočet DPH na jednotlivých faktúrach? Nie je problém so zápisom na katastrálnom úrade? Asi veľa otázok, ale prosím o názory. Ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  AjaJ je offline (nepripojený) AjaJ

  AjaJ
  Podľa_§24_odst.1_písm.c)_zákona_o_dani_z_príj mu_si_môže_kupujúci_uplatniť_odpis_z_nehnuteľ nej_veci_ešte_pred_nadobudnutím_vlastníckeho_pr áva,t.j._ešte_pred_povolením_vkladu_do_katastra _nehnuteľností.Vo_vašom_prípade_by_som_ale_odp isy_neuplatňovala,lebo_uvedená_nehnuteľnosť_e te_nie_je_dokončená.Všetky_náklady_súvisiace _s_jej_dokončením_budú_vstupovať_do_ceny_nehnu teľností.Až_po_jej_dokončení_a_zaradení_do_u žívania_sa_môžu_uplaťňovať_odpisy.Čo_sa_t ka_DPH,môže_sa_uplatniť,ak_nehnuteľnosť_bude _majetkom_firmy.A_tu_vzniká_ešte_otázka,čo_s_m anželkou?Vtomto_príprade_ide_asi_o_bezpodielové _spoluvlastníctvo,kde_odpisy_sa_musia_ropočítav ať_na_konkrétne_osoby_čiže_vy_si_dáte_do_nák ladov_len_pomernú_časť_opisov.Prepokladám,že_ aj_DPH_si_v_tomto_prípade_môžete_uplatniť_len_ v_pomernej_časti.Jednoduchšie_by_to_bolo,ak_by_c elá_nehnuteľnosť_vstupovala_do_majetku_spoločn osti(v_katastri_nehnuteľností_bude_zapísaná_ko nkrétna_spoločnosť-SZČO).
  S_tou_DPH_si_ešte_overte.

  Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

  daňový poradca, audítor Jana Acsová
  bobak
  Som SZČO, platca DPH. Chcem kúpiť byt vo výstavbe (5 postupných splátok - faktúr) spolu s manželkou (BSM) a po ukončení bytu zriadiť tam sídlo. Je to možné? Môžem si zaradiť byt do HIM a uplatniť si odpočet DPH na jednotlivých faktúrach? Nie je problém so zápisom na katastrálnom úrade? Asi veľa otázok, ale prosím o názory. Ďakujem.
  Z pohľadu DPH dosť problematické:
  1) manželka zrejme nie je platiteľom DPH,
  2) sídlo ešte neznamená 100 %-nú súvislosť s podnikaním. Zriadenie sídla v byte nepodmieňuje ani vyňať predmetný byt z bytového fondu.

  Mám za to, že v prípade, že tam chcete aj bývať, museli by ste zvážiť, či časť bytu vyjmete z bytového fondu. Aby ste v tejto fáze mohli odpočítať DPH z rozostavanej stavby bytu, museli by ste si už dnes obhájiť súvislosť s podnikaním, t.j. mať možnosti na využitie služobného bytu, alebo vedieť ho prepojiť s výkonom podnikateľskej činnosti. Tak ako som uviedla, zriadenie sídla v byte nie je ešte potvrdením využitia bytu na podnikanie (mám za to, že v bytoch sídli viac ako 50 % SZČO).
  V prípade, že uvažujete z vyňatím časti bytu z bytového fondu dôjde podľa môjho názoru až následne k zmene účelu využitia nehnuteľnosti a bolo by možné uvažovať s odpočítaním DPH. Nehnuteľnosť by však musela byť už nadobudnutá platiteľom DPH (s uvedením všetkých identifikácií) v zmluve (aj v katastri), čo by riešilo napríklad uzatvorenie zmluvy o združení s manželkou, ktorá by následne podliehala registrácii podľa § 4 ods. 2 ZDPH.

  Veľmi zložitá problematika a veľmi dôsledná kontrola z DÚ sa dá predpokladať určite.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.